Informacione tehnologije i sistemi

Raspored predmeta - Prva godina

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Metode istraživanja i naučne kominikacije Prvi Obavezan 2+2 6
2 Algoritmi i diskretna matematika Prvi Obavezan 2+2 6
3 Informatička metodologija istraživačkog rada Prvi Obavezan 2+2 6
4 Izborni predmet 1 (od 2 bira se 1) Prvi Izborni 2+2 6
4.1 Upravljanje projektima        
4.2 Poslovna psihologija        
5 Računarstvo i automatika 1 Prvi Obavezan 3+3 7
6 Sistemi za upravljanje bazama podataka Drugi Obavezan 2+2 6
7 Izborni predmet 2 (od 2 bira se 1) Drugi Izborni 2+2 6
7.1 Optimizacija procesa        
7.2 Internet stvari      
8 Izborni predmet 3 (od 2 bira se 1) Drugi Izborni 3+3 7
8.1 Poslovni engleski jezik        
8.2 Istraživanje podataka na WEB-u        
9 Nauka o podacima Drugi Obavezan 2+3 6
10 Stručna praksa 1 Drugi Obavezan 6 4
Ukupno časova predavanja i vežbi 20+21  
Ukupno ESPB: 60