unutrašnja arhitektura i dizajn

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

 • akademsko-opšteobrazovni
 • stručni
 • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

 • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture i dizajna

Prva godina - Unutrašnja arhitektura i dizajn

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Zgradarstvo 2+2   6
2 Konstruktivni sistemi 2+2   6
3 Građevinski materijali 2+2   6
4 Završni radovi 2+2   6
5 Tehnike vizuelne prezentacije 1 2+2   6
    10+10   30
6 Kompozicija i oblikovanje   1+3 6
7 Razvoj arhitekture i naselja   2+0 6
8 Rekonstrukcije, dogradnja i adaptacije prostora   2+2 6
9 Instalacije u zgradama   3+3 6
10 Izborni predmet 1   2+0 6
      10+8 30

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine je u drugom semestru i to:

 • Engleski jezik I
 • Ruski jezik I

Druga godina - Unutrašnja arhitektura i dizajn

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Tehnike vizuelne prezentacije 2 2+4   6
2 Stereometrija 2+2   6
3 Likovna forma 2+3   6
4 Osnovne projektovanja 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+1   6
    10+12   30
6 Stilova u enterijeru   2+0 6
7 Arhitektura unutrašnjeg prostora   2+2 6
8 Konstruktivni elementi u enterijeru   2+1 6
9 Osnovi scenografije   2+3 6
10 Izborni predmet 3   2+2 5
      10+8 30

Izborni predmeti druge godine:

Izborni predmet 2 u trećem semestru nosi mogućnost izbora za jedan od sledeća dva:

 • Savremeni materijali u enterijeru
 • Tehnologija izvođenja završnih radova

Izborni predmet 3 u četvrtom semestru nosi mogućnost izbora za jedan od sledeća dva:

 • Eko dizajn
 • Zaštita životne i radne sredine

Treća godina - Unutrašnja arhitektura i dizajn

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Dizajn enterijera 1 2+2   5
2 Primena računara 3 2+3   6
3 Dizajn proizvoda 2 2+2   5
4 Dizajn enterijera 2 3+2   6
5 Izborni predmet 4 2+2   6
    13+10   28
6 Dizajn proizvoda 3   3+3 4
7 Primena računara 4   3+3 6
8 Dizajn enterijera 3   3+3 6
9 Stručna praksa     4
10 Završni rad     12
      9+9 32

Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Fotografija
 • Bionika