informacione tehnologije

Plan i program

Prva godina Informacione tehnologije

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Računarska tehnika 2+2   6
2 Matematika I 2+2   6
3 Elektrotehnika sa elektronikom 2+2   6
4 Softverski alati 2+2   6
5 Operativni sistemi 2+3   6
    10+11   30
6 Matematika II   2+2 6
7 Alati grafičkog dizajna   2+2 6
8 Algoritmi i strukture podataka   3+2 6
9 Baze podataka, SQL, MySQL   2+2 6
10 Izborni predmet 1   2+2 6
      11+10 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 630 Σ60

Izborni predmet 1 (bira se jedan od dva ponuđena) u drugom semestru: