Poslovna ekonomija i menadžment

Raspored predmeta, Druga godina - Modul Računovodstvo, revizija i finansije

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Finansijska analiza poslovanja Treći Obavezan 3+1+2 6
2 Indormatička metodologija istraživačkog rada Treći Obavezan 2+1+1 6
3 Stručna praksa 1 Treći Obavezan 0+0+6 4
4 Izborni predmet 1 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 3+1+2 7
4.1 Savremene tendencije u svetskoj privredi        
4.2 Finansijska kontrola        
5 Izborni predmet 2 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 2+1+1 7
5.1 Upravljanje projektima        
5.2 Organizaciono ponašanje        
6 Izborni predmet 3 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 2+1+0 6
6.1 Organizacija poslovnih sistema        
6.2 Marketing usluga        
7 Izborni predmet 4 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 2+1+1 6
7.1 Menadžment strategije i razvoja        
7.2 Menadžment ljudskih resursa        
8 Stručna praksa 2 Četvrti Obavezan 0+0+6 4
9 Izrada završnog master rada Četvrti Obavezan   4
10 Završni master rad Četvrti Obavezan   10
Ukupno časova predavanja i vežbi 14+6+19  
Ukupno ESPB: 60

Raspored predmeta, Druga godina - Modul Menadžment u turizmu

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Menadžment turističke destinacije Treći Obavezan 3+2+1 6
2 Indormatička metodologija istraživačkog rada Treći Obavezan 2+1+1 6
3 Stručna praksa 1 Treći Obavezan 0+0+6 4
4 Izborni predmet 1 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 3+3+0 7
4.1 Marketing menadžment turističke destinacije        
4.2 Ekoturizam        
5 Izborni predmet 2 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 2+1+1 7
5.1 Upravljanje projektima        
5.2 Organizaciono ponašanje        
6 Izborni predmet 3 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 2+1+0 6
6.1 Organizacija poslovnih sistema        
6.2 Marketing usluga        
7 Izborni predmet 4 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 2+1+1 6
7.1 Poresko planiranje        
7.2 Menadžment strategije i razvoja        
8 Stručna praksa 2 Četvrti Obavezan 0+0+6 4
9 Izrada završnog master rada Četvrti Obavezan   4
10 Završni master rad Četvrti Obavezan   10
Ukupno časova predavanja i vežbi 14+9+16  
Ukupno ESPB: 60

Raspored predmeta, Druga godina - Modul Strategijski menadžment

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Savremene tendencije u svetskoj privredi Treći Obavezan 3+1+2 6
2 Indormatička metodologija istraživačkog rada Treći Obavezan 2+1+1 6
3 Stručna praksa 1 Treći Obavezan 0+0+6 4
4 Izborni predmet 1 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 3+1+2 7
4.1 Finansijska analiza poslovanja        
4.2 Ponašanje potrošača        
5 Izborni predmet 2 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 2+2+0 7
5.1 Marketing u trgovini        
5.2 Upravljanje održivim razvojem        
6 Izborni predmet 3 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 2+1+1 6
6.1 Poresko planiranje        
6.2 Liderstvo i upravljanje promenama        
7 Izborni predmet 4 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 2+1+0 6
7.1 Organizacija poslovnih sistema        
7.2 Marketing usluga        
8 Stručna praksa 2 Četvrti Obavezan 0+0+6 4
9 Izrada završnog master rada Četvrti Obavezan   4
10 Završni master rad Četvrti Obavezan   10
Ukupno časova predavanja i vežbi 14+7+18  
Ukupno ESPB: 60