Unutrašnja arhitektura i dizajn

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture i dizajna

Treća godina - Unutrašnja arhitektura i dizajn

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Dizajn enterijera 1 2+2   5
2 Primena računara 3 2+3   6
3 Dizajn proizvoda 2 2+2   5
4 Dizajn enterijera 2 3+2   6
5 Izborni predmet 4 2+2   6
    13+10   28
6 Dizajn proizvoda 3   3+3 4
7 Primena računara 4   3+3 6
8 Dizajn enterijera 3   3+3 6
9 Stručna praksa     4
10 Završni rad     12
      9+9 32

Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Fotografija
  • Bionika