Biblioteka i internet klub

Kadrovi

Biblioteka ima jednog stalno zaposlena radnika sa punim radnim vremenom

  • Jelena Lukić - diplomirani filozof

Internet klub

Studenti Visoke poslovno-tehničke škole mogu koristiti usluge Internet kluba svakog radnog dana. Na raspolaganju im je u svakom trenutku devet računara sa internet on-line konekcijom. Svi računari su ujedno i konektovani na akademsku mrežu, tako da studenti imaju pristup i velikom broju akademskih sajtova sa stručnom literaturom iz različitih naučnih oblasti, koji inače nisu dostupno običnom korisiku interneta.

Oprema

Opremu biblioteke i internet kluba Visoke poslovno-tehničke škole čine police za knjige, čitaonički stolovi, radni stolovi, kataloški ormani, a od računarske opreme 9 personalnih računara koji se koriste za potrebe Internet kluba i 2 personalna računara sa štampačima koje koriste zaposleni u Biblioteci. Svi računari su međusobno umreženi i povezani u jedinstvenu računarsku mrežu Visoke poslovno-tehničke škole.

Bibliotečki fondovi

Biblioteka raspolaže sa fondom koji ima: oko 10000 monografskih publikacija, oko 2000 diplomskih radova, nekoliko naslova domaćih serijskih publikacija i stranih časopisa. Postoje knjige inventara za sve ove publikacije i diplomske radove.

Rad sa strankama

Svakim radnim danom od 09:00 - 16:00 časova

Kontakt telefoni

  • +381-31-512-013
  • +381-31-512-789
  • +381-31-513-385