Turizam

Turizam :: Video prezentacija programa

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Turizam, saglasno, osnovnim zadacima i ciljevima Visoke škole, je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne poslove u oblasti Turizma o kojima će biti više rečeno kompetencijama diplomiranih studenata.

Svrha studijskog programa Turizam je da:

 • diplomiranim studentima studijakog programa Turizam obezbedi niz kompetencija koje su društveno opravdane i korisne,
 • diplomiranim studentima studijakog programa Turizam obezbedi znanja neophodna za nastavak odgovarajućih specijalističkih studija,
 • privredi Zlatiborskog okruga obezbedi stručnjake iz oblasti Turizma,
 • privredi Srbije obezbedi stručnjake iѕ oblasti Turizma,
 • privredi Crne gore i Republike Srpske obezbedi stručnjake iz oblasti Turizma,
 • diplomiranim studentima studijakog programa Turizam obezbedi da se uspešno mogu uključiti u rad na poslovima Turizma u bilo kojoj zemlji Evrope i sveta.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Turizam ima jasno definisane ciljeve. Turizam zahteva kadar specifičnog profesionalnog usmerenja, koji se obrazuje kroz sisteme redovnog obrazovanja visokoškolskih ustanova, kao i kroz razne vidove sistematske obuke. Znanja i veštine iz oblasti Turizma su diverzifikovanog karaktera.

Razvoj Turizma mora se voditi sistemskim putem sa jasnim ciljevima. Takav preokret u razvoju se mora, pre svega, oslanjati na znanje i intelektualni kapital. To zahteva i formiranje kadrova za te namene, koji će biti kreatori i nosioci razvoja Turizma u Zlatiborskom okrugu, Srbiji i šire. Za Zlatiborski okrug oni posebnu pažnju treba da vežu za oblasti: zdravstvenog, rekreativnog, i seoskog turizma.

Sarganska osmicaVisoka strukovna škola Užice treba svojim studentima da da znanja o turizmu koje direktno doprinose razvoju Okruga i Srbije, ali i da doprinose očuvanju prirode i biološke raznovrsnosti Nacionalnog parka Tara, Parka prirode Golija, Šarganske osmice, Zlatibora, Zlatara i svih drugih nadaleko poznatih turističkih lokaliteta.Takođe, osposobiće ih da organizuju i realizuju turističke aktivnosti koje koriste pouzdane tehnologije za uštedu vode i energije, i koje ne zagađuju preko maksimalno dozvoljenih koncentracija, a zalažu se za preradu otpadnih voda, za izbegavanje proizvodnje čvrstog otpada i za podršku reciklaži. Svršeni studenti Smera za turizam biće osposobljeni i za ohrabrivanje privatnog sektora da razvija i primenjuje uputstva i pravila ponašanja za održivi turizam.

Svršeni studenti treba da budu aktivni učesnici svestrane saradnje na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou da bi se postiglo uzajamno razumevanje u vezi sa zahtevima održivog turizma. Posebnu pažnju treba posvetiti pograničnim oblastima i oblastima od međunarodnog značaja. Celokupna javnost treba da bude informisana i edukovana u vezi sa koristima od zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta kroz održive oblike turizma. Treba sve više širiti i primenjivati rezultate istraživanja i koncepte održivog turizma.

Zašto smer za turizam?

 • porast interesa za autentičnim predelima Zlatiborskog okruga(Zlatibor, Tara, Zlatar, Golija, Šarganska osmica, Perućac, Kokin brod i dr.)
 • razvijen inostrani turizam i težnja za privlačenjem bogate inostrane klijentele može se dostići očekivani željeni rastturističke privrede u Srbiji
 • porast interesa stranih posetitelja kada već dođu u Srbiju za manifestacije tipa Sabora trubača u Guči i sl.,
 • kulturno turistički aktivni novi gosti i gosti s udaljenijih tržišta
 • bogatstvo kompaktnih urbanih i ruralnih istorijskih sredina(Narodni muzej Užice, Spomen obeležje Kadinjača, Potpećka pećina, Stopića pećina, Etno muzej Sirogojno i dr.),
 • lokaliteti s potencijalom internacionalnih atrakcija(Šarganska osmica, Etno muzej Sirogojno i dr.),
 • koncentracija kvalitetnih kulturnih institucija u većim urbanim sedištima (Muzeji u Užicu i Prijepolju, Narodno pozorište u Užicu i dr.)
 • bogatstvo autentičnog, nematerijalnog kulturnog dobra prikazanog kroz festivale i narodne svetkovine, legende i mitovi koji se mogu s lakoćom utkati u gotovo svaki lokalitet(Pozorišni festival u Užicu, Sabor trubača Zlatibor i Guča, Kolonija keramike Zlakusa, Likovne kolonije Trnava, Zlatibor i dr.),
 • privatna inicijativa u zamahu(seoski turizam u Tripkovi, Kosjeriću, Gostilju, Ivanjici, i dr.)
 • izvori znanja – osnova za interpretaciju
 • kapaciteti za prihvat 200% više posetilaca

Ali takođe i zbog nedostataka:

a) neosmišljenost dodatnih sadržaja i usluga kojima bi se povećala vanpansionska potrošnja i

b) relativno slaba integracija u turističku ponudu

 • nepravovremene i teško dostupne informacije,
 • nerazumevanje Turizma, kao razvojne šanse,
 • nedovoljno promotivno-informativnih materijala,
 • sporadične marketinške aktivnosti kulturnih institucija slabo podržane od turističkog sistema i samih turista,
 • turističke organizacije i agencije koje sastavljaju nedovoljno kvalitetne kulturne programe i imaju teškoće u promovisanju istih,
 • nizak nivo znanja i svesti o vrednosti kulturnog dobra među turističkim radnicima,
 • nizak nivo znanja o menadžmentu u turizmu, uključujući i Turizam,
 • kasno donošenje odluka o finansiranju kulturnih programa.

Formiranjem novih profila turistikih radnika izbeći će se postojeća; nepovezanost turističkog i poljoprivrednog sektora u delu proizvodnje tzv. zdrave hrane i najrazličitije vidove njihove ponude turistima,

 • nedostatak znanja o menadžmentu i marketingu u turizmu
 • nepovezanost kulturnog i turističkog sektora
 • nedostatak znanja o razvoju i upravljanju kulturnim turističkim proizvodima
 • neprikladnu prezentaciju kulturnih resursa i dr.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa Turizam student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja širokog spektra poslova u oblasti Turizma.

Savladavanjem studijskog programa za Turizam student stiče sledeće opšte kompetencije:

 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti poslovanja turističkih poslovnih sistema
 • Ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti Turizma Praktikovanje i razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa poslovanju i razvoju turističke privrede
 • Sposobnost upotrebe stečenih znanja u praksi razvoja i investiranja turističkih poslovnih sistema i turističke ponude.
 • Sposobnost razumevanja računovodstvenih i finansijskih aktivnosti turističkih poslovnih sistema. Sposobnost za unapređenje sistema menadžmenta kvalitetomi menadžmernta zaštite životne sredine turističkih poslovnih sistema
 • Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i kooperativnosti sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem turističkih poslovnih sistema
 • Profesionalna i ekološka etika turističkih poslovnih sistema i zaposlenih u njima.

Savladavanjem studijskog programa Turizam student stiče i sledeće predmetno - specifične kompetencije

 • Temeljno poznavanje i razumevanje Turizma kao struke uz ostvarenu sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka u poslovanju turističkih poslovnih sistema
 • Konkretno povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihovu primenu u poslovanju turističkih poslovnih sistema.
 • Sposobnost praćenja novina u oblasti Turizma
 • Razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u praksi turističkih poslovnih sistema
 • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u oblasti Turizma
 • Stečeni stručni naziv: Strukovni ekonomista za turizam