građevinsko inženjerstvo

Raspored predmeta - Druga godina

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Posebni problemi građenja metalnih konstrukcija Treći Obavezan 3+1+2 8
2 Odabrana poglavlja organizacije i tehnologije građenja Treći Obavezan 3+3 7
3 Ergonomija prostora i opreme Treći Obavezan 2+2 6
4 Izborni predmet 3 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 2+2 8
4.1 Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa        
4.2 Izgradnja objekata niskogradnje        
5 Stručna praksa 2 Četvrti Obavezan 6 3
6 Primenjeni istraživački rad Četvrti Obavezan 20 12
7 Završni master rad Četvrti Obavezan 16
Ukupno časova predavanja i vežbi 10+8+2+20  
Ukupno ESPB: 60