Studentski parlament

Studentski parlament VPTŠ postoji od 2007. godine a trenutni saziv Parlamenta počeo je sa radom u oktobru 2010. godine. Za to vreme smatramo da smo načinili veliki pomak ka poboljšanju kvaliteta školovanja kao i ka poboljšanju studentskog života i vanškolskih aktivnosti.

Neke od aktivnosti Studentskog parlamenta od 2010. godine pa do danas bile su:

 • Pokretanje inicijative za omogućivanje ubrzanog školovanja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, naprednim studentima.
 • Ostvarena je saradnja sa lokalnom i regionalnom Kancelarijom za mlade.
 • U saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade organizovana akcija pošumljavanja.
 • Pokretanje inicijative među studentima za organizovanje školskog časopisa
 • Organizovanje ankete kojom bi se ispitalo mišljenje studenata o planiranim aktivnostima u školi. (Sportski susreti, društveno korisni rad itd.)
 • Dobijanje prostorija za rad Studentskog parlamenta u okviru škole.
 • Organizacija posete Sajmu turizma za sve studente smera Turizam VPTŠ
 • Organizacija posete Sajmu građevinarstva za sve studente smera Građevina VPTŠ
 • Ostvarivanje saradnje sa SU "Veliki park"
 • U saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade i SU "Veliki park" obezbeđen popust za sve studente VPTŠ na korišćenje usluga teretane u oviru SU "Veliki park"
 • Organizovanje sportskih susreta i svečane ceremonije povodom Dana studenata VPTŠ
 • Rešavanje tekućih pitanja u vezi sa poboljšanjem kvaliteta školovanja i aktivno učešće u školskim organima upravljanja (Savet škole i Nastavno veće)

U buduđnosti planiramo da nastavimo sa radom na polju unapređenja studentskog života u oviru VPTŠ. Već su pokrenute inicijative za organizovanje odlaska na Višijadu, gde će naši studenti predstavljati naš grad i našu školu, kao i za organizovanje mnogih sportskih susreta i mnogih drugih aktivnosti kao što su kvizovi znanja, akcije pošumljavanja, davanja krvi itd.