O školi

Ulaz u skoluViše obrazovanje u Užicu datira od 1975. godine, kada je započela sa radom Viša škola za obrazovanje radnika, koja je 1987. godine prerasla u Višu tehničku školu u Užicu.

Na osnovu vlastitog znanja i razvoja naučnih dostignuća kao i potreba privrede i njenog razvoja nastavni planovi su se stalno osavremenjivali što je dovelo do otvaranja novih smerova i studija čiji su sadržaji bili upravo rezultat potrebe Zlatiborskog okruga, ali i područja: istočne Republike Srpske, severnog i centralnog dela Crne Gore i prostora Stare Srbije - Raške oblasti.

Novi nastavni planovi i programi su definisani za režim 3+1 godina studija i prilagođeni savremenim kretanjima u privredi i društvu i potpuno su u duhu Bolonjske deklaracije i procesa reforme visokog obrazovanja u Evropi i kod nas.

Novi Zakon o visokom obrazovanju, Školi je obezbedio uključenje u moderne tokove evropskog visokog školstva. Naši novi nastavni planovi i programi garantuju dostizanje evropskih standarda u oblasti tehnike, informatike, menadžmenta, biznisa i turizma.

Škola raspolaže sa oko 4000m2 prostora, sa moderno opremljenim afiteatrima, kabinetima za informatiku, laboratorijama, nastavničkim kabinetima, bibliotekom sa mogućnošću korišćenja Interneta i akademske mreže.

Predavanja iz stručnih predmeta izvode se uz pomoć najsavremenije računarske opreme i multimedijalnih alata. Time postižemo vizuelizaciju nastave, a studentima uveliko olakšavamo put do sticanja novih znanja, čime se stvara platforma za obuku stručnih profila za 21 vek.

Pored toga, Škola ima sporazume o saradnji sa većim brojem preduzeća i ustanova iz različitih delatnosti, gde studenti pod kontrolom nastavnika i stručnih saradnika iz škole i tih preduzeća izvode laboratorijske i stručne vežbe, kao i sve vidove praktične nastave.

Nastavni kadar Škole sastavljen je od doktora nauka, magistara i stručnih saradnika koji pružaju kvalitetnu i stručnu nastavu iz oblasti savremenog inženjeringa, menadžmenta i biznisa.

Na ovo ukazuje i činjenica da Škola svake godine organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju iz osam programskih oblasti, pod nazivom "Nauka u visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED", gde okupljamo veliki broj eminentnih stručnjaka iz zemlje i sveta.

amfiteatarŠkola je, kroz saradnju na međunardnim TEMPUS programima, razvila internacionalnu saradnju sa mnogim visokoškolskim institucijama iz naše zemlje i zemalja Evropske unije, modernizovala studijske programe i intenzivirala mobilnost zaposlenih i studenata.

Studijski programi prate aktuelne trendove u zemlji i u svetu, potrebe privrednih i poslovnih sistema, sa akcentom na praktična znanja i stručnost, kvalitet, kreativnost i primenjivost, što većini studenata omogućava brzo zapošljavanje. Posle završenih studija, jedan broj studenata nastavlja studije na akademskim studijama u zemlji i inostranstvu, sve do doktorskih studija.

Novim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije iz 2005.god, Visoka poslovno tehnička škola u Užicu je dobila Dozvolu za rad kao i rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti koje su izdali Ministarstvo za obrazovanje kao i nadležni organi, i to: Dozvola za rad broj 612-00-1014/207-04 od 08.10.2007. godine, za studijske programe: Proizvodno inženjerska informatika, Građevinsko inženjerstvo - Opšti smer Inženjerstvo zaštite životne sredine, Informatika i Menadžment, kao i Dopuna dozvole za rad broj 612-00-02305/2009-04 od 06.05.2010. godine, za studijski program:Turizam.

2012. godine je u postupku reakreditacije, uspešno akreditovano šest osnovnih studijskih programa Škole (180 ECTS) od strane nadležnih organa Republike Srbije, u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim standardima, na osnovu Uverenja o akreditaciji visokoškolske ustanove i na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskih programa osnovnih strukovnih studija broj 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012 godine, izdatih od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Završetkom prvog ciklusa osnovnih studija, student stiče jedno od zvanja:

 • Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – studijski program Informacione tehnologije,
 • Strukovni inženjer mašinstva – za proizvodno mašinstvo - studijski program Mašinstvo,
 • Strukovni inženjer mašinstva – za termotehniku - studijski program Mašinstvo,,
 • Strukovni inženjer građevinarstva - studijski program Građevinsko inženjerstvo,
 • Strukovni inženjer zaštite životne sredine - studijski program Zaštita životne sredine,
 • Strukovni menadžer - studijski program Menadžment,
 • Strukovni ekonomista za turizam - studijski program Turizam.

Radi uspešnog studiranja dislociranih studenata, od 2012. godine je akreditovan studijski program Menadžment u visokoškolskoj jedinici u Kragujevcu, na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija za izvodjenje u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica broj 612-00-1557/2011-04 od 11.05.2012 godine, izdatog od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Od školske 2013/2014, godine se realizuje nastava i na novom studijskom programu:

 • Računovodstvo i revizija

Na studijskom programu Računovodstvo i revizija student stiče zvanje:

 • Strukovni ekonomista - za računovodstvo i revizija

Zbog velikog interesovanja studenata koji su završili našu Školu sa željom da dalje usavrše i specijalizuju svoja znanja, kao i iskazane potrebe privrede, 2012. godine su preduzete radnje za izradu nastavnih planova za akreditaciju Specijalističkih strukovnih studija.

Specijalističke strukovne studije traju 1 godinu studija, a student stiče zvanje specijaliste, još 60 ECTS, odnosno ukupno 240 ECTS. Akreditovano je sedam programa specijalističkih studija na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskih programa specijalističkih strukovnih studija broj 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012 godine izdatih od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije,

Od školske 2011/2012. godine se započelo sa realizacijom nastave na 6 specijalističkih studijskih programa

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Gradjevinsko inženjerstvo
 • Mašinstvo
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Menadžment
 • Menadžment turističke destinacije

a od školske 2012/2013, godine se realizuje nastava i na specijalističkom studijskom programu

 • Informacione tehnologije
.

Završetkom drugog ciklusa specijalističkih studija, student stiče jedno od zvanja:

 • Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu – bezbednosti i zdravlja na radu
 • Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu - za zaštitu radne i životne sredine
 • Specijalista strukovni inženjer građevinarstva
 • Specijalista strukovni inženjer mašinstva - za proizvodno mašinstvo
 • Specijalista strukovni inženjer mašinstva - za termotehniku
 • Specijalista strukovni menadžer
 • Specijalista strukovni ekonomista za menadžment turističke destinacije ili ekoturizam
 • Specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - Informacione tehnologije.