Tehnološko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, petom i šestom semestru bira se jedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru biraju se jedan od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer tehnologije.

Druga godina - Modul Ekološko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Fizička hemija 2+2   6
2 Termodinamika 2+2   6
3 Materijali 2+2   6
4 Bezbednost na radu 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+2   6
    10+10   30
6 Procesni uređaji   2+2 6
7 Tehnološke operacije   2+2 6
8 Izvori zagađenja radne i životne sredine   2+2 6
9 Zaštita životne sredine   2+2 6
10 Upravljanje otpadom   2+2 6
      10+10 30

Izborni predmeti druge godine su u trećem semestru (Izborni predmet 2) gde se student odlučuje između:

  • Engleski jezik 2
  • Ruski jezik 2

Druga godina - Modul Prehrambeno inženjerstvo

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Fizička hemija 2+2   6
2 Termodinamika 2+2   6
3 Mikrobiologija 2+2   6
4 Bezbednost na radu 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+2   6
    10+10   30
6 Procesni uređaji   2+2 6
7 Tehnološke operacije   2+2 6
8 Izvori zagađenja radne i životne sredine   2+2 6
9 Zaštita životne sredine   2+2 6
10 Upravljanje otpadom   2+2 6
      10+10 30

Izborni predmeti druge godine su u trećem semestru (Izborni predmet 2) gde se student odlučuje između:

  • Engleski jezik II
  • Ruski jezik II