Bezbednost i zdravlje na radu

Raspored predmeta - Prva godina

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Metode istraživanja i naučne komunikacije Prvi Obavezan 2+2 6
2 Upravljanje projektima Prvi Obavezan 2+2 6
3 Zaštita građevinskih objekata o požara Prvi Obavezan 2+2 6
4 Elektromagnetna zračenja Prvi Obavezan 2+2 6
5 Informatička metodologija istraživačkog rada Prvi Obavezan 2+2 6
6 Transportni sistemi Drugi Obavezan 2+2 6
7 Izborni predmet 1 (od 2 bira se 1) Drugi Izborni 3+3 7
7.1 Tehnološki sistemi i bezbednost opreme za rad        
7.2 Postrojenja i instalacije pod pritiskom        
8 Izborni predmet 2 (od 2 bira se 1) Drugi Izborni 3+3 7
8.1 Monitoring i zaštita zemljišta        
8.2 Buka i vibracije      
9 Upravljanje rizikom i metode procene rizika Drugi Obavezan 2+2 6
10 Stručna praksa 1 Drugi Obavezan 4
Ukupno časova predavanja i vežbi 20+20  
Ukupno ESPB: 60