Plan I program - treća godina

R.B Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Specijalna računovodstva 2+2   7
2 Privredno pravo 2+2   5
3 Fiskalni sistem 2+2   6
4 Izborni predmet 3 (Izborni blok 3) videti u tabeli ispod   6
5 Izborni predmet 4 (Izborni blok 3) videti u tabeli ispod   6
  10+10   30
6 Finansijska tržišta   2+2 6
7 Upravljačko računovodstvo   3+3 6
8 Izborni predmet 5 (Izborni blok 4)   videti u tabeli ispod 5
8 Izborni predmet 6 (Izborni blok 4)   videti u tabeli ispod 5
9 Stručna praksa 2   45 3
10 Završni rad   5
    10+10 30
    Σ60

Izborni predmeti bloka 3, od četiri predmeta biraju se dva

Naziv predmeta Broj časova ESPB
Poslovna i ekološka etika 2+2 6
Menadžment kvaliteta 3+2 6
Finansijski menadžment 2+3 6
Menadžment ljudskih resursa 2+2 6

Izborni predmeti bloka 4, od četiri predmeta biraju se dva