Nastavak obrazovanja

Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su završili studije više škole u trogodišnjem trajanju na studijskom programu Turizam za ostvarivanje prava na diplomu visokog obrazovanja prvog stepena strukovnih studija i stručnog naziva strukovni ekonomista za turizam obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1 Strani jezik 1 (koji nisu položili) I Izborni 6
2 Strani jezik 2 (koji nisu položili) II Izborni 5
3 Saobraćaj i infrastruktura u turizmu III Obavezan 8
4 Završni rad III Obavezan 5
Ukupno 24

2. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu trogodišnjih studija na studijskom programu Trgovina a upisuju se na studijski program strukovnih studija Turizam radi sticanja diplome Strukovni ekonomista za turizam, obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1 Uvod u turizam I Obavezan 7
2 Turizam i kultura I Obavezan 7
3 Strani jezik 1 (koji nisu položili) I Izborni 6
3 Strani jezik 2 (koji nisu položili) II Izborni 5
4 Nacionalna turistička geografija II Obavezan 6
5 Turističke regije sveta II Obavezan 6
6 Agencijsko i hotelsko poslovanje III Obavezan 7
7 Završni rad III Obavezan 5
Ukupno 49

3. Studenti koji su diplomirali na drugim srodnim višim školama upisuju strukovne studije po uslovima utvrđenim u svakom pojedinačnom slučaju upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa odgovarajućim ili srodnim studijskim programom strukovnih studija.