Unutrašnja arhitektura i dizajn

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture i dizajna

Druga godina - Unutrašnja arhitektura i dizajn

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Tehnike vizuelne prezentacije 2 2+4   6
2 Stereometrija 2+2   6
3 Likovna forma 2+3   6
4 Osnovne projektovanja 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+1   6
    10+12   30
6 Stilova u enterijeru   2+0 6
7 Arhitektura unutrašnjeg prostora   2+2 6
8 Konstruktivni elementi u enterijeru   2+1 6
9 Osnovi scenografije   2+3 6
10 Izborni predmet 3   2+2 5
      10+8 30

Izborni predmeti druge godine:

Izborni predmet 2 u trećem semestru nosi mogućnost izbora za jedan od sledeća dva:

  • Savremeni materijali u enterijeru
  • Tehnologija izvođenja završnih radova

Izborni predmet 3 u četvrtom semestru nosi mogućnost izbora za jedan od sledeća dva:

  • Eko dizajn
  • Zaštita životne i radne sredine