Tehnološko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, petom i šestom semestru bira se jedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru biraju se jedan od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer tehnologije.

Prva godina - Modul Ekološko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Matematika 1 2+2   6
2 Elektrotehnika sa elektronikom 2+2   6
3 Fizika 2+2   6
4 Hemija 1 2+2   6
9 Biologija 2+2   6
    10+10   30
6 Matematika 2   2+2 6
7 Osnovi informatike   2+2 6
8 Sociologija   2+2 6
9 Hemija 2   2+2 6
10 Izborni predmet 1   2+2 6
      10+10 30

Izborni predmeti prve godine su u drugom semestru i to:

Prva godina - Modul Prehrambeno inženjerstvo

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Matematika 1 2+2   6
2 Elektrotehnika sa elektronikom 2+2   6
3 Fizika 2+2   6
4 Hemija 1 2+2   6
9 Biologija 2+2   6
    10+10   30
6 Matematika 2   2+2 6
7 Osnovi informatike   2+2 6
8 Sociologija   2+2 6
9 Hemija 2   2+2 6
10 Izborni predmet 1   2+2 6
      10+10 30

Izborni predmeti prve godine su u drugom semestru i to: