Zdravstvena nega

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Vežbe iz nastavnih predmeta i klinička praksa se organizuju u Zdravstvenom centru Užice.

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovna medicinska sestra

Druga godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Pravni aspekti zdravstvene nege 2+0   5
2 Informatika u zdravstvu 2+2   6
3 Interna medicina sa zdravstvenom negom 1 - KL 2+4   7
4 Prevencija i kontrola bolničkih infekcija - KL 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+2   5
    10+10   29
6 Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom negom   3+3 7
7 Neurologija sa zdravstvenom negom   2+2 7
8 Hirurgija sa zdravstvenom negom   3+3 7
9 Psihologija i mentalno zdravlje   2+2 6
10 Klinička letnja stručna praksa 2   70 4
      10+10 31

Izborni predmet 2 u trećem semestru nosi mogućnost izbora za jedan od sledeća dva:

  • Engleski jezik 2
  • Ruski jezik 2