Mašinstvo

Plan i program

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Elektrotehnika sa elektronikom 2+2   6
2 Mašinski elementi 3+2   6
3 Aplikativni softver 2+2   6
4 Menadžment kvaliteta 3+2   6
5 Predmet izbornog bloka 2 2+1   6
    12+9   30
6 Obrada rezanjem   2+2 6
7 Obrada deformisanjem   2+2 6
8 Termodinamika i toplotni aparati   2+2 6
9 Projektovanje primenom računara CAD   2+2 6
10 Predmet izbornog bloka 3   2+2 6
      10+10 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Σ60

Kao izborni predmet (Izborni predmet 2) trećeg semestra student se može odlučiti za jedan od sledeća dva::

Kao izborni predmet (Izborni predmet 3) četvrtog semestra student se može odlučiti za jedan od sledeća dva::