Unutrašnja arhitektura

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture

Druga godina - Unutrašnja arhitektura

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Građevinski meterijali 2+2   6
2 Završni radovi 2+2   6
3 Konstruktivni sistemi 2+2   6
4 Osnove projektovanja 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+2   6
Engleski jezik 2  
Ruski jezik 2  
    10+10   30
6 Projektovanje enterijera 1   2+3 6
7 Arhitektura unutrašnjeg prostora   2+3 7
8 Razvoj arhitekture i naselja   2+0 6
9 Izborni predmet 3   2+2 5
  Upravljanje građevinskim projektima      
  Energetska efikasnost      
10 Izborni predmet 4   2+2 6
  Tehnologija izvođenja završnih radova      
  Zaštita životne sredine      
    10+10 30