Sekretarijat škole

Sekretar škole

Marina Šumarević, dipl. pravnik

Rad sa strankama

Svakim radnim danom od 11:00 - 14:00 časova

Kontakt telefoni

  • +381-31-512-013
  • +381-31-512-789
  • +381-31-513-385