STUDENTSKE AKTIVNOSTI


Poseta studenata Škole Forezničkom centru

U okviru stručne prakse, dana 28. januara 2015. godine realizovana je poseta studenata Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine, Forezničkom centru u Užicu.

Saradnja samo na fakultetu ali ne i u gradu - Vesti

U užičkom nedeljniku "Vesti" od 29. novembra 2013.god. objavljen je intervju sa predsednikom studentskog parlamenta naše Škole Jovanom Vistaćem pod nazivom "Saradnja samo na fakultetu ali ne i u gradu".Novinar D.Cvijović.

Stručna praksa

Stručna praksa studenata naše Škole studijskog programa Proizvodno-inženjerska informatika: Metalac - Gornji Milanovac, FRA Čačak i InMold Požega realizovana 23. maja 2013. godine.

Poseta sajmu Turizma

Poseta studenata Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, studijski program Turizam, sajmu Turizma u Beogradu 23. februara 2013. godine.

Akcija - Očistimo Srbiju

Dana 09. juna 2012.godine je održana akcija "Očistimo Srbiju" u kojoj su učešće uzeli i studenti naše Škole. Časopis "Vesti", broj 3287, od 15.juna 2012.godine.

Obuka za turističke animatore

Najbolji studenti Visoke poslovno tehničke škole, odseka za turizam, pohađali su kurs za animatore u turističkim orgranizacijama u organizaciji više turističkih i privrednih organizacija sa Zlatibora. Predavači na kursu bili su iz agencije Futurizam u Novom Sadu. Prilog pripremila novinar Dragana Rosić

Microsoft Academic Alliance na VPTŠ

Prilog TV5 iz Užica povodom gostovanja MSDNAA na Visokoj poslovno tehničkoj školi, održanog 23. aprila 2012. Prilog je pripremila novinar TV5, Svetlana Savić

Microsoft MSDNAA promocija na VPTŠ - prilog televizije TV5

U prostorijama škole održana je prezentacija Microsoft Academic Alliance inicijative kojom se studentima i zaposlenima u akademskim institucijama omogućava besplatno korišćenje licenciranog Microsoft softvera. Prilog je emitovan na TV5, novinarka Ana Milanović