informacione tehnologije

Plan i program

Prva godina Modul - Informacioni sistemi

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Računarska tehnika 2+2   6
2 Matematika I 2+2   6
3 Elektrotehnika sa elektronikom 2+1+1   6
4 Organizacija rada 2+2   6
5 Operativni sistemi 2+2+1   6
    10+9+2   30
6 Matematika II   2+3 6
7 Menadžment   3+2 6
8 Osnovi informatike   2+2 6
9 Sociologija   2+1 6
10 Izborni predmet 1   2+0 6
      11+8 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Σ60

Izborni predmet 1 (bira se jedan od dva ponuđena) u drugom semestru:

Prva godina Modul - Multimedija i digitalna televizija

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Računarska tehnika 2+2   6
2 Matematika I 2+2   6
3 Elektrotehnika sa elektronikom 2+1+1   6
4 Organizacija rada 2+2   6
5 Operativni sistemi 2+2+1   6
    10+9+2   30
6 Matematika II   2+3 6
7 Menadžment   3+2 6
8 Osnovi informatike   2+2 6
9 Sociologija   2+1 6
10 Izborni predmet 1   2+0 6
      11+8 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Σ60

Izborni predmet 1 (bira se jedan od dva ponuđena) u drugom semestru: