Građevinsko inženjerstvo

Raspored predmeta - Prva godina

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Konstruktivni sistemi u savremenoj gradnji Prvi Obavezan 3+1+2 8
2 Stambene zgrade Prvi Obavezan 2+1+1 7
3 Informatička metodologija istraživačkog rada Prvi Obavezan 2+2 7
4 Izborni predmet 1 (od 2 bira se 1) Prvi Izborni 2+2 7
4.1 Zaštita građevinskih objekata od požara        
4.2 Upravljanje održivim razvojem        
5 Posebni problemi građenja AB konstrukcija Drugi Obavezan 3+1+2 7
6 Društvene zgrade Drugi Obavezan 3+1+2 7
7 Bezbednost u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata Drugi Obavezan 3+2+1 7
8 Izborni predmet 2 (od 2 bira se 1) Drugi Izborni 2+1+1 7
8.1 Energetski samoodržive zgrade        
8.2 Poslovni engleski jezik      
9 Stručna praksa 1 Drugi Obavezan 6 3
Ukupno časova predavanja i vežbi 20+11+9  
Ukupno ESPB: 60