Informacija o projektu TEMPUS Congrad

Podaci o projektu

Broj projekta – 5 17153-TEMPUS-1 -201 1-1-DE-TEMPUS-JPGR

Naziv: Sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima i poboljšanje Alumni servisa za unapređenje strateškog menadžmenta i poboljšanje kvaliteta

Koordinator: Obrazovna, audiovezuelna i kulturna izvršna agencija (EACEA) i Univerzitet Bielefeld lociran u Universitätsstrasse 25, 33615 Bielefeld, Nemačka

Partneri na projektu

 1. Bielefeld univerzitet, Bielefeld, SR Nemačka
 2. Karlov univerzitet, Prag, Češka Republika
 3. Univerzitet Politecnica, Valencija, Španija
 4. Univerzitet Jyvaskyla, Finska
 5. Univerzitet u Beogradu
 6. Univerzitet u Novom Sadu
 7. Univerzitet u Kragujevcu
 8. Univerzitet Singidunum u Beogradu
 9. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici
 10. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
 11. Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu
 12. Univerzitet u Banja Luci,
 13. Univerzitet u Tuzli,
 14. Univerzitet Crne Gore
 15. Centar za obrazovne politike u Beogradu

Ciljevi projekta

 • Razvoj sistema prikupljanja podataka o diplomiranim studentima na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (razvoj baza podataka o alumnistima, razvoja jedinica za analizu podataka i sl.);
 • Jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u razvoju njihove uloge kao aktera od značaja za tržište rada i ekonomski razvoj u zemlji i regionu;
 • Uvođenje prakse redovnog sprovođenja anketa o diplomiranima i korišćenje ovog instrumenta u strateškom donošenju odluka.

Dokumenti