contact

Kontakt

E-mail kontakti

Sekretarijat
Studentska služba

Podaci o školi

Pun naziv ustanove: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija
Adresa: Trg Svetog Save 34
Telefon 1: +381 31-512-013;
Telefon 2: +381 31-512-789;
Telefon 3: +381 31-513-385
Žiro račun škole: 840-2114666-27
PIB: SR111925736

Direktni telefoni

Sekretar 031/510-169
Računovodstvo 031/525-801
Studentska služba 031/525-802

Gde se nalazi Akademija (Visoka škola strukovnih studija Užice)