Informacione tehnologije i sistemi

Raspored predmeta - Druga godina

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Računarstvo i automatika 2 Treći Obavezan 2+2 6
2 Izabrana poglavlja iz IT Treći Obavezan 2+2 6
3 Proizvodni informacioni sistemi Treći Obavezan 2+2 6
4 Mašinsko učenje Treći Obavezan 2+3 6
5 Izborni predmet 4 (od 2 bira se 1) Treći Izborni 3+3 7
5.1 Projektovanje i primena softvera u pametnim mrežama        
5.2 Informacioni i komunikacioni sistemi        
6 Izborni predmet 5 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 3+3 7
6.1 Robotika i automatizacija u industrijskim sistemima        
6.2 Projektovanje složenih softverskih sistema        
7 WEB programiranje Četvrti Obavezan 2+3 6
8 Stručna praksa 2 Četvrti Obavezan 6 4
9 Praktični istraživački rad PIR Četvrti Obavezan 10 4
10 Završni master rad Četvrti Obavezan 8
Ukupno časova predavanja i vežbi 16+18+10  
Ukupno ESPB: 60