Gradjevinsko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer građevinarstva

Treća godina - Gradjevinsko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Završni radovi 2+2   6
2 Organizacija građenja i građevinska mehanizacija 3+2   7
3 Metalne konstrukcije 2+3   7
4 Izborni predmet 4 2+2   5
5 Izborni predmet 5 2+2   5
    11+11   30
6 Tehnologija građenja   3+2 4
7 Primena računara u građevinarstvu   1+4 4
8 Upravljanje građevinskim projektima   2+2 4
9 Izborni predmet 6   2+2 4
10 Stručna praksa II - preuzmi dodatna uputstva     4
11 Završni rad     10
      8+10 30

Izborni predmet u petom semestru je Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Zidane i drvene konstrukcije
  • Osnove projektovanja

Izborni predmet u petom semestru je Izborni predmet 5 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Konstruktivni sistemi
  • Materijali u savremenom građevinarstvu

Izborni predmet u šetom semestru je Izborni predmet 6 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta: