Plan I program - treća godina

R.B Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Upravljačko računovodstvo 3+3   7
2 Međunarodni računovodstveni standardi 3+2   6
3 Kontrola i revizija 2+3   6
4 Izborni predmet 3 2+2   6
5 Izborni predmet 4 2+2   5
  12+12   30
6 Finansijska izveštavanje   3+3 6
7 Izborni predmet 5   2+2 6
8 Izborni predmet 6   3+3 6
9 Stručna praksa   90 4
10 Završni rad   8
    8+8 30
    Σ60

Izborni predmeti bloka 3, od dva predmeta bira se jedan

Naziv predmeta Broj časova ESPB
Poslovna i ekološka etika 2+2 6
Preduzetništvo 2+2 6

Izborni predmeti bloka 4, od dva predmeta bira se jedan

Naziv predmeta Broj časova ESPB
Bezbednost na radu 2+2 5
Menadžment ljudskih resursa 2+2 5

Izborni predmeti bloka 5, od dva predmeta bira se jedan

Naziv predmeta Broj časova ESPB
Međunarodno poslovanje preduzeća 2+2 6
Istraživanje tržišta 3+2 6

Izborni predmeti bloka 6, od dva predmeta bira se jedan

Naziv predmeta Broj časova ESPB
Elektronsko poslovanje 3+3 6
Poslovno komuniciranje 3+3 6