Mašinstvo

Plan i program

Prva godina

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Matematika 1 2+2   6
2 Fizika 2+2   6
3 Mehanika 2+2   6
4 Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2+3   6
5 Materijali 2+2   6
    10+11   30
6 Merenje i kontrola kvaliteta   2+2 6
7 Matematika2   2+2 6
8 Osnovi informatike   2+2 6
9 Otpornost materijala   2+3 6
10 Predmet izbornog bloka 1   2+0 6
      10+9 30
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600   Σ60

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine Mašinstva su u drugom semestru i to:

  • Engleski jezik I
  • Ruski jezik I