Mašinstvo

Plan i program

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Elektrotehnika sa elektronikom 2+2   6
2 Mašinski elementi 3+2   6
3 Aplikativni softver 2+2   6
4 Menadžment kvaliteta 3+2   6
5 Izborni predmet 2 2+1   6
    12+9   30
6 Obrada rezanjem   2+2 6
7 Obrada deformisanjem   2+2 6
8 Termodinamika i toplotni aparati   2+2 6
9 Projektovanje primenom računara CAD   2+2 6
10.1 Alati i pribori - Modul Proizvodno mašinstvo   2+2 6
10.2 Pumpe, kompresori i ventilatori - Modul Termotehnika   2+2 6
      10+10 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 615   Σ60

Kao izborni predmet (Izborni predmet 2) trećeg semestra student se može odlučiti za jedan od sledeća dva::

  • Engleski jezik II
  • Ruski jezik II