Računarske laboratorije

Visoka poslovno-tehnička škola raspolaže sa tri savremeno opremljenje računarske laboratorije.

Kadrovi

Za optimalno funkcionisanje i održavanje računarske opreme u laboratorijama su zaduženi:

  • Predrag Popović, diplomirani inženjer informacionih tehnologija
  • Milisav Šuljagić, specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

O laboratorijama

U laboratorijama se održavaju predavanja i vežbe iz velikog broja informatičkih predmeta na svim smerovima Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, kao što su Osnovi informatike, Aplikativni softver, Računarska grafika, Multimedijalno računarstvo, WEB dizajn, Alati baza podataka, Objektno programiranje i dr.

Nastava se u laboratorijama izvodi na multimedijalan način uz korišćenje savremenih programskih alata

Laboratorije su opremljene sa po 21. personalnim računarom i svom pratećom opremom (projektori, skeneri, štampači....).

Računari su preko lokalne mreže VPTŠ ujedno i konektovani na akademsku mrežu, tako da studenti na vežbama i predavanjim imaju pristup i velikom broju akademskih sajtova sa stručnom literaturom iz različitih naučnih oblasti.