Gradjevinsko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru bira se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer građevinarstva

Prva godina - Gradjevinsko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Matematika 1 2+2   6
2 Fizika 2+2   6
3 Mehanika 3+2   6
4 Nacrtna geometrijali 3+3   6
5 Građevinski materijali 3+2   6
    13+11   30
6 Sociologija   2+1 4
7 Matematika2   2+2 5
8 Osnovi informatike   2+2 5
9 Otpornost materijala   3+3 5
10 Geodezija   2+3 6
11 Izborni predmet 1   2+0 5
      13+11 30

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine na smeru Gradjevinsko inženjerstvo je u drugom semestru i to:

  • Engleski jezik I
  • Ruski jezik I