Mašinstvo

Plan i program

Treća godina - Modul Proizvodno mašinstvo

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Mašine alatke 2+2   6
2 Računarsko upravljanje 2+2   6
3 Organizacija rada 2+2   6
4 Predmet izbornog bloka 4 (bira se 1) 2+2   6
5 Predmet izbornog bloka 5 (bira se 1) 2+2   6
    10+10   30
6 Energetska efikasnost   2+2 6
7 Nove tehnologije i materijali   3+3 6
8 Numerički upravljane mašine   3+3 6
9 Predmet izbornog bloka 6 (bira se 1)   2+2 6
10 Stručna praksa     6
11 Završni rad      
      10+10 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Σ60

Predmet izbornog bloka 4 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

 • Matematičko modeliranje
 • Bezbednost na radu

Predmet izbornog bloka 5 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

 • Baze podataka
 • WEB dizajn
 • Mašine, alati i tehnologija u preradi drveta

Predmet izbornog bloka 6 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Uvod u objektno programiranje

Treća godina - Modul Termotehnika

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Termoenergetska postrojenja 2+2   6
2 Računarsko upravljanje 2+2   6
3 Organizacija rada 2+2   6
4 Predmet izbornog bloka 4 (bira se 1) 2+2   6
5 Predmet izbornog bloka 5 (bira se 1) 2+2   6
    10+10   30
6 Energetska efikasnost   2+2 6
7 Gas i gasne instalacije   3+3 6
8 Grejanje i klimatizacija   3+3 6
9 Predmet izbornog bloka 6 (bira se 1)   2+2 6
10 Stručna praksa     6
11 Završni rad      
      10+10 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Σ60

Predmet izbornog bloka 4 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

 • Matematičko modeliranje
 • Bezbednost na radu

Predmet izbornog bloka 5 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

 • Baze podataka
 • WEB dizajn
 • Mašine, alati i tehnologija u preradi drveta

Predmet izbornog bloka 6 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Uvod u objektno programiranje