Studentska služba

Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Miroslav Drašković, dipl. pravnik

Nenad Milutinović, master operacionog menadžmenta

Viši stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja

  • Ana Đokić, strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema

Rad sa strankama

Svakim radnim danom od 11:00 - 14:00 časova

Kontakt telefon, direktan

  • +381-31/525-802

Kontakt mejlovi