Gradjevinsko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer građevinarstva

Druga godina - Gradjevinsko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Hidrotehnika 2+2   5
2 Zgradarstvo 2+2   6
3 Statika konstrukcija 1 2+3   7
4 Betonske konstrukcije 1 3+2   7
5 Izborni predmet 2 2+2   5
    11+11   30
6 Betonske konstrukcije 2   2+2 5
7 Mehanika tla i fundiranje   3+2 6
8 Instalacije vodovoda i kanalizacije 2+1 5
9 Saobraćajnice   2+3 6
10 Izborni predmet 3   2+2 5
11 Stručna praksa I   0+0+3 3
      11+10 30

Izborni predmet u trećem semestru je Izborni predmet 2 u okviru koga student može da se opredeli za:

  • Bezbednost na radu
  • Tehnike vizuelne prezentacije

Izborni predmet u četvrtom semestru je Izborni predmet 3 koji nosi mogućnost izbora između: