Gradjevinsko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer građevinarstva

Treća godina - Gradjevinsko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Hidrotehnika 2+2   6
2 Završni radovi i instalacije 3+2   6
3 Organizacija građenja i građevinska mehanizacija 3+2   6
4 Metalne konstrukcije 3+2   6
5 Izborni predmet 5 2+2   5
    13+10   29
6 Saobraćajnice   2+3 5
7 Tehnologija građenja   3+2 5
8 Primena računara u građevinarstvu   2+2 6
9 Izborni predmet 6   2+2 5
10 Stručna praksa II - preuzmi dodatna uputstva     4
11 Završni rad     6
      9+9 31

Izborni predmet u petom semestru je Izborni predmet 5 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

Kao izborni predmet šestog semestra (Izborni predmet 6) student bira jedan od dva predmeta