Studentski parlament

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove koja ima organ upravljanja i upisane studente.

Zadužen je za ostvarivanje prava i zaštitu interesa studenata, odnosno, to je mesto gde studenti mogu da pokrenu mnoga pitanja koja su za njih značajna.

Ovlašćenja studentskog parlamenta su da bira i razrešava predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove, koji se brinu o svim pitanjima od značaja za studente.

Aktivnosti studentskog parlamenta:

  • Donosi poslovnik studentskog parlamenta
  • Formira radna tela koja se bave određenim poslovima koji su u okviru nadležnosti studentskog parlamenta
  • Donosi plan i program aktivnosti
  • Razmatra pitanja u vezi sa unapređenjem mobilnosti studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda
  • Organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata
  • Učestvuje u postupku samovrednovanja škole
  • Usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju studentskog parlamenta i dr.
  • Razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, efikasnosti studiranja i podsticanjem naučno istraživačkog rada studenata i sl.

Osim svakodnevnih obrazovnih i upravljačkih aktivnosti, Studentski parlament se bavi brojnim zabavnim programom kao što su: studentska putovanja, sportske aktivnosti, kao i razne humanitarne akcije.Izveštaj o radu studentskog parlamenta za školsku 2016/2017. godinu."VODIMO SE MIŠLJU DA USPEŠNU VISOKU ŠKOLU PODRAZUMEVAJU USPEŠNI STUDENTI KOJI SE DOKAZUJU, NE SAMO NA POLJU UČENJA I DOBRIM NASTAVNIM REZULTATIMA, VEĆ I U SPORTSKIM TAKMIČENJIMA, KROZ ZABAVNE, KULTURNE I HUMANITARNE SADRŽAJE"