Unutrašnja arhitektura

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture

Treća godina - Unutrašnja arhitektura

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Konstruktivni elementi u enterijeru 2+1   5
2 Stilovi u enterijeru 2+3   6
3 Projektovanje enterijera 2 3+3   6
4 Osnovi scenografije 2+3   5
5 Izborni predmet 5 2+1   5
Savremeni meterijali u enterijeru      
Eko dizajn      
    11+11   27
6 Projektovanje enterijera 3   3+3 6
7 Rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije prostora   2+2 6
8 Akustika i osvetljenje enterijera   2+1 5
9 Tehnike vizuelne prezentacije 2   2+3 6
10 Stručna praksa     2
11 Završni rad     8
      9+9 33