Mašinstvo

Plan i program

Treća godina

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Mašine alatke 2+2   6
2 Programiranje CNC sistema 1 2+2   6
3 Termoenergetska postrojenja 2+2   6
4 Predmet izbornog bloka 4 (bira se 1) 2+2   6
5 Predmet izbornog bloka 5 (bira se 1) 2+2   6
    10+10   29
6 Energetska efikasnost   2+2 6
7 Kompjutersko projektovanje 2   3+3 6
8 Grejanje i klimatizacija   3+3 5
9 Predmet izbornog bloka 6 (bira se 1)   2+2 5
10 Stručna praksa     2
11 Završni rad     6
      10+10 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Σ60

Predmet izbornog bloka 4 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

  • Matematičko modeliranje
  • Bezbednost na radu

Predmet izbornog bloka 5 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

  • Gas i gasne instalacije
  • Mašine, alati i tehnologija u preradi drveta

Predmet izbornog bloka 6 u okviru koga student bira jedan od predmeta:

  • Programiranje CNC sistema 2
  • Uvod u objektno programiranje