Misija

Svrha misije

1. Misija je pisani upravljački dokument koji se menja u skladu sa promenama spoljnih i unutrašnjih okolnosti i nalazi se na vidnom mestu u svakoj radnoj prostoriji Škole.

2. Misija predstavlja zajednička opredeljenja celog kolektiva. Ona se ne nameće, već se za nju moraju pridobiti zaposleni, što je zadatak pre svega rukovodstva Škole.

3. Misija je obavezejuća: obavezuje svakog zaposlenog da svoje reči i postupke uskladi sa njom.

Uvažavanje studenata

4. Jedini koji mogu ukinuti ovu Školu jesu studenti. Dok njih bude bilo, biće i nas.

5. Želimo da razvijemo ugled prestižne, stabilne i Škole kojoj su najvažniji studenti i u kojoj vlada prijatna i inspirativna atmosfera.

6. Da bismo bili uspešni, moramo privlačiti sve bolje i bolje studente. Jedino uz bolje studente i mi možemo biti bolji.

7. Posebna pažnja posvećuje se dobrim studentima, što uključuje brigu Škole, kao prestižne, oko njihovog zaposlenja. Takvi studenti su naši najbolji zastupnici.

8. Studente smatrati privremenim članovima kolektiva pa im omogućiti da u Školi na koristan, zanimljiv i nezaboravan način provedu nastavno i slobodno vreme.

Upravljavnje školom

9. Promene su stalne, nezaustvljive i sve brže. Ako ih mi ne budemo pratili, pratiće ih konkurencija. Zato nećemo čekati podsticaje sa strane jer oni po pravilu dolaze sa zakašnjenjem.

10. Nećemo se ugledati na druge. Svaka Škola je slučaj za sebe, ima različite sposobnosti i postiže uspeh u različitim okolnostima.

11. Profesionalnost je naš stil i ogleda se u:

  • brzom donošenju dobrih odluka i
  • njihovom doslednom i efikasnom sprovođenju.

Što se postiže kroz dobru međusobnu informisanost i saradnju zasnovanu na međusobnom poštovanju i poverenju.

12. Međusobno poštovanje odn. toleranciju razvijati u duhu izreke: "Ko želi da kaže šta hoće, mora da sluša i ono što neće".

13. Razgovori treba da budu grupni uključujući sve zainteresovane. Tako se jača poverenje, donose bolje odluke i bolje se sprovode, jer se doživljavaju kao svoje, a ne kao tuđe i nametnute.

14. Rukovodstvo i administracaija škole su servis studenata i nastavnika, koju najpozvaniji da kažu u kom pravcu i kako treba da se menja stručni profil škole odn. da se podiže nivo naše usluge.

15. Rukovodstvo škole svoju ulogu servisa izvršava pre svega tako što ličnim primerom stvara tolerantnu i kreativnu amtosferu u kojoj je svako podstaknut da doprinese više.

16. Pre svega nastavnicima, ali i ostalima, omogućiće, se neprekidno usavršavanje. "Budućnost nemaju oni koji znaju, već oni koji uče."

17. Zaposleni će se stalno podsticati u radu putem materijalnih i nematerijalnih stimulacija.

Međuljudski odnosi

18. Bez solidarnosti nijedan kolektiv ne može da opstane dugoročno, jer svakomm mogu da naiđu loši dani i situacije, koje on sam, bez pomoći kolega, ne može da savlada.

19. Opuštena radna atmosfera, organizovanje neformalnih druženja, zajedničkih izleta, putovanja i slično doprineće da svako od nas doživi školu kao svoju.

20. Razumevanje za privatne probleme zaposlenih jača međusobno poverenje bez koga nema zajedničkog interesa ni zajedničke spremonosti na rizik.