Tehnološko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

 • opšteobrazovni
 • stručni
 • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

 • u drugom, trećem, petom i šestom semestru bira se jedan od dva ponuđena predmeta
 • u šestom semestru biraju se jedan od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer tehnologije.

Treća godina - Modul Ekološko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Poslovna i ekološka etika 2+2   5
2 Instrumentalne metode analize 2+2   5
3 Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda 2+2   5
4 Izborni predmet 3 2+2   5
5 Izborni predmet 4 2+2   5
    10+10   25
6 Ekozaštita u industriji   3+3 6
7 Nove tehnologije i materijali   3+3 6
8 Izborni predmet 5   2+2 5
9 Opasnosti i zaštita od električne struje   2+2 5
10 Stručna praksa     4
11 Završni rad     9
      10+10 35

Izborni predmeti u petom semestru i to Izborni predmet 3 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Inženjerstvo površine materijala
 • Korozija i zaštita

Izborni predmeti u petom semestru i to Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Ekološki menadžment
 • Kontrola kvaliteta proizvoda

Izborni predmeti u šestom semestru i to izborni predmet 5 u okviru koga student može da se odluči za jedan od ponuđena dva predmeta i to:

 • Radijacija i zaštita
 • Energija i okolina

Treća godina - Modul Prehrambeno inženjerstvo

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Poslovna i ekološka etika 2+2   5
2 Kontrola kvaliteta proizvoda 2+2   5
3 Tehnologija mesa i pratećih proizvoda u industriji mesa 2+2   5
4 Tehnologija mleka i pratećih proizvoda u industriji mleka 2+2   5
5 Izborni predmet 3 2+2   5
    10+10   25
6 Tehnologija proizvoda od voća i povrća   2+2 5
7 Tehnologije hlađenja, smrzavanja i sušenja prehrambenih proizvoda   3+3 6
8 Izborni predmet 4   3+3 6
9 Izborni predmet 5   2+2 5
10 Stručna praksa     4
11 Završni rad     9
      10+10 35

Izborni predmeti u petom semestru i to Izborni predmet 3 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Instrumentalne metode analize
 • Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

Izborni predmeti u šestom semestru i to Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

Izborni predmeti u šestom semestru i to izborni predmet 5 u okviru koga student može da se odluči za jedan od ponuđena dva predmeta i to:

 • Radijacija i zaštita
 • Opasnosti i zaštita od električne struje