Akademski kalendar

Osnovne, specijalističke i master strukovne studije

Zimski semestar počinje 01. oktobra 2018. godine i traje do 18. januara 2019. godine uz prekid od 31. decembra 2019.god. do 08. januara 2019. godine zbog Novogodišnjih i Božićnih praznika.

Letnji semestar počinje 18. februara 2019.godine i traje do 07. juna 2019. godine, uz prekid od 26. aprila 2019. godine do 03. maja 2019. godine zbog Uskršnjih i prvomajskih praznika.

Redovni ispitni rokovi za sve nivoe studija su:

Januar
 • prijava ispita: 08.01. - 11.01.2019.god.
 • polaganje ispita: 21.01. – 01.02.2019.god
Februar
 • prijava ispita: 04.02. - 08.02.2019.god.
 • polaganje ispita: 11.02. - 22.02.2019.god.
Jun
 • prijava ispita: 27.05. - 31.05.2019.god.
 • polaganje ispita: 10.06. - 21.06.2019.god.
Jul
 • prijava ispita: 24.06. - 28.06.2019.god.
 • polaganje ispita: 01.07. - 12.07.2019.god.
Avgust
 • prijava ispita: 15.07. - 19.07.2019.god.
 • polaganje ispita: 19.08. - 30.08.2019.god.
Septembar
 • prijava ispita: 02.09. - 06.09.2019.god.
 • polaganje ispita: 09.09. - 20.09.2019.god.

Neradni dani u toku školske 2018/2019

 • 11. i 12.novembar 2018.god. – Dan primirja u Prvom svetskom ratu
 • 01. i 02. januar 2019.god. – Nova godina
 • 31.decembar 2018. godine, 03. i 04. 2019. god. - Zimski raspust
 • 07. januar 2019. god. - Božić
 • 15. i 16. februar 2019.god. – Dan državnosti Republike Srbije
 • 26-29. april 2019.god. – Uskršnji praznici
 • 01. i 02. maj 2019.god. – Međunarodni praznik rada
 • 30. april i 03. maj 2019.god. – Uskršnji raspust

Akademski kalendar

Osnovne, specijalističke i master strukovne studije

Zimski semestar počinje 02. oktobra 2020. godine i traje do 17. januara 2020. godine uz prekid od 30. decembra 2020.god. do 08. januara 2020. godine zbog Novogodišnjih i Božićnih praznika.

Letnji semestar počinje 18. februara 2020.godine i traje do 29. maja 2020. godine.

Redovni ispitni rokovi za sve nivoe studija su:

Januar
 • prijava ispita: 13.01. - 16.01.2020.god.
 • polaganje ispita: 20.01. – 31.01.2020.god
Februar
 • prijava ispita: 03.02. - 06.02.2020.god.
 • polaganje ispita: 10.02. - 21.02.2020.god.
Jun
 • prijava ispita: 25.05. - 28.05.2020.god.
 • polaganje ispita: 08.06. - 19.06.2020.god.
Jul
 • prijava ispita: 22.06. - 25.06.2020.god.
 • polaganje ispita: 29.06. - 10.07.2020.god.
Avgust
 • prijava ispita: 13.07. - 16.07.2020.god.
 • polaganje ispita: 17.08. - 28.08.2020.god.
Septembar
 • prijava ispita: 31.08. - 03.09.2020.god.
 • polaganje ispita: 07.09. - 18.09.2020.god.

Neradni dani u toku školske 2018/2019

 • 11. novembar 2019.god. – Dan primirja u Prvom svetskom ratu
 • 01. i 02. januar 2020.god. – Nova godina
 • 30. i 31.decembar 2019. godine, 03. i 06. 2020. god. - Zimski raspust
 • 07. januar 2020. god. - Božić
 • 15., 16. i 17. februar 2020.god. – Dan državnosti Republike Srbije
 • 17-20. april 2020.god. – Uskršnji praznici
 • 01. i 02. maj 2020.god. – Međunarodni praznik rada