Služba administracije

Viši stručnotehnički saradnik za koordinaciju školskih aktivnosti

Dragoslav Arsović, dipl. građ.inž.

Darka Petković, dipl. ekonomista

Kontakt telefoni, centrala

  • +381-31-512-013
  • +381-31-512-789
  • +381-31-513-385