unutrašnja arhitektura

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture

Prva godina - Unutrašnja arhitektura

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Zgradarstvo 2+2   6
2 Likovni elementi prostora 2+3   6
3 Stereometrija 2+1   6
4 Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2+3   6
5 Tehnike vizuelne prezentacije 1 2+3   6
    10+12   30
6 Kompozicija i oblikovanje   1+3 6
7 Istorija umetnosti   2+0 6
8 Osnovi informatike   2+2 6
9 Instalacije u zgradama   3+3 6
10 Izborni predmet 1   2+0 6
      10+8 30

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine je u drugom semestru i to: