unutrašnja arhitektura

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture

Prva godina - Unutrašnja arhitektura

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Zgradarstvo 2+2   6
2 Likovni elementi prostora 2+3   6
3 Stereometrija 2+1   6
4 Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2+3   6
5 Tehnike vizuelne prezentacije 1 2+3   6
    10+12   30
6 Kompozicija i oblikovanje   1+3 6
7 Istorija umetnosti   2+0 6
8 Osnovi informatike   2+2 6
9 Instalacije u zgradama   3+3 6
10 Izborni predmet 1   2+0 6
      10+8 30

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine je u drugom semestru i to:

  • Engleski jezik I
  • Ruski jezik I

Druga godina - Unutrašnja arhitektura

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Građevinski meterijali 2+2   6
2 Završni radovi 2+2   6
3 Konstruktivni sistemi 2+2   6
4 Osnovne projektovanja 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+2   6
Engleski jezik 2  
Ruski jezik 2  
    10+10   30
6 Projektovanje enterijera 1   2+3 6
7 Arhitektura unutrašnjeg prostora   2+3 7
8 Razvoj arhitekture i naselja   2+0 6
9 Izborni predmet 3   2+2 5
  Upravljanje građevinskim projektima      
  Energetska efikasnost      
10 Izborni predmet 4   2+2 6
  Tehnologije izvođenja završnih radova      
  Zaštita životne sredine      
    10+10 30

Treća godina - Unutrašnja arhitektura

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Konstruktivno elementi u enterijeru 2+1   5
2 Stilovi u enterijeru 2+3   6
3 Projektovanje enterijera 2 3+3   6
4 Osnovi scenografije 2+3   5
5 Izborni predmet 5 2+1   5
Savremeni meterijali u enterijeru      
Eko dizajn      
    11+11   27
6 Projektovanje enterijera 3   3+3 6
7 Rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije prostora   2+2 6
8 Akustika i osvetljenje enterijera   2+1 5
9 Tehnike vizuelne prezentacije 2   2+3 6
10 Stručna praksa     2
11 Završni rad     8
      9+9 33