Gradjevinsko inženjerstvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer građevinarstva

Prva godina - Gradjevinsko inženjerstvo

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Matematika 1 2+2   6
2 Fizika 2+2   6
3 Građevinska mehanika 2+2   6
4 Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2+3   6
5 Građevinski materijali 2+2   6
    10+11   30
6 Matematika 2   2+2 6
7 Osnove informatike   2+2 6
8 Geodezija   2+2 6
9 Otpornost materijala   2+3 7
10 Izborni predmet 1   2+2 5
      10+11 30

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine na smeru Gradjevinsko inženjerstvo je u drugom semestru i to: