Arhiva - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

NU mašine

04.jul 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u julskom ispitnom roku

Obrada rezanja

04.jul 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanja u julskom ispitnom roku.

Statistika, Verovatnoća i statistika

03.jul 2018

Ispit iz predmeta Statistika, odnosno Verovatnoća i statistika, kod prof. dr Milice Cvetković, pomera za petak, 13. jul 2018. god, u 11:30 časova, učionica 208.

Obrada rezanjem i NU mašine

03.jul 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića u julskom ispitnom roku biće održan u subotu 7. jula 2018. god. u 9.00 časova, sala 205.

Ispiti - dr Aleksandr Stojanović

03.jul 2018

Ispiti kod dr Aleksandra Stojanovića (Finansijska tržista i Fiskalni sistem na osnovnim i Ekonomija socijalnog sektora, Interna revizija i Poresko planiranje na specijalističkim studijama) počeće u 09:00, umesto u 13:00, kako sada stoji i održaće se u učionici 205, a ne u 207. Datum održavanja ispita ostaje isti 05.07.2018. godine.

Rezime specijalističkog rada

03.jul 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Dragice Markovic SR02/17, mentor mr Biljana Đuričić

Engleski jezik 1 i 2

02.jul 2018

Upis ocena i usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 biće održani u petak, 06.07.2018. godine u 9:00h u kabinetu 316.

Algoritmi i strukture podataka

02.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Rezime specijalističkog rada

29.jun 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Ljubice Tasić SR01/17 sa temom "Analiza finansijskih pokazatelja preduzeca Impol Seval ad Sevojno", mentor mr Biljana Đuričić

Mehanika tla i fundiranje

28.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

dr Ljubica Diković

28.jun 2018

Studenti koji polažu ispite kod dr Ljubiice Diković u julskom ispitnom roku, predispitne obaveze mogu ispuniti u petak, 29. juna 2018. godine u 11 časova u kabinetu 203, ili u utorak 3.7.2018. u 13.30 u sali 302.

Saobraćajnice

27.jun 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice u junskom ispitnom roku biće održan u sredu 04. 07. 2018.g. umesto ranije zakazanog termina ponedeljak, 02. 07. 2018. godine.
Usmeni deo ispita će se održati u 11 časova.
Studenti koji nisu predali svoje seminarske radove, iste će moći da predaju u ponedeljak 02. 07. 2018. počev od 8 časova. Istog dana biće održani popravni kolokvijumi, prvi kolokvijum sa početkom u 8 časova, drugi kolokvijum sa početkom u 9 i 30.

Otpornost materijala

27.jun 2018

Rešenje pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala u junskom ispitnom roku.

Francuski jezik I i II

27.jun 2018

Obaveštavaju se studenti da će ispiti iz predmeta Francuski jezik I i II, kod prof. dr Snežane Gudurić u junskom ispitnom roku 2018. godine, biti održani u petak, 29. juna 2018. godine u učionici 110, prema sledećoj satnici:

 • 10:00 časova, Francuski jezik 1 i 2 - pismeni
 • 12:30 časova, Francuski jezik 2 - usmeni
 • 12:45 časova, Francuski jezik 1 - usmeni

Projektovanje informacionih sistema

27.jun 2018

Studenti koji polažu ispit iz Projektovanja informacionih sistema u julskom roku, predispitne obaveze (kolokvijum i/ili seminarske radove) mogu ispuniti u ponedeljak, 2. jula 2018. godine u 12 časova u lab 319.

Rezime specijalističkog rada

26.jun 2018

Rezime specijalističkog rada sa temom "Procena rizika za radno mesto – Radnik na montaži kotlova" na studijskom programu SSS Inžinjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine studenta Ane Sedlarević, mentor dr Vesna Marijanović. Datum odbrane rada 29. jun 2018. godine. Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

26.jun 2018

Rezultati ispita i zaključne ocene iz predmata Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turisticke regije sveta

26.jun 2018

Rezultati ispita i zaključne ocene iz predmata Turisticke regije svet.

Poslovne finansije

25.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

25.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Analiza finansijskih izveštaja.

Organizacija gradjenja

25.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija gradjenja. Zaključivanje ocena ( odbrana elaborata) održaće se 02.07.2018. u 10 h, u sali 207.Poneti Elaborat sa postavkom zadatka, indeks, i malu prijavu !

Otpornost materijala

25.jun 2018

Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala .

Hemija 2

25.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

25.jun 2018

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti izdravlja na radu.

Računovodstvo

22.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmata Računovodstvo.

Dr Vesna Vasović

22.jun 2018

Obaveštavaju se svi studenti da će ispiti kod dr Vasović Vedsne u julskom ispitnom roku biti održani 02.07.2018. godine u terminima prema rasporedu za julski ispitni rok.

Dr Vidoje Milovanović

22.jun 2018

Obaveštavaju se svi studenti da će ispiti kod dr Milovanović Vidoja u julskom ispitnom roku biti održani 12.07.2018. godine u terminima prema rasporedu za julski ispitni rok.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

22.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmata Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Finansijsko računovodstvo

21.jun 2018
>

Rezultati ispita iz predmata Finansijsko računovodstvo.

Finansijski menadžment

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Finansijski menadžmen.

Analiza finansijskih izveštaja

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Analiza finansijskih izveštaja.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

21.jun 2018

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti izdravlja na radu.

Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu

21.jun 2018

Upis ocena iz navedenog predmeta biće održan u sredu 27.06.2018. godine, u slušaonici broj 205 i to po sledećem rasporedu:.

 • 10:00 do 11:00 Srudijski programi - Računovodstvo i revizija , Multimedija
 • 11:00 do 11:45 Srudijski programi - Menadžment
 • 11:45 do 12:4 5 Srudijski programi - Turizam

Trgovinski menadžment

21.jun 2018

Rezultati iz predmeta Trgovinski menadžment.

Menadžment kvaliteta u turizmu

21.jun 2018

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Aplikativni Softver

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni Softver.

Osnove Računovodstva

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Osnove Računovodstva.

Menadžment inovacija

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Tretmani otpadnih voda

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Hemija I

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Ergonomija prostora i opreme

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Ergonomija prostora i opreme.

Obrada deformisanjem

19.jun 2018

Spisak studenata za usmeni deo ispita iz predmeta Obrada deformisanjem.

Upravljačko računovodstvo

19.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

18.jun 2018

Ispit iz nastavnog predmeta Organizacija građenja i građevinska mehanizacija održaće se u petak, 22. juna 2018. godine, kabinet 207, sa početkom od 12 časova umesto kako je ranije planirano od 10 časova.

Računovodstvo

18.jun 2018

Obrasci za ispit iz predmeta Računovodstvo po studijskim programima:

Studijski program Turizam

18.jun 2018

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam (osnovne studije), da će u sledećim terminima moći da brane seminarske radove, kako bi ispunili predispitne obaveze za Julski ispitni rok. Odbrana seminarskih radova biće održana u kabinetu 204:

 • Četvrtak, 21.06.2018. godine – Uvod u turizam i Turizam i kultura (od 10-12h)
 • Četvrtak, 21.06.2018. godine – Nacionalna geografija i Regije sveta (od 12-14h)
 • Petak, 22.06.2018. godine – Agencijsko poslovanje (10-12h)
 • Petak, 22.06.2018. godine – Saobraćaj i infrastruktura u turizmu (12-14h)
 • Petak, 22.06.2018. godine – Menadžment kvaliteta u turizmnu (14-16h)

Osnovi informatike

15.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informatike se nalaze u prilogu. Upis ocena će biti 26. juna 2018. godine u kabinetu 319 po rasporedu koji se nalazi u prilogu sa rezultatima.

Obrada rezanjem i NU mašine

15.jun 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u utorak, 19.0.06.2018. god. u 15:.00 sati, sala 205.

Menadžment kvaliteta i merenje, Kontrola kvaliteta

15.jun 2018

Oni studenti koji su predali oba seminarska i položili oba kolokvijuma polagaće usmeni deo ispita, koji će biti održan u ponedeljak 18. juna 2018. godine sa početkom u 16 časova, učionica 110 ili 109.

Otpornost materijala

15.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala na studijskom programu mašinstvo.

Građevinska mehanika

15.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinska mehanika..

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

14.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu. Upis ocena/usmeni deo ispita održače se u petak, 15. juna 2018. godine u 9:00 h, kabinet 316.

Dr Ljubica Diković

13.jun 2018

Studenti koji žele da upišu ocenu na bazi ostvarenih predispitnih poena kod prof.dr Ljubice Diković mogu to uraditi dana 13.6.2018. godine u terminu od 12h do 13h u kabinetu 203.

Predmedti kod Dejana Milivojevića

12.jun 2018

Potpisivanje prijava i indeksa kod mr Dejana Milivojevića će se održati u ponedeljak, 18. juna 2018.godine u 10 časova.

Obrada rezanjem

12.jun 2018

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Objektno orijentisano programiranje

12.jun 2018

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje. Usmeni deo ispita će se održati 15. juna u 19 časova u kabinetu 207.

prof. dr Radmila Novaković-Kostić - Ocene

12.jun 2018

Na linkovima ispod možete pogledati predloge konačnih ocena iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Radmila Novaković-Kostić:

Hemija II

10.jun 2018

Rezultati računskog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija II.

Termodinamika

10.jun 2018

Rezultati računskog dela ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

10.jun 2018

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad - u junskom ispitnom roku iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, rad mogu braniti u ponedeljak, 18. 06. 2018. u 10:00 (sala 305).

Elektronsko poslovanje

09.jun 2018

Studenti koji su iz predmeta Elektronsko poslovanje ostvarili željeni broj bodova, mogu ocenu upisati u utorak, 19. juna 2018. godine, u 15.00 časova, sala 317. Ostali studenti mogu raditi jedan ili oba testa u terminu predviđenom za polaganje ispita: 21.06.2018. godine u 10.00 časova. Trenutno ostvaren broj bodova studenti mogu videti na nastavnoj stranici nastavnika.

Osnovi informatike

09.jun 2018

U prilogu se nalazi raspored grupa za ispit iz predmeta Osnovi informatike.

NU mašine

08.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine.

Upravljanje projektima u gređevinarstvu

08.jun 2018

Rezultati prvog dopunskog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima u gređevinarstvu, OSS Građevinsko inženjersvo, 6 semestar.

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

08.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu na master studijama.

CAD i Mašine, alati i tehnologije u preradi drveta

08.jun 2018

Ispiti iz predmeta CAD i Mašine, alati i tehnologije u preradi drveta, kod mr Slobodana Petrovića u junskom ispitnom roku 2018. god., biće održani u utorak, 19. juna 2018. god., u 10:00 časova, učionica 308.

Elektronsko poslovanje

08.jun 2018

Ukupan broj bodova iz predmeta Elektronsko poslovanje možete videti na nastavnoj stranici nastavnika.

Upravljanje rizikom

08.jun 2018

Rezultati teorijskog dela ispita iz predmeta Upravljanje rizikom:

Savremene metode pripreme vode

07.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Savremene metode pripreme vode.

Hemija I

07.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija I.

Ispiti - dr Zorica Tanasković

07.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta koje predaje dr Zorica Tanasković.

Organizacija rada

07.jun 2018

U prilogu se nalaze spisak kandidata za usmeni deo ispita iz predmeta Organizacija rada.

Turizam i kultura

07.jun 2018

Ocene pisanih referata iz predmeta Turizam i kultura.

Marketing/Marketing u turizmu

07.jun 2018

Obaveštavaju se studenti, koji slušaju predemet Marketing/Marketing u turizmu da će dodatni termin za konsultacije biti u petak, 8.06.2018. godine od 11h u kabinetu 109.

Osnovi informatike

07.jun 2018

U prilogu se nalazi raspored grupa za ispit iz predmeta Osnovi informatike.

Saobraćajnice

06.jun 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice u junskom ispitnom roku biće održan u ponedeljak, 02. 07. 2018. godine.
Ispit neće biti održan u predviđenom roku 08. 06. zbog sprečenosti profesora.
Studenti koji nisu predali svoje seminarske radove, iste će moći da predaju na dan ispita počev od 8 časova. Istog dana kada i ispit, u ponedeljak 02. 07. 2018. biće održani popravni kolokvijumi, prvi kolokvijum sa početkom u 8 časova, drugi kolokvijum sa početkom u 9 i 30 a zatim usmeni deo ispita će se održati u 11 časova.

Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu

05.jun 2018

Ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu biće održan u utorak 19.06.2018. godine, u slušaonici broj 317 i to po sledećem rasporedu:

 • 12:00 do 13:40 za studente sa smerova turizam, menadžment, multimedija
 • 14:00 do 15:40 za studente sa smera računovodstvo i revizija

Projektovanje informacionih sistema

05.jun 2018

U prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

05.jun 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Elektronsko poslovanje

04.jun 2018

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Elektronsko poslovanje:

 • Informacione tehnologije, četvrtak, 07. jun 2018. godine u 11h
 • Menadžment i Računovodstvo i revizija četvrtak, 07. jun 2018. godine u 12h

Internet tehnologije

04.jun 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Internet tehnologije održaće se u četvrtak, 07. juna 2018. godine u 14h.

Turističke regije sveta

04.jun 2018

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Turizam i kultura

04.jun 2018

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura.

Menadžment kvaliteta u turizmu

04.jun 2018

U prilogu je su rezultati sa popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Upravljanje otpadom

01.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje otpadom.

Upravljanje projektima u građevinarstvu

01.jun 2018

Rezultati 2 testa iz predmeta Upravljanje projektima u građevinarstvu, 6 semestar OSS Građevinsko inženjerstvo.

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

01.jun 2018

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema.

eMEETS projekt

01.jun 2018

Rang lista učesnika u eMEETS projektu nalazi se u prilogu.

Engleski jezik 1

01.jun 2018

Rezultati 2. kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam nalaze se u prilogu.

Poslovno komuniciranje u turizmu

01.jun 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit iz nastavnog predmeta Poslovno komuniciranje u turizmu u junskom roku nalazi se na oglasnoj tabli kabineta 204.

Instalacije u zgradama

01.jun 2018

Kod predmetnog nastavnika Dejana Milivojevića zakazuju se dodatne konsultacije iz predmeta Instalacije u zgradama koje će se održati u utorak, 05.06.2018. godine u 10h (10:00 -11:30) u kabinetu 206. Na konsultacije poneti indeks i elaborat.

Internet tehnologije

01.jun 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

Ruski jezik 1

31.maj 2018

Rezultati pismenog delaispita iz predmeta Ruski jezik jezik 1 nalaze se u prilogu.

Web dizajn

30.maj 2018

Neizmirene predispitne obaveze iz predmeta Web dizajn studenti mogu obaviti u ponedeljak, 04.06.2018. godine u 8h.

Razvoj IS sistema u Internet okruženju

30.maj 2018

Dodatni termin za predaju seminarskih radova iz predmeta Razvoj IS sistema u Internet okruženju je ponedeljak, 04.06.2018. god. u 8h.

Internet tehnologije

30.maj 2018

Termini za predaju seminarskih radova iz predmeta Internet tehnologije:

 • grupa Multimedija i digitalna televizija: 05.06.2018. u 11h
 • grupa Informacioni sistemi: 06.06.2018. i 07.06.2018. god u 11h

Otpornost materijala

30.maj 2018

Ostvareni poeni izvršenjem predispitnih obaveza iz predmeta Otpornost materijala na studisjkom programu Građevinsko inženjerstvo.

Instalacije u zgradama

30.maj 2018

Studenti studijskog programa Unutrašnja arhitektura treba da urade elaborat iz predmeta Instalacije u zgradama prema uglednom primeru koji je stajao okačen na tabli nekoliko nedelja. Takav elaborat treba da donesu na ispit kako bi dobili ocenu.

Društvene zgrade i Ergonomija prostora i opreme

30.maj 2018

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Društvene zgrade i Ergonomija prostora i opreme održaće se u utorak, 19. juna 2018. godine.

Engleski jezik 1

29.maj 2018

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 - Izborni predmet nalaze se u prilogu.

Elektronsko poslovanje

28.maj 2018

Rezultate sa oba testa iz predmeta Elektronsko poslovanje možete videti na nastavnoj stranici nastavnika.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

28.maj 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turističke regije sveta

28.maj 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Alati grafičkog dizajna

25.maj 2018

U prilogu se nalaze rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Alati grafičkog dizajna.

Osnove računovodtsva

25.maj 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Osnove računovodtsva.

Poslovne finansije

25.maj 2018

Tabelu za promenu vrednosti akcija popuniti sa stanjem na dan 24.05.2018. godine i poslati najkasnije do utorka 29.05.2018. godine na e-mail. Raspored za uzimanje potpisa:

 • Studijski program Turizam: sreda 30.05.2018.godine u 14 časova
 • Studijski program Raćunovodstvo i revizija: sreda 30.05.2018. godine u 14:30 časova
 • Studijski program Menadžment: sreda 30.05.2018. godineu 15 časova

Računovodtsvo

25.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodtsvo.

Turističke regije sveta

25.maj 2018

Popravni kolokvijum 1 i 2 iz predmeta Turističke regije sveta održaće se u utorak 29.05.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova, kabinet 317.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

25.maj 2018

Popravni kolokvijum 1 i 2 iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu održaće se u sredu 30.05.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova, učionica 304.

Analiza finansijskih izveštaja

25.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

25.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Kontrola i revizija

25.maj 2018

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija održaće se u subotu, 02. juna 2018. godine u 11 časova.

Osnovi informatike

24.maj 2018

U ponedeljak, 28.05.2018. godine, neće se održati časovi vežbi iz predmeta Osnovi infomratike. Nadoknada časova je u unapred dogovorenim terminima u toku nedelje.

Engleski jezik 1

24.maj 2018

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam održaće se u sredu, 30.06.2018. godine, u 12:00 h, u amfiteatru 302.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.
U utorak, 29.06.2018. godine, u 9:00, u slušaonici 109, studenti ovog studijskog programa mogu dobiti potpis. Nakon toga zainteresovani studenti mogu ostati na dodatnoj pripremi za kolokvijum.

Matematika 2

24.maj 2018

Upis predispitnih poena u indeks i potpis za overu semestra iz predmeta Matematika 2, kod prof.dr Lj.Diković, biće u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 28.5.2018. godine u 11h u sali 302 - IT+MA
 • četvrtak, 31.5.2018. godine u 11h u sali 302 - GR+TH

Menadžment investicija

24.maj 2018

Rezultati ponovljenih kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Menadžment inovacija

23.maj 2018

Rezultati ponovljenog drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžzment inovacija.

NU mašine i Obrada rezanjem

23.maj 2018

Predavanja iz nastavnih predmeta NU mašine i Obrada rezanjem kod profesora Ljubodraga Tanovića, umesto kako je bilo planirano u petak, 25. maja 2018. godine, održaće se u subotu, 26. maja 2018. godine u istim terminima.

Upravljanje projektima u građevinarstvu

22.maj 2018

Kolokvijum 2 iz predmeta Upravljanje projektima u građevinarstvu održaće se u utorak, 29. maja 2018. godine u 12h u sali 318.

Otpornost materijala

22.maj 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala na studisjkom programu Građevinsko inženjerstvo.

Marketing, Marketing u turizmu

21.maj 2018

Obaveštavaju se studenti, koji slušaju predemet Marketing/Marketing u turizmu i koji su položili oba kolokvijuma i odbranili referat ili seminraski rad, da će upis ocena biti u ponedeljak 28.05.2018. Od 13 do 14 sati u kabinetu 109.

Turizam i kultura

21.maj 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Turizam i kultura održaće se u ponedeljak, 28.05.2018.godine, od 11-13 časova, učionica 303.
Odbrana seminarskih radova održaće se u ponedeljak, 28.05.2018. godine, u terminu od 14 časova, učionica 207.

Turizam i kultura

21.maj 2018

Organizovan obilazak Stare hidrocentrale za studente prve godine – smer turizam, je u sredu 23.05.2018.godine u 11:30 časova. Skup studenata u 11:30h na platou ispred stare hidrocentrale na gradskoj plazi.

Računovodstvo

21.maj 2018

Kolokvijum iz predmeta Računovodstvo će se održati u četvrtak, 24.05.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskih programa Menadžment i Turizam - 13:00h, Sala 207

Na kolokvijum je potrebno poneti: obrasce - bilans stanja i tri strane dnevnika (prezmi obrasce), kalkulator, hemijsku olovku, indeks.

Poslovne finansije

21.maj 2018

Kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije će se održati u sredu, 23.05.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskih programa Menadžment, Računovodstvo i revizija, Turizam - 14:00h, Sala 109

Na kolokvijum je potrebno poneti: dva lista A4 formata, kalkulator, hemijsku olovku, indeks.

Internet tehnologije

21.maj 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Internet tehnologije održaće se u utorak, 29. maja 2018. godine u 9h, kabinet 308.

Razvoj IS u Internet okruženju

21.maj 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Razvoj IS u Internet okruženju održaće se u ponedeljak, 28. maja 2018. godine u 15h u kabinetu 205.

Upravljačko računovodtsvo

21.maj 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 26.05.2018. godine od 9 do 12 časova u slušaonici 109.

Engleski jezik 1

21.maj 2018

U ponedeljak, 28.05.2018. godine, u sali 302, održaće se II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks. Nakon kolokvijuma možete dobiti potpis za ovaj predmet.

Poslovne finansije

21.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

21.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Upravljačko računovodtsvo

21.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

prof. Dejan Vidojević

18.maj 2018

Sva predavanja kod profesora Dejana Vidojevića planirana za 21.05.2018.god. odlažu se za 28.05.2018. godine po planiranom rasporedu.

Turizam i kultura

18.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

18.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Marketing - Marketing u turizmu

18.maj 2018

Rezultate drugog kolokvijuma i obaveštenje iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu možete pogledati na sledećim linkovima:

Matematika 2

18.maj 2018

Kolokvijum Matematika 2, kod prof.dr Lj.Diković, iz oblasti Inegrali biće održan u sledećim terminima:

 • ponedeljak , 21.5.2018. u 11h u sali 302 - GR+TH
 • četvrtak, 24.5.2018. u 11h u sali 302 - IT+MA

Menadžment investicija

18.maj 2018

Rezultati kolokvijuma III iz predmeta Menadžment investicija.

Menadžment inovacija

16.maj 2018

Rezultati kolokvijuma 2 iz predmeta Menadžment inovacija.

Turizam i kultura

16.maj 2018

Obavestavaju se studenti prve godine – smer turizam, da je u ponedeljak 21.05.2018.godine, organizovana poseta Narodnom muzeju Užice, u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura. Skup studenata u ponedeljak, 21.05.2018.godine, u 11:30h, ispred zgrade Muzeja (kod tenka).

Turističke regije sveta

16.maj 2018

Kolokvijum 2 iz predmeta Turističke regije sveta, održaće se 22.05.2018. godine, amfiteatar 317, po rasporedu u prilogu.

Poslovne finansije

16.maj 2018

Kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije će se održati u sredu, 16.05.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskih programa Menadžment, Računovodstvo i revizija, Turizam - 14:00h, Sala 109

Na kolokvijum je potrebno poneti: dva lista A4 formata, kalkulator, hemijsku olovku, indeks.

Energetska efikasnost

15.maj 2018

Časovi vežbi iz predmeta Energetska efikasnost, koi su po rasporedu u utorak, 15.05.2018. godine u periodu od 13.00-14,45, održaće se 15.05.2018. godine u periodu od 15.00-16.45 časova.

Upravljanje projektima u građevinarstvu

14.maj 2018

Predavanja koja su po rasporedu predviđena za utorak 15.05.2018 u 12h., neće se održati zbog održavanja Nastavnog veća.

Predavanja će se održati u četvrtak 17.05.2018. u 12h, Prisustvo je obavezno, za studente koji treba da predaju ili su zakasnili sa predajom seminarskog rada iz ovog predmeta to je "zadnji rok" za predaju istog.

Engleski jezik 1

14.maj 2018

Studenti studijskih programa Turizam, Građevinsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine neće imati vežbe iz predmeta Engleski jezik 1 u četvrtak,. 17.05.2018. godine. Za studente Turizma čas će biti nadoknađen u četvrtak, 24.05.2018. godine, posle redovnog časa vežbi.

Poslovne finansije

11.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

11.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja održanog 09.05.2018

Menadžment kvaliteta u turizmu

11.maj 2018

Popravni kolokvijum 1 i 2, iz premeta Menadžment kvaliteta u turizmu, održaće se 28.05.2018. godine, učionica 303, u terminu od 11-13h.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

11.maj 2018

Kolokvijum 2 iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu, održaće se 23.05.2018. godine, učionica 304, po rasporedu i grupama u prilogu.

Kontrola i revizija

11.maj 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija održaće se u subotu, 12. maja 2018. godine od 10 časova.

Poseta hotelima Mona i Palisad na Zlatiboru

10.maj 2018

Studenti smera Turizam i smera Menadžment sa druge i treće godine koji su zainteresovani za organizovanu posetu navedenim smeštajnim objektima treba da budu u sredu, 16.05.2018. godine u 10,00 ispred hotela Mona na Zlatiboru.

Aplikativni softver

10.maj 2018

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Internet tehnologije

10.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Trgovinski menadžment.

NU mašine i Obrada rezanjem

09.maj 2018

Nastava kod prof. dr Ljubodraga Tanovića iz predmeta NU mašine i Obrada rezanjem biće održana u petak, 11.05.2018. godine i u subotu, 12.05.2018. godine.

Turističke regije sveta

09.maj 2018

Obaveštavaju se studenti druge godine – smer turizam, da će 15.05.2018. godine nastava iz predmeta Turističke regije sveta početi u redovnom terminu od 10:00h, amfiteatar 317.

Metalne konstrukcije

08.maj 2018

Rezultati ispita za ispitni rok:

Usmeni deo ispita održaće se u petak, 10.05.2018. godine u 10 časova.

Razvoj IS u Internet okruženju

08.maj 2018

Popravni kolokvijum održaće se u ponedeljak 14.05.2018. u 10h u kabinetu 308.

Projektovanje

08.maj 2018

Časovi iz predmeta Projektovanje od 22. maja i 29. maja. nadoknadiće se u sredu, 09. maja 2018. godine i sredu, 30.maja 2018. godine s početkom u 11.00 časova.

Internet tehnologije

08.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije se nalaze u prilogu. Popravni kolokvijum održaće se u ponedeljak, 14.05.2018. godine u 10h, kabinet 308.

Poslovne finansije

08.maj 2018

Kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije će se održati u sredu, 09.05.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskog programa Menadžment, Računovodstvo i revizija - 14:00h, Sala 109
 • Studenti studijskog programa Turizam - 16:30h, Sala 109
Na kolokvijum je potrebno poneti: dva lista A4 formata, kalkulator, hemijsku olovku, indeks.

Turizam i kultura

08.maj 2018

Kolokvijum 2 iz predmeta Turizam i kultura održaće se 14.05.2018.godine po terminima i grupama u prilogu.

Upravljačko računovodstvo

7.maj 2018

Predavanja iz predmeta Upravljačko računovodstvo će se održati u subotu 12.05.2018. godine od 9 do 12 časova u slušaonici 205.

Energetska efikasnost

7.maj 2018

Časovi vežbi iz predmeta Energetska efikasnost, koi su po rasporedu u utorak 08.05.2018. godine u periodu od 13.00-14.45, održaće se 08.05.2018. godine u teriminu od 15.00-16.45.

Računovodstvo

04.maj 2018

Predavanja iz predmeta Računovodstvo na studijskom programu Menadžment će se do kraja semestra održavati ponedeljkom od 14 do 17 časova u amfiteatru 109.

prof. Dejan Vidojević

04.maj 2018

Predavanja kod profesora Dejana Vidojevića umesto 7. maja održaće se 21. maja 2018. godine po sledećem rasporedu:

 • Internet tehnologije - 13h
 • Projektovanje informacionih sistema - 15h
 • Tehnološki sistemi i bezbednost opreme za rad (Master studije) - 14h (nakon Internet tehnologija u istoj učionici)

Mehanika tla i fundiranje

03.maj 2018

U petak, 04. maja 2018. godine neće se održati nastava iz predmeta Mehanika tla i fundiranje. Nadoknada časova po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Turizam i kultura

03.maj 2018

Obeveštavaju se studenti prve godine – smer turizam, da je u ponedeljak, 07.05.2018.godine u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura, organizovana poseta Jokanovića kući. Skup studenata 07.05.2018. u 12:00h ispred škole.

Turističke regije sveta

03.maj 2018

Popravni kolokvijum 1 – održaće se 08.05.2018. godine, u terminu od 9-10.30h. U prilogu je spisak studenata.
Predavanja i vežbe – Predavanja, 08.05.2018.godine, počinju od 11h; a vežbe u terminu od 14h.

Menadzment investicija

03.maj 2018

Rezultati drugog i ponovljenog prvog kolokvijuma iz predmeta Menadzment investicija:

Elektronsko poslovanje

03.maj 2018

Vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje neće se održati ove sedmice. Dogovor o nadoknadi u četvrtak, 10.05.2018. godine u redovnom terminu vežbi.

Turizam i kultura

03.maj 2018

Obaveštavaju se studenti Prve godine – smer turizam, da iz predmeta Turizam i kultura blagovremeno, do 15.05.2018.godine, u elektronskoj formi predaju Referat profesorki Radmili Kostić-Novaković.

Upravljačko računovodstvo

03.maj 2018

Rezultati ispita i kolokvijumaiz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo:

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

03.maj 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Statistika, Verovatnoća i statistika

01.maj 2018

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskih programa Računovodstvo i revizija i Informacione tehnologije da nastava kod prof. Milice Cvetković iz predmeta Statistika, odnosno Verovatnoća i statistika, neće biti održana u petak, 04. maja 2018. godine, već 11. maja 2018. godine.

Razvoj IS u Internet okruženju

30.april 2018

Rezultati prvog kolokvijuma održanog 23.04.2018. god. iz predmeta Razvoj IS u Internet okruženju.

Poslovno komuniciranje

30.april 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje (za studente koji su propustili redovan termin za prvi i drugi kolokvijum, ili su na jednom ili oba kolokvijuma ostvarili nedovoljan broj poena) biće organizovan u terminima za konsultacije dr Radomira Stojanovića - ponedeljkom od 15 do 17 časova, kabinet 204.

Obrada rezanjem i NU mašine

30.april 2018

Predavanja iz nastavnih prdmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. Ljubodraga Tanovića neće se održati u petak, 04.maja 2018. godine.

Upravljanje projektiva u građevinarstvu

27.april 2018

U prilogu se nalazi rezultati prvog testa i termini predaje i izlaganja seminarskih radova iz nastavnog prdmeta Upravljanje projektiva u građevinarstvu.

Osnove ekološkog građenja, Stambene zgrade

27.april 2018

U prilogu se nalazi obaveštenje za studente specijalističkih studija Građevinsko inženjerstvo u vezi nastavnih predmeta Osnove ekološkog građenja i Stambene zgrade.

Internet tehnologije, Projektovanje informacionih sistema

27.april 2018

Predavanja kod profesora Dejana Vidojevića iz nastavnih predmeta Internet tehnologije i Projektovanje informacionih sistema održaće se 7. maj 2018. godine umesto 30. april 2018. godine.

Matematika 2

26.april 2018

Kolokvijum iz predmeta Matematika 2, kod prof.dr Lj.Diković, iz oblasti Ispitivanje funkcija biće održan u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 14.5.2018. godine u 11h u sali 302 - IT+MA
 • četvrtak, 17.5.2018. godine u 11h u sali 302 - GR+TH

Poslovne finansije

25.april 2018

Objavljeni su nastavni mateijali iz predmeta Poslovne finansije. Materijale možete pogledati na stranici predmetnog nastavnika Biljane Đuričić (prečica).

Prvu godina - studijski program Turizam

25.april 2018

Obaveštavaju se studenti prve godine – smer turizam, da će u ponedeljak, 30.04.2018.godine, organizovano posetiti Istorijski arhiv Grada Užica, u sklopu vežbi iz predmeta Turizam i kultura. Skup studenata u 12h isped škole.

Informaticka metodologija istraživackog rada - Master studije

25.april 2018

U petak, 27. aprila 2018. godine odžaće se predavanja iz predmeta Informaticka metodologija istraživackog rada kod dr Milovana Milivojevića, za studente master studija, sala 208, početak u 17:00 .

Trgovinski menadžment

24.april 2018

Kolokvijum iz predmeta Trgovinski menadžment biće održan 04. maja 2018. godine od 13h.

Test - Bezbednost i zdravlje na radu

24.april 2018

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su pložili Test provere teorijskih znanja iz osnova Bezbednosti i zdravlja na radu za stručnu praksu.

Otpornost materijala

24.april 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala na studisjkom programu Građevinsko inženjerstvo.

Otpornost materijala

24.april 2018

Zbog proslave Dana studenata neće se održati nastava iz predmeta Otpornost materijala na studisjkom programu Mašinstvo u sredu, 25. aprila 2018. godine. Termin za nadoknadu će naknadno biti dogovoren.

Upravljačko računovodstvo

23.april 2018

Predavanja iz predmeta Upravljačko računovodstvo će se održati u subotu, 28. aprila 2018. godine od 9 do 12 časova u slušaonici 205.

Menadžment inovacija

23.april 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija.

Bezbednost na radu

23.april 2018

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu u aprilskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine.

Turističke regije sveta

22.april 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Instalacije u zgradama

21.april 2018

Obavestavaju se studenti studijskog programa Unutrašnja arhitektura da u utorak, 24. aprila 2018. godine treba da donesu urađene vežbe iz predmeta Instalacije u zgradama na verifikaciju i odbranu u periodu 9-12 časova u slušaonicu 305.

Projektovanje

21.april 2018

Studenti studijskog programa Građevinskog inženjerstvo koji su izabrali predmet Projektovanje treba da donesu dovršen zadatak na vežbe, to su osnova prizemlja i presek kroz teren sa postavljenim objektom i utvrđenom niveletom KGP.
To je verifikacija prvog dela semestralnog zadatka, polagace kolokvijum, treba da se podsete definicija BRGP, GR, RL, koeficijenta zauzetosti i izgrađenosti, zone dozvoljene gradnje. Pitanja i odgovore mogu naci u fascikli nastavnika na sajtu skole.

Marketing i Marketing u turizmu

20.april 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu.

Engleski 1 i Engleski 2

20.april 2018

Rezultati ispita u Aprilskom ispirnom roku. Upis ocena: ponedeljak, 23.04.2018. u 11:00 h.

Metalne konstrukcije

19.april 2018

Rezultati ispita za ispitni rok:

Termodinamika

19.april 2018

Rezultati ispita u Aprilskom ispirnom roku.

Otpornost materijala

18.april 2018

Objavljeni su mateijali vezani za grafičke radovi iz nastavnog predmeta Otpornost materijala, građevinski odsek. Materijale možete pogledati na stranici predmetnog nastavnika Đorđa Đuričića (link).

Upravljanje projektima u građevinarstvu

18.april 2018

Kolokvijum I iz predmeta Upravljanje projektima u građevinarstvu održaće se u utorak, 24. aprila 2018. godine u 12 časova.

Test - Bezbednost i zdravlje na radu

18.april 2018

Polaganje Testa iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu se organizuje u svakom narednom ispitnom roku u terminu koji će zajedno sa rasporedom polaganja ispita biti oglašen na oglasnim tablama i sajtu Škole.
U aprilskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine termin polaganja Testa je:

 • Petak, 20. april 2018. godine u 15:30h (sala 317)

Test - Bezbednost i zdravlje na radu

18.april 2018

Test provere teorijskih znanja iz osnova Bezbednosti i zdravlja na radu za stručnu praksu po studijskim programima položili su sledeći studenti:

Specijalna računovodstva, Kontrola i revizija

18.april 2018

Ispit i nastava iz predmeta Specijalna računovodstva i Kontrola i revizija održaće se po sledećem rasporedu:

 • ispit - Specijalna računovodstva i Kontrola i revizija, 21. april 2018. godine u 9:00 časova
 • nastava - Kontrola i revizija, 21. april 2018. godine u 10:00 časova

Ispiti - mr Biljana Đuričić

17.april 2018

Rezultati ispita kod mr Biljane Đuričić u aprilskom ispitnom roku iz sledećih predmeta:

Računovodstvo

17.april 2018

Predavanja kod mr Biljane Đuričić iz predmeta Računovodstvo neće se održati u četvrtak, 19.04.2018. godine. Termin nadoknade ce biti naknadno objavljen.

Internet tehnologije - studijski program Informacione tehnologije

17.april 2018

Kolokvijum iz predmeta Internet tehnologije održaće se u utorak, 24. aprila 2018. godine u 9 časova, kabinet 308.

Razvoj IS u internet okruženju - Modul Informacioni sistemi

17.april 2018

Kolokvijum iz predmeta Razvoj informasionih sistema u internet okruženju održaće se u ponedeljak, 23. aprila 2018. godine u 15 časova, kabinet 205.

mr Zorica Tanasković - aprilski rok

17.april 2018

Promena termina ispita kod mr Zorice Tanasković u aprilskom roku 2018. godine. Novi termin za ispite je ponedeljak, 23. april 2018. godine.

Poslovno komuniciranje

17.april 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održan u utorak, 24.04.2108. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 15:00 do 15:50 za studente studijskih programa: turizam, multimedija i digitalne komunikacije
 • 16:00 do 16:50 za studente studijskih programa: menadžment i računovodstvo i revizija

Menadžment kvaliteta u turizmu

17.april 2018

U prilogu su rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Termodinamika

17.april 2018

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika u aprilskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine

Bezbednost u turizmu - master studije

16.april 2018

Predavanja i teme za seminarski rad iz predmeta Bezbednost u turizmu na master studijama možete pogledati u predmetnom folderu nastavnika Radmile Novaković-Kostić (link)

Statistika, Verovatnoća i statistika

16.april 2018

Obavestavaju se studenti druge godine studijskog programa Računovodstvo i revizija i Informacioni sistemi da će I kolokvijum iz predmeta Statistika, odnosno Verovatnoća i statistika, biti održan u petak, 20.04.2018. godine u terminu za nastavu.

Objektno orijentisano programiranje

16.april 2018

Rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita i reklamacije radova će se održati u četvrtak, 19. aprila 2018. godine u učionici 303.

Upravljanje projektima u građevinarstvu

16.april 2018

Obaveštenje studentima iz nastavnog predmeta Upravljanje projektima u građevinarstvu o terminima izlaganja seminarskih radova, kao i pregled stečenih poena nalazi se u prilogu.

Engleski jezik 1

16.april 2018

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 (izborni predmet) nalazi se u prilogu.

Obrada rezanjem i NU mašine

16.april 2018

Predavanja iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine umesto kako je planirano po rasporedu u petak, 20. aprila 2018. godine, održaće se u subotu, 21. aprila 2018. godine u istim terminima. Takođe se pomera i ispit iz predmeta Obrada rezanjem za subotu, 21. april 2018. godine.

Trgovinski menadžment

16.april 2018

Nastava iz predmeta Trgovinski menadžment umesto u petak, 27. aprila 2018. godine biće održana u petak 20.04.2018. godine.

Specijalna računovodstva, Kontrola i revizija

16.april 2018

Ispit i nastava iz predmeta Specijalna računovodstva i Kontrola i revizija održaće se po sledećem rasporedu:

 • ispit - Specijalna računovodstva i Kontrola i revizija, 21. april 2018. godine u 9:00 časova
 • nastava - Kontrola i revizija, 21. april 2018. godine u 10:00 časova

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu

12.april 2018

Polaganje testa za Bezbednost i zdravlje na radu održaće se u petak 13.04.2018. godine po sledećem rasporedu:

 • TT – kabinet br. 318 od 11 časova
 • RR – kabinet br. 318 od 12 časova
 • PM i TH – kabinet br. 302 od 13 časova
 • GR i MA – kabinet br. 302 od 14 časova
 • IN – kabinet br. 317 od 15 časova

Mul.tehnologije, Mat. modeliranje, Sof. obrada multimedijalnih podataka

12.april 2018

Predavanja i vežbe iz nastavnih predmeta:

 • Mulmitedijalne tehnologije
 • Matematičko modeliranje
 • Softverska obrada multimedijalnih podataka
održaće se u petak, 13.04.2018. godine u vremenskom periodu od 11-15 časova.

Specijalističke studija – smer turizam

12.april 2018

Obaveštavaju se studenti Specijalističkih studija – smer turizam, da će nastavni materijal i teme za izradu seminarskih radova biti podeljeni u utorak, 17.04.2018. godine, amfiteatar 109, od 14-15h.

Marketing

12.april 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Marketing, smer turizam.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

11.april 2018

U prilogu je spisak studenata za popravni Kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu, koji će se održati 25.04.2018. godine, po utvrđenim grupama i terminima iz priloga.

Poslovno komuniciranje u turizmu

11.april 2018

Najnovija prezentacija predmeta Poslovno komuniciranje u turizmu može da se preuzme sa web stranice nastavnika dr Radomira Stojanovića (folder Poslovno komuniciranje).

Upravljačko računovodstvo

10.april 2018

Predavanja iz predmeta Upravljačko računovodstvo će se održati u subotu, 14. aprila 2018. godine od 9 do 12 časova u slušaonici 109.

Turističke regije sveta

10.april 2018

U prilogu je raspored studenata po grupama i terminima za Kolokvijum 1, predmet – Turističke regije sveta, koji će se održati 17.04.2018. godine, amfiteatar 317.

Menadžment inovacija i Menadžment strategije i razvoja

10.april 2018

Vežbe iz nastavnih predmeta Menadžment inovacija i Menadžment strategije i razvoja neće se održati u sredu, 11. aprila 2018. godine zbog sprečenosti predmetnog saradnika. Termin nadoknade vežbi po dogovoru.

Kontrola i revizija

10.april 2018

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija održaće se u subotu, 14. aprila 2018. godine u 10 časova.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu

05.april 2018

Pre odlaska na Stručnu praksu studenti polažu Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu, koji se organizuje u petak, 13. aprila 2018. godine u 12:45h i u 14:00h prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

05.april 2018

Rezultati kolokvijuma 1 iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu, održanog 04.04.2018. godine.

Marketing

05.april 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing:

Engleski jezik 1

04.april 2018

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 nalaze se u prilogu.

Matematika II

04.april 2018

Vežbe iz nastavnog predmeta Matematika II održaće se u utorak, 10.04.2018. godine od 16h do 18h, umesto kako je bilo ranije planirano po rasporedu u četvrtak, 05.04.2018. godine od 11h do 13h, zbog sprečenosti predmetnig nastavnika.

Engleski jezik 1

02.april 2018

U ponedeljak, 16.04.2018. godine, u 9:00 h, održaće se I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 - izborni predmet, u amfiteatru 302.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

30.mart 2018

U prilogu je spisak studenata po grupama za Kolokvijum 1 iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu. Kolokviju 1 će se održati u sredu 04.04.2018.godine, u učionici 304, po terminima i grupama koji su u prilogu.

Turističke regije sveta

30.mart 2018

Predavanja iz predmeta Turističke regije sveta, u utorak 03.04.2018. godine, počinju u 10:00 časova, amfiteatar 317.

Menadžment investicija

30.mart 2018

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Informatička metodologija istraživačkog rada

28.mart 2018

Studenti sa studijskih programa Informatika i Mašinstvo na specijalističkim studijama će u školskoj 2017/18 god., predmet Informatička metodologija istraživačkog rada slušati kod prof. Nebojše Ivkovića, a ne kod prof. Milovana Milivojevića.

Menadzment kvaliteta u turizmu

28.mart 2018

U prilogu su rezultati popravnog Kolokvijuma 1 i 2, iz predmeta Menadzment kvaliteta u turizmu, održanog 27.03.2018.godine.

Kontrola i revizija

27.mart 2018

Predavanja iz predmeta Kontrola i revizija održaće se u subotu, 31. marta 2018. godine sa početkom u 9 časova.

Energetska efikasnost

26.mart 2018

Vežbe iz predmeta Energetska efikasnost, koje su po rasporedu 27.03.2018. godine u periodu od 13-14.45 časova, će se održati istog dana u periodu od 14.00-15.45 časova.

Metalne konstrukcije

26.mart 2018

Usmeni ispit iz predmeta Metalne konstrukcije održaće se u petak, 30. marta 2018. godine u 10 časova.
Istog dana u 9 časova održaće se ponovljeni februarski rok – pismeni deo ispita. Pravo polaganja imaju svi student koji su prijavili ispit za februarski ispitni rok.

Upravljačko računovodstvo

26.mart 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

26.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Marketing

26.mart 2018

Obaveštavaju se studenti, studijskih programa Menadžment, Računovodstvo i revizija i Turizam, da vežbe iz nastavnog predmeta Marketing počinju 2. aprila 2018. godine.

Engleski jezik 1

26.mart 2018

U utorak, 03.04.2018. godine, u 9:00 h, u slušaonici 109, održaće se I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Internet tehnologije, Proizvodni informacioni sistemi

23.mart 2018

Predavanja kod profesora Dejana Vidojević planirana za ponedeljak 26.03.2018. god. neće se održati zbog sprečenosti profesora.

Predavanja iz bezbednosti i zdravlja na radu

23.mart 2018

Pre polaganja Testa iz bezbednosti i zdravlja na radu i odlaska na Stručnu praksu organizuje se Predavanje iz bezbednosti i zdravlja na radu, kome studenti mogu prisustvovati u jednom od dva ponuđena termina:

 • Petak, 30. 03. 2018. od 15:00 u sali 317
 • Petak, 30. 03. 2018. od 17:30 u sali 317

Poslovno komuniciranje

21.mart 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održan u utorak, 27.03.2108. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 15:00 do 15:50 za studente studijskih programa: turizam, multimedija i digitalne komunikacije
 • 16:00 do 16:50 za studente studijskih programa: menadžment i računovodstvo i revizija

Računovodstvo

20.mart 2018

Nastavni materijal iz predmeta Računovodstvo:

Menadžment kvaliteta u turizmu

20.mart 2018

Popravni kolokvijum 1 i 2 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, održaće se u utorak, 27.03.2018. godine, amfiteatar 318 u 16:00 časova.

Upravljačko računovodstvo

19.mart 2018

Časovi iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 24.03.2018. godine od 9 do 12 časova u slušaonici 109.

Ruski jezik 1

18.mart 2018

Vežbe iz nastavnog predmeta Ruski jezik 1 umesto u sredu, 21. marta 2018. godine kako je planirano po rasporedu, održaće se u utorak, 20. marta 2018. godine odmah posle redovnog termina predavanja.

Poslovne finansije, VŠJ Kragujevac

16.mart 2018

Nastavni materijal iz predmeta Poslovne finansije, VŠJ u Kragujevcu:

Poslovne finansije, Analiza finansijskih izveštaja i Računovodstvo

15.mart 2018

Predavanja kod predavača mr Biljane Đuričić iz predmeta Poslovne finansije i Analiza finansijskih izveštaja planirana za sredu 21.03.2018. godine i Računovodstvo planirana za četvrtak 22.03.2018. godine neće se održati. Studenti će o terminu nadoknade predavanja biti blagovremeno obavešteni.
Vežbe iz navedenih predmeta će se održati prema objavljenom rasporedu.

Poslovne finansije

14.mart 2018

Nastavni materijal iz predmeta Poslovne finansije:

Upravljanje građevinskim projektima

14.mart 2018

Podsećaju se studenti OSS Građevinsko inženjersvo da će se predavanja iz predmeta Upravljanje građevinskim projektima održati u četvrtak, 15. marta 2018. godine u 12 časova, laboratorija 208.

Kontrola i revizija, Specijalna računovodsta

14.mart 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Kontorla i revizija odražaće se u subotu, 17.03.2018. godine u 10 časova.Ispit iz predmeta Specijalna računovodsta održaće se u subotu, 17.03.2018. godine u 11:30 časova.

Menadžment inovacija i Menadžment strategije i razvoja

14.mart 2018

Vežbe iz predmeta Menadžment inovacija i Menadžment strategije i razvoja, kod Nenada Milutinovića, počeće sa održavanjem u sredu, 21. marta 2018. godine.

Završni radovi i instalacije

13.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi i instalacije, dopunsko pitanje. Upis ocena u sredu, 14. marta 2018. godine.

Tehnološki sistemi i bezbednost opreme za rad

12.mart 2018

Predavanja kod profesora Dejana Vidojević iz predmeta Tehnološki sistemi i bezbednost opreme za rad planirana za sredu neće se održati. Studenti će o datumu početka predavanja biti naknadno obavešteni.

Matematika 2

12.mart 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Matematika 2, kod prof.dr Lj.Diković, iz oblasti Granične vrednosti i neprekidnost funkcije biće održan u sledećim terminima:

 • četvrtak, 15.3.2018. u 11h u sali 302 - IT+MA
 • četvrtak, 22.3.2018. u 11h u sali 302 - GR+TH

Energetska efikasnost

12.mart 2018

Vežbe iz predmeta Energetska efikasnost koje su rasporedu planirana u utorak, 13.03.2018. godine u 13.00 časova, biće održane istog dana sa početkom u 14.30 časova.

Internet tehnologije i Projektovanja IS

10.mart 2018

Predavanja iz predmeta Internet tehnologije i Projektovanja IS kod profesora Dejana Vidojevića planirana za ponedeljak 12. mart 2018. godine se odložu, a nadoknada će biti u ponedeljak 19.03.2018.

Upravljačko računovodstvo

09.mart 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 10.03.2018. godine sa početkom u 9 časova.

Poslovne finansije

07.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije, dodatni rok.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

07.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. Upis ocena u četvrtak, 08. marta 2018. godine u 12 časova.

Ergonomija prostora i opreme

07.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Ergonomija prostora i opreme. Upis ocena u četvrtak, 08. marta 2018. godine u 12 časova.

Baze podataka

06.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka u februarskom ispitnom roku.

Projektovanje

06.mart 2018

Semestralni zadatak iz predmeta Projektovanje.

Finansijsko računovodstvo

06.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Poslovno komuniciranje

05.mart 2018

Umesto u slušaonici 317, predavanje iz predmeta Poslovno komuniciranje predviđeno za utorak 06.03.2018. godine u 15,00 časova, biće održano u slušaonici 109.

Uvod u objektno programiranje

05.mart 2018

Vežbe iz predmeta Uvod u objektno programiranje počinju u utorak, 06.03.2018. godine prema već objavljenom rasporedu.

Objektno orijentisano programiranje

05.mart 2018

Usmeni deo ispita i reklamacije radova iz predmeta Objektno orijentisano programiranje će se održati u četvrtak, 08.marta 2018. godine od 10 časova u učionici 207.

Korozija i zaštita

02.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Korozija i zaštita.

Zgradarstvo i Završni radovi

02.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Zgradarstvo i Završni radovi.

Upravljanja rizikom i metoda procene rizika

02.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanja rizikom i metoda procene rizika.

Termodinamika

02.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Hemija I

01.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Bezbednost na radu

01.mart 2018

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Menadžment kvaliteta u turizmu

01.mart 2018

Predispitne obaveza iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu:

 • Popravni kolokvijumi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu biće održani krajem marta meseca. Tačan termin biće naknadno objavljen.
 • Teme za seminarske radove iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu mogu se uzeti u dogovoru sa predmetnim nastavnikom u terminima konsultacija, utorkom od 13-15h, kabinet 204.

Građevinski materijali

28.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Građevinski materijali OSS Građevinsko inženjerstvo u februarskom ispitnom roku.

Hidrotehnika

28.februar 2018

Ispit iz predmeta Hidrotehnika održaće se u petak, 09.03.2018. godine, sa početkom od 12 časova.

Hotelsko poslovanje

28.februar 2018

Upis ocena iz predmeta Hotelsko poslovanje iz februarskog ispitnog roka održaće se u ponedeljak 05.03.2018. godine u kabinetu broj 204 u periodu od 17 do 18 časova.

Poslovno komuniciranje

28.februar 2018

Vežbe iz predmeta Poslovno komuniciranje predviđene za ponedeljak, 05.03.2018. godine neće biti održane.

Objektno orijentisano programiranje

28.februar 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje odlaže za sledeću nedelju, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Naknadni termin će biti objavljen početkom sledeće nedelje.

Procesni uređaji

28.februar 2018

Prevanja i vežbe iz predmeta Procesni uređaji neće se održati u utorak, 6. marta 2018. godine. Termin nadoknade predavanja i vežbi će biti naknadno objavljen.

Aplikativni softver

28.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver u februarskom ispitnom roku.

Poslovne finansije

27.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u februarskom ispitnom roku(kolokvijumi)

Biologija

27.februar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Biologija u februarskom ispitnom roku(kolokvijumi)

Mašine alatke

26.februar 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Mašine alatke.

Organizacija rada

26.februar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov za ispit iz predmeta Organizacija rada.

Ispiti i predavanja - prof. dr Dejan Vidojević

26.februar 2018

Ispiti i predavanja kod prof. dr Dejana Vidojevića koji su zakazani za ponedeljak, 26. februar 2018. godine, se odlažu za sledeći ponedeljak, 5. mart 2018. godine u istim terminima.

Ispiti i predavanja - prof. dr Zorica Sagić

26.februar 2018

Ispiti i predavanja kod prof. dr Zorice Sagić koji su zakazani za ponedeljak, 26. februar 2018. godine, se odlažu za sledeći ponedeljak, 5. mart 2018. godine u istim terminima. Termin nadoknade predavanja će biti naknadno objavljen.

Projektovanje

26.februar 2018

Dana 27.02.2018. godine, neće biti održana nastava iz predmeta Projektovanje kod predmetnog nastavnika Dejana Milivojevića.

Građevinska mehanika

26.februar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinska mehanika.

Menadžment kvaliteta i Mehanika

26.februar 2018

Prijem seminarskih i grafičkih radova iz predmeta Menadžment kvaliteta i Mehanika obaviće se u sredu (28.02.2018.god.) sa početkom u 13:30 časova, učionica 110.

Operativni sistemi

23.februar 2018

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se polagati u sredu 28.02.2018. godine u 08 sati, sala 319. Raspored polaganja ispita iz istog predmeta se nalazi na nastavnoj stranici predmeta.

Obrada rezanjem i NU mašine

23.februar 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića, u februarskom ispitnom roku biće održan u petak, 02. marta 2018. god. sa početkom od 14.00 časova, sala 205.

Menadzment investicija

23.februar 2018

Materijal za I kolokvijum iz predmeta Menadzment investicija - odeljenje u Kragujevcu.

Razvoj informacionih sistema u internet okruženju

23.februar 2018

Predavanja iz predmeta Razvoj informacionih sistema u internet okruženju koja su trebalo po rasporedu da se održe u ponedeljak, 26.02.2018. godine u 15h, neće se održati zbog sprečenosti nastavnika. Termin nadohnade biće dogovoren sa studentima.

Elektronsko poslovanje

23.februar 2018

Vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje počinju u ponedeljak, 06. marta 2018. godine.

Objektno orijentisano programiranje

23.februar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita i reklamacije radova će se održati u četvrtak 01.marta od 10 časova u učionici 207.

Organizacija rada

22.februar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov za ispit iz predmeta Organizacija rada.

Algoritmi i strukture podataka

22.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka u februarskom ispitnom roku.

Aplikativni softver

22.februar 2018

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver u februarskom ispitnom roku.

Metalne konstrukcije

22.februar 2018

Pitanja za usmeni deo ispita iz predmeta Metalne konstrukcije:

Organizacija rada

22.februar 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija rada.

NU mašine

22.februar 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u februarskom ispitnom roku.

Hemija 1

21.februar 2018

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 1 u februarskom ispitnom roku školske 2017/2018 godine.

Osnovi informatike

21.februar 2018

Raspored grupa za vežbe iz nastavnog predmeta Osnovi informatike. Vežbe počinju po datom rasporedu od ponedeljka, 26.02.2018. godine.

Agencijsko poslovanje

21.februar 2018

Upis ocena iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje iz februarskog ispitnog roka održaće se u ponedeljak, 26.02.2018. godine u kabinetu broj 204 u periodu od 16 do 17 časova.

Uvod u turizam

21.februar 2018

Upis ocena iz nastavnog predmeta Uvod u turizam iz februarskog ispitnog roka održaće se u ponedeljak, 26. februara 2018. godine u slušaonici broj 302 u periodu od 17 do 17:45.

Poslovno komuniciranje

21.februar 2018

Vežbe iz predmeta Poslovno komuniciranje predviđene za ponedeljak, 26.02.2018. godine neće biti održane.

Termodinamika

21.februar 2018

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika u februarskom ispitnom roku školske 2017/2018 godine

Upravljačko računovodstvo

21.februar 2018

Predavanja iz predmeta Upravljačko računovodstvo kod profesora Momčila Vasiljevića koje je planirano 24. februara 2018.godine, biće održano 03. marta 2018.godine.

Hidrotehnika

21.februar 2018

Ispit iz predmeta Hidrotehnika održaće se u petak, 02. marta 2018. godine, sa početkom od 12 časova.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

21.februar 2018

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu.

Poslovno komuniciranje, Poslovno komuniciranje u turizmu

21.februar 2018

Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada iz predmeta Poslovno komuniciranje/Poslovno komuniciranje u turizmu može se preuzeti sa Web stranice nastavnika dr Radomira Stojanovića (folder Poslovno komuniciranje).

Aplikativni softver, Baze podataka

20.februar 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver održaće se u sredu, 21.02.2018. godine sa početkom u 12:00h, sala 208. U ovom terminu studenti takođe mogu predati seminarske radove iz predmeta Aplikativni softver i Baze podataka.

Obrada rezanjem i NU mašine

20.februar 2018

Predavanja iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. Ljubodraga Tanovića, biće održana u petak 23. februara i u subotu 24. februara 2018. godine, u terminima prema rasporedu časova.

Geodezija

20.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Geodezija.

Poslovno komuniciranje

19.februar 2018

Prezentacija nastavnog predmeta Poslovno komuniciranje kao i spisak tema za seminarski rad iz istoimenog predmeta nalazi se na veb stranici dr Radomira Stojanovića-folder Poslovno komuniciranje.

Menadžment u turizmu

19.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Metalne konstrukcije

19.februar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne konstrukcije – Januar 2018.

Engleski jezik I i II

19.februar 2018

Upis ocena/usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II održaće se u ponedeljak, 26.02.2018. u 11.00h u kabinetu 316.

Upravljačko računovodstvo

19.februar 2018

Rezultati iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo :

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

19.februar 2018

Obaveštavaju se studenti treće godine turizma da će u utorak, 20. februara 2108. godine predavanja iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu početi u 9 h, učionica 317.

mr Biljana Đuričić

16.februar 2018

Predavanja iz predmeta Poslovne finansije, Analiza finansijskih izvestaja, Osnovi računovodstva i Računovodstvo neće biti održana prve nedelje u letnjem semestru (19-23. februara 2018. godine).

Psihologija medija

14.februar 2018

Predavanja iz predmeta Psihologija medija kod profesora kod prof. dr Olivere Radović počinju u ponedeljak, 26.02.2018. godine.

Internet tehnologije

14.februar 2018

Predavanja iz predmeta Internet tehnologije kod profesora Dejana Vidojevića počinju u ponedeljak, 26.02.2018. Iste sedmice počeće i vežbe.

Web dizajn

14.februar 2018

Studenti koji nisu završili predispitne obaveze iz predmeta Web dizajn mogu to obaviti u ponedeljak 19.02.2018. u 11,15h u kabinetu 315.

Projektovanje informacionih sistema

14.februar 2018

Predavanja iz predmeta Projektovanje informacionih sistema počinju od ponedeljka, 26. februara 2018. godine.

Menadžment kvaliteta u turizmu

14.februar 2018

Spisak studenata koji su ostvarili uslov da izađu na ispit u februarskom ispitnom roku iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Agencijsko poslovanje

14.februar 2018

Spisak studenata koji su otvarili uslov da izađu na ispit iz predmeta Agencijsko poslovanje u februarskom ispitnom roku.

Računarsko upravljanje

14.februar 2018

Rezultati ispta iz predmeta Računarsko upravljanje, januarski ispitni rok.

Menadžment kvaliteta u turizmu

14.februar 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, održanog 13.02.2018. godine..

Algoritmi i strukture podataka

14.februar 2018

Rezultati iz nastavnog predmeta Algoritmi i strukture podataka:

Uvod u turizam

13.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u turizam.

Preduzetništvo

13.februar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Preduzetništvo:

Upravljanja rizikom i metode procene rizika

12.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanja rizikom i metode procene rizika.

Tehničko crtanja sa nacrtnom geometrijom

12.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanja sa nacrtnom geometrijom.

Agencijsko poslovanje

11.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje, održanog 09.02.2018. godine.

Računovodtsvo malih i srednjih preduzeća

09.februar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodtsvo malih i srednjih preduzeća.

Bezbednost na radu

09.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Poslovne finansije

09.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Finansijsko računovodstvo

09.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Menadžment kvaliteta u turizmu

09.februar 2018

U prilogu je spisak studenata za popravni kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, koji će se održati u utorak, 13.02.2018. godina, u amfiteatru 318, od 12-15h.

Aplikativni softver

08.februar 2018

Rezultati ispita u januarskog ispitnog roka iz nastavnog predmeta Aplikativni softver.

Baze podataka

08.februar 2018

Rezultati ispita u januarskog ispitnog roka iz nastavnog predmeta Baze podataka.

Metalne i drvene konstrukcije

08.februar 2018

U prilogu se nalazi rešeni ispitni zadatak iz januarskog ispitnog roka iz nastavnog predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Hotelijersko poslovanje

08.februar 2018

Obaveštenja iz nastavnog predmeta Hotelijersko poslovanje:

 • Odbrana seminarskih radova će se obaviti u utorak, 13.02.2018. godine u terminu 14,00-16,00 u kabinetu 204
 • Upis ocena će se obaviti u uponedeljak 12.02.2018. godine u terminu 13,00-14,00 u kabinetu 204
 • „Popravni“ (za one koji uopšte nisu radili ili nemaju dovoljno poena po osnovu prvog i drugog kolokvijuma) će se obaviti u utorak, 13.02.2018. godine u terminu 16,00-18,00 u slušaonici 205

Preduzetništvo

08.februar 2018

Upis ocena će se obaviti u sredu, 14.02.2018. godine u slušaonici 302 i to po sledećem rasporedu:

 • 10,00 - 10,45 smer Menadžment
 • 10,50 - 11,40 smer Računovodstvo i revizija
 • 11,50 - 12,50 smer Turizam

Termodinamika

08.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Hemija I

08.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Agencijsko poslovanje

07.februar 2018

Obaveštenja iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje:

 • Upis ocena će se obaviti u ponedeljak 12.02.2018. godine u terminu 13,00-14,00 u kabinetu 204.
 • Odbrana seminarskih radova će se obaviti u ponedeljak 12.02.2018. godine u terminu 14,00-16,00 u kabinetu 204.
 • „Popravni“ (za one koji uopšte nisu radili ili nemaju dovoljno poena po osnovu prvog i drugog kolokvijuma) će se obaviti uponedeljak 12.02.2018. godine u terminu 16,00-18,00 u slušaonici 205.

Uvod u turizam

07.februar 2018

Obaveštenja iz nastavnog predmeta Uvod u turizam:

 • Odbrana seminarskih radova će se obaviti u ponedeljak 12.02.2018. godine u terminu 11,00-14,00 u kabinetu 204.
 • Upis ocena će se obaviti u utorak 13.02.2018. godine u terminu 09,00-11,00 u kabinetu 204.
 • „Popravni“ (za one koji uopšte nisu radili ili nemaju dovoljno poena po osnovu prvog i drugog kolokvijuma) će se obaviti u utorak 13.02.2018. godine u terminu 09,00-11,00 u slušaonici 205.

Materijali u savremenom građevinarstvu

06.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu, OSS Građevinsko inženjerstvo, januarski ispitni rok.

Nacionalna turistička geografija

05.februar 2018

U prilogu je spisak studenata koji su stekli uslov za usmeni deo ispita iz predmeta Nacionalna turistička geografije (06.02.2018.), kao i spisak onih studenata koji sutra polažu popravne kolokvijume.

Poslovne finansije

02.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Engleski jezik 1 i 2

02.februar 2018

Spisak studenata koji su požili ispit/deo ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2:

Menadžment kvaliteta

02.februar 2018

Svi studenti koji su predali oba seminarska rada i položili oba kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta polagaće usmeni deo ispita u ponedeljak, 05. februara 2018. godine sa početkom u 17-časova, učionice 109 ili 110. Oni koji su polagali popravni kolokvijum-2 , pozivaju se na usmeni ispit.

Mehanika

02.februar 2018

Usmeni ispit iz predmeta Mehanika će biti održan u ponedeljak, 05. februara 2017. godine sa početkom u 15 časova (učionica 110).

Mehanika

02.februar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika.

Matematika 1

01.februar 2018

Studenti koji žele da upišu ocenu u indeks na osnovu ostvarenih predispitnih poena iz predmeta Matematika 1, mogu to uraditi u kabinetu 203 u ponedeljak 5.2.2018. godine od 11-12h.

Poslovna matematika

01.februar 2018

Studenti koji žele da upišu ocenu u indeks na osnovu ostvarenih predispitnih poena iz predmeta Poslovna matematika, mogu to uraditi u kabinetu 203 u ponedeljak, 5.2.2018. godine od 11-12h.

Aplikativni softver

01.februar 2018

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Engleski jezik II

01.februar 2018

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Engleski jezik II i usmeni ispit održaće se u ponedeljak, 05.02.2018. godine u 09:30, u slušaonici 317. Upis ocena će se obaviti u ponedeljak, 05.02.2018. godine, u 11.00 h, u slušaonici 317.

Biologija

01.februar 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Biologija.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

31.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Građevinski meterijali

31.januar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Građevinski meterijali, OSS Građevinsko inženjerstvo, januarski ispitni rok 31.01.2018. godine.

Hidrotehnika

31.januar 2018

Ispit iz nastavnog predmeta Hidrotehnika kod dr Danijele Zlatković, odlaže se za sredu, 14.02.2018. godine u 12 časova.

Završni radovi i instalacije, Projektovanje i Zgradarstvo

31.januar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi i instalacij, Projektovanje i Zgradarstvo.

Operativni sistemi

31.januar 2018

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se polagati u petak 02.02.2018. godine u 10 sati, sala 205.

Mašine alatke

31.januar 2018

Na osnovu zahteva studenata, usmeni deo ispita iz predmeta Mašine alatke biće održan u četvrtak 08. februara 2018. god. u 10 sati, sala 305.

Računarske mreže

31.januar 2018

Rezultati sa ispita iz predmeta Računarske mreže. Upis ocena u petak, 02.02.2018. godine u 10 sati, sala 205.

Termodinamika

31.januar 2018

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Mašine alatke

30.januar 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Mašine alatke.

Operativni sistemi

30.januar 2018

Raspored polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi nalazi se na nastavnoj stranici predmeta.

Hemija I

30.januar 2018

Računarski deo ispita iz predmeta Hemija I.

Objektno orijentisano programiranje

29.januar 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje će se održati u četvrtak, 01.02.2018. godine u 10 časova u kabinetu 207 umesto u 12 časova kako je bilo planirano."

Objektno orijentisano programiranje

29.januar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita će se održati u zakazanom terminu.

Obrada rezanjem i NU mašine

29.januar 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine u januarskom ispitnom roku biće održani u petak, 02.02.2018. godine u 16 časova, sala 205.

Ruski jezik II

29.januar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 2, smerovi Inženjerstvo zaštite životne sredine i Menadžment.

Biologija

29.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Biologija.

Industrijski menadžment i Ekološki menadžment

26.januar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Industrijski menadžment i Ekološki menadžment.

Menadžment ljudskih resursa

26.januar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Menadžment kvaliteta

26.januar 2018

Svi oni studenti koji nisu polagali i koji nisu položili drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta to mogu uraditi u utorak ( 30.01.2018 ) sa početkom u 15h, učionica 109. Oni koji su predali oba seminarska i položili oba kolokvijuma polaga će usmeni deo ispita , koji će biti zakazan posle obavljenog popravnog kolokvijuma.

Organizacija rada i Menadžment strategije i razvoja

26.januar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada i Menadžment strategije i razvoja.

Organizacija rada

26.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija rada.

Mašinski elementi

26.januar 2018

Rezultati sa ispita iz predmeta Mašinski elementi.

Ruski jezik II

26.januar 2018

Rezultati iz pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II, smer Turizam.

Upravljanje projektima

24.januar 2018

Primer ispitnih pitanja iz predmeta Upravljanje projektima na specijalističkim i master studijama.

Baze podataka

24.januar 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Računarske mreže

23.januar 2018

Dodatni termin za predaju seminarskog rada iz predmeta Računarske mreže je petak, 26. januar 2017. godine u 12h kabinet 315.

Biologija

23.januar 2018

Ispitna pitanja iz predmeta Biologija.

Preduzetništvo

23.januar 2018

Termini za odbranu seminarskih radova iz predmeta Preduzetništvo.

Baze podataka

23.januar 2018

Predaja i pregled seminarskih radova iz predmeta Baze podataka održaće se u utorak, 23.01.2018. godine prema priloženom rasporedu.

Hemija I

22.januar 2018

Rezultati računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija I.

Termodinamika

22.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Objektno orijentisano programiranje

22.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu.
Studenti koji su položili sve predispitne obaveze dolaze na usmeni deo ispita u zakazanom terminu. Ostali studenti polažu pismeni deo u celosti ili nepoloženi deo u terminu predviđenom za pismeni deo.

Engleski jezik 2

22.januar 2018

Spisak studenata koji su položili II kolokvijum iz izbornog predmeta Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu.

Baze podataka

22.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Ruski jezik II

22.januar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II.

Menadžment kvaliteta

22.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta.

Biologija

22.januar 2018

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz predmeta Biologija.

Upravljanje projektima

22.januar 2018

Materijal za izradu seminarskog rada iz predmeta Upravljanje projektima.

Web dizajn

19.januar 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn. Dodatni termin za predaju seminarskih radova je u ponedeljak 22.01.2018. od 8h do 10h.

Web dizajn

19.januar 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn. Dodatni termin za predaju seminarskih radova je u ponedeljak 22.01.2018. od 8h do 10h.

Baze podataka

19.januar 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Baze podataka održaće se u ponedeljak, 22.01.2018. godine sa početkom u 17:00h sala 208.

Računarske mreže

19.januar 2018

Rezultati sa testova iz predmeta Računarske mreže.

Engleski jezik II

19.januar 2018

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II se nalazi u prilogu .

Uvod u turizam

18.januar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit iz predmeta Uvod u turizam u januarskom ispitnom roku.

Ekologija i turizam

18.januar 2018

Rezultti polaganja II kolokvijuma iz predmeta Ekologija i turizam.

Upravljanje projektima

18.januar 2018

Rezultati II i popravnog I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima, održanog 12. januara 2018. god.

Agencijsko poslovanje

18.januar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit iz predmeta Agencijsko poslovanje u januarskom ispitnom roku.

WEB dizajn

18.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijima iz predmeta WEB dizajn.

Finansijsko računovodstvo

18.januar 2018

Rezultati kolokvijima iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Fizika

18.januar 2018

Predispitne obaveze iz predmeta Fizika.

Mašinski elementi

18.januar 2018

Rezultati sa testova iz predmeta Mašinski elementi i ukupno ostvareni bodovi.

Finansijski menadžment

18.januar 2018

Rezultati kolokvijima iz predmeta Finansijski menadžment.

Menadžment kvaliteta u turizmu

18.januar 2018

Spisak studenata koji su ostvarili uslov da izađu na ispit u januarskom ispitnom roku iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Hotelijersko poslovanje

17.januar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit u januarskom roku školske 2017/2018 nalazi se u prilogu.

Aplikativni softver

17.januar 2018

Popravni kolokvijum i pregled seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver održaće se u petak, 19.01.2018. godine sa početkom u 11:00h.

Web dizajn

16.januar 2018

Rezultati drugog kolovijuma iz predmeta Web dizajn, grupa Informacioni sistemi. Popravni kolkvijum za sve grupe održaće se u četvrtak 18.01.2018. u 14h.

Baze podataka

16.januar 2018

Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka zakazanog za 17.01.2018. godine.

Objektno orijentisano programiranje

15.januar 2018

Predavanja iz predmeta Objektno orijentisano programiranje neće se održati u petak 19. januara 2018. godine, već u sredu 17. januara u 10 časova .

Menadžment kvaliteta

15.januar 2018

Polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta će biti u četvrtak, 18. janura 2018. godine u 13 časova, učionica 109.

Menadžment kvaliteta u turizmu

12.januar 2018

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Engleski jezik II

12.januar 2018

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Turizam - četvrtak, 18.01.2018. godine, u 14.00h, u slušaonici 318.
 • Ostali studijaski programi - petak, 19.01.2018. godine, u 10.00h, u amfiteatru 302.
 • Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Aplikativni softver

11.januar 2018

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver koji će se održati u petak 12.01.2018.

Web dizajn

11.januar 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Web dizajn održaće se u kabinetu 319 u sledećim terminima::

 • Mašinstvo i Multimedija - sreda 17.01.2018. u 9h
 • Menadžment - sreda 17.01.2018. u 13h

mr Miroslava Jordović Pavlović

11.januar 2018

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Web dizajn, Računarske mreže, Elektronsko poslovanje, Proizvodni informacioni sistemi, održaće se u kabinetu 315 u sledećim terminima::

 • četvrtak, 11.01.2018. od 10h do 13h
 • četvrtak, 18.01.2018. od 10h do 14h
 • petak, 19.01.2018. od 9h do 12h

Dr Momčilo Vasiljević

10.januar 2018

Ispiti kod profesora Momčila Vasiljevića iz predmeta Upravljačko računovodstvo i Međunarodni računovodstveni standardi,u januarskom ispitnom roku biće održani 09.02.2018 godine, u terminu od 11 do 15 časova.

Baze podataka

10.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Menadžment u turizmu

09.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu.

Preduzetništvo

09.januar 2018

Rezultati drugog (+ prvog) kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo, rađenog 26. decembra 2017. godine po studijskim programima:

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

09.januar 2018

Nastava iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u subotu, 13. januara 2018. godine od 9 do 13 časova.

Metalne i drvene konstrukcije

09.januar 2018

Pitanja za kolokvijum 2 iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Finansijsko računovodstvo

08.januar 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Finansijsko računovodstvo održaće se u sredu, 17. januara 2018. godine u 15 časova.

mr Dragomir Aćimović

08.januar 2018

Predavanja i vežbe kod mr Dragomira Aćimovića, neće se održavati do petka, 12. januara 2018. godine, zbog odsutnosti profesora.

Nacionalna turistička geografija

08.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Biologija

08.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Biologija.

Finansijsko računovodstvo

29.decembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Istraživanje tržišta

29.decembar 2017

Obaveštavaju se studenti, studijskih programa Informatika, Računovodstvo i revizija i Menadžment, da će se vežbe iz predmeta Istraživanje tržišta održati 8. januara, u 11h, u kabinetu 110. Davanje potpisa i upis ocena, obaviće se 15. januara, u 11h, u kabinetu 110. Studenti su obavezni da ponesu indeks i prijavu za ispit.

Specijalna računovodstva

29.decembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, kod profesora Kuline će se održati u utorak, 9. januara 2017. godine od 8:30h do 12h.

Preduzetništvo

28.decembar 2017

Materijal sa vežbi iz predmeta Preduzetništvo.

Upravljanje projektima

28.decembar 2017

Primeri II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima - specijalističke studije:

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima će se održati u petak, 12. januara 2018. godine, od 17:00 casova, u amfiteatru 207”
U dogovoru sa studentima, predavanja i vežbe iz predmeta Upravljanje projektima neće biti održana u petak, 27. decembra 2017. god.

Menadžment kvaliteta u turizmu

28.decembar 2017

Obaveštavaju se studenti da će se Kolokvijum 3, iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, održati 10.01.2018. godine, sa početkom u 12:00 časova, amfiteatar 318. U prilogu je raspored studenata po grupama.

Aplikativni softver

28.decembar 2017

Dodatna predavanja iz predmeta Aplikativni softver održaće se u ponedeljak, 08. januara 2018. godine sa početkom u 17:00h sala 302.

Finansijski menadžment

28.decembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment.

Istraživanje tržišta

26.decembar 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta po studijskim programima:

Poslovna matematika

26.decembar 2017

Upis predispitnih poena i potpis za overu semestra iz predmeta Poslovna matematika biće u ponedeljak, 15. januara 2018. godine u sledećim terminima:

 • 15h u sali 302 za smerove Menadžment, Računovodstvo
 • 16h u sali 302 za Turizam.
Obavezno poneti indeks!

Matematika 1

26.decembar 2017

Upis predispitnih poena i potpis za overu semestra iz predmeta Matematika 1 biće u ponedeljak, 15. januara 2018. godine u sledećim terminima:

 • 11h u sali 302 za smerove Inf.tehnologije i Mašinstvo
 • 12h u sali 302 za smerove Gradjevina i Zaštita/TH

Poslovna matematika

26.decembar 2017

Treći kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika biće održan u ponedeljak, 8. januara 2018. godine u 15h u sali 302 za smerove Menadžment, Računovodstvo i Turizam.

Matematika 1

26.decembar 2017

Treći kolokvijum iz predmeta Matematika 1 (teorijski+računski deo) biće održan u ponedeljak, 8. januar 2018. godine u 11h u sali 302 za smerove Građevina i Zaštita/TH, Informacione tehnologije i Mašinstvo.

Web dizajn

26.decembar 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn:

Baze podataka

25.decembar 2017

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Biologija

25.decembar 2017

Vežbe iz nastavnog predmeta Biologija održaće se u sredu, 27. decembra 2017. godine u 10:30h, a prvi kolokvijum u četvrtak, 28. decembra 2017. godine u 15 časova u Medicinskoj školi.

Metalne konstrukcije

25.decembar 2017

U prilogu se nalazi raspored polaganja drugog kolokvijuma iz predmeta Metalne konstrukcije.

Finansijsko računovodstvo

25.decembar 2017

U prilogu se nalaze termini i raspored za kolokvijum, kao i obrasci za kolokvijum iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Finansijski menadžment

25.decembar 2017

U prilogu se nalaze termini i raspored za kolokvijum iz predmeta Finansijski menadžment.

Privredno i radno pravo

25.decembar 2017

Poslednje predavanje iz nastavnog predmeta Privredno i radno pravo u ovom semestru održaće se u petak, 12. januara 2017. godine u ranije dogovorenom terminu.

Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije

22.decembar 2017

U ponedeljak, 25.decembra 2017. godine od 14:00 časova održaće se ranije dogovorene vežbe iz nastavnih predmeta Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije.

Hemija 1

22.decembar 2017

U prilogu se nalaze rezultati teorijskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 1.

Ekonomika biznisa

22.decembar 2017

U prilogu se nalaze rezultati kolokvijuma iz predmeta Ekonomika biznisa.

Nacionalna turistička geografija

22.decembar 2017

U prilogu je raspored studenata po grupama za Kolokvijum 2 iz predmeta Nacionalna turistička geografija, koji će se održati u ponedeljak, 25. decembra 2017.godine, sa početkom u 11:00 časova.

Proiz. informacioni sistemi,Rač.integrisana proizvodnja i Transportni sistemi

21.decembar 2017

Proizvodni informacioni sistemi (specijalističke studije, grupe mašinstvo i informacione tehnologije), Računarom integrisana proizvodnja i Transportni sistemi (master studije): konsultacije kod profesora Dejana Vidojevića održaće se u utorak 26.12.2017. u 13 h u kabinetu 317.

Uvod u turizam

21.decembar 2017

Obaveštavaju se studenti prve godine da će se vežbe – odbrana seminarskih radova, umesto u redonvnom terminu 28. decembra 2017.godine, održati u utorak, 26. decembar 2017. godine, sa početkom u 12:30 časova u učionici 207.

prof. dr Vidoje Milovanović

20.decembar 2017

Nastava kod prof. dr Vidoja Milovanovića, neće se održavati do daljneg, zbog odsutnosti profesora. O početku održavanja nastave, studenti će biti blagovremeno obavešteni.

Specijalna računovodstva

20.decembar 2017

U subotu, 23. decembra 2017. godine održaće se predavanja iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva.

Nacrtna geometrija

19.decembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Nacrtna geometrija neće biti održana u sredu, 20. decembra 2017. godine. Nadoknada časova po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Higijena i medicina rad

19.decembar 2017

Vežbe iz nastavnog predmeta Higijena i medicina rad održaće se u četvrtak, 28. decembra 2017. godine u 15h umesto kako je bilo ranije planirano po rasporedu u petak, 29. decembra 2017. godine.

Menadžment kvaliteta

19.decembar 2017

Svi oni studenti koji nisu položili prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta ili oni koji nisu izlazili na polaganje, to mogu učiniti u četvrtak, 21. decembra 2017. godine u 14 časova, učionica 109.

Engleski jezik 2

19.decembar 2017

Predavanja iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskog programa Turizam umesto u četvrtak, 28.12.2017. godine, biće održana u sredu, 27.12.2017. godine, sa početkom u 13.00 h.

Fizika

19.decembar 2017

Dopunski kolokvijum iz predmeta Fizika održaće se 15. januara 2018. godine od 15:00 časova u sali 317.

Fizika

19.decembar 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Fizika:

Ekonomika biznisa

18.decembar 2017

Polaganje kolokvijuma iz Ekonomike biznisa obaviće se po sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskom programa Menadžment i Računovodstvo i revizija, četvrtak, 21.12.2017. godine u 10.00 časova, Sala 109
 • Studenti studijskog programa Turizam i Informacione tehnologije, četvrtak, 21.12.2017. godine, 11:30 časova, Sala 109
Na kolokvijum je potrebno poneti: indeks, dva lista A4 formata sa kvadratima, hemijsku olovku i grafitnu olovku, lenjir, kalkulator i milimetarski papir.

Ekonomika biznisa

18.decembar 2017

Polaganje prvog parcijalnog ispita iz predmeta Ekonomika biznisa obaviće se u četvrtak 28.12.2017. godine u 10 časova u sali 109.Na parcijalni ispit je potrebno poneti: indeks, papir za koncept i hemijsku olovku.

Bezbednost na radu

18.decembar 2017

Zbog sprečenosti profesora, predavanja iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu neće biti održana u ponedeljak, 25. 12. 2017. godine već u petak, 22. 12. 2017. godine (u 09:00 u sali 109).

Bezbednost na radu

15.decembar 2017

Rezultati polaganja Kolokvijuma iz predmeta Bezbednost na radu.

Menadzment kvaliteta u turizmu

15.decembar 2017

U prilogu su rezultati Kolokvijuma 2 iz predmeta Menadzment kvaliteta u turizmu, održanog 13.12.2017. godine.

Nacionalna turistička geografija

15.decembar 2017

U prilogu su rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija održanog 11.12.2017. godine

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

14.decembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća će se održati u subotu, 23. decembra 2017. godine od 9 do 13 časova.

Uvod u turizam

14.decembar 2017

Obaveštavaju se studenti prve godine da će se vežbe iz predmeta Uvod u turizam, umesto u redovnom terminu 21.12.2017. godine, održati u utorak 19.12.2017. godine od 13-15 časova u učionici 205.

Menadzment u turizmu

14.decembar 2017

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Menadzment u turizmu - studijski programi Menadzment i Turizam, osnovne strukovne studije.

Objektno orijentisano programiranje

14.decembar 2017

U sredu 20.decembra 2017. godine neće biti održane vežbe iz predmeta Objektno orijentisano programiranje. Termin nadoknade je 29. decembar od 10 časova (ili u nekom drugom terminu u dogovoru sa studentima na narednom času).

Istraživanje tržišta i Menadžment u turizmu

14.decembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Istraživanje tržišta i Menadžment u turizmu, koja su po rasporedu predviđena za ponedeljak, 18. decembar 2017. godine, otkazuju se zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Nadoknada časova po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Web dizajn

14.decembar 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn po studijskim programima:

Popravni kolokvijum za sve grupe organizovaće se u četvrtak 21.12.2017. godine u 15h u kabinetu 319.

Istraživanje tržišta i Menadžment u turizmu

14.decembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Istraživanje tržišta i Menadžment u turizmu, koja su po rasporedu predviđena za ponedeljak, 18. decembar 2017. godine, otkazuju se zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Nadoknada časova po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Bezbednost na radu

14.decembar 2017

Praktične vežbe iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu studenti (OSS IZZS, OSS Menadžment) će biti održane u Vatrogasnom društvu, Užice u petak, 15. decembra 2017. godine sa početkom u 11:00 časova.

Integrisani menadzment sistem u turizmu

14.decembar 2017

Predavanje iz nastavnog predmeta Integrisani menadzment sistem u turizmu na specijalističkim studijama, održaće se u sredu, 20. decembra 2017. godine sa početkom u 14:00 časova, kabinet 318.

Istraživanje tržišta i Menadžment u turizmu

13.decembar 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta po studijskim programima:

Agencijsko poslovanje

13.decembar 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje biće održan u sredeu, 27.12.2107. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 09,00 do 09,50 za studente sa brojem indeksa od TT001/15 zaključno sa TT030/15
 • 10,00 do 10,50 za studente sa brojem indeksa od TT031/15 i dalje.

Hotelijersko poslovanje

13.decembar 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Hotelijersko poslovanje biće održan u ponedeljak, 25.12.2107. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 15,00 do 15,50 za studente sa brojem indeksa od TT001/15 zaključno sa TT030/15
 • 16,00 do 16,50 za studente sa brojem indeksa od TT031/15 i dalje

Uvod u turizam

13.decembar 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Uvod u turizam biće održan u utorak, 26.12.2107. godine, u slušaonici broj 205 i to po sledećem rasporedu:

 • 09,00 do 09,50 za studente sa brojem indeksa od TT01/17 zaključno sa TT030/17
 • 10,00 do 10,50 za studente sa brojem indeksa od TT31/17 i dalje.
Studenti su obavezni da ponesu svoj indeks.

Preduzetništvo

13.decembar 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak 26.12.2107. godine, u slušaonici broj 317 i to po sledećem rasporedu:

 • 11,00 do 11,50 za studente studijskog programa turizam
 • 12,00 do 12,50 za studente studijskih programa menadžment i računovodstvo i revizija
Studenti su obavezni da ponesu svoj indeks i važeću ličnu kartu.

Hemija 1

13.decembar 2017

Zbog sprečenosti velikog broja studenata da prisustvuju Laboratorijskim vežbama (u utorak, 19. 12. u 15:00), u dogovoru sa studentima ove vežbe će se održati u četvrtak, 14. decembra 2017. godine u 13h.

Upravljanje projektima

12.decembar 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima.

Organizacija rada

12.decembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija rada.

Sociologija

12.decembar 2017

Predavanja i vežbe iz nastavnog predmeta Sociologija, koja su po rasporedu predviđena za sredu, 13. decembar 2017. godine, otkazuju se zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Nadoknada časova po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Web dizajna

08.decembar 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz Web dizajna, odsek Informacione tehnologije.

Objektno orijentisano programiranje

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje.

Nacionalne turisticke geografije

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Nacionalne turisticke geografije – oblast geomorfologija, održaće se u ponedeljak, 11. decembra 2017. godine u terminu od 11-13h. U prilogu je raspored studenata po terminima I grupama.

Bezbednost na radu

06.decembar 2017

Praktične vežbe iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu studenti (treća grupa - OSS IZZS i OSS Menadžment) će imati u petak, 08. 12. 2017. sa početkom u 09 časova.

Fizika

06.decembar 2017

Studenti studijskih programa Mašinstvo, Građevinsko inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo koji nisu odradili prve tri laboratorijske vežbe iz predmeta Fizika, mogu ih nadoknaditi u utorak, 12. decembra 2017. godine u laboratoriji 307 od 13.00.

Menadzment kvaliteta u turizmu

06.decembar 2017

Kolokvijum 2 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se 13.12.2017. godine, amfiteatar 318, u terminu od 12-14 časova. U prilogu je raspored studenata po terminima i grupama. Studenti su u obavezi da na kolokvijum ponesu indeks.

Preduzetništvo

05.decembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo po studijskim programima:

Ekonomika biznisa

05.decembar 2017

Nastava iz predmeta Ekonomika biznisa(predavanja i vežbe) neće biti održana u četvrtak, 07. decembra 2017. godine zbog Dana škole.

Finansijsko računovodstvo

05.decembar 2017

Nastava iz predmeta Finansijsko računovodstvo neće biti održana u sredu, 06. decembra 2017. godine.

Engleski jezik II

05.decembar 2017

U prilogu se nalazi spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2.

Agencijsko poslovanja

05.decembar 2017

Predavanje iz predmeta Agencijsko poslovanja predviđeno za sredu, 06.12.2017. godine se odlaže, zbog službenih obaveza predmetnog nastavnika. Studenti će blagovremeno biti obavešteni o terminu nadoknade za neodržano predavanje.

Engleski jezik II

04.decembar 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II - izborni predmet održaće se u ponedeljak, 11.12.2017. godine u 08:30h, u amfiteatru 302.
Predavanja će početi u 09:30, po završetku kolokvijuma.Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Istraživanje tržišta

04.decembar 2017

Obaveštavaju se studenti studijskih programa Računovodstvo i revizija, Menadžment i Informatika, da će se prvi kolokvijum iz predmeta Istraživanje tržišta, održati 11. novembra u 13h, u kabinetu 109.

Engleski jezik II

02.decembar 2017

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II.

Zgradarstvo

01.decembar 2017

Obaveštenje studentima u vezi kolokvijuma iz predmeta Zgradarstvo, 07. decembra 2017. godine. Obzirom da je program proslave Dana škole planiran u četvrtak, 07.12.2017. godine od 12:00 časova to ne postoje prepreke da se kolkovijum održi u terminu kako je i zakazan: od 10-11.45 časova.

Materijali u savremenom građevinarstvu

01.decembar 2017

OSS Građevinsko inženjerstvo, V semestar, prvi kolokvijum iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu održaće se u ponedeljak, 04. decembar 2017. godine sa početkom u 9 h u učionici 207.

Engleski jezik II

30.novembar 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II za studente studijskog programa Turizam održaće se u utorak, 04.12.2017. godine, u 08:30 h, u slušaonici 318.

Web dizajn

30.novembar 2017

Termin kolokvija iz nastavnog predmeta Web dizajn:

 • Informacioni sistemi: Kolokvijum iz predmeta Web dizajn održaće se u utorak 5.12.2017. godine u kabinetu 319. u 10h. Nastavni materijal nalazi se u folderu asistenta na ovom predmetu.
 • Mašinstvo i Multimedija i digitalna televizija: Kolokvijum iz predmeta Web dizajn održaće se u sredu13.12.2017. godine u kabinetu 319. u 9h.Nastavni materijal nalazi se u folderu asistenta na ovom predmetu.
 • Menadžment: Kolokvijum iz predmeta Web dizajn održaće se u sredu13.12.2017. godine u kabinetu 319. u 13h.Nastavni materijal nalazi se u folderu asistenta na ovom predmetu.

Menadzment kvaliteta u turizmu

30.novembar 2017

Obaveštavaju se student III godine, da će se predavanja iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održati u utorak, 05.12.2017. godine, amfiteatar 109, od 10-12h.

Objektno orijentisano programiranje

30.novembar 2017

Rezultati prvog ulaznog i računskog kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalazi u prilogu. Popravni kolokvijum će se održati u terminu narednih vežbi 06.12.2017 godine."

dr Ivana Ćirović - predavanja

30.novembar 2017

Predavanja na specijalističkim studijama kod dr Ivane Ćirović, profesora strukovnih studija, neće se održati u petak, 01. i 08.12.2017. godine, zbog poslovnih obaveza direktora van Škole.
U subotu, 09.12.2017. godine u vremenskom periodu od 11-14 časova, održaće se predavanja na master studijama, a predavanja na specijalističkim studijama, istog dana, počev od 16 časova.

Fizika

29.novembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Fizika:

Engleski jezik II

28.novembar 2017

U prilogu se nalazi spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II.

Nacionalna turistička geografije

28.novembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografije, oblast geomorfologija.

Upravljanje projektima

28.novembar 2017

Primer kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima:

Matematika 1

28.novembar 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Matematika 1 biće održan u sledećim terminima:

 • ponedeljak 18.12.2017. god. od 11h-12h u sali 302 za smer Gradjevina i Zaštita/TH
 • ponedeljak 11.12.2017. god. od 11h-12h u sali 302 za smer Inf.tehnologije i Mašinstvo

Poslovna matematika

28.novembar 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika biće održan u sledećim terminima:

 • ponedeljak 18.12.2017. god. od 15h-16h u sali 302 za smer Menadžment i Računovodstvo
 • ponedeljak 11.12.2017. god. od 15h-16h u sali 302 za smer Turizam

Likovni elementi prostora

27.novembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Likovni elementi prostora neće biti održana u utorak, 28.11.2017. godine, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Bezbednost na radu

27.novembar 2017

Praktične vežbe iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu studenti (druga grupa - OSS IZZS i OSS Menadžment) će imati u petak, 01. 12. 2017. sa početkom u 09 časova.

dr Vidoje Milovanović

27.novembar 2017

Predavanja i vežbe kod dr Vidoja Milovanovića na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama, neće biti održane u utorak, 28.11.2017. godine i sredu, 29.11.2017. godine.

Termodinamika

25.novembar 2017

Zbog službenog odsustva profesorke Vesne Marjanović, predavanja i vežbe iz nastavnog predmeta Termodinamika biće održana u petak, 01. 12. 2017. u 14:00 (u sali 305), umesto u sredu, 29. 11. 2017. u 11:00.

Menadzment kvaliteta u turizmu

24.novembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadzment kvaliteta u turizmu.

dr Vidoje Milovanović

23.novembar 2017

Predavanja i vežbe kod dr Vidoja Milovanovića na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama, neće biti održane u četvrtak, 23.11.2017. godine i petak, 24.11.2017. godine.

Bezbednost na radu

22.novembar 2017

Praktične vežbe iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu studenti (prva grupa - OSS IZZS i OSS Menadžment) će imati u petak, 24. novembra 2017. godine sa početkom u 09 časova.

Tehnologije u procesnoj industriji, Izvori... i Procesni uređaji

22.novembar 2017

U prilogu je se nalazi obaveštenje u vezi realizacije praktičnih vežbi iz nastavnih predmeta Tehnologije u procesnoj industriji, Izvori zagađenja radne i životne sredine, Procesni uređaji za studente II godine studijskog programa (I grupa) Inženjerstvo zaštite životne sredine.

Završni radovi i instalacije

22.novembar 2017

Materijal iz nastavnog predmeta Završni radovi i instalacije je objavljen na stranici predmetnog profesora Dejana Milivojevića.

Preduzetništvo

22.novembar 2017

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak, 28. novembar 2107. godine, u slušaonici broj 317, umesto kako je bilo ranije planirano 21. novembra 2017. godine i to po sledećem rasporedu:

 • 11,00 do 11,50 za studente studijskog programa turizam
 • 12,00 do 12,50 za studente studijskih programa menadžment i računovodstvo i revizija.
Studenti su obavezni da ponesu svoj indeks i važeću ličnu kartu.

Nacionalna turistička geografija

20.novembar 2017

U prilogu je raspored po grupama za kolokvijum iz predmeta Nacionalna turistička geografija, koji će se održati 27.11.2017.godine.

TV produkcija

20.novembar 2017

Vežbe iz predmeta TV produkcija, grupa Multimedija umesto u redovnom terminu u sredu 22.11.2017. god održaće se u četvrtak 23.11.2017. god. u 13 h.

Web dizajn

20.novembar 2017

Vežbe iz predmeta Web dizajn, grupa Informacione tehnologije umesto u redovnom terminu u utorak, 21.11.2017. god. održaće se u petak, 24.11.2017. godine u 14h.

Engleski jezik 2

20.novembar 2017

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Turizam - 28.11.2017. godine u 9:00 h, slušaonica 318
 • Ostali studijski programi: 01.12.2017. godine, u 10.00 h, amfireatar 302
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

18.novembar 2017

Nastava iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u subotu, 25. novembra 2017. godine od 9 do 13 časova.

Uvod u turizam

18.novembar 2017

Prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u turizam koji je bio planiran za 21. novembar 2017. godine se odlaže za 28. novembar 2017. godine, slušaonica broj 205 i to po sledećem rasporedu:

 • 09:00 do 09:50 za studente sa brojem indeksa od TT01/17 zaključno sa TT030/17
 • 10:00 do 10:50 za studente sa brojem indeksa od TT31/17 i dalje
Studenti su obavezni da ponesu svoj indeks i važeću ličnu kartu.

Obaveštenje - dr Vesna Vasović

17.novembar 2017

Obaveštenje za studente - Predavanja iz nastavnih predmeta Poslovna i ekološka etika i Oblici medijskog izražavanja, kod dr Vesne Vasović, neće biti održana u petak, 17.11.2017. godine.

Zgradarstvo

16.novembar 2017

Obaveštenje za studente iz predmeta Zgradarstvo.

Menadžment kvaliteta u turizmu

15.novembar 2017

Prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održati 22.11.2017.godine sa početkom u 12 časova, amfiteatar 318.

Agencijsko poslovanje

15.novembar 2017

Prvi kolokvijum biće održan u sredu, 29. novembra 2017. godine od 09:00h u amfiteatru 109.

Hotelijersko poslovanje

15.novembar 2017

Prvi kolokvijum biće održan u ponedeljak 27.11.2017. godine od 15:00h u amfiteatru 109.

Operativni sistemi

13.novembar 2017

Zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika mr Slobodana Petrovića, predavanja iz predmeta Operativni sistemi neće se održati u utorak, 14. novembra 2017. godine.

Higijena i medicina rada

13.novembar 2017

Vežbe iz predmeta Higijena i medicina rada za studente III semestra Master strukovnih studija održaće se u petak, 17. novembra 2017. godine u 16h, učionica 317.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

13.novembar 2017

U utorak, 14. novembar 2017. godine, umesto nastavnog predmeta Tehnike vizuelne prezentacije 1, održaće se Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom.

Likovni elementi prostora i Likovna forma

08.novembar 2017

Vežbe iz nastavnih predmeta Likovni elementi prostora i Likovna forma, neće biti održani u četvrtak, 09. novembra 2017. godine. O nadoknadi vežbi, studenti će biti obavešteni.

Menadžment investicija

07.novembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment investicija održanog u Kragujevcu, 05. novembra 2017. god.

Matematika I

07.novembar 2017

Teorijski deo kolokvijuma iz Linearne algebre iz nastavnog predmeta Matematika I biće organizovan u sledećim terminima:

 • drugi čas predavanja 20. novembar 2017. godine za smerove GR+TH
 • drugi čas predavanja 27. novembar 2017. godine za smerove IT+MA

Prof. Vesna Marjanović

06.novembar 2017

Zbog odlaska na službeno putovanje neće biti održana predavanja i vežbe kod profesorke Vesne Marjanović od utorka, 07. novembra do petka, 10. novembra 2017. godine.

Finansijski menadžment

06.novembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Finansijski menadžment koja su zakazana po rasporedu za 07. novembar 2017. godine neće se održati. Termin nadoknade predavanja po dogovoru sa studentima.

TV produkcija

06.novembar 2017

Vežbe iz predmeta TV produkcija umesto u redovnom terminu petak, 10. novembar 2017. godine u 12h, održaće se u utorak, 7. novembra 2017. godine u 14h.

Francuski jezik

05.novembar 2017

Predavanje iz nastavnog predmeta Francuski jezik održače se u utorak, 07. novembra 2017. godine od 14h.

Web dizajn

03.novembar 2017

Vežbe iz predmeta Web dizajn grupe Mašinstvo i Menadžment umesto u redovnom terminu, sreda 8.11.2017. godine, 9-10,45 h održaće se u utorak, 7.11.2017. godine od 12h do 13:30h, zbog odsustva nastavnika.

Računarske mreže

03.novembar 2017

Vežbe iz predmeta Računarske mreže umesto u redovnom terminu, četvrtak 9.11.2017. godine,15:30-17h održaće se u ponedeljak, 6.11.2017. godine od 15h do 16:30h, zbog odsustva nastavnika.

Uvod u turizam

03.novembar 2017

Obaveštavaju se studenti prve godine Turizma, da će sledeće nedelje doći do pomeranja datuma i vremena održavanja vežbi iz predmeta Uvod u turizam. Vežbe koje su po nastavnom programu planirane u četvrtak, 09. nevmbar 2017. godine, održaće se u utorak, 07. novembar 2017. godine od 13:00-15:00h u učionici 205.

Hidrotehnika

02.novembar 2017

Predavanja iz predmeta Hidrotehnika zakazana za petak, 03.11.2017. godine, biće odložena za petak, 10. novembra 2017. god. od 12:00 časova, u amfiteatru 318 , zbog sprečenosti predmetnog profesora.

Aplikativni softver

02.novembar 2017

Predavanja iz predmeta Aplikativni softver zakazana za petak, 03.11.2017. u 08:00h, biće odložena za ponedeljak 06.11.2017. godine sa početkom u 15:00h sala 302 , zbog obaveza predmetnog profesora.

Obaveštenje studentima Građevinskog odseka

01.novembar 2017

Informacija studentima OSS Gradjevinsko inženjerstvo koji su upisani ... 2013, 2014. god. i studiraju po starom planu i programu, a školske 2017/2018. su upisali peti semestar, šefa studijskog programa mr Jelene Markićević.

Poslovna matematika

01.novembar 2017

Vežbe iz predemeta Poslovna matematika umesto u redovnom terminu u sredu, 8. novembra 2017.godine od 8 do 11h, održaće se u četvrtak, 9. novembra 2017. godine u istom terminu od 8 do 11h.

Ekonomika biznisa

31.oktobar 2017

Spisak tema za seminarske radove iz nastavnog predmeta Ekonomika biznisa.

Objektno orijentisano programiranje

31.oktobar 2017

Vežbe iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se neće održati u sredu 01.11.2017 godine, od 11 časova kako je po rasporedu već se pomeraju za petak, 03.11.2017 godine od 10 časova (u terminu predavanja iz navedenog predmeta).

Operativni sistemi

26.oktobar 2017

Vežbe planirane za petak, 27. oktobar 2017. godine iz predmeta Operativni sistemi neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Računarska tehnika

26.oktobar 2017

U prilogu se nalazi raspored grupa za vežbe iz predmeta Računarska tehnika. Vežbe počinju od četvrtka, 02. novembra 2017. godine prema datom rasporedu.

Ispiti - mr Dejan Milivojević

26.oktobar 2017

Ispiti Oktobar III:

 • Zgradarstvo (Bojana Stekić, 6)
 • Završni radovi - Aleksandar Lalić u ponedeljak u 11 časova da ponese eleborat i da se pripremi za usmeni razgovor
Svi studenti koji nisu obavili potpisivanje ocena u index ili prijavu mogu to obaviti u ponedeljak, 30. oktobar 2017. godine - krajnji rok.

Ispiti - prof. Vesna Marjanović

26.oktobar 2017

Rеzultati ispita kod prof. dr Vesne Marjanović:

Saobraćajnice

25.oktobar 2017

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice će se održati u petak, 27. oktobra 2017. godine u 9 časova.

Matematika I

25.oktobar 2017

Prvi kolokvijum iz predmeta Matematika I biće održan u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 6. novembar 2017. godine od 11h do 12h u sali 302 za smerove Gradjevina i Tehnološko inženjerstvo
 • ponedeljak, 13. novembar 2017. godine od 11h do 12h u sali 302 za smerove Informacione tehnologije i Mašinstvo

Poslovna matematika

25.oktobar 2017

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika biće održan u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 6. novembar 2017. godine od 15h do 16h u sali 302 za smerove Menadžment i Računovodstvo i revizija
 • ponedeljak, 13. novembar 2017. godine od 15h do 16h u sali 302 za smer Turizam

Nacionalna turistička geografija

25.oktobar 2017

Na profilu prof. Radmile Kostić-Novaković postavljene su teme za izradu seminarskih radova iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Poslovne finansije

24.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u Oktobar 3 ispitnom roku:

Analiza finansijskih izveštaja

24.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja u Oktobar 3 ispitnom roku.

Računovodstvo

24.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo:

Bezbednost na radu

24.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Hotelijersko poslovanje

24.oktobar 2017

Nova prezentacija (prvi deo) može da se preuzme na profilu profesora dr Radomira Stojanovića.

Hotelijersko poslovanje

24.oktobar 2017

Spisak tema za seminarski rad sa dodatnim uputstvom mogu da se preuzmu na profilu profesora dr Radomira Stojanovića. Teme označene žutom bojom su već uzete.

Biologija

24.oktobar 2017

Vežbe iz predmeta Biologija se održavaju sredom od 13 do 15 časova u kabinetu broj 83 u Medicinskoj školi, Užice.

Termodinamika

23.oktobar 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Menadžment investicija

20.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment investicija u VŠJ u Kragujevcu.

Obrada rezanjem

20.oktobar 2017

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem u Oktobar 3 ispitnom roku biće održan u ponedeljak, 23. oktobar 2017.godine, u 10.00 sati, sala 205.

Ekonomika biznisa

20.oktobar 2017

Vežbe iz predmeta Ekonomika biznisa počinju u ponedeljak, 23. oktobar 2017. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studijski program Računovodstvo i revizija svi studenti ponedeljak 17 – 18:45 časova sala 109
 • Studijski program Turizam
  GRUPA 1 – studenti sa brojem indeksa 01/17 – 30/17 ponedeljak 11 - 13 časova sala 304
  GRUPA 2 – studenti sa brojem indeksa 31/17 – 62/17 ponedeljak 13 - 15 časova sala 304
 • Studijski program Menadžment svi studenti četvrtak 10 – 11:45 časova sala 109
 • Studijski program Informacione tehnologije, modul Informacioni sistemi svi studenti ponedeljak 11 - 13 časova sala 304

Nacrtna geometrija

19.oktobar 2017

Obaveštavaju se studenti da će ispit iz predmeta Nacrtna geometrija u oktobar III ispitnom roku 2017. god. biti održan u ponedeljak, 23. oktobra 2017. god., od 09:00 časova u učionici 110.

Preduzetništvo

19.oktobar 2017

Prezentacije iz predmeta Preduzetništvo postavljene su na profil profesora dr Radomira Stojanovića.

Agencijsko poslovanje

19.oktobar 2017

Prezentacija iz predmeta Agencijsko poslovanje je postavljena na profil profesora dr Radomira Stojanovića.

Francuski jezik 2

19.oktobar 2017

Predavanja iz predmeta Francuski jezik 2 održaće se u utorak, 24.10.2017. godine u sa početkom u 14 časova.

Objektno orijentisano programiranje

19.oktobar 2017

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u ispitnom roku Oktobar 3 položio je jedan student - Smiljanić Irena (60%). Usmeni deo ispita će se održati 27. oktobra u 9:30 u učionici 207.

Menadžment kvaliteta u turizma

19.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu u Oktobar III ispitnom roku.

Ispiti oktobar III - mr Dejana Milivojevića

18.oktobar 2017

Svi ispiti u Oktobar III ispitnom roku kod predavača mr Dejana Milivojevića će se održati u ponedeljak, 23. oktobra 2017. godine sa početkom od 9 časova, amfiteatar 318.

Ispiti oktobar III - prof. dr Vesna Vasović

18.oktobar 2017

Svi ispiti u Oktobar III ispitnom roku kod prof. dr Vesne Vasović će se održati u četvrtak 19. oktobra 2017. godine sa početkom od 12 časova.

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

18.oktobar 2017

Termin za studente koji imaju neizmirene obaveze iz predmeta Alati grafičkog dizajna (seminarski i/ili kolokvijumi) i Projektovanje informacionih sistema (kolokvijum/pismeni deo ispita i/ili seminarski) treba da dođu u ponedeljak 23.10.2017 godine u 10 časova u kabinet 319 radi izmirenja istih pre termina ispita.

Rezime specijalističkog rada

18.oktobar 2017

Rezime specijalističkog rada studenta specijalističkih studija Menadžment turističke destinacije Biljane Ivanović ST 04/16. Student će braniti svoj specijalistički rad "Savremeni oblici turizma u Zlatiborskom okrug" u ponedeljak, 23.10.2017. godine u 10h u kabinetu 309.

Nacrtna geometrija

17.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija.

Geodezija

17.oktobar 2017

Pismeni ispit iz predmeta Geodezija koji je održan 13. oktobra 2017. godine nije položio ni jedan kandidat. Sledeći ispit će se održati prema rasporedu ispita oktobar 3.

Obrada deformisanjem

17.oktobar 2017

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada deformisanjem će biti održan u utorak, 17. oktobar 2017. godine u 10.00 časova u kabinetu 111.

Hotelijersko poslovanje

16.oktobar 2017

Prezentacije u PDF formatu za predmet Hotelijersko poslovanje mogu da se preuzmu na profilu profesora dr Radomira Stojanovića – studijski program turizam.

Analiza finansijskih izveštaja

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja u Oktobar 2 ispitnom roku.

Poslovne finansije

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u Oktobar 2 ispitnom roku:

Osnove računovodstva

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva u Oktobar 2 ispitnom roku.

Zgradarstvo, Projektovanje i Završni radovi i instalacija

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Zgradarstvo, Projektovanje i Završni radovi i instalacija.

Mehanika tla i fundiranje

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Termodinamika

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Hemija II

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II.

Tretmani otpadnih voda

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Aplikativni softver

16.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Menadžment kvaliteta u turizmu

15.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Upravljanje projektima

13.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima.

Preduzetništvo

13.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Preduzetništvo.

Računovodstvo

12.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo:

Bezbednost na radu

12.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Uvod u turizam

12.oktobar 2017

Uputstvo za izradu i odbranu seminarskog rada može se preuzeti na stranici profesora dr Radomira Stojanovića.

Organizaciono ponašanje

12.oktobar 2017

Ispit iz nastavnog predmeta Organizaciono ponašanje u oktobar 2 ispitnom roku, održaće se u utorak, 17.10.2017. godine u 13 časova u amfiteatru 109.

Hemija II

11.oktobar 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Termodinamika

11.oktobar 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

11.oktobar 2017

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II. Upis ocena/usmeni deo ispita održaće se u petak, 13.10.2017. godine, u 09:00 h, u kabinetu 316.

Test - Bezbednost i zdravlje na radu

11.oktobar 2017

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za Stručnu praksu.

Uvod u turizam

11.oktobar 2017

Udžbenik za predmet Uvod u turizam u PDF formatu može se preuzeti na profilu profesora dr Radomira Stojanovića – studijski program turizam.

Nastavni predmeti - mr Zorica Tanasković

11.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta kod mr Zorice Tanasković.

Menadžment u turizmu

11.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Biologija

11.oktobar 2017

Predavanje iz nastavnog predmeta Biologija na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo održaće se u petak, 13. i 20. oktobra 2017. godine sa početkom u 12 časova, učionica 304.

Objektno orijentisano programiranje

11.oktobar 2017

Ispit iz predmete Objektno orijentisano programiranje u ispitnom roku Oktobar 2 nije položio ni jedan student. Na usmeni deo ispita se pozivaju studenti koji su položili pismeni deo u septembarskom ispitnom roku.
Usmeni deo ispita iz predmenta Objektno orijentisano programiranje u petak 13.10.2017 godine u 9 časova a ne kako je prethodno planirano u 13 časova. Reklamacije radova su moguće u terminu usmenog dela ispita.

Obrada rezanjem i NU mašine

10.oktobar 2017

Usmeni deo ispita u oktobar 2 ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održani u subotu, 14. oktobra 2017. godine, u 9 sati, sala 205.

Matematika 1 i Poslovna matematika

09.oktobar 2017

Ispit iz predmeta Matematika 1 i Poslovna matematika u Oktobar 2 ispitnom roku će se održati 11. oktobra 2017. godine u 11h u sali 109, umesto 9. oktobra 2017. godine u 13h u sali 302.

mr Zorica Tanasković

04.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta kod mr Zorice Tanasković.

Analiza finansijskih izveštaja

03.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja, u dodatnom roku.

Poslovne finansije

03.oktobar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije, u dodatnom roku:

Biologija

03.oktobar 2017

Predavanje iz nastavnog predmeta Biologija na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo održaće se u petak, 06. oktobra 2017. godine sa početkom u 15 časova, kabinet 109.

Nacrtna geometrija

03.oktobar 2017

U prilogu se nalazi rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija.

Mehanika tla i fundiranje

02.oktobar 2017

U prilogu se nalazi rezultati ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Objektno orijentisano programiranje

02.oktobar 2017

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje će se održati u petak 06. oktobra 2017. godine u 12 časova u učionici 207.

Aplikativni softver

02.oktobar 2017

U prilogu se nalazi rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Uvod u objektno programiranje

29.septembar 2017

Popravni ispit iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se u utorak, 03. oktobra .2017. godine sa početkom u 09:00h, sala 208. .

Saobraćajnice

29.septembar 2017

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice u oktobarskom ispitnom roku, održaće se u četvrtak, 05. oktobra 2017. godine u 12 časova.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

28.septembar 2017

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2. Upis ocena/usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 02.10.2017. godine u 11.00 h, u kabinetu 316.

Baze podataka

28.septembar 2017

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Baze podataka.

Uvod u objektno programiranje

28.septembar 2017

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Uvod u objektno programiranje.

Specijalistički radovi

28.septembar 2017

Rezime specijalističkog rada kod mentora prof. dr Radmile Novaković-Kostić. Odbrana rada je zakazana za ponedeljak, 02. oktobar 2017. godine od 10časova:

Bezbednost na radu

27.septembar 2017

Rezultati polaganja ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu u oktobarskom ispitnom roku.

Test - Stručna praksa

27.septembar 2017

Rezultati Testa provere teorijskih znanja iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za stručnu praksu.

Računovodstvo

27.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo:

Kontrola i revizija i Specijalna računovodstva

26.septembar 2017

Obaveštavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Kontrola i revizija i Specijalna računovodstva, kod prof. dr Dragana Kuline, održati u subotu, 30. septembra 2017. god, u 12:00 časova, u učionici 205.

Francuski jezik

26.septembar 2017

Ispit iz predmeta Francuski jezik pomera za četvrtak, 28. septembar 2017. godine u 13:30.

Osnove računovodstva

25.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Osnove računovodstva

25.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Specijalistički radovi

25.septembar 2017

Rezimei specijalističkih radova kod mentora prof. dr Radmile Novaković-Kostić. Odbrana radova je zakazana za ponedeljak, 02. oktobar 2017. godine od 10 do 12 časova:

Tretmani otpadnih voda

23.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u oktobarskom ispitnom roku.

Hemija II

23.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II u oktobarskom ispitnom roku.

Zidane i drvene konstrukcije

22.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Zidane i drvene konstrukcije u oktobarskom ispitnom roku.

Upravljanje projektima, Menadžment investicija i Menadžment kvaliteta

22.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima, Menadžment investicija i Menadžment kvaliteta u oktobarskom ispitnom roku.

Analiza finansijskih izveštaja

21.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja u oktobarskom ispitnom roku.

Poslovne finansije

21.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u oktobarskom ispitnom roku:

Objektno orijentisano programiranje

21.septembar 2017

Ispit iz predmete Objektno orijentisano programiranje u oktobarskom ispitnom roku nije položio ni jedan student. Na usmeni deo ispita se pozivaju studenti koji su položili pismeni deo u septembarskom ispitnom roku. Termin usmenog dela ispita će biti naknadno objavljen (dakle neće se održati 29.09 kako je prvobitno dato u rasporedu). Reklamacije radova su moguće u terminu usmenog dela ispita.

Matematika 1, Matematika 2, Poslovna matematika

21.septembar 2017

Treći blok konsultacija i odbrana zadataka u oktobarskom ispitnom roku za upis predispitnih poena iz predmeta Matematika1, Matematika 2, Poslovna matematika, kod dr Ljubice Diković biće u ponedeljak, 25. septembar 2017. u 12:00 u kabinetu 203.

Obrada rezanjem i NU mašine

21.septembar 2017

Usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održani u subotu, 30. septembra 2017. godine, u 9 sati, sala 205.

Internet tehnologije

19.septembar 2017

Termin za studente koji imaju nezavršene obaveze iz predmeta Internet tehnologije (seminarski i/ili kolokvijum) je petak, 22. septembar 2017. godine u 10 časova, kabinet 315.

Web dizajn, Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

19.septembar 2017

Termin za studente koji imaju nezavršene obaveze iz predmeta Web dizajn (seminarski i/ili kolokvijumi) i Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju (kolokvijumi i/ili seminarski) je utorak, 26. septembar 2017. godine u 10 časova, kabinet 315.

Hemija II

19.septembar 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Obrada deformisanjem

19.septembar 2017

Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku kandidati nisu položili. Za uvid u pismeni deo ispita studenti mogu da se obrate predmetnom nastavniku u utorak u periodu od 10-12 (kabinet 111).

Preduzetništvo i Poslovno komuniciranje

18.septembar 2017

Obaveštavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Preduzetništvo i Poslovno komuniciranje u oktobarskom ispitnom roku , umesto 27. septembra 2017. godine, održati u utorak, 26. septembra 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u amfiteatru 207.

Matematika1, Matematika 2, Poslovna matematika

17.septembar 2017

Konsultacije i odbrana zadataka u oktobarskom ispitnom roku za upis predispitnih poena iz predmeta Matematika1, Matematika 2, Poslovna matematika, kod dr Ljubice Diković biće u sledećim terminima:

 • utorak, 19. septembar 2017. u 11:00 u kabinetu 203
 • sreda, 20. septembar 2017. u 11:00 u kabinetu 203

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

15.septembar 2017

Odbrana seminarskih radova u oktobarskom ispitnom roku za upis predispitnih poena iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, kod dr Vesne Marjanović biće u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 18. septembar 2017. u 11:00 u sali 302
 • utorak, 19. septembar 2017. u 10:00 u sali 302

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

14.septembar 2017

Termin za studente koji imaju neizmirene obaveze iz predmeta Alati grafičkog dizajna (seminarski i/ili kolokvijumi) i Projektovanje informacionih sistema (kolokvijum/pismeni deo ispita i/ili seminarski) treba da dođu u sredu, 20.09.2017 godine u 13 časova u kabinet 308 radi izmirenja istih pre termina ispita.

Trgovinski menadžment

13.septembar 2017

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Trgovinski menadžment:

Međunarodno poslovanje preduzeća

13.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno poslovanje preduzeća.

Agencijsko poslovanje

12.septembar 2017

Umesto u petak, 15.09.2017. godine ispit iz predmeta Agencijsko poslovanje biće održan u sredu, 20.09.2017. godine u slušaonici 205 sa početkom u 13:00.

Test - Stručna praksa

11.septembar 2017

Rezultati Testa provere teorijskih znanja iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za stručnu praksu.

Bezednost na radu

08.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Bezednost na radu u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Industrijski menadžment,Organizacija treninga i Menadžment strategije i razvoja

08.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Industrijski menadžment,Organizacija treninga i Menadžment strategije i razvoja.

Finansijsko računovodstvo

06.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Osnove računovodstva

06.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Računovodstvo

06.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo:

Analiza finansijskih izveštaja

06.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja, u dodatnom roku.

Poslovne finansije

06.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije, u dodatnom roku:

Organizacija rada

06.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada, u dodatnom roku.

Mehanika tla i fundiranje

04.septembar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Otpornost materijala i Metalne i drvene konstrukcije

04.septembar 2017

Usmeni ispiti iz predmeta Otpornost materijala i Metalne i drvene konstrukcije odrzaće se u petak, 8. septembra 2017.godine sa početkom u 10 časova.

prof. Vesna Marjanović

04.septembar 2017

Konsultacije i upis ocena kod profesorke Vesne Marjanović, zbog sprečenosti profesorke, neće biti održane u ponedeljak, 4. septembra 2017. godine, već u sredu, 7. septembra 2017. godine u istom terminu.

Obrada deformisanjem

04.septembar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada deformisanjem.

Menadžment u turizmu

03.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Menadžment inovacija

03.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija.

Zidane i drvene konstrukcije

03.septembar 2017

Ispitna pitanja iz predmeta Zidane i drvene konstrukcije. Ispit će se odrzati u ponedeljak, 11. septembra 2017.god. sa početkom u 11 časova.

Analize finansijskih izveštaja

01.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analize finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

01.septembar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije:

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

01.septembar 2017

Spisak studenata koji su položili ispit/deo ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

01.septembar 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Aplikativni softver

01.septembar 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Algoritmi i strukture podataka

01.septembar 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

01.septembar 2017

Usmeni ispit / upis ocena iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II odražaće se u ponedeljak, 04.09.2017. u 11.00 h, u kabinetu 316.

Obrada rezanjem i NU mašine

30.avgust 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem. Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održani u subotu, 09.septembra 2017. godine, u 9 sati, sala 205.

Hemija II

30.avgust 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Hemija II.

Web dizajn i Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

29.avgust 2017

Termin za studente koji imaju nezavršene obaveze iz predmeta Web dizajn (seminarski i/ili kolokvijumi) i Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju (kolokvijumi i/ili seminarski) je petak, 01.09.2017 godine u 12 časova, kabinet 315.

Tretmani otpadnih voda

29.avgust 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Hemija I

29.avgust 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Objektno orijentisano programiranje

28.avgust 2017

U prilogu se nalaze rezultati ispita Objektno orijentisano programiranje. Usmeni deo ispita se zakazuje za 07. septembar 2017. godine u 14 časova.

Nacrtna geometrija

28.avgust 2017

Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija.

Termodinamika

25.avgust 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Hemija II

24.avgust 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

24.avgust 2017

Rezultati teorijskog dela ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Objektno orijentisano programiranje

23.avgust 2017

Obaveštavaju se studenti da se usmeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, kod prof. dr Vlada Uroševića, pomera za četvrtak, 07. septembar 2017. god, sa početkom u 14:00 časova, amfiteatar 207.

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

22.avgust 2017

Termin za studente koji imaju neizmirene obaveze iz predmeta Alati grafičkog dizajna (seminarski i/ili kolokvijumi) i Projektovanje informacionih sistema (kolokvijum/pismeni deo ispita i/ili seminarski) treba da dođu u petak, 25.08.2017 godine u 13 časova u kabinet 308 radi izmirenja istih pre termina ispita.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

17.avgust 2017

Odbrana seminarskih radova u septembarskom ispitnom roku za upis predispitnih poena iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, kod dr Vesne Marjanović biće u sledećim terminima:

 • četvrtak, 24. avgust 2017. u 11:00 u kabinetu 315
 • ponedeljak, 28. avgust 2017. u 11:00 u kabinetu 315

Inf. metodologija istraživačkog rada,Algoritmi i diskretna matematika

16.avgust 2017

Konsultacije iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada, Algoritmi i diskretna matematika, kod prof.dr Lj. Diković, održaće se u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 21. avgust 2017. godine u 12h u kabinetu 203
 • ponedeljak, 4. septembra 2017. godine u 12h u kabinetu 203

Matematika 1, Poslovna matematika, Matematika 2

16.avgust 2017

Konsultacije iz predmeta Matematika 1, Poslovna matematika, Matematika 2, kod prof.dr Lj. Diković, održaće se u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 21. avgust 2017. godine u 12h u kabinetu 203
 • ponedeljak, 4. septembra 2017. godine u 12h u kabinetu 203

Matematika 1, Poslovna matematika, Matematika 2

16.avgust 2017

Odbrana zadataka za upis predispitnih poena pre septembarskog ispitnog roka, iz predmeta Matematika 1, Poslovna matematika, Matematika 2 , kod prof.dr Lj. Dikovic, biće u ponedeljak, 21. avgusta 2017. godine u 12h u kabinetu 203.

NU mašine

14.avgust 2017

Obaveštavaju se studenti da će se pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta NU mašine, održati u petak, 25. avgusta 2017. god, u 12:00 časova, učionica 205.

Obrada rezanjem

04.jul 2017

Svi studenti koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem kod prof. Tanović Ljubodraga u junskom ispitnom roku, mogu ponovo polagati usmeni deo ispita u subotu 15. jula 2017. godine, u 9 časova, sala 205.

Računovodstvo

30.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo

Osnovi računovodstva

28.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva

Osnovi informatike

27.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informatike. Studenti koji nisu upisali ocenu 27.06.2017. godine mogu to uraditi naknadno 30.06.2017. godine u 12 časova u lab 319. Reklamacija radova će takođe biti u istom terminu. Posle ovog roka naknadni rok za upis ocena biće u septembru.

Algoritmi i strukture podataka

27.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Aplikativni softver

26.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Metalne i drvene konstrukcije

26.jun 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Mehanika tla i fundiranje

26.jun 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Otpornost materijala

26.jun 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Poslovne finansije

23.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije:

Analiza finansijskih izveštaja

23.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Uvod u turizam

23.jun 2017

Ispit iz predmeta Uvod u turizam umesto u 12 časova, će se održati u 14:30 u slušaonici 109 dana, 28. juna 2017. godine.

Hotelijersko poslovanje

23.jun 2017

Ispit iz predmeta Hotelijersko poslovanje umesto u 12 časova, će se održati u 15:00h u slušaonici 109 dana 28. juna 2017. godine.

Računovodstvo

23.jun 2017

Obrasci za ispit iz predmeta Računovodstvo:

Menadžment ljudskih resursa, Organizacija treninga, Menadžment strategije i razvoja i Industrijski menadžment

23.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa, Organizacija treninga, Menadžment strategije i razvoja i Industrijski menadžment se nalaze u prilogu.

Hemija 2

23.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2 se nalaze u prilogu.

Hemija 1

22.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 1 se nalaze u prilogu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

22.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika se nalaze u prilogu.

Betonske konstrukcije 2 i Mostovi

21.jun 2017

Obaveštavaju se studenti da se ispit iz predmeta Betonske konstrukcije 2 i Mostovi , kod prof. dr Boška Furtule, pomera za utorak, 27. jun 2017. god, u 09:00 časova, amfiteatar 207.

NU mašine

21.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta NU mašine se nalaze u prilogu.

Međunarodno poslovanje preduzeća

21.jun 2017

Rezultati iz predmeta Međunarodno poslovanje preduzeća se nalaze u prilogu.

Trgovinski menadžment

21.jun 2017

Rezultati iz predmeta Poslovne finasije se nalaze u prilogu.

Test BZR - Stručna praksa

21.jun 2017

Rezultati testa iz osnova Bezbednosti i zaštite na radu iz predmeta Stručna praksa se nalaze u prilogu.

Uvod u objektno programiranje

21.jun 2017

Rezultati ispita iz predmetaUvod u objektno programiranje se nalaze u prilogu.

Baze podataka

21.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka se nalaze u prilogu.

Obrada Rezanjem

21.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Obrada Rezanjem se nalaze u prilogu.

Obaveštenje građevinsko inženjerstvo

21.jun 2017

Ispiti iz Završnih radova i instalacija i Projektovanja mogu se polagati u terminu ispita iz Zgradarstva, 26.06.2017.

Projektovanje

21.jun 2017

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje se nalaze u prilogu.

Bezbednost na radu

21.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu se nalaze u prilogu.

Tretmani otpadnih voda

20.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda se nalaze u prilogu.

Osnovi informatike

19.jun 2017

Rezultati ispita i upis ocena za sve studente prve godine održaće se 27.juna i to za studente koji su ispit polagali 16.juna od 10 časova, a za studente koji polažu 22. juna od 12 časova u kabinetu 317.

Obrada deformisanjem

19.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Obrada deformisanjem se nalaze u prilogu.

Analiza finansijskih izveštaja

16.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja se nalaze u prilogu.

Poslovne finasije

16.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finasije se nalaze u prilogu.

Hemija 2

16.jun 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 2 se nalaze u prilogu.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

16.jun 2017

Rezultati ispita se nalaze u prilogu.

Matematika 2

15.jun 2017

Umesto u ponedeljak, 19. juna 2017. godine u 13h, konsultacije pred ispit iz predmeta Matematika 2, biće održane u petak, 23. juna 2017. godine u 8h u kabinetu 203.

Organizacija rada, Organizacija treninga i Menadžment strategije i razvoja

15.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada, Organizacija treninga i Menadžment strategije i razvoja.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

15.jun 2017

Rezultati teorijskog dela ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama.

Objektno orijentisano programiranje

15.jun 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 22.juna u 15 časova, umesto u petak 23.juna kako je bilo planirano.

Hemija 1

15.jun 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 1.

Menadžment inovacija

14.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija.

Menadžment strategije i razvoja

14.jun 2017

Studenti koji nisu odbranili seminarske radove iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, kod Nenada Milutinovića, mogu to učiniti u sredu, 21.06.2017. god., u 10:00 časova, u kancelariji 209.

Engleski jezik I i II

14.jun 2017

Upis ocena/usmeni ispit iz predmeta Engleski jezik I i II održaće se u ponedeljak, 19.06.2017. godine, u kabinetu 316, prema sledećem rasporedu:

 • 10.00h:Engleski jezik I-smerovi:Turizam, Računovodstvo i revizija, Menadžment
 • 11.00h:Engleski jezik I-smerovi:Informacione tehnologije, Mašinstvo, Građevinsko inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • 12.00 h: Engleski jezik II

Osnovi informatike

13.jun 2017

Odbrana seminarskih radova i upis ocena za studente koji predmet Osnovi informatike polažu preko seminarskog rada će se održati 26. juna 2017. godine u 15 časova, kabinet 310.

Marketing i Marketing u turizmu

13.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu nalaze se u prilogu. Upis ocena iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu, za sve studijske programe, obaviće se 30. juna 2017. godine u 11h.

Menadžment inovacija

12.jun 2017

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Ruski jezik I

12.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik I.

Osnove informatike

08.jun 2017

Raspored polaganje ispita i ostvareni bodovi na predispitnim obavezama iz predmeta Osnovi informatike.

Osnove ekološkog građenja

06.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Osnove ekološkog građenja na specijalističkim studijama.

Statistika, Verovatnoća i statistika,

06.jun 2017

Obaveštavaju se studenti da se ispit iz predmeta Statistika, odnosno Verovatnoća i statistika, kod prof. dr Milice Cvetković, pomera za četvrtak, 08. jun 2017. god, u 11:30 časova, amfiteatar 318.

Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije

06.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije.

Poslovne finansije

05.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

05.jun 2017

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Digitalna i HD televizija

05.jun 2017

Rezultati prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Digitalna i HD televizija.

Multimedijalni sistemi i Softverska obrada mul. podataka

05.jun 2017

Obaveštavaju se studenti da se ispiti iz predmeta Multimedijalni sistemi i Softverska obrada multimedijalnih podataka, kod prof. dr Stefana Panića, odlažu za petak, 23. jun 2017. god, u 11:00 časova, učionica 308.

Popravni kolokvijum - smer Turizam

04.jun 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura, Saobraćaj i infrastruktura u turizmu i Turističke regije sveta.

Upravljanje rizikom

04.jun 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizikom na specijalističkim studijama.

Matematika 2

01.jun 2017

Termin za predispitne poene (min 30) iz predmeta Matematika 2, je u ponedeljak, 5. juna 2017. godine u 12,30h u kabinetu 203 ili 13.6.2017. u 9h u sali 302.

Matematika 1 i Poslovna matematika

01.jun 2017

Termin za predispitne poene (min 30) iz predmeta Matematika 1 i Poslovna matematika, je u ponedeljak, 5. juna 2017. godine u 12,30h u kabinetu 203.

Konsultacije prof. Marjanović

31.maj 2017

Konsultacije kod profesorke Vesne Marjanović u ponedeljak, 05. juna 2017. godine umesto od 11:00 do 13:00 časova, biće održane od 13:00 do 15:00 časova (kabinet 315).

Marketing i Marketing u turizmu

31.maj 2017

Obaveštavju se studenti studijskih programa Menadžment, Računovodstvo i revizija i Turizam, da će odbrana referata i seminarskih radova iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu, biti održana na dan ispita.

Međunarodno poslovanje preduzeća

31.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Međunarodno poslovanje preduzeća.

Trgovinski menadžment

31.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Trgovinski menadžment.

Menadžment inovacija

30.maj 2017

Rezultati ponovljenog prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Engleski jezik I

30.maj 2017

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenom na osnovu predispitnih obaveza na studijskom programu Turizam. Potpis možete dobiti u ponedelјak, 05.06.2017, u 11.00, kabinet 316.

Razvoja informacionih sistema u Internet okruženju

30.maj 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Razvoja informacionih sistema u internet okruženju.

Aplikativni softver i Algoritmi i strukture podataka

30.maj 2017

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver i Algoritmi i strukture podataka održaće se 07. juna 2017. godine sa početkom u 10:00h, sala 208.

Uvod u objektno programiranje

30.maj 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se u četvrtak, 01.06.2017. godine sa početkom u 08:00h, sala 208.

Zgradarstvo,projektovanje,završni radovi i instalacije,osnove ekološkog građenja

30.maj 2017

U petak, 02. juna 2017. godine i subotu 03. juna 2017. godine održaće se popravni kolokvijumi iz projektovanja i parcijalni delovi ispita Zgradarstvo i završni radovi sa početkom u 14.00 časova.

Elektronsko poslovanje

30.maj 2017

Rezultate sa testa iz predmeta Elektronsko poslovanje možete videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Računovodstvo

30.maj 2017

Studijski program Turizam: predavanja iz predmeta Računovodstvo će se održati u četvrtak, 01. juna 2017. godine, od 13 sati, u sali 109. Upis predispitnih poena će se obaviti istog dana, od 14 sati.

Poslovne finansije

30.maj 2017

Studenti koji su ostvarili 15 ili više poena na redovnom ili popravnom kolokvijumu iz predmeta Poslovne finansije, mogu polagati ispit u predroku, u sredu 31. maja 2017. godine, od 14 sati, u sali 109. Upis predispitnih poena iz ovog predmeta, za studente svih smerova, će se obaviti istog dana, od 15 sati, u sali 109.

Engleski jezik I

29.maj 2017

Spisak studenata koji su položili II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I - izborni predmet nalazi se u prilogu. Potpise možete dobiti u ponedeljak, 05.06.2017. godine, od 11.00 -13.00h u kabinetu 316.

Trgovinski menadžment

29.maj 2017

Predavanja iz predmeta Trgovinski menadžment umesto u petak, 02. juna 2017. god. održaće se u četvrtak, 01. juna 2017. godine u 12h.

Turističke regije sveta

29.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

29.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turizam i kultura

26.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura.

Menadžment inovacija

25.maj 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Poslovne finansije

25.maj 2017

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Osnove računovodstva

25.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnove računovodstva.

Analiza finansijskih izveštaja

25.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

24.maj 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju održaće se u ponedeljak, 29. maja 2017. godine u 15h u amfiteatru 317.

Računovodstvo

23.maj 2017

Upis predispitnih poena iz predmeta Računovodstvo, za studijski program Menadžment, obaviće se u utorak, 30. maja 2017. godine, od 12 sati, u sali 305. Spisak predispitnih poena će biti naknadno objavljen na oglasnoj tabli Škole.

Verovatnoća i statistika / Statistika

23.maj 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Verovatnoća i statistika / Statistika biće održan u petak, 02. juna 2017. godine u sledećim terminima:

 • 11.30 – 13.30 časova (Informacioni sistemi)
 • 13.30 – 15.30 časova (Računovodstvo I revizija)

NU mašine i Obrada rezanjem

23.maj 2017

Prof. dr Ljubodrag Tanović održaće nastavu u subotu, 27. maja 2017. godine. Predavanja iz predmeta NU mašine počeće od 8 časova, a pregled projektnih radova iz predmeta Obrada rezanjem počeće od 10 časova, sala 205.

Multimedijalni sistemi

22.maj 2017

Predavanja iz predmeta Multimedijalni sistemi koja su po rasporedu trebala da se održe u utorak, 23. maja 2017. godine, u kabinetu 308, odlažu se za sledeći utorak, 30. maj 2017. godine u istim terminu.

Računovodstvo

22.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Računovodtvo po studijskim programima:

Engleski jezik I

22.maj 2017

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za studente studijskog programa Turizam održaće se utorak, 30.05.2017. godine u slušaonici 109 prema sledećem rasporedu:

 • I grupa (broj indeksa od 001/16 do 035/16): 09.00 - 10.00 h
 • II grupa (broj indeksa od 036/16 - 069/16): 10.15 - 11:15 h
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Engleski jezik I

22.maj 2017

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I održaće se u ponedeljak, 29.05.2017. godine u sali 302, prema sledećem rasporedu:

 • 9.00 - 10.00 - studijski programi: Računovodstvo i revizija, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Građevinsko inženjerstvo i Mašinstvo
 • 10.00 - 11.00 - studijski programi: Imformacione tehnologije, Menadžment
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Osnove računovodstva

22.maj 2017

Kolokvijum iz predmeta Osnovi računovodstva će se održati u utorak, 23. maja 2017. godine, u učionici 304, od 14 sati.
Na kolokvijum poneti: indeks, kalkulator, hemijsku i običnu olovku.

Internet tehnologije

19.maj 2017

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

Razvoj informacionih sistema u internet okruženju

19.maj 2017

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz predmeta Razvoj informacionih sistema u internet okruženju.

Analiza finansijskih izveštaja

19.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

18.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije po studijskim programima:

Poslovne finansije

18.maj 2017

Podsećamo studente da je rok za predaju i odbranu seminarskih radova, iz predmeta Poslovne finansije, 30. maj 2017. godine. Takođe, do tog datuma je potrebno popuniti i predati tabelu o promeni vrednosti ranije izabranih akcija, koja se nalazi u prilogu.

Menadžment investicija

18.maj 2017

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Poslovno komuniciranјe

18.maj 2017

Test iz predmeta Poslovno komuniciranјe biće održan u utorak, 23. maja 2017. godine u slušaonici 317 i to po sledećem rasporedu:

 • smer Turizam i smer Menadžment od 15:00 časova
 • smer Informacione tehnologije i smer Računovodstvo i revizija od 16:25 časova.

Tretmani otpadnih voda

18.maj 2017

Obaveštenje studentima druge godine studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Tretmani otpadnih u vezi praktične nastave nalazi u prilogu.

Osnove informatike i Multimedijalne tehnologije

18.maj 2017

Otkazuju se vežbe iz predmeta Osnove informatike i Multimedijalne tehnologije koje su po rasporedu zakazane za 18. maj 2017. godine, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Digitalna i HD televizija

17.maj 2017

Vežbe iz predmeta Digitalna i HD televizija koje su po rasporedu trebale da se održe u četvrtak, 18.05.2017. u 9.30h neće se održati, zbog obaveza nastavnika. Nadohnada je u sredu 24.05.2017. god. u 11h u kabinetu 208..

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

17.maj 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Marketing

16.maj 2017

Dodatni termin za odbranu referata iz predmeta Marketing, za studijske programe Menadžment, Računovodstvo i Turizam, je sreda 17.maj, od 10h do 11h, u kabinetu 317. Davanje potpisa i upis ocena je 22.maj, u 11h, u kabinetu 109. Rezultati drugog kolokvijuma po studijskim programima:

Računovodstvo

15.maj 2017

Predavanja na studijskom programu Menadžment iz nastavnog predmeta Računovodstvo održaće se u utorak, 16. maja 2017. godine od 12h. Predavanja na studijskom programu Turizam ostaju čevrtkom od 13h.

Poslovne finansije

12.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije:

Računovodstvo

12.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo:

Trgovinski menadžment

12.maj 2017

Kolokvijum i predavanja iz predmeta Trgovinski menadžment umesto 19.05.2017. god. održaće se 26.05.2017. god. u 13h.

Međunarodno poslovanje preduzeća

12.maj 2017

Kolokvijum i predavanja iz predmeta Međunarodno poslovanje preduzeća umesto 19.05.2017. god. održaće se 26.05.2017. god. u 12h.

Matematika II

11.maj 2017

Popravni kolokvijum I (granične vrednosti funkcije) i popravni kolokvijum II (izvodi) biće održan u ponedeljak, 22.maja 2017. godine u 11h u sali 302.
Kolokvijum III (ispitivanje funkcija pomoću izvoda) i kolokvijum IV (Integrali) biće održan u četvrtak, 25.maja 2017. godine u 11h u sali 302.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

10.maj 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju održaće se u ponedeljak, 15. maja 2017. godine u 16h u amfiteatru 318.

Internet tehnologija

10.maj 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologija. Popravni kolokvijum održaće se u utorak, 16. maja 2017. godine u 11:30h u kabinetu 208.

Računovodstvo

10.maj 2017

Obrasci za kolokvijum iz nastavnog predmeta Računovodstvo nalaze se u prilogu.

Informatička metodologija istraživačkog rada

09.maj 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada na studijskim programima specijalističkih studija Informacione tehnologije i Mašinstvo, umesto kako je bilo ranije planirano 11. maja 2017. godine, održaće se 18. maja 2017. godine u istom terminu.

Računarsko upravljanje

09.maj 2017

Dodatno predavanje iz nastavnog predmeta Računarsko upravljanje na studijskim programima Informacione tehnologije i Mašinstvo održaće se 18. maja 2017. godine od 10 časova, sala 208.

Marketing

09.maj 2017

Dodatni termin za odbranu referata iz predmeta Marketing, za studijske programe Menadžment, Računovodstvo i Turizam, je 10.maj 2017. godine, od 9h do 10h, u kabinetu 317. Zadnji rok za odbranu referata je 15.maj. Potpis i upis ocena je 22.maj (samo onima koji su položili oba kolokvijuma i referat). Bez odbranjenog referata se ne može izaći na ispit.

Računovodstvo

09.maj 2017

Kolokvijum iz predmeta Računovodstvo će se održati u četvrtak, 11.05.2017. godine u amf. 109, prema sledećem rasporedu:

 • Smer Turizam - od 13 časova
 • Smer Menadžment – od 15:30 časova
Studenti moraju poneti: indeks, hemijsku i običnu olovku, lenjir, kalkulator, kao i odštampan Kontni okvir i obrasce.

Prof. dr Ljubodrag Tanović

09.maj 2017

Prof. dr Ljubodrag Tanović održaće nastavu u subotu, 13. maja 2017. godine. Predavanja iz predmeta Obrada rezanjem počeće od 8 časova, a predavanja iz predmeta NU mašine od 11 časova.

Poslovne finansije

09.maj 2017

Kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije, za studente smerova Menadžment i Turizam, će se održati u sredu, 10. maja 2017. godine od 14 sati, u amf. 109. Studenti moraju poneti indeks, hemijsku olovku, kalkulator i dva lista papira (A4 formata).

prof. Dejan Vidojević

09.maj 2017

Nadoknada predavanja kod profesora Dejana Vidojevića će biti organizovana u ponedeljak, 15. maja 2017. godine.

Razvoja informacionih sistema u Internet okruženju

09.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Razvoja informacionih sistema u internet okruženju održanog 04.05.2017. godine.

Poslovno komuniciranje

04.maj 2017

Predavanje iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održano u utorak, 09. maja 2017. godine sa početkom u 14,15 časova (umesto od 15,00 časova) zbog apsolvenske večeri.
Vežbe zakazane za sredu 10.05.2017. godine se odlažu. Datum nadoknade vežbi biće naknadno saopšten.

Poslovne finasije

04.maj 2017

Nastavni materijal iz predmeta Poslovne finasije:

Međunarodni računovodstveni standardi

03.maj 2017

U petak, 05. maja 2017. godine održaće se nastava iz nastavnog predmeta Međunarodni računovodstveni standardi, u terminu od 16:30 do 19:30 časova, slušaonica 109.

Menadžment strategije i razvoja, Organizacija treninga i Industrijski menadžment

03.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, Organizacija treninga i Industrijski menadžment.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

03.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turističke regije sveta

03.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Menadžment inovacija

28.april 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

28.april 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju.

Engleski jezik I

28.april 2017

Spisak studenata koji su položili popravni kolkvijum iz predmeta Engleski jezik I (izborni predmet) nalazi se u prilogu.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

28.april 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju održaće se u četvrtak, 04. maja 2017. godine u 14h, u amfiteatru 318.

Obrada rezanjem, NU mašine

27.april 2017

Prof. dr Ljubodrag Tanovića održaće nastavu u petak, 28. aprila 2017. godine. Predavanja iz predmeta Obrada rezanjem počeće od 8 časova, a predavanja iz predmeta NU mašine od 12 časova.

Poslovne finansije

25.april 2017

Zbog neradnih dana, vežbe iz predmeta Poslovne finansije za studente smera Menadžment, naredne nedelje će se održati u sredu 03. maja 2017. godine, u sali 207 od 17h.

Engleski jezik I

25.april 2017

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu.

Otpornost materijala

25.april 2017

Treći grafički rad iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku nalazi se u prilogu.

Alati grafičkog dizajna

25.april 2017

Test iz predmeta Alati grafičkog dizajna nalazi se u prilogu.

Engleski jezik I

24.april 2017

Popravni kolokvijum za studente koji su izlazili na I kolokvijum,ali ga nisu položili i za studente koji žele da poprave ocenu organizovaće se u petak, 28.04.2017. godine, u 09.00 h, u amfiteatru 302.

Računarsko upravljanje

21.april 2017

Dodatna predavanja iz predmeta Računarsko upravljanje održaće se u četvrtak, 27. april 2017. godine sa početkom u 10h, sala 208.

Veštačka inteligencija

21.april 2017

Dodatna predavanja iz predmeta Veštačka inteligencija održaće se u utorak, 25. april 2017. godine sa početkom u 11h, kabinet 203.

Poslovne finansije

20.april 2017

Naredne nedelje, vežbe iz predmeta Poslovne finansije za studente smera Turizam, će se održati u utorak, 25.04.2017., u sali 304 od 13h, umesto redovnog termina u četvrtak.

Osnovi računovodstva

20.april 2017

Naredne nedelje, vežbe iz predmeta Osnovi računovodstva za studente smera Računovodstvo i revizija, će se održati u ponedeljak, 24.04.2017., u Amfiteatru 302 od 14h, umesto redovnog termina u četvrtak.

Internet tehnologije

20.april 2017

Kolokvijum iz predmeta Internet tehnologije održaće se u utorak, 9. maja 2017. godine u 9h u učionici 319.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženjuu

20.april 2017

Kolokvijum iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju održaće se u ponedeljak, 24. aprila 2017.godine u 15h.

Poslovno komuniciranje

20.april 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održan u utorak, 25. aprila 2017. godine, u slušaonici 317 i to u sledećim terminima:

 • smer Turizam i smer Menadžment od 15:00h
 • smer Računovodstvo i revizija i smer Informatika od 16:15h

Engleski jezik I

18.april 2017

Popravni kolokvijum za studente koji su izlazili na I kolokvijum ali ga nisu položili i za studente koji žele da poprave ocenu organizovaće se u utorak, 25.04.2017. godine, u 11.00 h (nakon predavanja), u slušaonici 109.

Međunarodni računovodstveni standardi

18.april 2017

Nastava iz predmeta Međunarodni računovodstveni standardi biće održana u petak, 21. aprila 2017. godine od 17 do 20 časova u slušaonici 109.

prof. dr Ljubodrag Tanović

18.april 2017

Nastava kod prof. dr Ljubodrag Tanovića biće održana u subotu, 22.04.2017. godine. Predavanja iz predmeta Obrada rezanjem biće održana od 8 do 11 časova, predavanja iz predmeta NU mašina od 11 do 13 časova, a usmeni deo ispita iz oba predmeta biće održan u 13 časova, sala 205.

Termodinamika

13.april 2017

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika nalaze se u prilogu.

Algoritmi i strukture podataka i Uvod u objektno programiranje

12.april 2017

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Algoritmi i strukture podataka i Uvod u objektno programiranje:

Hemija I

12.april 2017

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I nalaze se u prilogu.

Engleski jezik I

11.april 2017

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu.

Verovatnoca i statistika, Statistika

10.april 2017

Nastava iz predmeta Verovatnoca i statistika na studijskom programu Informacione tehnologije (Informacioni sistemi) i iz predmeta Statistika na studijskom programu Računovodstvo i revizija bice održana 21.4.2017. godine u učionici 208 u terminima:

 • 11.30-13.30 časova - Informacioni sistemi,
 • 13.30-15.30 časova - Računovodstvo i revizija
Prvi kolokvijum bice održan 28.4.2017. godine u istoj učionici i u istim terminima.

Matematika 2

10.april 2017

Drugi kolokvijum (Izvodi funkcije) iz predmeta Matematika 2 kod dr Ljubice Dikovic biće održan u sledećim terminima:

 • 20.04.2017 u 302 u 11h IT
 • 27.04.2017 u 302 u 11h GR, TH, MA

Obrada rezanjem

10.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

NU mašine

10.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta NU mašine.

Bezbednost i zdravlje na radu

10.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu.

Finansijsko računovodstvo

10.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Računovodstvo

10.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Hemija I

09.april 2017

Rezulati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Menadžment kvaliteta

07.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta.

Kultura i turizam

07.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Kultura i turizam.

Organizacija rada, Ekološki menadžment i Menadžment ljudskih resursa

06.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Organizacija rada, Ekološki menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Matematika 2

06.april 2017

Nadoknada časova vežbi za sve tehničke smerove iz predmeta Matematika 2 kod prof.dr Lj.Diković biće održana u ponedeljak, 10.4.2017. godine u terminu od 17-20h u sali 302 (umesto u četvrtak 13.4.2017).

Poslovno komuniciranje

06.april 2017

U utorak, 11. aprila 2017. godine predavanje iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održano u terminu od 13-15 časova u slušaonici 109.
Vežbe će biti održane u sredu, 12. aprila 2017. godine sa početkom u 9 časova.

Menadžment

06.april 2017

Usled opravdane sprečenosti, profesor Miroslav Radojičić, nije održao ispit iz predmeta Menadžment, u utorak 04.04.2017. Ispit iz predmeta Menadžment, profesor Miroslav Radojičić će održati u utorak 11.04.2017. u 14.00 časova.

Termodinamika

06.april 2017

Rezulati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Francuski jezik I

05.april 2017

Ispit iz nastavnog predmeta Francuski jezik I koji je po rasporedu zakazan za petak, 07. april 2017. godine, održaće se u petak, 21. aprila 2017. godine u istom terminu.

Nacrtna geometrija

05.april 2017

Ispit iz nastavnog predmeta Nacrtna geometrija koji je po rasporedu zakazan za četvrtak, 06. april 2017. godine u 9 časova, održaće se istog dana u 11 časova.

Poslovne finansije

04.april 2017

Rezulati ispita iz predmeta Poslovne finansije u aprilskom roku.

Engleskog jezika 1 i Engleskog jezika 2

04.april 2017

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili ispit/deo ispita iz Engleskog jezika 1 i Engleskog jezika 2. Upis ocena/ usmeni deo ispita biće u ponedeljak, 10.04.2017. godine, u 11.00 h, u kabinetu 316.

Objektno orijentisano programiranje

04.april 2017

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje. Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak, 06. aprila 2017. godine u 17h u slušaonici 207.

Engleski jezik I

03.april 2017

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I održaće se u ponedeljak, 10.04.2017. godine u sali 302, prema sledećem rasporedu:

 • 9.00 -10.00 - studijski programi: Računovodstvo i revizija, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Građevinsko inženjerstvo i Mašinstvo
 • 10.00 - 11.00 - studijski programi: Imformacione tehnologije, Menadžment

Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Statistika, Verovatnoća i statistika

03.april 2017

Ispit kod prof. dr Milice Cvetković iz nastavnih predmeta Statistika i Verovatnoća i statistika biće održana u petak, 21. aprila 2017. godine u 11:30 časova.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

02.april 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Ekološki menadžment i Organizacija rada

31.mart 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Ekološki menadžment i Organizacija rada nalaze se u prilogu.

Turističke regije sveta

31.mart 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta nalaze se u prilogu

Informatička metodologija istraživackog rada

30.mart 2017

Nastava planirana za 6. april 2017. godine iz ovog predmeta kod prof.dr Lj.Dikovic se odlaže za 11. maj 2017. godine zbog aprilskog ispitnog roka.

Temini za predaju seminarskih radova i popravnih kolokvijuma - prof. M.Milivojević

29.mart 2017

Temini za predaju seminarskiuh radova i popravnih kolokvijuma u aprilskom ispitnom roku:

 • Aplikativni softver - Petak, 31.03.2017, sa početkom od 08:00h, sala 208
 • Baze podataka - Petak, 31.03.2017, sa početkom od 09:00h, sala 208
 • Algoritmi i strukture podataka - Petak, 31.03.2017, sa početkom od 09:00h, sala 208
 • Uvod u objektno programiranje - Petak, 31.03.2017, sa početkom od 10:30h, sala 208

Engleski jezik I

29.mart 2017

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu.

prof. dr Ljubodrag Tanović

28.mart 2017

Nastava kod prof. dr Ljubodrag Tanovića biće održana u petak, 31.03.2017. godine. Predavanja iz NU mašina umesto u 12 časova, počeće u 11 časova.

Osnovi informatike

28.mart 2017

Vežbe iz predmeta Osnovi informatike neće se održati u sredu 29.03.2017. godine zbog odsustva saradnika. Termin nadoknade biće naknadno dogovoren sa studentima.

Kontrola i revizija

28.mart 2017

Predavanja iz predmeta Kontrola i revizija održaće se u petak, 31. marta 2017. godine u 16:15 časova, kao i subota, 01. aprila 2017. godine u ustaljenom terminu.

Međunarodni računovodstveni standardi

24.mart 2017

Nastava iz predmeta Međunarodni računovodstveni standard biti održana 31. marta .2017. godine od 17-20 časova.

Poslovno kuminiciranje

24.mart 2017

Predavanje iz predmeta Poslovno komuniciranje predviđeno po rasporedu za utorak, 28.03.2017. god., odlaže se za sredu, 29. mart 2017. godine od 8 časova.

Menadžment inovacija i Menadžment u turizmu

21.mart 2017

Obaveštavaju se studenti da vežbe iz predmeta Menadžment inovacija i Menadžment u turizmu kod Nenada Milutinovića planirane za sredu, 22.03.2017. god., neće biti održane, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika! OO terminu nadoknade studenti će biti naknadno obavešteni.

Zaštita gradjevinskih objekata od požara

19.mart 2017

Obaveštenje za studente specijalističkim strukovnim studijama studijski program Gradjevinsko inženjerstvo - opšti smer i studijski program Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine, modul bezbednost i zaštita na radu:

 • predavanja iz predmeta zaštita gradjevinskih objekata od požara (koja su bila predviđena za 10. mart 2017. godine i odložena na zahteh studenata gradjevinskog inženjerstva) biće održana u ponedeljak, 27. marta 2017. godine u 17 časova, sala 207.

Mehanika tla i fundiranje

16.mart 2017

Nastava iz predmeta Mehanika tla i fundiranje neće biti održana u petak, 17. marta 2017. godine. Termin nadoknade biće naknadno istaknut.

Računovodstvo

15.mart 2017

Obaveštenje za studente studijskog programa Menadžment - IV semestar: od ponedeljka, 20. marta 2017. godine, vežbe iz predmeta Računovodstvo će se održavati u terminu od 11:00-13:45h, u učionici 110.

Engleski jezik I

15.mart 2017

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za studente studijskog programa Turizam održaće se 28. marta 2017. godine u slušaonici 109 prema sledećem rasporedu:

 • I grupa (broj indeksa od 001/16 do 035/16): 09.00 - 10.00 h
 • II grupa (broj indeksa od 036/16 - 069/16): 10.15 - 11:15 h
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Poslovne komunikacije

15.mart 2017

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovne komunikacije biće održan u utorak, 21. marta 2017. godine u slušaonici 317 i to po sledećem rasporedu:

 • Smer Turizam i smer Menadžment od 15,00 do 16,00
 • Smer Računovodstvo i revizija i smer Informacione tehnologije od 16,15 do 17,15.
Studenti su u obavezi da ponesu važeću ličnu kartu.

Uvod u objektno programiranje

14.mart 2017

Vežbe iz predmeta Uvod u objektno programiranje zakazane za utorak, 14.03.2017. godine biće odložene zbog odsustva saradnika. Termin nadoknade vežbi biće naknadno objavljen.

Organizacija rada, Industrijski menadžment, Menadžment strategije i razvoja, Ekološki menadžment i Organizacija treninga

13.mart 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment, Menadžment strategije i razvoja, Ekološki menadžment i Organizacija treninga održaće se u sredu, 29. marta 2017. godine u 11 časova u amfiteatru 109.

Osnove ekološkog građenja

13.mart 2017

Pitanja za ispit iz predmeta Osnove ekološkog građenja.

Zaštita gradjevinskih objekata od požara

10.mart 2017

Predavanja iz predmeta Zaštita gradjevinskih objekata od požara predviđena za 10. mart 2017. godine odlažu se. O terminu održavanja predavanja studenti će biti naknadno obavešteni.

Matematika 2

09.mart 2017

Prvi kolokvijum (Granične vrednosti funkcije) iz predmeta Matematika 2 kod dr Ljubice Diković biće održan u sledećim terminima:

 • 13.03.2017 u 302 u 11h IT (br. indeksa <=30)
 • 16.03.2017 u 302 u 11h GR, TH, MA
 • 23.03.2017 u 302 u 11h IT (br. indeksa >30)

Otpornost materijala

08.mart 2017

Nastavni materijal iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

mr Biljana Đuričić

08.mart 2017

Sva predavanja koja po rasporedu treba da se održe u sredu, 08. marta 2017. godine i četvrtak, 09. marta 2017. godine kod mr Biljane Đuričić, odlažu se. Termini nadoknade časova, naknadno će biti istaknuti.

Stručna praksa

07.mart 2017

Pre polaganja Testa iz bezbednosti i zdravlja na radu i odlaska na Stručnu praksu organizuje se Predavanje iz bezbednosti i zdravlja na radu, kome studenti mogu prisustvovati u jednom od dva ponuđena termina:

 • sreda, 15. 03. 2017. od 15:00 do 17:00 u sali 302
 • petak, 17. 03. 2017. od 15:00 do 17:00 u sali 317

Verovatnoća i statistika

07.mart 2017

Raspored predavanja i vežbi iz predmeta Verovatnoća i statistika za petak, 10. mart 2017. godine:

 • 11:30 – vežbe Studijski program Informacione tehnologije
 • 13:00 – 14:00 – Predavanja studijski programi Informacione tehnologije i Računovodstvo i revizija
 • 14:00 – Vežbe studijski program Računovodstvo i Revizija

Osnove računovodstva

07.mart 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Osnove računovodstva, neće biti održana u utorak, 07.03.2017. godine.

Poslovne finansije

07.mart 2017

Nastavni materijal iz predmeta Poslovne finansije:

Organizaciono ponašanje

06.mart 2017

Predavanja i vežbe iz predmeta Organizaciono ponašanje, kod prof. dr Vojka Radomirovića, biće održana kao što je i planirano u ponedeljak, 13.03.2017. god. u učionici 305, ali od 09:30 časova.

Računovodstvo

06.mart 2017

Materijal za vežbe iz predmeta Računovodstvo:

Projektovanje informacionih sistema

06.mart 2017

Predavanja iz predmeta Projektovanje informacionih sistema kod prof. Dejana Vidojevića koja bi po rasporedu trebalo da se održe danas u 15h pomeraju se za 16:30h.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

01.mart 2017

Obaveštenje za studente prve godine studijskog programa Mašinstvo:Dodatna predavanja iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom održaće se u sredu, 01. marta 2017. godine u 16 časova, sala 308.

Poslovno komuniciranje

01.mart 2017

Nastavni materijal iz predmeta Poslovno komuniciranje.

Digitalna i HD televizija

28.februar 2017

U okviru vežbi iz predmeta Digitalna i HD televizija u terminu sreda, 1.mart 2017. godine od 13 h do 14:30h organizovaće se poseta televizijskom studiju TV5, sa temom: Funkcionisanje manjeg TV studija. Sastanak u kabinetu 318 u 13h a potom zajednički odlazak do prostorija TV5 na autobuskoj stanici.

Zidane i drvene konstrukcije

27.februar 2017

Predavanja i vežbe iz predmeta Zidane i drvene konstrukcije zakazane za utorak, 28. februar 2017. godine odlažu se zbog odsustva Nastavnika. Datum nadoknade biće naknadno istaknut.

Otpornost materijala

27.februar 2017

Prvi grafički rad iz predmeta Otpornost materijala istaknut je na sajtu Građevinski odsek->nastavnici->Đorđe Đuričić->Otpornost materijala. Pripremiti grafički rad za vežbe u sredu u 8 časova.

Internet tehnologije

23.februar 2017

Obaveštenje za izborni predmet Internet tehnologije, grupa Zaštita životne sredine IV semestar i grupa Menadžment VI semestar:
Vežbe koje su po rasporedu trebale da se održe u petak, 24.02.2017. godine u 12:30h, pomeraju se za 15h, u petak, 24.02.2017. godine. Pomeranje važi samo za ovaj datum.

Obaveštenje za studente studijskog programa turizam

22.februar 2017

Poseta Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu biće organizovana u nedelju, 26.02.2017. godine. Polazak je u 6.30 minuta ispred Gradskog stadiona, a povratak u 18 časova iz Beograda. Studenti za odlazak na sajam uplaćuju 500,00 dinara. Prijave i uplate u kancelariji 204 do četvrtka 23.02.2017. godine.
Za sve dodatne ifnormacije obratite se mr Biljani Đuričić, lično ili putem e-mail.

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

21.februar 2017

Vežbe iz predmeta Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema počinju od utorka, 28.02 odnosno srede, 01.03.2017. godine u planiranim terminima.

Osnovi informatike

20.februar 2017

Vežbe iz predmeta Osnovi informatike počinju od ponedeljka, 27. februara 2017. godine prema rasporedu grupa koji se nalazi u prilogu.

Poslovne finansije

15.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u dodatnom roku.

Zgradarstvo

14.februar 2017

U prilogu se nalazi Semestralni zadatak iz predmeta Zgradarstvo.

Statistika

13.februar 2017

Zbog praznika 15-16.02. i 18.02.2017.god., izvršene su izmene u rasporedu na sledeći način: Profesorka dr Dr Milica Cvetković (Statistika), neće držati časove 17.02.2017. godine (u periodu 12-15.00 predavanja i 15-17.00 vežbe). Časovi se pomeraju za sedam dana (24.02.2017. god.) u istom kabinetu. Navedenog datuma će se obaviti dogovor sa studentima o daljoj organizaciji nastave iz ovog predmeta.

Bezbednost na radu

13.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Finansijsko računovodstvo

10.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo u januarskom ispitnom roku.

Integrisani menadžment sistem u turizmu, Upravljanje projektima i Men. kvaliteta

10.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Integrisani menadžment sistem u turizmu, Upravljanje projektima i Menadžment kvaliteta.

Menadžment ljudskih resursa, Ekološki menadžment i Men. strategije i razvoja

10.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa, Ekološki menadžment i Menadžment strategije i razvoja.

Promena termina predavanja

10.februar 2017

Zbog praznika 18.02.2017.godine, izvršene su izmene u rasporedu na sledeći način:

 • Profesor dr Velimir Aleksić neće držati časove 18.02. 2017. godine. Časovi se pomeraju za dve nedelje (04.03.2017.godine)
 • Profesor dr Momčilo Vasiljević neće držati časove 18.02.2017. godine. Časovi se pomeraju za predhodni dan 17.02.2017. godine (petak). Časovi će se održati u kabinetu br.109, sa početkom u 10 časova.
 • Profesor dr Dragan Kulina neće držati časove 18.02.2017. godine. Časovi se pomeraju za dve nedelje (04.03.2017.god.).

mr Slobodan Petrović

10.februar 2017

Zbog službene odsutnosti, sve obeveze kod nastavnika mr Slobodana Petrovića, dogovorene za ponedeljak 13.02.2017. godine, pomeraju se za utorak 14.02.2017. godine u istim, dogovorenim terminima.

Internet tehnologije

10.februar 2017

Predavanja kod profesora Dejana Vidojevića iz predmeta Internet tehnologije počinju od ponedeljka, 20. februara 2017. godine.

Aplikativni softver

09.februar 2017

Dodatni rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver u Januarskom ispitnom roku.

Finansijski menadžment

09.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment u Januarskom ispitnom roku.

Fizika, Radijacija i zaštita

09.februar 2017

Predavanja i vežbe iz nastavnih predmeta Fizika i Radijacija i zaštita neće se održavati sledeće sedmice, od 13. februara do 17. februara 2017. godine, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika prof. dr Miloja Ćetkovića.

Aplikativni softver

08.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver u Januarskom ispitnom roku.

Upis ocena - prof. M.Đuričić

08.februar 2017

U prilogu se nalazi raspored za upis ocena iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima, Menadžment kvaliteta, Integrisani menadžment sistem i Metodologija izrade specijalističkog rada.

Termodinamika

07.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Finansijsko računovodstvo

07.februar 2017

Obrasci za ispit iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Organizacija rada

06.februar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija rada.

Tehnologije u procesnoj industriji i Korozija i zaštita

06.februar 2017

Upis ocena iz predmeta Tehnologije u procesnoj industriji i Korozija i zaštita u sredu, 08. februara 2017. godine u 10h, kabinet 315.

Objektno orijentisano programiranje

06.februar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje nalaze se u prilogu. Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak, 09.02.2017. godine u 14 časova u kabinetu 207.

Obrada deformisanjem

06.februar 2017

Obaveštenje u vezi usmenog ispita iz predmeta Obrada deformisanjem se nalazi u prilogu.

Operativni sistemi

06.februar 2017

Termine polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi (sala 319) možete videti u prilogu.

Hidrotehnika

06.februar 2017

Ispit iz predmeta Hidrotehnika će se održati u petak, 10. februara 2017. godine u 12 časova.

Hemija I

06.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Upravljanje rizikom

06.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

03.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II. Upis ocena/usmni ispit u ponedeljak, 06.02.2017. u 10.00 h, u slušaonici 317.

Menadžment u turizmu

03.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Poslovne finansije

02.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

02.februar 2017

Upis ocena i usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II održaće se u ponedeljak, 06.02.2017. u 10.00 h, u slušaonici 317.

Operativni sistemi

01.februar 2017

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se raditi u ponedeljak, 06. februara 2017. godine, u 10.00 časova, sala 207.

Građevinski materijali

01.februar 2017

Završni test i zaključivanje ocena iz nastavnog predmeta Građevinski materijali za studente koji su polozili pismeni deo ispita održace se 08. februara 2017. godine u 09h, poneti : elaborat, seminarski rad, i malu prijavu. U prilogu su rezultati ispita, predmetni nastavnik mr Jelena Markićević.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

01.februar 2017

Odbrana elaborata i zaključivanje ocena iz nastavnog predmeta Organizacija građenja i građevinska mehanizacija za studente koji su položili pismeni deo ispita održaće se 09. februara 2017. godine u 12h, predmetni nastavnik mr Jelena Markićević.

Računovodstvo

01.februar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Termodinamika

01.februar 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Nacrtna geometrija

31.januar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija.

Računovodtvo

31.januar 2017

Materijal za ispit iz nastavnog predmeta Računovodtvo:

Hemija I

31.januar 2017

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

30.januar 2017

Dodatna predavanja i vežbe iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom za studente I godine mašinstva održaće se u sredu, 01. februara 2017. godine u 16:30, sala 308 (poneti pribor za crtanje i papire kao za nacrtnu geometriju. predavanja i vežbe su kombinovane: klasični deo + autocad).

Komercijalno poznavanje robe

30.januar 2017

Rezultati ispita iz predmeta Komercijalno poznavanje robe.

Obrada rezanjem

30.januar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Ruski jezik II

27.januar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II za studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine.

Engleski jezik I

26.januar 2017

Ispit iz predmeta Engleski jezik I održaće se 02. februara 2017. godine u 14.00h umesto u 13.00 h, u sali 302.

Statika konstrukcija I

26.januar 2017

U sredu, 8. februara 2017. godine održaće se pripremna predavanja za ispit iz predmeta Statika konstrukcija I, sa početkom u 11 časova u sali 207.

Ruski jezik II

26.januar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II za studijske programe Turizam i Informacione tehnologije.

Hemija I

25.januar 2017

Predispitni poeni iz predmeta Hemija I.

Bezbednost na radu

24.januar 2017

Predispitni poeni iz predmeta Bezbednost na radu.

Ekonomika biznisa

24.januar 2017

U prilogu se nalazi nastavni materijal(stope poreza i doprinosa) iz predmeta Ekonomika biznisa.

Ekologija i turizama

24.januar 2017

Rezultati polaganja II kolokvijuma iz predmeta Ekologija i turizam.

Objektno orijentisano programiranje

24.januar 2017

U prilogu se nalaze rezultati svih kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje izraženi u bodovima. Studenti koji imaju zadovoljavajući broj bodova na svim kolokvijumima ne dolaze na ispit u terminu zakazanom za pismeni (03. januar) već u terminu kada bude zakazan usmeni deo ispita.

Studenti koji nisu položili kolokvijume (bilo koji od njih), a prijavili su ispit, dolaze u terminu ispita i polazu teoretski i računski deo istog dana

Termodinamika

24.januar 2017

Predispitni poeni iz predmeta Termodinamika.

Računarske mreže

24.januar 2017

Rezultati sa oba testa iz predmeta Računarske mreže možete videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Korozija i zaštita

24.januar 2017

Ispiti iz nastavnog predmeta Korozija i zaštita održaće se u sredu, 1. februara 2017. godine u 12 časova, umesto kako je ranije bilo planirano 27. januara 2017. godine.

Ruski jezik II

24.januar 2017

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II.

Stručna praksa - Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu

23.januar 2017

Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu (za odlazak na stručnu praksu) održaće se u utorak, 07. februara 2017. godine, u 11:00 časova, u sali 317.

Preduzetništvo

23.januar 2017

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Preduzetništvo:

Tehnologije u procesnoj industriji i Procesni uređaji

20.januar 2017

Ispiti iz nastavnih predmeta Tehnologije u procesnoj industriji i Procesni uređaji održaće se u sredu, 1. februara 2017. godine u 10 časova, umesto kako je ranije bilo planirano 24. januara 2017. godine.

Engleski jezik II

20.januar 2017

Spisak studenata koji su poližili II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II, i sa ocenama izvedenim na osnovu predispitnih obaveza, nalazi se u prilogu. Uzimanje potpisa/upis bodova: petak, 20.01.2017. godine, u 12.00 h , slušaonica 109, ili do kraja januara, u vreme konsultacija (četvrtak i petak od 9.00-10.00 h) - kabinet 316.

Engleski jezik II

20.januar 2017

Spisak studenta studijskog programa Turizam koji su položili II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II, sa ocenom izvedenom na osnovu predispitnih obaveza, nalazi se u prilogu. Uzimanje potpisa/upis bodova vršiće se u petak, 20.01.2017. godine, u 10.00 h, u amfiteatru 302.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

19.januar 2017

Obaveštavaju se studenti da kompletan (odštampan) Elaborat iz navedenog predmeta donesu na pregled 25. januara 2017. godine u 13h u kabinet 206. Sve priloge i seminarski rad doneti i u elektronskoj formi.

Građevinski materijali

19.januar 2017

U prilogu su dati rezultati Testa 2 iz predmeta Građevinski materijali, Građjevinsko inženjersvo, 1 semestar.

Francuski jezik I i II

19.januar 2017

Ispit iz predmeta Francuski jezik I i II biće održan 09. februara 2017. god. u 12:00 časova, u amfiteatru 109, umesto 27. januara 2017. god. kako je prvobitno bilo planirano.

Ekonomika biznisa

19.januar 2017

U prilogu se nalazi pregled predispitnih poena iz predmeta Ekonomika biznisa, po smerovima.

Objektno orijentisano programiranje

18.januar 2017

U prilogu se nalaze rezultati posle drugog ulaznog kolokvijuma. Drugi računski kolokvijum i popravni drugog ulaznog će se održati u ponedeljak, 23. januara 2017. god. u 11 časova.

Ekonomika biznisa

18.januar 2017

Upis predispitnih poena iz predmeta Ekonomika biznisa će se obaviti u četvrtak, 19.01.2016. godine, od 12h, u amfiteatru 302. Obavezno poneti indeks.

Finansijsko računovodstvo

17.januar 2017

Upis predispitnih poena iz predmeta Finansijsko računovodstvo će se obaviti u sredu, 18.01.2017. godine, u učionici 11:00, od 12:00h. U prilogu je pregled poena.

Engleski jezik II

17.januar 2017

Spisak studenata koji su položili II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II, sa ocenama na osnovu predispitniah obaveza nalazi se u prilogu. Potpisi i upis predispitnih bodova - četvrtak, 19.01. i petak 20.01., od 9.00 - 10.00 h , kabinet 316.

Web dizajna

17.januar 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Web dizajna.

Menadžment u turizmu

17.januar 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu po studijskim programima:

Finansijski menadžment

16.januar 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma održanog 13. januara 2017. godine iz predmeta Finansijski menadžment.

Objektno orijentisano programiranje

16.januar 2017

Drugi ulazni kolokvijum iz predmeta Objektno orijentisano programiranje će se održati u sredu 18. januar 2017. godine od 10 časova. Nakon toga će biti održane vežbe i popravni kolokvijum. Drugi računski kolokvijum će biti zakazan po dogovoru sa studentima.

Upravljanje projektima

16.januar 2017

Rezultati odnosno ostvareni bodovi iz predmeta Upravljanje projektima.

Predavanja - dr Radmila Novaković-Kostić

16.januar 2017

Predavanja kod prof. dr Radmile Novaković-Kostić, neće biti održana u ponedeljak, 16.01.2017. godine.

Građevinski materijali

13.januar 2017

Predaja elaborata (u pisanoj formi, odštampano i složeno po vežbama u fascikli sa mehanizmom) u sredu, 18. januara 2017. godine u terminu predavanja.

Prihvaćene seminarske radove ( vord dokument i prezentacija ) poslati na ovaj mail. Provera znanja - Test 2, održaće se u četvrtak 19.01.2017. sa početkom u 8 h u učionici 207.

Hotelijersko poslovanje i Agencijsko poslovanje

12.januar 2017

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Hotelijersko poslovanje i Agencijsko poslovanje je sreda (18.01.2017. godine) sa početkom u 11,00 časova.

Hemija 1

12.januar 2017

Rezultati polaganja drugog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 1 se nalaze u prilogu.

Uvod u turizam

12.januar 2017

Test iz predmeta Uvod u turizam biće održan u utorak, 17. januara 2017. godine sa početkom u 15,00 časova.

Engleski jezik II

12.januar 2017

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Turizam: četvrtak, 19.01.2017. u 10.00 h, slušaonica 317
 • Menadžment i Računovodstvo i revizija: četvtak, 19.01.2017., u 12.00h, slušaonica 207.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Preduzetništvo

11.januar 2017

U prilogu se nalazi nastavni materijal iz predmeta Preduzetništvo.

Preduzetništvo

11.januar 2017

Test iz predmeta Preduzetništvo održaće se u utorak 17.01.2017. godine u amfiteatru 109 po sledećem rasporedu:

 • u 11,00 časova studenti smerova Menadžment i Računovodstvo i revizija
 • u 12,30 časova studenti smera Turizam

Finansijsko računovodstvo

10.januar 2017

U prilogu su rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijsko računovodstvo. Studenti mogu pogledati radove u sredu, 11.01.2017. godine, od 11-13h u kabinetu 204.

Finansijski menadžment

10.januar 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Finansijski menadžment biće održan u petak, 13.01.2016. godine u sali 319, od 12:30h.

Finansijski menadžment

10.januar 2017

U prilogu su rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment. Studenti mogu pogledati radove u sredu, 11.01.2017. godine, od 11-13h u kabinetu 204.

Algoritmi i diskretna matematika

10.januar 2016

Umesto u četvrtak 12. januar 2016. godine novi termin za odbranu seminarskih radova je sreda 11. januar 2017. godine u 13h u kabinetu 203.

Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije

10.januar 2016

Drage kolege studenti i studentkinje, srećni praznici

 • Zgradarstvo: Obavestavam vas da prema dogovoru u sredu 18.01.2017. treba obaviti Drugi kolokvijum. Pripremiti gradivo: proracun i projektovanje preseka-osnove dvokrakog zaokretnog (180*) AB stepenista. Konstrukcija je kose ploce oslonjene na podesne grede. Nauciti pozicioniranje i obelezavanje profila na hodnoj liniji. Pored projektovanja stepenista pripremiti gradivo iz oblasti zidova i medjuspratnih konstrukcija, podsetiti se predavanja iz prozorskih i otvora za vrata. U fascikli nastavnika dostupna su spomenuta predavanja. Za 19.01.2017. potrebno je pripremiti semestralni elaborat-projekat radi verifikacije i odbrane. Poneti index.
 • Završni radovi i instalacije: Obavestavam vas da prema dogovoru u sredu 18.01. treba obaviti Drugi kolokvijum. Pripremiti gradivo: projektovanje razvoda kanalizacione mreze za kupatilo. Zadatak je da kandidat poveze uredjaje u mrezu prema pravilima i propisima. Potrebno je nacrtati i presek mreze. Podsecam da je vrlo dobra literatura za pripremu gradiva Udzbenik Instalacije za 4.razred gradjevinske tehnicke skole, autorkinja Biljana Blagojevic. Pored toga potrebno je kompletirati elaborat iz oba dela: Z.radova + instalacije i doneti na verifikaciju. Poneti index.

Hotelijersko poslovanje i Agencijsko poslovanje

10.januar 2016

Nadoknada predavanja i vežbi iz predmeta Hotelijersko poslovanje kao i Agencijsko poslovanje biće održana u sredu, 11. januara 2017. godine sa početkom u 09,00 časova.

Hotelijersko poslovanje i Agencijsko poslovanje

10.januar 2016

Test iz predmeta Hotelijersko poslovanje održaće se u ponedeljak, 16. januara 2017. godine sa početkom u 15,00 časova.

Test iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se u sredu, 18. januara 2017. godine sa početkom u 10,00 časova.

Poslovna matematika

10.januar 2016

Treći kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika i upis predispitnih poena, potpis kod prof.dr Ljubice Diković biće održan po sledećem rasporedu:

 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA - 11.1.2017 sreda, sala 302, 9-10h III kolokvijum,10-11h upis prediuspitnih poena, potpisi u indeks
 • TURIZAM - 16.1.2017 ponedeljak, sala 302, 15-16h III kolokvijum, 16-17h upis prediuspitnih poena, potpisi u indeks
 • MENADŽMENT - 18.1.2017 sreda, sala 302, 9-10h III kolokvijum, 10-11h upis prediuspitnih poena, potpisi u indeks

OBAVEZNO PONETI INDEKS!

WEB dizajn

09.januar 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta WEB dizajn:

Matematika 1

09.januar 2016

Treći kolokvijum iz predmeta Matematika 1 i upis predispitnih poena, potpis kod prof.dr Ljubice Diković biće održan po sledećem rasporedu:

 • MAŠINSTVO - 10.1.2017 utorak, sala 302, 9-10h III kolokvijum (računski i teorijski deo),10-11h upis prediuspitnih poena, potpisi u indeks
 • INFORMATIKA br. indeksa <=30, - 10.1.2017 utorak, sala 205, 11-12h III kolokvijum (računski i teorijski deo), 12-13h upis prediuspitnih poena, potpisi u indeks
 • INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - 16.1.2017 ponedeljak, sala 302, 11-12h III kolokvijum (računski i teorijski deo) 12-13h upis prediuspitnih poena, potpisi u indeks
 • GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO - 17.1.2017 utorak, sala 302, 9-10h III kolokvijum (računski i teorijski deo), 10-11h upis prediuspitnih poena, potpisi u indeks
 • INFORMATIKA br. indeksa >30 - 17.1.2017 utorak, sala 205, 11-12h III kolokvijum (računski i teorijski deo), 12-13h upis predispitnih poena, potpisi u indeks

Objektno orijentisano programiranje

09.januar 2017

Rezultati ulaznog kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje.

Engleski jezik II

09.januar 2016

Obaveštavaju se studenti studijskih programa: Informacione tehnologije, Mašinstvo, Građevinsko inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite životne sredine da će u ponedeljak, 16. januar 2017. godine u 9:00 h, u slušaonici 317, studenti vršiti prezentaciju seminarskih radova, nakon čega će, u 10.00h, početi II kolokvijum.

Menadžment u turizmu

09.januar 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu.

Preduzetništvo

09.januar 2016

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo.

Fizika

09.januar 2017

Predavanja iz predmeta Fizika, kao i drugi kolokvijum neće se održati u ponedeljak (zbog sprečenosti profesora), već u petak, 13. januara 2017. godine po rasporedu:

 • Predavanja: 9.00 - 11.00
 • Kolokvijum: 11.00-12.30
 • Nadoknada lab. vežbi: 12.30-14.00

Hemija I

31.decembar 2016

Predispitni poeni iz predmeta Hemija I.

Upravljanje projektima

29.decembar 2016

Ostvrareni predispitni poeni iz nastavnog predmeta Upravljanje projektima.

Ekonomika biznisa

29.decembar 2016

Prvi parcijalni deo ispita iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati u četvrtak, 12. januara 2017. godine, u amfiteatru 302 u 12h. Studenti obavezno moraju poneti indeks.

Agencijsko poslovanje

29.decembar 2016

Okvirna pitanja za test iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Finansijski menadžment

29.decembar 2016

Kolokvijum iz predmeta Finansijski menadžment će se održati u petak, 30. decembra 2016. godine, u sali 319, od 12:30h.

Sociologija

28.decembar 2016

Obaveštavaju se studenti studijskih programa Turizam i Menadžment da danas, 28. decembra 2016. godine neće se održati predavanje iz nastavnog predmeta Sociologija.

Hotelijersko poslovanje

28.decembar 2016

Okvirna pitanja za test iz predmeta Hotelijersko poslovanje.

Ekonomika biznisa

27.decembar 2016

U prilogu su rezultati kolokvijuma iz predmeta Ekonomika biznisa. Studenti mogu pogledati radove u četvrtak, 29.12.2016. godine, od 11-12h u kabinetu 204.

Finansijsko računovodstvo

27.decembar 2016

Dodatni časovi vežbi iz nastavnog predmeta Finansijsko računovodstvo će se održati u sredu, 28.12.2016. godine, u 15:30h, u sali 208.

Aplikativni softver

26.decembar 2016

Popravni kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver održaće se u četvrtak 29.12.2016. godine sa početkom u 12:00 h, sala 208.

Uvod u turizam

26.decembar 2016

Okvirna pitanja za test iz nastavnog predmeta Uvod u turizam.

Upravljanje projektima

26.decembar 2016

Nastavni materijal iz predmeta Upravljanje projektima.

Poslovna matematika

23.decembar 2016

Popravni prvi ili drugi kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika kod prof.dr Ljubice Diković bice održan u sredu, 28. decembra 2016. godine od 9-10h u sali 302.

Preduzetništvo

23.decembar 2016

Drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak, 27.12.2016.god. u amfiteatru 109, po sledećem rasporedu:

 • u 11:00 časova - studijski programi Menadžment i Računovodstvo i revizija
 • u 12:00 časova - studijski program Turizam

Agencijsko poslovanje, Hotelsko poslovanje i Uvod u turizam

23.decembar 2016

Otkazuju se predavanja i vežbe iz nastavnih predmeta Agencijsko poslovanje, Hotelsko poslovanje i Uvod u turizam zakazana po rasporedu za ponedeljak, 26.decembar i utorak, 27. decembar 2016. godine, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Nadoknada časova po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Ekonomika biznisa

23.decembar 2016

Dodatni čas vežbi iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati u utorak, 27. decembra 2016. godine, u amfiteatru 302, od 13 do 15h. Zbog održavanja kolokvijuma u toku nedelje, čas će biti zajednički za sve smerove koji slušaju predmet.

Ekonomika biznisa

23.decembar 2016

Prvi parcijalni deo ispita iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati u četvrtak, 29. decembra 2016. godine, u amfiteatru 302 u 12h. Studenti obavezno moraju poneti indeks.

Bezbednost na radu

23.decembar 2016

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Preduzetništvo

22.decembar 2016

Materijal za vežbe iz predmeta Preduzetništvo.

Računarske mreže, Operativni sistemi

21.decembar 2016

Zbog službene odsutnosti mr Slobodana Petrovića, predavanja iz predmeta Računarske mreže u četvrtak 22.12.2016 i vežbe iz predmeta Operativni sistemi u petak 23.12.2016. neće biti održani. Termini nadoknade časova biće naknadno dogovoreni.

Baze podataka

21.decembar 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Finansijsko računovodstvo, Ekonomika biznisa

21.decembar 2016

Predavanja iz nastavnih predmeta Finansijsko računovodstvo i Ekonomika biznisa neće se održati kako je planirano po rasporedu u utorak, 21.12.2016. godine, odnosno sredu, 22.12.2016.godine zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Nadoknada predavanja po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Finansijsko računovodstvo

20.decembar 2016

Kolokvijum iz predmeta Finansijsko računovodstvo će se održati u petak, 30.12.2016. godine, u sali 208, u sledećim terminima:

 • Studenti sa rednim brojem indeksa od 001 do 014, 09:00-10:30h.
 • Studenti sa rednim brojem indeksa od 015 do 033, 10:30-12:00h.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks. Otkazuju se vežbe zakazane za petak, 23.12.2016.godine Studenti će biti obavešteni o naknadnom terminu.

Ekonomika biznisa

20.decembar 2016

Kolokvijum iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati u ponedeljak, 26.12.2016. godine, u amfiteatru 302, u sledećim terminima: smer Turizam 13-15h; smerovi Menadžment i Računovodstvo i revizija 17-19h.
Na kolokvijum obavezno poneti: indeks, hemijsku i običnu olovku, milimetarski papir, kalkulator, lenjir i 2 lista A4 formata.
Studenti smera turizam neće imati vežbe toga dana, zbog održavanja kolkvijuma. Takodje, konsultacije će se toga dana održavati od 10-12h.

Upravljanje projektima

20.decembar 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima.

Ruski jezik II

20.decembar 2016

Obaveštavaju se studenti da će se nadoknada predavanja iz predmeta Ruski jezik II održati 21. decembra 2016. godine u 16h, slušaonica 109.

Menadžment u turizmu, Istraživanje tržišta

16.decembar 2016

Obaveštavaju se studenti da predavanja iz predmeta Menadžment u turizmu i Istraživanje tržišta planirana za ponedeljak, 19.12.2016. god., neće biti održana, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika! O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obavešteni.

Nacionalna turistička geografija

16.decembar 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Engleski jezik II

15.decembar 2016

Spisak studenata koji su položili popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II.

Hotelijersko poslovanje, Agencijsko poslovanje

15.decembar 2016

Predavanja i vežbe iz predmeta Hotelijersko poslovanje kao i Agencijsko poslovanje predviđeni za 19.12.2016. godine (ponedeljak) neće biti održani. O terminu nadoknade pomenutih vežbi i predavanja, studenti će biti blagovremeno obavešteni.

Ekonomika biznisa

13.decembar 2016

Dodatni čas vežbi iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati u četvrtak, 15. decembar 2016. godine, amfiteatar 302, početak u 15:30h. Na dodatni čas mogu doći studenti svih smerova. Naredne nedelje se neće održavati vežbe zbog kolokvijuma.

Upravljanje projektima

12.decembar 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima.

Fizika

12.decembar 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Fizika po studijskim programima:

WEB dizajn

12.decembar 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta WEB dizajn.

Ruski jezik II

12.decembar 2016

Nadohnada predavanja iz predmeta Ruski jezik II održaće se u sredu, 14. decembra 2016. godine sa početkom u 16 časova, amfiteatar 109.

Hemija I

12.decembar 2016

Predispitne obaveze iz predmeta Hemija I.

Engleski jezik II

10.decembar 2016

Popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II za studente studijskih programa: Turizam, Menadžment i Računovostvo i revizija, koji nisu polagali ili nisu položili kolokvijum, održaće se u četvrtak, 15.12.2016, u 9.00 h, u slušaonici 317.

Bezbedost na radu

08.decembar 2016

Spisak studenata za praktične vežbe iz predmeta Bezbedost na radu.

Aplikativni softver

08.decembar 2016

Raspored studenata po grupama za polaganje kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.

Preduzetništvo

07.decembar 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo.

Menadžment u turizmu

07.decembar 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu u VŠJ Kragujevac.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

06.decembar 2016

Obaveštenje studentima 5. Semestra studijskog programa Građevinsko inženjersvo u vezi predmeta Organizacija građenja i građevinska mehanizacija:

 • Uslov za izlazak na ispit u januarskom ispitnom roku je predaja zadatog seminarskog rada sa zadnjim rokom 15.12.2016.god. kako bi se organizovale prezentacije do kraja semestra.
 • Seminarski rad se predaje u obliku word dokumenta i prezentacije – Power point.
 • Uslov za izlazak na ispit je prisutnost na predavanjima i vežbama, pa studentima koji ubuduće ne budu dolazili na nastavu neće biti overen elaborat do januarskog roka, što će takođe onemogućiti polaganje ispita u ovom roku.

Engleski jezik II

06.decembar 2016

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II nalazi se u prilogu.

Matematika 1

05.decembar 2016

Drugi kolokvijum iz predmeta Matematika 1 kod prof.dr Ljubice Dikovic bice održan po sledećem rasporedu:

  Teorijski deo
 • 12.12.2016 u 11h sala 302 (TH, INF<=30)
 • 13.12.2016 u 9h sala 302 (GR+MA)
 • 13.12.2016 u 11h sala 205 (INF>30)
  Računski deo
 • 26.12.2016 u 11h sala 302 (TH, INF<=30)
 • 27.12.2016 u 9h sala 302 (GR+MA)
 • 27.12.2016 u 11h sala 205 (INF>30)

Poslovna matematika

05.decembar 2016

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika kod prof.dr Ljubice Dikovic bice odžzan po sledećem rasporedu:

 • Računovostvo i revizija: 7.12.2016. god.u 9h sala 302
 • Menadžment: 12.12.2016. god. u 15h sala 302
 • Turizam:14.12.2016. god. u 9h sala 302

Uvod u turizamu

05.decembar 2016

Drugi kolokvijum iz predmeta Uvod u turizamu održaće se 06. decembra 2016. godine (utorak) sa početkom u 09,00 časova.

Građevinski materijali

05.decembar 2016

Obaveštavaju se studenti prvog semestra Građevinskog inženjersva da će se iz predmeta Građevinski materijali održati 1 kolokvijum (1 test) u četvrtak, 8. decembra 2016. godine sa početkom u 8 časova u sali 207.

Engleski jezik II

05.decembar 2016

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II po studijskim programima:

Organizacija rada

05.decembar 2016

Kolokvijum iz predmeta Organizacija rada.

Bezbednost na radu

01.decembar 2016

Spisak i termin za realizaciju praktičnih vežbiiz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Računarske mreže

30.novembar 2016

Kolokvijum iz predmeta Računarske mreže održaće se u već ugovorenom terminu u učionici 109 umesto u 205 kako je ranije bilo planirano.

Agencijsko poslovanje

30.novembar 2016

Drugi kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje biće održan u ponedeljak, 05.12.2016. godine sa početkom u 9,00 časova.

Engleski jezik II

26.novembar 2016

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Studijski program Turizam - petak, 02.12.2016. u 10.00 h, u amfiteatru 302
 • Studijski programi: Menadžment i Računovodstvo i revizija - petak., 02.12.2016. u 13.00 h u slušaonici 110
 • Studisjki programi: Informacion tehnologije, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Mašinstvo i Građevinsko inženjerstvo - ponedeljak, 05.12.2016. u 9.30, u slušaonici 317

Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Objektno orijentisano programiranje

24.novembar 2016

Predavanja iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u petak, 25. novembra 2016. godine po ranutvr]enom rasporedu.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

23.novembar 2016

Predavanja kod prof. dr Vesne Vasović iz nastavnog predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije na studijskom programu specijalističkih studija Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine neće se održati 24. novembra 2016. godine kako je planirano po rasporedu. Nadoknada časova će se održati po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Metalne i drvene konstrukcije

23.novembar 2016

Zadatak iz nastavnog predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Bezbednost na radu

23.novembar 2016

Praktične vežbe iz iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Fizika

21.novembar 2016

Termini laboratorijskih vežbi i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Fizika.

Menadžment ljudskih resursa

17.novembar 2016

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Preduzetništvo

18.novembar 2016

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo održaće se u utorak, 22. novembra 2016. godine u slušaonici 109 sa početkom u 11,00 časova.

Objektno orijentisano programiranje

17.novembar 2016

Predavanja iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje neće se održati u petak, 18. novembra 2016. godine.

Bezbednost na radu

17.novembar 2016

Spisak studenata za praktične vežbe iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu, Valjaonica bakra Sevojno, 18. novembar 2016. godine, 08:50h.

Nacionalna turistička geografija

16.novembar 2016

Kolokvijum iz predmeta Nacionalna turistička geografija održaće se u ponedeljak, 28. novembra 2016. godine u učionici 305 sa početkom u 11h.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

15.novembar 2016

Vežbe iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom za studente prve godine Mašinskog odseka održaće u sredu, 16. novembra 2016. godine u 13 časova,sala 308.

Aplikativni softver

15.novembar 2016

Predavanja iz predmeta Aplikativni softver biće održana u redovnom terminu, petak, 18.11.2016. godine sa početkom u 08:00h, sala 302, za sve smerove.

Obaveštenje studentima Inženjerstva zaštite životne sredine

14.novembar 2016

U četvrtak 17. novembra 2016. godine, u 7 časova, polazak studenata na 7. Međunarodni festival zelene kulture (Green Fest) i održavanja praktičnih vežbi u TEHPRO d.o.o., ispred Škole.

Ekonomika biznisa

14.novembar 2016

Obaveštavaju se studenti smera Menadžment da će se vežbe iz predmeta Ekonomika biznisa, od 17. novembra, održavati u izmenjenom terminu, od 10 do 12 časova, u učionici 303.

Web dizajn

11.novembar 2016

Vežbe iz predmeta Web dizajn koje su po rasporedu trebale da budu u utorak, 15.11.2016. u 12h, grupa Informacione tehnologije neće se održati. Nadohnada ponedeljak 21.11.2016. godine u 15h, kabinet 319.

Vežbe iz predmeta Web dizajn koje su po rasporedu trebale da budu u sredu 16.11.2016. u 8h, grupa Mašinstvo i Menadžment neće se održati. Nadohnada utorak 22.11.2016. godine u 9h, kabinet 319.

Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje

09.novembar 2016

Obaveštenja iz nastavnih predmeta Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje:

 • nastava iz agencijskog poslovanja bića održana u ponedeljak (14.11.2016. godine) od 09,00 do 10,45 časova
 • nastava iz hotelijerskog poslovanja bića održana u ponedeljak (14.11.2016. godine) od11,00 do 12,45 časova.
 • prvi kolokvijum iz hotelijerskog polsovanja bića održan u ponedeljak (14.11.2016. godine) od15,00 časova.

Ekonomika biznisa

09.novembar 2016

Spisak tema za seminarske radove iz predmeta Ekonomika biznisa.

Uvod u turizam

09.novembar 2016

Vežbe iz predmeta Uvod u turizam biće održane u utorak (15.11.2016. godine) od 8,00 časova. Prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u turizam biće održan u utorak (15.11.2016. godine) od 9,00 časova.

Poslovna matematika

09.novembar 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz Poslovne matematike (prof.dr Lj.Diković)na studijskom programu Turizam.

Matematika 1

09.novembar 2016

Rezultati teorijskog dela iz Linearne algebre iz predmeta Matematika 1 (prof.dr Lj.Diković) po studijskim programima:

Matematika 1

09.novembar 2016

Predispitni poeni iz predmeta Matematika 1 (prof.dr Lj.Dikovic):

  Računski deo /kolokvijum iz linearne algebre/:
 • 15.11.2016. od 9-10h gr+th sala 302
 • 22.11.2016. od 9-10h MA sala 302
 • 15.11.2016. od 11-12h INF <=30 sala 205
 • 22.11.2016. od 11-12h INF >30 sala 205
Neophodno je poneti indeks, papir A4, olovku. Dozvoljena je upotreba kalkulatora. Nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona kao kalkulatora.

Poslovna matematika

07.novembar 2016

Predispitni poeni iz predmeta Poslovna matematika (prof.dr Lj.Dikovic):

  Računski deo /kolokvijum iz linearne algebre/
 • 9.11.2016. od 8-9h TT sala 302
 • 14.11.2016. od 15-16h PM+RR sala 302
Neophodno je poneti indeks, papir A4, olovku.

Matematika 1

07.novembar 2016

Predispitni poeni iz predmeta Matematika 1 (prof.dr Lj.Dikovic):

  Teorijski deo /iz linearne algebre/
 • 8.11.2016. od 9-10h GR+TH sala 302
 • 8.11.2016. od 10-11h MA sala 302
 • 8.11.2016. od 11-12h INF <=30 sala 205
 • 8.11.2016. od 12-13h INF >30 sala 205
  Računski deo /kolokvijum iz linearne algebre/
 • 15.11.2016. od 9-10h GR+TH sala 302
 • 15.11.2016. od 10-11h MA sala 302
 • 15.11.2016. od 11-12h INF <=30 sala 205
 • 15.11.2016. od 12-13h INF >30 sala 205
Neophodno je poneti indeks, papir A4, olovku. Dozvoljena je upotreba kalkulatora. Nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona kao kalkulatora.

prof. Milovan Milivojević

03.novembar 2016

Otkazuju se sva predavanja kod profesora Milovana Milivojevića zakazana po rasporedu za 3. i 4. novembar 2016. godine, iz porodičnih razloga.

Uvod u turizam, Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje

02.novembar 2016

Upustvo za izradu seminarskog rada iz predmeta Uvod u turizam, Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje se nalazi u prilogu.

Agencijsko poslovanje

02.novembar 2016

Prvi kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje biće održan 07. novembra 2016. godine (ponedeljak) od 15,00 časova. Studenti treba da ponesu na kolokvijum indeks i važeću ličnu kartu.

Ruski jezik II

01.novembar 2016

Otkazuju se predavanja iz nastavnog predmeta Ruski jezik II koja su po rasporedu zakazana za četvrtak, 03. novembar 2016. godine. Nadoknada predavanja po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Aplikativni softver

01.novembar 2016

Raspored grupa za vežbe iz predmeta Aplikativni softver.

Uvod u turizam, Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje

31.oktobar 2016

Upustvo za izradu seminarskog rada iz predmeta Uvod u turizam, Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje se nalazi u prilogu.

Aplikativni softver

30.oktobar 2016

Vežbe iz predmeta Aplikativni softver za studente studijskog programa Menadžment počinju u ponedeljak, 31.10.2016 godine u sledećim terminima:

 • 1. grupa - od 08:00h studenti sa rednim brojem indeksa zaključcno sa brojem 30
 • 2. grupa - od 10:00h, studenti sa rednim brojem indeksa preko 30

Zgradarstvo

27.oktobar 2016

Uputstvo zadatka: ne treba uraditi sve tačke odjednom, za sledeći čas je potrebno započeti osnovu, bez kotiranja, samo konture, raspored AB serklaža, ucrtati zidove spoljne i pregradne, bez otvora.

Uvod u turizam

26.oktobar 2016

Nastavni materijali - Teme za seminarske radove iz predmeta Uvod u turizam:

Ruski jezik II

25.oktobar 2016

Predavanja iz nastavnog predmeta Ruski jezik II koja su po rasporedu zakazana za četvrtak, 27. oktobar 2016. godine, održaće se u ovom predviđenom terminu. Predhodno obaveštenje o otkazivanju predavanje prestaje da važi.

Francuski jezik 2

24.oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da će se, zbog neodložnih obaveza predmetnog nastavnika, predavanja iz predmeta Francuski jezik 2 planirana za petak, 28.10.2016. god., održati u četvrtak, 27.10.2016. god., sa početkom u 13:00 časova, u amfiteatru 109.

Nakon toga, predavanja iz ovog predmeta će se održavati prema već utvrđenom rasporedu, petkom od 12:00 časova u učionici 205.

Baze podataka

24.oktobar 2016

Uvodne vežbe iz predmeta Baze podataka biće održane u sredu, 26.10.2016. godine sa početkom u 10:00h.

Algoritmi i strukture podataka

24.oktobar 2016

Uvodne vežbe iz predmeta Algoritmi i strukture podataka biće održane u četvrtak, 27.10.2016. godine sa početkom u 10:00h.

Uvod u turizam

24.oktobar 2016

Nastavni materijali iz predmeta Uvod u turizam:

Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije

21.oktobar 2016

Popravni ispit iz nastavnog predmeta Zgradarstva i Završnih radova i instalacija, održaće se u utorak, 25.10.2016. godine od 09-12 časova.

Geodezija

21.oktobar 2016

Ispit iz nastavnog predmeta Geodezija odlaže se za četvrtak, 27. oktobra 2016. godine u 10h, umesto ranije navedenog datuma (21.10.2016. godine).

Poslovna etika, Poslovna i ekološka etika i Oblici medijskog izražavanja

21.oktobar 2016

Predavanja iz nastavnih predmeta Poslovna etika, Poslovna i ekološka etika i Oblici medijskog izražavanja koja su po rasporedu zakazana za petak, 21. oktobra 2016. godine, neće se održati zbog sprečenosti predmetog nastavnika.

Računovodstvo

21.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Računovodstvo u oktobar III ispitnom roku.

Poslovne finansije

21.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Poslovne finansije u oktobar III ispitnom roku.

Trgovinski menadžment

21.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Trgovinski menadžment u oktobar III ispitnom roku.

Algoritmi i strukture podataka

20.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka u oktobar III ispitnom roku.

Baze podataka

20.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Baze podataka u oktobar III ispitnom roku.

Hemija II

20.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Hemija II u oktobar III ispitnom roku.

Tretmani otpadnih voda

20.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u oktobar III ispitnom roku.

Termodinamika

20.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Termodinamika u oktobar III ispitnom roku.

Aplikativni softver

20.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Aplikativni softver u oktobar III ispitnom roku.

Agencijsko poslovanje

19.oktobar 2016

Nastavni materijali iz predmeta Agencijsko poslovanje:

Preduzetništvo

19.oktobar 2016

Nastavni materijali iz predmeta Preduzetništvo:

Hotelijersko poslovanje

19.oktobar 2016

Nastavni materijali iz predmeta Hotelijersko poslovanje:

Geodezija

19.oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Geodezija, kod prof. dr Velimira Aleksića, u oktobar III ispitnom roku, održati u petak, 21. oktobra 2016. godine, u 15:00 časova, u amfiteatru 207.

Otpornost meterijala, Mehanika tla i fundiranje i Metalne i drvene konstrukcije

19.oktobar 2016

Usmeni ispiti iz predmeta Otpornost materijala, Mehanika tla i fundiranje i Metalne i drvene konstrukcije održaće se u četvrtak, 20. oktobra 2016. godine sa početkom u 9 časova.

Otpornost meterijala

19.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Otpornost meterijala u oktobar III ispitnom roku.

Fiskalni sistem

19.oktobar 2016

Predavanja iz predmeta Fiskalni sistem kod prof. dr Aleksandra Stojanovića zakazani za sredu, 19. oktobra 2016. godine u 13 časova održaće se u četvrtak, 21. oktobra 2016. godine u 14 časova u slušaonici 304.

Mehanika

17.oktobar 2016

Predavanja iz predmeta Mehanika na građevinskom i mašinskom odseku će biti održana u utorak, 18. oktobra 2016. godine sa početkom u 16 časova.

Izvori zagađenja radne i životne sredine

17.oktobar 2016

Predavanja kod prof. dr Ljiljane Trumbulović-Bujić, koja su po rasporedu trebala da se održe u ponedeljak, 17. oktobra 2016. godine u 15 časova u 109, odlažu se.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

17.oktobar 2016

Rezultati testa iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Organizacije građenja i građevinska mehanizacija

17.oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da se predavanja iz predmeta Organizacije građenja i građevinska mehanizacija, predviđena rasporedom za 18. oktobar 2016.god. u terminu 8-11 h neće održati zbog vanrednog ispitnog raka - Oktobar III.
O nadoknađivanju propustenih časova studenti će biti naknadno obavešteni. Prvo predavanje biće održano iduće radne nedelje i to 25. oktobra 2016. godine po rasporedu.

NU mašine i Obrada rezanjem

15.oktobar 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine i Obrada rezanjem kod prof. dr Ljubodraga Tanovića, u oktobar 2 ispitnom roku, biće održan u petak, 21. oktobra 2016. godine u 9 časova umesto u 12 časova.

Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu

15.oktobar 2016

Rezultati testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu (za Stručnu praksu) održanog 13. oktobra 2016. godine.

Zgradarstvo

15.oktobar 2016

U cilju lakše pripreme ispita iz predmeta Zgradarstvo u prilogu se nalaze nastavni materijali:

Pored ovog nastavnog materijala studenti mogu besplatno preuzeti udzbenik Zgradarstvo 1 sa naloga mr Dejana Milivojevića na sajtu Academia.edu.

Saobraćajnice

14.oktobar 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice u oktobar 2 ispitnom roku, biće održan u ponedeljak, 17. oktobra 2016. godine u 8 sati.

Objektno programiranje

13.oktobar 2016

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Objektno programiranje u oktobar II i oktobar III ispitnom roku održaće se u petak, 21. oktobra 2016. godine u 12 časova.

Hemija II

13.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Hemija II u oktobar II ispitnom roku.

Bezbednost na radu

13.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Bezbednost na radu u oktobar II ispitnom roku.

Mehanika tla i fundiranje i Metalne i drvene konstrukcije

12.oktobar 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje i Metalne i drvene konstrukcije održaće se u petak, 14. oktobra 2016. godine u sledećim terminima:

 • Mehanika tla i fundiranje u 12 časova
 • Metalne i drvene konstrukcije u 13 časova

Otpornost meterijala

12.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Otpornost meterijala u oktobar II ispitnom roku.

Tretmani otpadnih voda

12.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u oktobar II ispitnom roku.

Termodinamika

12.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Termodinamika u oktobar II ispitnom roku.

Hemija II

12.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Hemija II u oktobar II ispitnom roku.

Baze podataka i Uvod u objektno programiranje

11.oktobar 2016

Zbog izuzetno loših rezultata na ispitima iz predmeta Baze podataka i Uvod u objektno programiranje ovi ispiti će biti ponovljeni u sredu, 12.10.2016. godine sa početkom u 11:30h sala 208.

Uvod u objektno programiranje

11.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje u oktobar II ispitnom roku.

Baze podataka

11.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Baze podataka u oktobar II ispitnom roku.

Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje

11.oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Agencijsko poslovanje i Hotelijersko poslovanje održavati u terminima vežbi, ponedeljkom od 15:00-16:45 (Agencijsko poslovanje) i od 17:00-18:45 časova (Hotelijersko poslovanje), u amfiteatru 207, sve do početka održavanja vežbi.
Nakon toga, predavanja iz ovih predmeta će se održavati prema već utvrđenom rasporedu, ponedeljkom od 09:00-10:45, odnosno od 11:00-12:45, u učionici 110.

Aplikativni softver

11.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Aplikativni softver u oktobar II ispitnom roku.

Trgovinski menadžment,Međ. poslovanje preduzeća i Osnovi računovodstava

10.oktobar 2016

Ispiti iz predmeta Trgovinski menadžment, Međunarodno poslovanje preduzeća i Osnovi računovodstava zakazani za 11. oktobar 2016. godine u 12 časova u slušaonici 317, održaće se istog dana u 13 časova u slusaonici 317.

Trgovinski menadžment

10.oktobar 2016

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Trgovinski menadžment održaće se u utorak, 11. oktobra 2016. godine u 10 časova u kabinetu 205.

Rezime specijalističkog rada

10.oktobar 2016

Rezime specijalističkog rada studenta Marije Rodaljević na temu "Istraživanje potencijala za razvoj turizma Homolja ".

Računovodstvo

10.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Matematika 1 i Matematika 2

10.oktobar 2016

Upis i odbrana predispitnih poena kod prof. dr Ljubice Diković iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2, biće u utorak, 11. oktobar 2016. godine u 14h u 203.

Poslovne finansije

08.oktobar 2016

Rezulati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

NU mašine

07.oktobar 2016

Pismeni deo ispita iz predmeta NU mašine u ispitnom roku oktobar 2 niko od kandidata nije položio.

Termodinamika

07.oktobar 2016

Rezulati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Aplikativni softver

07.oktobar 2016

Raspored grupa za ispit iz predmeta Aplikativni softver.

Test iz bezbednosti i zdravlja na radu

06.oktobar 2016

Test iz bezbednosti i zdravlja na radu (stručna praksa) održaće se u četvrtak, 13. oktobra 2016. godine, u 09 časova, u sali 317.

Internet tehnologije

06.oktobar 2016

Ispit iz predmeta Internet tehnologije kod profesora Dejana Vidojevića održaće se u ponedeljak 10. oktobra 2016. godine u 11 časova u kabinetu 317 umesto u 13 časova.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

06.oktobar 2016

Rezultati ispita se nalaze u prilogu. Upis ocena/usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 10.oktobra 2016. godine u 13 časova, u kabinetu 316

Objektno orijentisano programiranje

05.oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da se ispit iz predmeta Objektno orijentisano programiranje odlaže za utorak, 11. oktobar 2016. god, sa početkom u 15:00 časova, u učionici 308.

Uvod u objektno programiranje

04.oktobar 2016

Niko od kandidata nije položio ispit iz predmeta Uvod u objektno programiranje u Oktobarskom ispitnom roku.

Algoritmi i strukture podataka

04.oktobar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Baze podataka

04.oktobar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka.

Mehanika tla i fundiranje

04.oktobar 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Trgovinski menadžment

04.oktobar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Trgovinski menadžment.

Međunarodno poslovanje preduzeća

04.oktobar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno poslovanje preduzeća.

Otpornost materijala

04.oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da se ispit iz predmeta Otpornost materijala u oktobar II ispitnom roku odlaže za utorak, 11. oktobar 2016. god, sa početkom u 11:00 časova, u amfiteatru 318.

Matematika 1, Poslovna matematika, Verovatnoća i statistika i Statistika

04.oktobar 2016

Obaveštavaju se studenti da se ispiti iz predmeta Matematika 1, Poslovna matematika, Verovatnoća i statistika i Statistika u oktobar 2 ispitnom roku 2016. godine kod prof. dr Ljubice Diković odlažu za utorak, 11. oktobar 2016. god, sa početkom u 15:00 časova, u amfiteatru 302.

Otpornost materijala

03.oktobar 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Analiza finansijskih izveštaja

03.oktobar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

03.oktobar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Matematika 1, Matematika 2, i Poslovna matematika

03.oktobar 2016

Konsultacije i upis predispitnh poena kod prof. dr Ljubice Diković iz predmeta Matematika 1, Matematika 2 i Poslovna matematika biće održane u ponedeljak, 3. oktobra 2016. godine u 13.30h u kabinetu 203.

Rezime specijalističkog rada

30.septembar 2016

Rezime specijalističkog rada Vesne Lekovic SM 07/15 na temu "Troskovi održavanja tekućih računa u Republici Srbiji".

Uvod u turizam

29.septembar 2016

Obaveštavaju se studenti prve godine da će se predavanja iz predmeta Uvod u turizam u naredna dva utorka, 04. i 11. oktobra 2016. god, održavati sa početkom u 11:15 časova, u amfiteatru 207. Nakon toga, predavanja iz ovog predmeta će se održavati prema već utvrđenom rasporedu, utorkom od 09:00-10:45 u učionici 205.

Hemija II

28.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II.

Bezbednosti i zdravlja na radu (za Stručnu praksu)

28.septembar 2016

Rezultati testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu (za Stručnu praksu) održanog 27. septembra 2016. godine.

Matematika I i Matematika II

28.septembar 2016

Konsultacije kod prof.dr Ljubice Diković održaće se u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u terminu od 12-13h umesto termina u sredu, 28. septembra 2016. godine.

Baze podataka

28.septembar 2016

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Uvod u objektno programiranje

28.septembar 2016

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Uvod u objektno programiranje.

Bezbednost na radu

28.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Trgovinski menadžment

27.septembar 2016

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Trgovinski menadžment održaće se u sredu, 28. septembra 2016. godine u 11 časova u kabinetu 205.

Metalne i drvene konstrukcije

27.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Geodezija

27.septembar 2016

Ispit iz predmeta Geodezija će se održati u subotu, 01. oktobra 2016. godine u 10 časova, umesto kako je ranije bilo planirano 27.septembra 2016. godine.

Stručna praksa

27.septembar 2016

Ispiti iz predmeta Stručna praksa na studijskom programu Mašinstvo kod mr Slobodana Petrovića koji je zakazan za 30. septembar 2016. godine, zbog održavanja Međunarodne konferencije SED 2016, održaće se 29. septembra 2016. godine u 10 sati, sala 205.

Poslovne finansije

27.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Metodologija istraživanja i naučne komunikacije

26.septembar 2016

Ispit iz predmeta Metodologija istraživanja i naučne komunikacije kod profesorke Vesne Vasović koji je zakazan za 30. septembar 2016. godine, zbog održavanja Međunarodne konferencije SED 2016, održaće se 28. septembar 2016. godine u istom terminu.

Sociologija, Poslovna i ekološka etika i Oblici medijskog izražavanja

26.septembar 2016

Ispiti iz predmeta Sociologija, Poslovna i ekološka etika i Oblici medijskog izražavanja kod profesorke Vesne Vasović koji su zakazani za 30. septembar 2016. godine, zbog održavanja Međunarodne konferencije SED 2016, održaće se 28. septembar 2016. godine u istim terminima.

NU Mašine

26.septembar 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta NU Mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića, u oktobarskom ispitnom roku biće održan u petak, 30. septembra 2016. godine u 12 časova, sala 205.

Obrada rezanjem

26.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Uvod u objektno programiranje i Baze podataka

26.septembar 2016

Popravni kolokvijumi iz predmeta Uvod u objektno programiranje i Baze podataka održaće se u utorak, 27. septembra 2016. godine sa početkom u 10:00, sala 208.

Objektno programiranje

26.septembar 2016

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Objektno programiranje u oktobarskom ispitnom roku održaće se u sredu, 28. septembra 2016. godine, u 15 časova.

Projektovanje

26.septembar 2016

Upis ocena i odbrana elaborate iz predmeta Projektovanje kod Dejana Milivojevića u utorak, 27.septembra 2016. godine od 12 časova.

Hemija II

24.septembar 2016

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Termodinamika

24.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Rezime specijalističkog rada

22.septembar 2016

Rezime specijalističkog rada ''Morbidni turizam'' studenta Bojane Janković sa studijskog programa Menadžment turističke destinacije održaće se u sredu, 28. septembra 2016. godine u 10,30h u kabinetu 309.

Tretmani otpadnih voda

23.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

23.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

22.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta:

Upis ocena / usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II održaće se u ponedeljak, 26. septembar 2016. godine, u 13.00h, u kabinetu 316.

Hemija I

22.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Rezime specijalističkog rada

22.septembar 2016

Rezime specijalističkog rada "Seoski turizam zapadne Srbije" studenta Miloša Isakovića sa studijskog programa Menadžment turističke destinacije. Odbrana specijalističkog rada održaće se u sredu, 28. septembra 2016. godine u 11 časova.

Rezime specijalističkog rada

22.septembar 2016

Rezime specijalističkog rada "Vinski turizam Srbije" studenta Ivana Terzića sa studijskog programa Menadžment turističke destinacije. Odbrana specijalističkog rada održaće se u sredu, 28. septembar 2016. godine u 11,30 časova.

Završni radovi, Zgradarstvo i Projektovanje

21.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi, Zgradarstvo i Projektovanje.

Test iz bezbednosti i zdravlja na radu (stručna praksa)

21.septembar 2016

Test iz bezbednosti i zdravlja na radu (stručna praksa) održaće se u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 09.00 časova, u sali 302.

Multimedijalni sistemi i Softverska obrada podataka

20.septembar 2016

Ispiti iz predmeta Multimedijalni sistemi i Softverska obrada podataka kod profesora Stefana Panića odlažu se za utorak, 27. septembar 2016. godine u 11 časova, umesto kako je ranije bilo planirano 21.09.2016. godine.

Aplikativni softver

20.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Otpornost materijala

20.septembar 2016

Pripremni zadaci za pismeni ispit iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom smeru istaknuti su u materijalu predmetnog nastavnika Đorđa Đuričića ili na link ispod.

Nastavni materijali nastavnika

Termodinamika

20.septembar 2016

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Kompozicija i oblikovanje prostora, Oblikovanje unutrašnjeg prostora

19.septembar 2016

Ispiti iz predmeta Kompozicija i oblikovanje prostora i Oblikovanje unutrašnjeg prostora održaće se u sredu, 21. septembra 2016. godine, u 15 časova.

Računovodstvo

19.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Prof. dr Ljubica Diković

19.septembar 2016

Konsultacije kod prof.dr Ljubice Diković održaće se u četvrtak, 22. septembra 2016. godine u terminu od 14-16h umesto termina u sredu, 21. septembra 2016. godine.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

19.septembar 2016

Odlažu se kolokvijumi iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment koji su trebali da se održe u ponedeljak, 19. septembra 2016. godine u 10 časova. Novi termin kolokvijuma je sreda, 21. septembar u 9 časova.

Obrada deformisanjem

16.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Obrada deformisanjem.

Rezime specijalističkog rada

15.septembar 2016

Rezime specijalističkog rada studenta Petra Šolovića na temu: "Finansijska analiza preduzeća Textil d.o.o. Užice"

Organizacija treninga, Menadž. ljudskih resursa i Menadž. strategije i razvoja

15.septembar 2016

Popravni kolokvijum iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, Organizacije treninga i Menadžmenta ljudskih resursa održaće se u ponedeljak, 26. septembra 2016 godine u 11 časova.

Baze podataka

15.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka se nalaze u prilogu.

Uvod u objektno programiranje

15.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje se nalaze u prilogu.

Aplikativni softver

15.septembar 2016

Raspored grupa za ispit iz predmeta Aplikativni softver se nalaze u prilogu.

Menadžment inovacija

14.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija se nalaze u prilogu.

Matematika II

14.septembar 2016

Upis i odbrana predispitnih poena kod prof.dr Ljubice Diković iz Matematike 2 može se izvršiti u četvrtak, 15. septembra 2016. godine u 10h u sali 302.

Matematike I

14.septembar 2016

Upis i odbrana predispitnih poena kod prof.dr Ljubice Diković iz Matematike 1 može se izvršiti u četvrtak, 15. septembra 2016. godine u 8:30h u kabinetu 203.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

13.septembar 2016

Kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment održaće se 19. septembra 2016. godine u 10 časova.

Međunarodnog poslovanja preduzeća

13.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodnog poslovanja preduzeća se nalaze u prilogu.

Organizacija treninga, Menadž. ljudskih resursa i Menadž. strategije i razvoja

12.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija treninga, Menadžment ljudskih resursa i Menadžment strategije i razvoja.

Poslovna matematika, Verovatnoća i statistika i Statistika

12.septembar 2016

Obaveštavaju se studenti da se ispiti iz predmeta Poslovna matematika, Verovatnoća i statistika i Statistika, kod prof. dr Milenka Pikule, odlažu za četvrtak, 29. septembar 2016. god, u 08:00 časova, amfiteatar 302.
U ovom terminu će biti održani i pismeni i usmeni delovi navedenih ispita.

Trgovinski menadžment

12.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Trgovinski menadžment .

Rezime specijalističkog rada

09.septembar 2016

Rezime specijalističkog rada "Ekoturizam u nacionalnim parkovima Srbije" studenta Nenada Jovanovića. Odbrana specijalističkog rada je zakazana za utorak, 13. septembra 2016. godine u 11h.

Bezbednost i zdravlje na radu - TEST

09.septembar 2016

Rezultati testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu, studijski program Turizam.

Bezbednost na radu

09.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Verovatnoća i statistika

09.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Verovatnoća i statistika. Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak, 12. septembra 2016. godine u 11:00 časova.

Poslovna matematika

09.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna matematika. Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak, 12. septembra 2016. godine u 11:00 časova.

Termodinamika

08.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika nalaze se u prilogu.

Poslovne finansije

07.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije nalaze se u prilogu.

Analize finansijskih izveštaja

07.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Analize finansijskih izveštaja nalaze se u prilogu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

07.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama.

Otpornost materijala

06.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku nalaze u prilogu.

Metalne i drvene konstrukcije

06.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije nalaze u prilogu.

Mehanika tla i fundiranje i Stabilnost kosina i drenaže

06.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje i Stabilnost kosina i drenaže nalaze u prilogu.

Aplikativni softver

06.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver nalaze u prilogu.

Obrada rezanjem i NU mašine

05.septembar 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašina u septembarskom ispitnom roku odrzace se u petak 16. septembra 2016. godine u 10 časova u sali 205.

Obrada deformisanjem

05.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Obrada deformisanjem se nalaze u prilogu.

Hemija II

03.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II se nalaze u prilogu.

Poslovne finansije

03.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije nalaze u prilogu.

Analiza finansijskih izveštaja

03.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja se nalaze u prilogu.

Trgovinski menadžment, Istraživanje tržišta i Međ. poslovanje preduzeća

02.septembar 2016

Upis ocena iz predmeta Trgovinski menadžment, Istraživanje tržišta i Međunarodno poslovanje preduzeća za studente koji su položili ispit u junskom roku 2016. godine održaće se u utorak, 13.09.2016. godine u 11 časova.

Trgovinski menadžment

02.septembar 2016

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Trgovinski menadžment održaće se u ponedeljak, 05. septembra 2016. godine u 12 časova u kabinetu 204.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

02.septembar 2016

Spisak studenata koji su položili ispit/deo ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II nalazi se u prilogu. Upis ocena/usmeni deo ispita održaće se u utorak, 06.09.2016. godine, u 9:00 h, u slušaonici 304.

Zgradarstvo i Projektovanje

01.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Zgradarstvo i projektovanje se nalaze u prilogu.

Hemija 1

01.septembar 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Hemija 1 se nalaze u prilogu.

Tretmani otpadnih voda

01.septembar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda se nalaze u prilogu.

Objektno programiranje

31.avgust 2016

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Objektno programiranje u septembarskom ispitnom roku, održaće se u sredu, 07. septembra 2016. godine, u 15 časova.

Francuski jezik - promena termina ispita

31.avgust 2016

Ispit iz predmeta Francuski jezik će se održati u sredu, 7. septembra 2016. godine, sa početkom u 10 časova.

Računovodstvo

29.avgust 2016

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo se nalaze u prilogu.

Multimedijalni sistemi i Softverska obrada multimedijalnih podataka

29.avgust 2016

Ispiti iz predmeta Multimedijalni sistemi i Softverska obrada multimedijalnih podataka, kod prof. dr Stefana Panića, se odlažu za četvrtak, 08. septembar 2016 godine, u 11 časova, učionica 308.

Sociologija, Etika i Metodologija oblika medijskog izražavanja

26.avgust 2016

Odbrana seminarskog rada iz Sociologije, Etike i Metodologije oblika medijskog izrazavanja je u četvrtak 08. septembra 2016. godine u 13 časova u kabinetu 202.

Menadžment strategije i razvoja, Organizacije treninga i Menadžment ljudskih resursa

26.avgust 2016

Popravni kolokvijum iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, Organizacije treninga i Menadžmenta ljudskih resursa održaće se u ponedeljak, 5. septembra .2016. godine u 11 časova.

Test Bezbednost i zdravlje na radu - Stručna praksa

26.avgust 2016

Polaganje testa Bezbednost i zdravlje na radu - Stručna praksa održaće se u utorak, 06. septembra 2016. godine u amfiteatru 302 u 9 časova.

Obaveštenje o konsultacijama - Vesna Marjanović

26.avgust 2016

Obaveštenje o konsultacijama kod dr Vesne M. se nalazi u prilogu.

Termodimanika

26.avgust 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Termodimanika se nalaze u prilogu.

Kontrola i revizija i Specijalna računovodstva

26.avgust 2016

Obaveštavaju se studenti da se ispiti iz predmeta Kontrola i revizija i Specijalna računovodstva, kod prof. dr Dragana Kuline, u septembarskom ispitnom roku odlažu za subotu, 03. septembar 2016. god, u 10 časova, učionica 205.

Hemija 2

26.avgust 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Hemija 2 se nalaze u prilogu.

Aplikativni softver

25.avgust 2016

Raspored grupa za ispit iz predmeta Aplikativni softver u septembarskom ispitnom roku, nalazi se u prilogu.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

24.avgust 2016

Kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment će se održati 29.08.2016 godine u 11 časova.

Aplikativni softver i Baze podataka

24.avgust 2016

Popravni kolokvijum i predaja seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver i Baze podataka održaće se u četvrtak, 25.08.2016. godine sa pocetkom u 12 časova, sala 208.

Hemija 1

23.avgust 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Hemija 1 se nalaze u prilogu.

Objektno programiranje

22.avgust 2016

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno programiranje odžaće se u utorak, 30. avgusta 2016. godine u laboratoriji 208, od 14 časova.

Rezime specijalističkog rada

19.avgust 2016

Rezime specijalističkog rada "Birdwatching turizam u Srbiji" studenta Srđana Rajevića. Odbrana specijalističkog rada je zakazana za sredu, 24. avgusta 2016. godine u 11h.

Rezime specijalističkog rada

19.avgust 2016

Rezime specijalističkog rada 'Medicinski turizam u srbiji'' studenta Aleksandra Mihailovića. Odbrana specijalističkog rada je zakazana za sredu, 24. avgust 2016. godine u 11h u 309.

Matematika 2

17.avgust 2016

Konsultacije i odbrana predispitnih obaveza iz predmeta Matematika 2 kod prof.dr Ljubice Diković odžaće se u četvrtak, 25. avgusta 2016. godine u amfiteatru 302, u terminu od 9-11h.

Matematika 1

17.avgust 2016

Konsultacije i odbrana predispitnih obaveza iz predmeta Matematika 1 kod prof.dr Ljubice Diković održaće se u petak, 19. avgusta 2016. godine u kabinetu 203, u terminu od 10-12h.

Rezime specijalističkog rada

03.avgust 2016

Rezime specijalističkog rada studenta Milice Jovanović sa temom "Hipotekarni stambeni krediti u Srbiji" se nalazi u prilogu.

Rezime specijalističkog rada

03.avgust 2016

Rezime specijalističkog rada studenta Danijele Lazarević sa temom "Budžetsko računovodstvo Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu u Kragujevcu" se nalazi u prilogu.

Primena računara u građevinarstvu

04.jul 2016

Upis ocena iz predmeta Primena računara u građevinarstvu održaće se 5 jula .2016. godine sa početkom u 10 časova.

Otpornost materijala, Mehanike tla i fundiranja, Metalnih i drvenih konstrukcija

01.jul 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Otpornost materijala, Mehanike tla i fundiranja, Metalnih i drvenih konstrukcija održaće se 5. jula 2016. godine u 10 časova, građevinski kabinet.

Osnovi informatike

29.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informatike se nalaze u prilogu. Upis ocena je 1. jula 2016 godine od 10h odnosno od 11:30 kako je ranije dogovoreno

Statistika

28.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Statistika.

Verovatnoća i statistika

28.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Verovatnoća i statistika.

Poslovna matematika

28.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna matematika.

Menadžment strategije i razvoja,Organizacija treninga,Menadžment ljudskih resursa

28.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, Organizacija treninga i Menadžment ljudskih resursa.

Aplikativni softver

27.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Menadžment investicija

27.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment investicija.

Termodinamika

24.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Poslovne finansije

24.jun 2016

Rezultati ispita - dodatni termin iz predmeta Poslovne finansije:

Osnovi informatike

24.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informatike biće objavljeni u četvrtak, 30. juna 2016 godine. Upis ocena obaviće se u petak, 01. jula 2016. godine od 10 časova za studijske programe IN, GR, MA i TH i od 11:30 za studijske programe PM, RR i TT.
Studenti koji nemaju formiranu konačnu ocenu (koji nisu završili seminarski rad, a pri kraju su) treba da dođu u sredu, 29. juna 2016. godine u 12h u kabinet 310.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

24.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Materijali u savremenom gradjevinarstvu

24.jun 2016

Ocene iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

24.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija građenja i građevinska mehanizacija.

Tretmani otpadnih voda

24.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u junskom ispitnom roku.

Algoritmi i strukture baze podataka

23.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Algoritmi i strukture baze podataka.

Uvod u objektno programiranje

23.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje.

Otpornost materijala

23.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Hemija 2

23.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Hemija 2.

Hemija 1

23.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Hemija 1.

Računovodstvo

23.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo.

Aplikativni softver

22.jun 2016

Raspored grupa za ispit iz predmeta Aplikativni softver nalazi se u prilogu.

Obrada rezanjem i NU mašine

21.jun 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine biće održan u petak, 24. juna 2016. godine u 09.00 časova, sala 205

Mehanika tla i fundiranje

21.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Osnove računovodstva

21.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Poslovne finansije

21.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije:

Obrada deformisanjem

21.jun 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada deformisanjem biće održan u utorak, 28. juna 2016. godine u 10.00 časova, sala 205.

Obrada deformisanjem

21.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada deformisanjem.

Bezbednosti i zdravlja na radu (za stručnu praksu)

21.jun 2016

Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu (za stručnu praksu) održaće se u četvrtak, 23. juna 2016. godine u 16 časova, kabinet 302.

Objektno programiranje

21.jun 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno programiranje u junskom ispitnom roku održaće se u četvrtak, 23. juna 2016. godine u 14 časova.

Osnovi infotmatike

21.jun 2016

Drugi deo ispita iz predmeta Osnovi infotmatike-Excel za studente koji su polagali prvi deo ispita u petak, 17. juna 2016. godine održaće se u sredu, 22. juna 2016. godine u 12h. Studenti koji po rasporedu ispit imaju 23.06. 2016. godine, Excel polažu odmah nakon odrađenog prvog dela ispita.

Geodezija

17.jun 2016

Ispit iz predmeta Geodezija će biti održan u subotu, 18. juna 2016. godine umesto 25.06.2016. god. kao što je bilo ranije planirano, 10 sati, sala 207.

Engleski jezik I i II

16.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik I i II održanog 16.06.2016. godine:

Menadžment strategije i razvoja

16.jun 2016

Uslov za izlazak na ispit iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, VŠJ Kragujevac.

Bezbednost na radu

16.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Termodinamika

16.jun 2016

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

NU mašine

15.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

15.jun 2016

Upis ocena/usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II obaviće se u utorak, 21.06.2016. godine, u 9.00 h u slušaonici 304.

Menadžment inovacija

15.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Računovodstvo

15.jun 2016

Obrasci za ispit iz predmeta Računovodstvo po studijskim programima:

Profesor Dejan Milivojecić

14.jun 2016

U sredu, 15. juna 2016. godine obavezno prisustvo nastavi na specijalističkim studijama kod mr Dejana Milivojevića za sve studente zbog podele zadataka.

Osnovi informatike

14.jun 2016

Raspored grupa po smerovima za ispit iz predmeta Osnovi informatike.

Baze podataka

14.jun 2016

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka u junskom ispitnom roku.

Obrada rezanjem

13.jun 2016

Rezultati sa pismenog delova ispita iz predmeta Obrada rezanjem. Tačan datum usmenog dela ispita biće naknadno određen - okvirni terimin je naredna sedmica (20-25. jun).

Profesor Dejan Milivojecić

13.jun 2016

U sredu, 15. juna od 10 časova obaviće se upis i potpisi ocena i uvid u ispite kod profesora Dejana Milivojevića. Iz predmeta Projektovanje kandidati nisu zadovoljili prolaznost.

Hemija II

13.jun 2016

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Materijali u savremenom građevinarstu

13.jun 2016

Rezultati drugog kolokvijuma i zbirni rezultati iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstu, jun 2016.

Ruski jezik I

10.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik I za studijske programe Građevinsko inženjerstvo, Menadžment i Informacione tehnologije.

Saobraćajnice

10.jun 2016

Popravni kolokvijumi iz predmeta Saobraćajnice biće održani na dan ispita 27.06.2016. u 8 časova. Predaja grafičkih radova je na dan ispita 27.06.2016. do 10 časova.

Hemija 1

10.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Hemija 1 se nalazi u prilogu.

Engleski jezik I

10.jun 2016

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu. Upis ocena obaviće se u ponedeljak, 13.06.2016. godine, u 13.00 h, u slušaonici 304.

Engleski jezik I

09.jun 2016

Upis ocena/usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I za studente studijskog programa turizam obaviće se u ponedeljak, 13.06.2016. godine , u 13.00 h, u slušaonici 304.

Ruski jezik I

08.jun 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik I za studijske programe Inženjerstvo zaštite životne sredine, Turizam, Mašinstvo i Računovodstvo i revizija.

Istraživanje tržišta, Istraživanje turističkog tržišta i Ponašanje potrošača u turizmu

08.jun 2016

Obaveštavaju se studenti da se, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, ispiti iz predmeta Istraživanje tržišta, Istraživanje turističkog tržišta i Ponašanje potrošača u turizmu, kod prof. dr Miloša Jovanovića odlažu za sredu, 29. jun 2016. god, u 12:00 časova, amfiteatar 109.

Saobraćajnice

08.jun 2016

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Saobraćajnice.

Uvod u objekto programiranje

07.jun 2016

Ispit iz predmeta Uvod u objekto programiranje zakazan za sredu, 08.06.2016. godine u 10:00h biće pomeren i to :

 • za generacije koje su slušale ovaj predmet pre školske 2015/16 ispit će biti održan u sredu 08.06.2016. godine u 12:00h, sala 208
 • za generaciju koja je ovaj predmet slušala u letnjem semestru školske 15/16, u sredu, 08.06.2016. godine u 12:00h, sala 208, biće održan popravni kolokvijum , a termin održavanja ispita biće naknadno objavljen

Zgradarstvo, Projektovanje, Završni radovi i instalacije

07.jun 2016

Pre polaganja ispita neophodno je podneti na uvid sredjen i ispravljen elaborat iz predmeta Zgradarstvo, Projektovanje, Završni radovi i instalacije.

Osnove ekološkog građenja

07.jun 2016

Ispit i predispitne obaveze iz predmeta Osnove ekološkog građenja mogu se obaviti 15. juna 2016. godine od 10.30 casova u kabinetu.

Terenska nastava studenta treće godine studijskog programa Turizam

06.jun 2016

Polazak iz Užica u utorak, 07.06.2016. godine, 10 časova ispred Gradskog stadiona. Sastanak studenata 10 minuta pre predviđenog polaska – 9.50 časova. Cena ulaznice za Drvengrad iznosi 150 dinara i nije uračunata u cenu nastave.

Alati grafičkog dizajna

06.jun 2016

U prilogu se nalazi lista predispitnih obaveza iz predmeta Alati grafičkog dizajna. Seminarske radove možete slati do 17.juna 2016

Kontrola i revizija, Specijalna računovodstva

06.jun 2016

Ispit iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija održaće se u subotu, 11.06.2016. godine sa početkom u 09:30. Ispit iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u subotu, 11.06.2016. godine sa početkom u 10:30.

Sociologija,Poslovna i ekološka etika,Oblici medijskog istraživanja

06.jun 2016

Obaveštavaju se studenti da se, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, svi ispiti kod prof. dr Vesne Vasović iz gore navedenih predmeta odlažu za sredu, 15. jun 2016. god, amfiteatar 302, uz isti raspored po studijskim programima:
SOCIOLOGIJA

 • od 08:00 - Turizam
 • od 10:00 - Menadžment, Računovodstvo i revizija
 • od 12:00 - ostali studijski programi
POSLOVNA I EKOLOŠKA ETIKA
 • od 13:00 - Turizam
 • od 14:00 - Menadžment
 • od 15:00 - ostali studijski programi
OBLICI MEDIJSKOG ISTRAŽIVANJA

 • od 15:00 - Informacione tehnologije/Multimedija i digitalna televizija

NU mašine i Obrada rezanjem

06.jun 2016

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Mašinstvo da pismeni deo ispita iz NU mašina mogu raditi, pored redovnog termina (09.06.2016. god) i u dodatnom terminu: 15.06.2016 u 10h, sala 205. Takođe, pismeni deo ispita iz Obrade rezanjem studenti mogu raditi, pored redovnog termina (15.06.2016. god) i u dodatnom terminu: 09.06.2016 u 12h, sala 207.

Turizam i kultura

03.jun 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura.

CAD

06.jun 2016

Ispit iz predmeta CAD kod mr Slobodana Petrovića, umeto u 10h, biće održan u 12h, sala 308

Obaveštenjeza studente treće godine studijskog programa Turizam

03.jun 2016

Organizuje se izlet za studente treće godine studijskog programa Turizam u utorak, 07.06.2016. godine. Ispiti predviđeni za taj dan neće biti održani.

Uvod u objektno programiranje

03.jun 2016

Nastavni materijal iz predmeta Uvod u objektno programiranje(Rad sa klasama - tačka i krug).

Tretmani otpadnih voda

03.jun 2016

Predispitni poeni iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Turističke regije sveta

03.jun 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Statika konstrukcija 2

03.jun 2016

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz iz predmeta Statika konstrukcija 2.

Hemija 2

01.jun 2016

Predispitni poeni iz predmeta Hemija 2.

Statika konstrukcija 2

01.jun 2016

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz iz predmeta Statika konstrukcija 2.

Otpornost materijala

01.jun 2016

Ostvareni bodovi na predispitnim obavezama iz predmeta Otpornost materijala se nalaze u prilogu.

Računovodstvo

31.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo.

Odsek informatika - Predmet Menađžment

31.maj 2016

Uz izvinjenje što to danas nisam uradio, sutra, u sredu, 01. juna 2016. godine u 12 sati u sali 109 mogu doći studenti da im saopštim ocene. Profesor Aco Dogandžić.

Otpornost materijala

31.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala se nalaze u prilogu.

Saobraćajnice

31.maj 2016

Popravni kolokvijumi iz predmeta Saobraćajnice, biće održani u sredu 08. juna 2016. godine u 9 sati i na dan ispita 27. juna 2016. godine u 8 sati. Krajnji rok za predaju grafičkih radova je na dan ispita 27. juna 2016. godine do 10 sati. Rezultati drugog kolovijuma se nalaze u prilogu.

Internet tehnologije

30.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

Alati grafičkog dizajna

30.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Alati grafičkog dizajna.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

30.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Mehanika tla i fundiranje

27.maj 2016

Spisak studenata koji su pložili kolokvijum i ispunili predispitne obaveze iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Obaveštenje studentima studijskog programa Mašinstvo

27.maj 2016

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Mašinstvo, drugi i četvrti semestar, da se dana 01. juna 2016. godine realizuje stručna poseta preduzećima "InMold" Požega i "Metalac" Gornji Milanovac. Polazak je ispred Škole u 7.00 časova, prisustvo obavezno.

Statika konstrukcija 2

25.maj 2016

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija 2.

Engleski jezik I

27.maj 2016

Rezultati drugog kolokvijuma i ocena na osnovu predispitnih obaveza nalaze se u tabeli u prilogu.

Analiza finansijskih izveštaja

26.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

26.maj 2016

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije po studijskim programima:

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

25.maj 2016

Rezultati iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom (aprilski rok), studijski program Mašinstvo.

Statistika, Verovatnoća i statistika

25.maj 2016

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika i Verovatnoća i statistika.

Statika konstrukcija 2

25.maj 2016

Prvi popravni kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan u sredu, 1. juna 2016. godine u 10 sati. Drugi popravni kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan u četvrtak, 2. jun 2016. godine u 10 sati.

Saobraćajnice

24.maj 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Saobraćajnice.

Engleski jezik I

24.maj 2016

Spisak i ocene studenata studijskog programa Turizam koji su položili II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu.

Materijali u savremenom građevinarstvu

24.maj 2016

Obaveštavaju se studenti četvrtog semestra, građevinskog odseka da će se II kolokvijum iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu održati u sredu u 11 časova.

Digitalna i HD televizija

24.maj 2016

Vežbe iz predmeta Digitalna i HD televizija koje bi trebalo da budu u sredu, 25. maj 2016. godine u 13h pomeraju se za četvrtak, 26. maj 2016. godine u 17 h.

Poslovne finansije

23.maj 2016

Obaveštenje za popravni kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije.

Osnove računovodstva

23.maj 2016

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnove računovodstva.

Engleski jezik I

23.maj 2016

Potpise za predmet Engleski jezik I studenti mogu dobiti u sledećim terminima:

 • utorak, 24.05.2016. godine u 11.00 h, u slušaonici 109
 • četvrtak, 26.05.2016. godine u 09.00 h, u kabinetu 316

Obrada rezanjem

23.maj 2016

Rezultati sa predroka, kao dopunskog ispitnog roka, iz predmeta Obrada rezanjem - pismeni deo ispita, održanog 20.05.2016. godine.

Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu

23.maj 2016

Rezultati testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu (stručna praksa).

Poslovne finansije

23.maj 2016

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije po studijskim programima:

Analiza finansijskih izveštaja

23.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Matematika 2

20.maj 2016

Potpis za overu semestra iz predmeta Matematika 2 kod prof.dr Lj.Diković biće u ponedeljak, 23. maja 2016. godine u sali 302 u 13h za sve smerove. Upis ostvarenih predispitnih poena u indekse biće u četvrtak, 26. maja 2016. godine u sali 302:

 • od 11-12h GR
 • od 12-13h IN
 • od 13-14h MA+TH

Obavezno poneti indeks!

Ukupno ostvareni predispitni poeni po studijskim programima:

Menadžment inovacija

20.maj 2016

Rezulati drugog kolokvijum iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima.

Engleski jezik I

20.maj 2016

Spisak studenata koji su položili popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu.

Francuski jezik 1

18.maj 2016

Kolokvijum iz predmeta Francuski jezik 1, održaće se u sredu, 25. maja 2016. godine sa početkom u 17 časova. Predavanje i davanje potpisa održaće se u četvrtak, 26. maja 2016. godine sa početkom u 10 časova.

Statika konstrukcija II

18.maj 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija II se nalaze u prilogu.

Poslovno komuniciranje

18.maj 2016

Test iz predmeta Poslovno komuniciranje održaće se u utorak, 24. maja 2016. godine i slušaonici broj 317, sa početkom u 15 časova. Studenti su dužni da ponesu na test svoj indeks.

Digitalna i HD televizija

18.maj 2016

Vežbe iz predmeta Digitalna i HD televizija će se održavati u četvrtak, 19. maja 2016. godine u 17 časova, umesto srede, 18. maja 2016. godine.

Otpornost materijala

17.maj 2016

Usmeni ispit iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom smeru u aprilskom ispitnom roku održaće se u utorak, 24. maja 2016. godine.

Otpornost materijala

17.maj 2016

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Poslovne finansije

17.maj 2016

Obaveštenje za kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije se nalaze u prilogu.

Engleski jezik I

17.maj 2016

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Turizam - utorak, 24.05.2016. godine, u 10.00 h, slušaonica 109
 • svi ostali smerovi - četvrtak, 26.05.2016. godine, u 8.00 h, slušaonica 109

Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu

16.maj 2016

Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu (stručna praksa) održaće se u četvrtak, 19.05.2016.god, u 16h, u kabinetu 302.

Osnove računovodstva

13.maj 2016

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove računovodstva nalaze u prilogu.

Obrada rezanjem

16.maj 2016

Obaveštavaju se svi zainteresovani studenti da će se dana, 20. maja 2016. godine sa početkom u 12 časova održati predrok iz predmeta Obrada rezanjem - pismeni deo ispita, kao dopunski rok.

Internet tehnologije

16.maj 2016

Otkazuju se predavanja iz predmeta Internet tehnologije koja su trebala po rasporedu da se održe u ponedeljak, 16. maja 2016. godine u 13 časova, zbog službenih obaveza predmetnog nastavnika.

Informatička metodologija naučno istraživačkog rada

13.maj 2016

Predavanja iz predmeta Informatička metodologija naučno istraživačkog rada kod profesora Milovana Milivojevića zakazana za petak, 13. maj 2016. godine, neće biti održana zbog službenog odsustva profesora.

Predavanja će biti održana u petak, 20. maja 2016. godine, sa početkom u 17:00h.

Analiza finansijskih izveštaja

13.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja nalaze u prilogu.

Poslovne finansije

13.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije se nalaze u prilogu.

Statika konstrukcija 2

13.maj 2016

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan u sredu, 18. maja 2016. godine u 9 sati.

Hemija 2

13.maj 2016

Nastava iz predmeta Hemija 2 biće održana u ponedeljak, 16. maja 2016. godine od 15:00 do 18:00 (amfiteatar 109), umesto u utorak, 17. maja 2016. od 10:00 do 13:00 (amfiteatar 302).

Stabilnost kosina i drenaža

12.maj 2016

Predavanja iz predavanja Stabilnost kosina i drenaža održaće se u petak, 13. maja 2016. godine prema rasporedu. Prisustvo svih studenata obavezno.

Matematika 2

12.maj 2016

Poslednji kolokvijum iz predmeta Matematike 2 (Integralni račun) kod prof.dr Lj.Diković će se održati u četvrtak, 19. maja 2016. godine u sali 302:

 • od 11-12h GR+TH
 • od 12-13h MA+IN

Potpis za overu semestra biće u ponedeljak, 23. maja 2016. godine u sali 302 u 13h za sve smerove.

Upis ostvarenih predispitnih poena u indekse biće u četvrtak, 26. maja 2016. godine u sali 302:

 • od 11-12h GR
 • od 12-13h IN
 • od 13-14h MA+TH

Poslovno komuniciranje

11.maj 2016

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje održaće se u utorak, 17.05.2016. godine, od 15:00 časova u slušaonici 317. Studenti su dužni da na kolokvijum ponesu indeks.

Matematika 2

10.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Matematika 2, po studijskim programima:

Matematika 2

10.maj 2016

Zbog službene odsutnosti prof.dr Lj.Diković vežbe iz predmeta Matematika 2 planirane za četvrtak, 12. maj 2016. godine biće održane u sredu, 11. maja 2016. godine u sali 207 u 16h.

Otpornost materijala

09.maj 2016

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Engleski jezik I

09.maj 2016

Popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za studente I godine svih smerova održaće se u četvrtak, 19.05.2016. godine, u 08.00 h, u slušaonici 317. Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Algoritmi i strukture podataka

09.maj 2016

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka se nalaze u prilogu.

Nacrtna geometrija

09.maj 2016

Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija se nalaze u prilogu.

Poslovne finansije

09.maj 2016

Obaveštenja iz predmeta Poslovne finansije:

Analiza finansijskih izveštaja

09.maj 2016

Kolokvijum iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja će se održati u sredu, 11. maja 2016. godine u 15 časova u slušaonici 317.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

08.maj 2016

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika se nalaze u prilogu.

Internet tehnologija

07.maj 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologija se nalaze u prilogu.

Bezbednost na radu

07.maj 2016

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu se nalaze u prilogu.

Metalne i drvene konstrukcije

05.maj 2016

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije se nalaze u prilogu.

Uvod u objektno programiranje

02.maj 2016

Novi nastavni materijal iz predmeta Uvod u objektno programiranje nalazi se u prilogu.

Algoritmi i strukture podataka

28.april 2016

Ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka održaće se u sredu, 04. maja 2016. godine sa početkom u 08:00h, sala 308.

Aplikativni softver

28.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver nalazi se u prilogu.

Baze podataka

28.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka nalazi se u prilogu.

Uvod u objektno programiranje

28.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje nalazi se u prilogu.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

27.april 2016

Upis ocena / usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II održaće se u sredu, 04.05.2016. godine, u 10.00h, u kabinetu 316.

Engleski jezik I

27.april 2016

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

27.april 2016

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II nalazi se u prilogu.

Organizacija treninga, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment strategije

27.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija treninga, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment strategije i razvoja na osnovnim studijama, kao i Menadžment ljudskih resursa na specijalističkim studijama.

Otpornost materijala

27.april 2016

Plan nastave do kraja semestra iz predmeta Otpornost materijala na gradjevinskom odseku.

Poslovno komuniciranje

27.april 2016

Vežbe iz predmeta Poslovno komuniciranje, predviđene za sredu 04. maja 2016. godine, neće biti održane.

Engleski jezik I

27.april 2016

Spisak studenta koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za sve smerove osim smera Turizam nalazi se u prilogu.

Objektno programiranje

26.april 2016

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno programiranje u aprilskom ispitnom roku održaće se u sredu 27. aprila 2016. godine u 8:30 a usmeni deo ispita u 11 časova.

Zaštita životne sredine

25.april 2016

Predavanja i vežbe iz predmeta Zaštita životne sredine neće se održati u utorak, 26. aprila 2016. godine. Nadoknada časova će se izvršiti prema dogovoru sa studentima.

Komercijalno i carinsko poznavanje robe

25.april 2016

Ispit iz predmeta Komercijalno i carinsko poznavanje robe će se održati u sredu, 27. aprila 2016. godine u 11 časova, sala 304, umesto u utorak, 26. aprila 2016. godine.

Građevinski materijali

25.april 2016

Rezultate pismenog dela ispita iz predmeta Građevinski materijali možete pogledati u prilogu.

Matematika II

25.april 2016

Usled sprečenosti većeg broja studenata da prisustvuje nastavi, vežbe iz predmeta Matematika 2 kod prof.dr Lj.Diković će se održati u utorak, 26.4.2016. godine u terminu od 14-16h u sali 302, umesto u četvrtak 28.4.2016. prema važećem rasporedu.

Računovodstvo

25.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo možete pogledati u prilogu.

Računovodstvo

25.april 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo možete pogledati u prilogu.

Operativni sistemi

25.april 2016

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se raditi u četvrtak, 28.04.2016. godine, u 09 časova, sala 319. Raspored polaganja ispita možete pogledati u prilogu.

Fizika

25.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Fizika.

Poslovne finasije

22.april 2016

Materijal iz predmeta Poslovne finasije se nalaze u prilogu.

Organizacija rada, Industrijski menadžment, Metode istraživanja i naučne komunikacije i Organizacija poslovnih sistema

22.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment na osnovnim studijama, kao i rezultati ispita iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije i Organizacija poslovnih sistema na specijalističkim studijama .

Menadžment investicija, Menadžment inovacija i Menadžment strategije i razvoja

22.april 2016

Vežbe iz predmeta Menadžment investicija, Menadžment inovacija i Menadžment strategije i razvoja kod Nenada Milutinovića neće se držati u periodu 26-28. aprila 2016. god. (utorak, sreda i četvrtak), zbog sprečenosti predmetnog saradnika.

Termin nadoknade propuštenih časova biće naknadno dogovoren sa studentima.

Aplikativni softver

21.april 2016

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver po studijskim programima:

 • Prva grupa, od 08:00h, sala 208 - Studenti studijskih programa Gradjevina i Mašinstvo
 • Druga grupa, od 09:30, sala 208 - Studenti studijskoh programa Menadzment
 • Treca grupa, od 11:00, sala 208 - Studenti studijskog programa Informatika

Obrada rezanjem i NU mašine

21.april 2016

Obaveštavaju se studenti da će pismeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem u ponovljenom aprilskom roku biti održan dana, 13. maja 2016. godine u 8 časova.

Usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine i Obrade rezanjem biće održani istog dana u 12 časova, u sali 205.

Matematika 2

21.april 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Matematika 2, po studijskim programima:

Otpornost materijala

21.april 2016

Treći grafički rad iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Poslovne finansije

21.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Tiplogija turističkih destinacija

19.april 2016

Zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika prof. dr Ivane Ćirović, ispit iz predmeta Tiplogija turističkih destinacija neće se održati u ćetvrtak 21. aprila 2016. godine. Novi termin održavanja ispita će biti naknadno objavljen po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Engleski jezik I

19.april 2016

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za studente studijskog programa Turizam održaće se u utorak, 26. aprila 2016. godine u 10.00 h, u slušaonici 109. Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Organizacija građenja i građevinske mehanizacije

19.april 2016

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija građenja i građevinske mehanizacije.

Test iz Bezbednosti i zdravlja na radu

19.april 2016

Rezultati testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu, održanog 14. aprila 2016. godine za stručnu praksu.

Poslovna matematika, Verovatnoća i statistika, Statistika

18.april 2016

Obaveštavaju se studenti da će se predispitne konsultacije iz predmeta Poslovna matematika, Verovatnoća i statistika, Statistika, kod prof. dr Milenka Pikule, održati u petak, 22. aprila 2016. god. od 16:00 časova, u kabinetu broj 316.

Menadžment strategije i razvoja

18.april 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment strategije i razvoja nalaze se u prilogu.

Engleski jezik I

18.april 2016

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za studente svih smerova osim Turizma održaće se u ponedeljak, 25.04.2016. godine, u slušaonici 109, prema sledećem rasporedu:

 • 9.00 - 10.00: Informacione tehnologije i Računovodstvo i revizija
 • 10.00 - 11.00: Menadžment, Mašinstvo i Građevinsko inženjerstvo
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

NU mašine

18.april 2016

Pismeni deo ispita iz predmeta NU mašine biće održan u ponedeljak, 25. aprila 2016. godine u 10 sati, sala 110.

Oblikovanje unutrašnjeg prostora

15.april 2016

Predavanja iz predmeta Oblikovanje unutrašnjeg prostora će se održavati po ustaljenom rasporedu.

Termodinamika

15.april 2016

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika nalaze se u prilogu.

Poslovno komuniciranje

15.april 2016

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje održaće se u utorak, 19.04.2016. godine, u 15,00 časova u slušaonici broj 317.

Nacrtna geometrija

15.april 2016

Ispit iz predmeta Nacrtna geometrija kod prof. dr Ivane Ćirović, neće biti održan u utorak, 19. aprila 2016. god. zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Novi termin ispita je:

 • ponedeljak, 25. april 2016. godine, od 16:00 časova, učionica 208.

Matematika 2

14.april 2016

Rezultati kolokvijuma - Neprekidnost i izvod funkcije- iz predmeta Matematika 2, po studijskim programima:

Saobraćajnice

14.april 2016

Ispit iz predmeta Saobraćajnice u aprilskom ispitnom roku pomeren je za utorak, 26. april 2016. godine u 11 časova.

Statika konstrukcija II

14.april 2016

Ispit iz predmeta Statika konstrukcija II u aprilskom ispitnom roku pomeren je za sredu, 27. aprila 2016 godine u 11 časova.

Organizacije treninga

14.april 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacije treninga u VŠJ Kragujevac nalaze se u prilogu.

Otpornost materijala

13.april 2016

Rezultati pismenog dela ispita u aprilskom ispitnom roku 2016.godine iz predmeta Otpornost materijala-građevinski odsek.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

13.april 2016

Ispit iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom održaće se u petak, 15.04.2016. godine u 08:00 h sala 208 ili 308.

Organizacije treninga

13.april 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacije treninga se nalaze u prilogu.

Matematika 2

13.april 2016

Drugi kolokvijum - Neprekidnost i izvod funkcije- iz predmeta Matematika 2 kod prof.dr Ljubice Diković biće održan u četvrtak, 14.4.2016. u sali 302, po studijskim programima:

 • 11-12h Gradjevina + Mašinstvo
 • 12-13h Zaštita životne sredine
 • 13-14h Informacione tehnologije

Geodezija

13.april 2016

Ispit iz nastavnog predmeta Geodezija održaće se u subotu, 23.04.2016. godine sa početkom u 8 časova. Predavanja iz nastavnog predmeta Geodezija održaće se u subotu, 23.04.2016. godine sa početkom u 10 časova.

Menadžment inovacija

12.april 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:.

Računovodstvo

12.april 2016

Termin kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo.

Računovodstvo

12.april 2016

Materijali iz nastavnog predmeta Računovodstvo:

Metodologija izrade specijalističkog rada

11.april 2016

Odbrana specijalističkog rada "Mogućnosti za razvoj turizma na Zlataru" studenta Asmira Kajevića sa specijalističkog studijskog programa Menadžment turističke destinacije, zakazana je za 18. april 2016. godine u 12h.

Uvod u objektno programiranje

08.april 2016

Nastavni materijal iz predmeta Uvod u objektno programiranje - Primer zadatka rad sa klasama .

Aplikativni softver, Baze podataka i Uvod u objektno programiranje

08.april 2016

Popravni kolokvijumi i predaja seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver, Baze podataka i Uvod u objektno programiranje održaće se u utorak, 12.04.2016. godine sa početkom u 08:00h za studente generacije koja je ove predmete slušala u školskoj 2015/16 godini, odnosno, istoga dana od 13:00h za studente prethodnih generacija.

Geodezija

08.april 2016

Predavanja iz nastavnog predmeta Geodezija održaće se u petak, 08.04.2016. godine sa početkom u 15:30 časova.

Verovatnoća i statistika, Statistika

07.april 2016

Kolokvijum iz predmeta Verovatnoća i statistika (IN), odnosno Statistika (RR), kod prof. dr Milenka Pikule, biće održan u subotu, 09.04.2016. godine, od 08:00 časova, u amfiteatru 302.

Matematika II

06.april 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Matematika II po studijskom programima:

Bezbednost i zdravlje na radu za Stručnu praksu

06.april 2016

Novi termin polaganja Testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu za Stručnu praksu je u četvrtak, 14. aprila 2016. godine u 16 časova, kabinet 302. Termin važi za studente sa svih studijskih programa.

Metodologija izrade specijalističkog rada

06.april 2016

Predavanja iz predmeta Metodologija izrade specijalističkog rada na specijalističkom studijskom programu Turizam, planirana za 08.04.2016. godine se pomeraju za 15.04.2016. godine u 16h, sala 205.

Menadžment investicija i Menadžment inovacija

04.april 2016

Vežbe iz predmeta Menadžment investicija i Menadžment inovacija neće se držati u četvrtak, 07. aprila 2016. god, zbog održavanja izbora za studentski parlament. Termin nadoknade propuštenih časova biće naknadno dogovoren sa studentima.

Francuski jezik 1

Nastava iz predmeta Francuski jezik 1 održaće se u petak, 8. aprila 2016. u 10.00 časova.

Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu

01.april 2016

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija, studijski program Turizma, da će se predavanja iz predmeta Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu održati u sredu, 06. aprila 2016. godine u 12h, kabinet 309.

Uvod u objektno programiranje

01.april 2016

Nastavni materijal iz predmeta Uvod u objektno programiranje.

Fizika

31.mart 2016

Rezultati dopunskog kolokvijuma iz predmeta Fizika .

Otpornost materijala

31.mart 2016

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Matematika II

30.mart 2016

Prvi kolokvijum iz oblasti Granične vrednosti funkcije kod prof.dr Ljubice Diković biće održan 31.3.2016. godine u sali 302 po sledećem rasporedu:

 • 13h-14h Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • 11h-12h Informacione tehnologije
 • 12h-13h Građevinsko inženjerstvo i Mašinstvo

Bezbednost i zdravlje na radu za Stručnu praksu

28.mart 2016

Rezultati polaganja Testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu za Stručnu praksu .

Stručna praksa

28.mart 2016

Overa Dnevnika stručne prakse (po položenom Testu iz bezbednosti i zdravlja na radu) će se obaviti u kabinetu 315, prema sledećem rasporedu:

  Četvrtak, 31.03.2016. god.
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine - 16h
 • Informacione tehnologije - 17h
 • Mašinstvo - 18h
 • Građevinsko inženjerstvo - 18h
 • Turizam - 19h
 • Petak, 01.04.2016. god.
 • Menadžment - 9h
 • Računovodstvo i revizija - 10h

Računarsko upravljanje

24.mart 2016

Studenti koji su zainteresovani za izradu Završnog rada iz predmeta Računarsko upravljanje sa novom opremom i odgovarajućim softverom treba da se jave predmetnom nastavniku u kabinet 320.

Digitalna i HD televizija

23.mart 2016

Vežbe iz nastavnog predmeta Digitalna i HD televizija održaće se u sredu, 23. marta 2016. godine sa početkom u 13 časova u kabinetu 318.

Otpornost materijala

22.mart 2016

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Digitalna i HD televizija

23.mart 2016

Vežbe iz nastavnog predmeta Digitalna i HD televizija održaće se vežbe, a u sredu, 23. marta 2016. godine sa početkom u 13 časova u kabinetu 318.

Otpornost materiala

21.mart 2016

U utorak, 22. marta 2016. godine održaće se vežbe, a u sredu, 23. marta 2016. godine kolokvijum iz predmeta Otpornost materiala na građevinskom odseku.

Fizika

21.mart 2016

Dopunski kolkvijum iz predmeta Fizika je 28. marta 2016. godine u laboratoriji 307 u 14 časova. Laboratorijske vežbe iz fizike su 28. marta 2016. godine u laboratoriji 307 u 15 časova.

Menadžment inovacija

18.mart 2016

Vežbe iz predmeta Menadžment inovacija počeće da se održavaju od utorka, 22. marta 2016. god, prema važećem rasporedu:

 • SP Turizam - utorak, od 13:00-14:45, amfiteatar 317;
 • SP Menadžment - četvrtak, od 11:00-12:45, učionica 304.

Otpornost materijala

16.mart 2016

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Priprema za polaganje testa iz Bezbednosti i zdravlja na radu za Stručnu praksu

15.mart 2016

Studentima svih studijskih programa biće održane konsultacije iz Bezbednosti i zdravlja na radu za Stručnu praksu u četvrtak, 17.03.2016. od 16h u kabinetu 315.

Polaganje testa će se obaviti u četvrtak, 24.03.2016 u 16h, prema rasporedu, koji će blagovremeno biti objavljen na oglasnim tablama Škole i na sajtu Škole.

Polaganje testa, pre odlaska na Stručnu praksu je obavezno za sve studente.

Otpornost materiala

14.mart 2016

U utorak, 15. marta 2016. održaće se vežbe iz predmeta Otpornost materiala na građevinskom odseku.

Specijalističke studije - Turizam

10.mart 2016

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija turizma da će se sastanak i prvo predavanje održati u ponedeljak, 14. marta 2016. godine u kabinetu 309 u 11h.

prof. dr Radmila Novaković-Kostić

Otpornost materiala i Primene računara u građevinarstvu

08.mart 2016

Odlažu se predavanja iz predmeta Otpornost materiala i Primene računara u građevinarstvu zakazana za sredu 9.03.2016. godine. Termin nadoknade biće naknadno istaknut.

Geodezija

08.mart 2016

Predavanja iz nastavnog predmeta Geodezija održaće se u subotu 12.03.2016. godine sa početkom u 10 časova.

Poslovne finansije, Analiza finansijskih izveštaja i Osnovi računovodstva

08.mart 2016

Nastava iz predmeta Poslovne finansije, Analiza finansijskih izveštaja i Osnovi računovodstva neće biti održane u sredu 9.03.2016. godine i četvrtak 10.03.2016. godine.

Francuski jezik 1

08.mart 2016

Nastava iz predmeta Francuski jezik 1 će biti održana u petak 11. marta 2016. godine u 10.00 časova.

Materijali u savremenom građevinarstvu

08.mart 2016

Predavanja iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu, koja su po rasporedu u sredu, 9. marta 2016. godine odlažu se zbog odsustva nastavnika. O terminu naknadne nastave bićete obavešteni naknadno.

Opominju se svi studenti da na predavanje 16. marta 2016. godine obavezno dođu, zaduženi za seminaski rad da isti pripreme a preostale teme za seminarski biće podeljene na ovim časovima.

Otpornost materijala

08.mart 2016

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Upravljačko računovodstvo

07.mart 2016

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u utorak, 22. marta 2016. godine u 9 časova.

Računarom integrisana proizvodnja

04.mart 2016

Prijem projektnih radova iz predmeta Računarom integrisana proizvodnja održaće se u petak, 11.03.2016. god, u 14:00h, kabinet 203.

Veštačka inteligencija

04.mart 2016

Kolokvijum II iz predmeta Veštačka inteligencija održaće se u petak, 11.03.2016. god, u 15:00h, sala 208.

Algoritmi i strukture podataka

03.mart 2016

U prilogu se nalazi zadatak iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Test - Bezbednosti i zaštite na radu

03.mart 2016

Predavanja iz Bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno priprema za polaganje testa za stručnu praksu održaće se u petak, 11. marta 2016. godine od 09-11 časova u 302, za studente druge godine studija studijskih programa Turizam i Računovodstvo i revizija, kao i za studente treće godine studija studijskog programa Menadžment koji nisu do sada položili test. Polaganje testa u okviru stručne prakse je obavezno za sve studente druge godine studija studijskih programa Turizam i Računovodstvo i revizija i treće godine studija studijskog programa Menadžement.

Studenti koji su zaposleni duže od godinu dana ne polažu test.

Test - Bezbednosti i zaštite na radu

03.mart 2016

Predavanja iz Bezbednosti i zaštite na radu, odnosno priprema za polaganje testa za stručnu praksu održaće se u četvrtak, 10. marta 2016. godine od 15-17 časova u 302, za studente treće godine studija, studijskih programa Građevinsko inženjerstvo, Mašinstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Informacione tehnologije. Polaganje testa u okviru stručne prakse je obavezno za sve studente treće godine studija.

Studenti koji su zaposleni duže od godinu dana ne polažu test.

Mehanika tla i fundiranje

02.mart 2016

Usmeni ispit iz predmeta Mehanika tla i fundiranje održaće se u petak, 4. marta 2016. godine sa početkom u 9 časova.

Otpornost materijala

01.mart 2016

Vežbe iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom smeru u sredu, 02. marta 2016. godine sa početkom u 8 časova su obavezne za sve studente.

Aplikativni softver

28.februar 2016

U prilogu se nalazi rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver. Upis ocena i usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 29.02.2016. godine sa početkom u 12:00 h sala 208.

Poslovno komuniciranje

28.februar 2016

Predavanja i vežbe iz predmeta Poslovno komuniciranje predviđene za utorak, 01. mart 2016. godine i sredu, 02. mart 2016. godine neće biti održane zbog neodložnih obaveza predmetnog nastavnika.

Osnovi informatike

26.februar 2016

U prilogu se nalazi raspored grupa sa terminima vežbi iz predmeta Osnovi informatike. Vežbe počinju od ponedeljka, 07.03.2016. godine. Raspored možete videti i na oglasnoj tabli kod kabineta br. 310.

Marketing

25.februar 2016

Predavanja iz predmeta Marketing (smerovi MEN, TUR I RR) neće biti održana u petak, 26.02.2016.godine, već u ponedeljak,29.02.2016.godine, po novom rasporedu.

Poslovne finansije

25.februar 2016

Spisak tema za seminarske radove, kao i Uputstvo za virtuelnu kupovinu akcija(obavezna predispitna obaveza) iz predmeta Poslovne finansije nalaze se u prilogu.

Poslovno komuniciranje

24.februar 2016

Nastavni materijal iz predmeta Poslovno komuniciranje se nalazi u prilogu.

Otpornost materijala

23.februar 2016

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Projektovanje

23.februar 2016

Projektni zadatak iz predmeta Projektovanje se nalazi u prilogu.

Obrada rezanjem i NU Mašine

23.februar 2016

Ponovni usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU Mašine kod profesora dr Ljubodraga Tanovića, u januarskom ispitnom roku biće održan u održan u petak, 04. marta 2016. godine sa početkom od 13 časova, sala 205.

Otpornost materijala

22.februar 2016

U utorak, 23. februara 2016. godine u 8 časova održaće se vežbe iz predmeta Otpornost materijala na Građevinskom studijskom programu.Prisustvo studenata je obavezno.

Osnovi informatike

21.februar 2016

Vežbe iz predmeta Osnovi informatike počinju od ponedeljka, 29. februara 2016. godine po rasporedu grupa koji će naknadno biti objavljen na oglasnoj tabli kod kabineta 310 i na sajtu skole.

Bezbednost na radu

19.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Studijski program Mašinstvo

19.februar 2016

Obaveštenje za sve studente II godine studijskog programa Mašinstvo (semestar IV).

Uvod u objektno programiranje

18.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje. Usmeni deo ispita i upis ocena održaće se u ponedeljak, 22.02.2016. god sa početkom u 11h, sala 208.

Aplikativni softver

18.februar 2016

Odbrana petog seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver održaće se u ponedeljak, 22.02.2016. god sa početkom u 12h, sala 208.

Geodezija

18.februar 2016

Predavanja iz nastavnog predmeta Geodezija održaće se u subotu, 20.02.2016. godine sa početkom u 10 časova.

Baze podataka

16.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka. Usmeni deo ispita i upis ocena održaće se u četvrtak, 18.02.2016. godine u 8:00h, sala 208.

Finansijsko računovodstvo

16.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Kompozicija i oblikovanje prostora

16.februar 2016

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Kompozicija i oblikovanje prostora održaće se u četvrtak, 18. februara 2016. godine u 11 časova.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

16.februar 2016

Upis ocena iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika kandidatima koji su ispit položili u januarsko-februarskom ispitnom roku će se održati u četvrtak, 18.02.2016. u 11:00 u amfiteatru 109.

Zgradarstvo, Završni radovi i instalacije

16.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije.

Računarska tehnika

13.februar 2016

Ispit iz predmeta Računarska tehnika se pomera za sredu, 17. februar 2016. godine u 10h, zbog državnog praznika.

Pripreme vode za piće i industriju

12.februar 2016

Upis ocena iz predmeta Pripreme vode za piće i industriju kandidatima koji su ispit položili u januarsko-februarskom ispitnom roku će se održati u četvrtak, 18.02.2016. godine u 10:00 u amfiteatru 109.

Obrada rezanjem

12.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Termodinamika

12.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Poslovne finansije

12.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Organizacija građenja

12.februar 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija građenja.

Građevinski materijali

12.februar 2016

Rezultati ispita i ostvareni bodovi iz predmeta Građevinski materijali.

Saobraćajnice

11.februar 2016

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice biće održan u petak, 26. februara 2016. godine u 10:30 časova.

Profesor Dragan Kulina

11.februar 2016

Predavanja kod profesora Dragana Kuline, počinju 20. februara 2016. godine po važećem rasporedu.

Upravljanje projektima

11.februar 2016

Rezultati ispta iz predmeta Upravljanje projektima na specijalističkim studijama.

Francuski jezik

11.februar 2016

Predavanja iz predmeta Francuski jezik počinju u petak, 26. februara 2016. godine od 10 časova.

Finansijsko računovodstvo

09.februar 2016

Informacije u vezi ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Kompozicija i oblikovanje prostora i Oblikovanje unutrašnjeg prostora

08.februar 2016

Zbog obaveza predmetnog nastavnika prof. dr Ivane Ćirović, odlažu se ispiti iz predmeta Kompozicija i oblikovanje prostora i Oblikovanje unutrašnjeg prostora u januarskom ispitnom roku. Novi termin održavanja ovih ispita je sreda, 10.02.2016. god., u 14:00 časova, učionica 319.

NU mašine

08.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta NU mašine.

Fizika

08.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Fizika.

Otpornost materijala

05.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Engleski jezik II

05.februar 2016

U prilogu se nalaze ocene studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik II.

Usmeni deo ispita / upis ocena obaviće se u ponedeljak, 08.02.2016. godine, u 08.30 h, u kabinetu 316.

Operativni sistemi

05.februar 2016

Termine polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi možete videti ovde. Popravne kolokvijume studenti mogu raditi u utorak, 09.02.2016. godine u 08 sati, sala 317.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

05.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije na specijalističkim studijama.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

05.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment sa sve studijske programe.

Menadžment ljudskih resursa

04.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Ispiti - prof. dr Ivana Ćirović

04.februar 2016

Odlažu se svi ispiti kod profesora dr Ivane Ćirović, zakazani za ponedeljak, 08.02.2016. godine zbog neodložnih poslovnih obaveza. Naknadni termin ispita će biti objavljen na sajtu i oglasnim tablama Škole.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

04.februar 2016

Kandidati, koji imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu su oslobođeni polaganja teorijskog dela ispita, kao i izrade i odbrane seminarskih radova, već se pozivaju na deo ispita koji se odnosi na Izradu akta o proceni rizika, u ponedeljak, 08.02.2016. u 13:00 u salu 308. Obaveštenje u vezi termina ispita se nalazi u prilogu.

Obrada rezanjem

04.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Metalne i drvene konstrukcije

04.februar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Projektovanje, Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije

04.februar 2016

Ispiti iz predmeta Projektovanje, Zgradarstvo i Završni radovi i instalacije, kod mr Dejana Milivojevića u januarskom ispitnom roku 2016. god., održaće se u ponedeljak, 08.02.2016. god., u 8:00 časova, u učionici 205.

Nacrtna geometrija

02.februar 2016

Obaveštavaju se studenti da će se vanredni II kolokvijum iz predmeta Nacrtna geometrija kod prof. dr Ivane Ćirović, održati u petak, 05.02.2016. god. od 12:00 časova, u učionici 205.

Pravo izlaska na ovaj kolokvijum imaju samo studenti koji su ove školske godine prvi put slušali predmet! Studenti koji su ovaj predmet odslušali pre školske 2015/16 nemaju pravo izlaska na kolikvijum!!!

Objektno programiranje

02.februar 2016

Usmeni deo ispta iz predmeta Objektno programiranje u januarskom ispitnom roku, održaće se u četvrtak, 11. februara 2016. godine u 14 časova.

Statika konstrukcija I

02.februar 2016

Rezultati trećeg i četvrtog popravnog kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija I.

Termodinamika

01.februar 2016

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika u januarskom ispitnom roku.

Ruski jezik 2

29.januar 2016

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 2 za sve smerove se nalaze u prilogu.

Računarska tehnika

29.januar 2016

Ispit iz predmeta Računarska tehnika se pomera za ponedeljak, 15. februar 2016. godine u 10h, zbog preklapanja sa drugim ispitima. U prilogu se nalaze teme za seminarski rad iz predmeta Računarska tehnika.

Ukoliko i u ovom terminu dođe do preklapanja sa nekim drugim predmetom, neka se studenti jave predmetnom nastavniku radi promene termina.

Baze podataka

29.januar 2016

Ispit iz predmeta Baze podataka za studente koji su ovaj predmet slušali u toku zimskog semestra školske 15/16 održaće se u ponedeljak, 01. februara 2016. godine sa početkom u 10:00 h, sala 208.

Zaštita građevinskih objekata od požara

29.januar 2016

Ispit iz predmeta Zaštita građevinskih objekata od požara na specijalističkim studijama Bezbednost i zdravlje na radu, biće održan u četvrtak, 11. februara 2016. godine u 10 časova.

Web dizajn

29.januar 2016

Pismeni deo ispita iz predmeta Web dizajn za studente koji nisu ispunili svoje obaveze zakazuje se u četvrtak, 04. februar 2016. godine u 12 časova za studente svih smerova u kabinetu 317.

Ekoturizam

29.januar 2015

Ispit iz predmeta Ekoturizam se odlaže za 09. februar 2016. godine u istom terminu.

Statika konstrukcija I

29.januar 2016

Rezultati prvog i drugog popravnog kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija I.

mr Dejan Milivojević

28.januar 2016

Ispiti kod mr Dejana Milivojevića zakazani za 01. februar 2016. godine neće biti održani. Novi termin biće dostavljen naknadno.

Aplikativni softver

28.januar 2016

Materijal za ispit iz predmeta Aplikativni softver.

Aplikativni softver

28.januar 2016

Raspored grupa za ispit iz predmeta Aplikativni softver.

Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga

27.januar 2016

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga.

Statika konstrukcija I

27.januar 2016

Rezultati četvrtog kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija I održanog 27. januara 2016. godine.

Građevinski materijali

27.januar 2016

Bodovi ostvareni iz predispitnih obaveza iz predmeta Građevinski materijali.

Hemija I

27.januar 2016

Rezultati računskog dela ispta iz predmeta Hemija I.

Hemija II

27.januar 2016

Rezultati računskog dela ispta iz predmeta Hemija II.

Statika konstrukcija I

26.januar 2016

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija I održanog 26. januara 2016. godine.

Preduzetništvo

26.januar 2016

Predispitni poeni - Ažurirano - iz predmeta Preduzetništvo:

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

26.januar 2016

Ispit iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom održaće se u ponedeljak, 01. februar 2016. godine sa početkom u 17h, sala 205.

Hemija I

26.januar 2016

Predispitni poeni za teorijski deo ispita iz predmeta Hemija I.

Preduzetništvo

25.januar 2016

Rezultati testa iz predmeta Preduzetništvo:

Termodinamika

25.januar 2016

Predispitne obaveze za računski deo ispita iz predmeta Termodinamika.

Termodinamika

22.januar 2016

Ispit iz predmeta Termodinamika održaće se u sredu, 27.01.2016. godine sa početkom u 14 časova u 302.

Engleski jezik II

22.januar 2016

Popravni kolokvijum II iz predmeta Engleski jezik II za studente svih smerova održaće se u četvrtak, 28.01.2016. godine, u 9.00 h, u amfiteatru 302.

Engleski jezik II

22.januar 2016

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik II nalaze se u prilogu.

Hemija I

22.januar 2016

Predispitni poeni za računski deo ispita iz predmeta Hemija I.

Upravljanje projektima

21.januar 2015

Material za izradu seminarskog iz predmeta Upravljanje projektima.

Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga

21.januar 2016

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga.

Menadžment u turizmu

20.januar 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu u VŠJ Kragujevac.

Algoritmi i strukture podataka

20.januar 2016

Kolokvijum iz predmeta Algoritmi i strukture podataka održaće se u četvrtak, 21. januara 2016. godine sa početkom u 10:00h, sala 208.

Upravljanje projektima

19.januar 2015

Poeni na prisustvo vežbama iz predmeta Upravljanje projektima na specijalističkim studijama.

Statika konstrukcija I

19.januar 2016

Termini održavanja kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija I:

 • utorak, 26. januar 2015. godine u 11 sati, održaće se treći kolokvijum
 • sreda, 27. januar 2015. godine u 11 sati,održaće se četvrti kolokvijum
 • četvrtak, 28. januar 2015. godine u 11 sati,održaće se prvi i drugi popravni kolokvijum
 • ponedeljak 01. februar 2015. godine u 13 sati,održaće se treći i četvrti popravni kolokvijum

Engleski jezik II

19.januar 2016

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik II nalaze se u prilogu.

Hotelijersko i agencijsko poslovanje

18.januar 2016

Test iz predmeta Hotelijersko i agencijsko poslovanje biće održan u utorak, 19.01.2016. godine, sa početkom u 9,00 (slušaonica broj 205).

Obaveštenje studentima - prof. dr Vesna Marjanović

18.januar 2016

Zbog sprečenosti profesorke:

 • Konsultacije (kod profesorke Vesne Marjanović) u utorak, 19.01.2016. umesto od 11 do 13 časova, biće održane od 09:30 do 11:30.
 • Predavanja iz Bezbednosti na radu (kod profesorke Vesna Marjanović) umesto u utorak, 19.01.2016. u 15 h biće održana u četvrtak, 21.01.2016. u 16h (sala 302).

Upravljanje projektima

18.januar 2015

Rezultati iz predmeta Upravljanje projektima na specijalističkim studijama.

Fizika

18.januar 2016

Spisak studenata koji su stekli pravo izlaska na završni deo ispita iz predmeta Fizika.

Ekonomika biznisa

15.januar 2016

Davanje potpisa za overu semestra iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati prema sledećem rasporedu:

 • Studijski program Računovodstvo i revizija - ponedeljak, 18.01.2016. godine u 13 časova slušaonica 109
 • Studijski program Menadžment - ponedeljak, 18.01.2016. godine u 14 časova slušaonica 109
 • Studijski program Turizam - ponedeljak, 18.01.2016. godine u 15 časova slušaonica 109

Audio i video tehnologije

15.januar 2016

Ispit iz predmeta Audio i video tehnologije u januarskom ispitnom roku 2016. godine sastoji se iz dva dela:

 • I praktičan deo koji je dogovoren sa predmetnim nastavnikom
 • II praktičan deo koji se odnosi na montažu već pripremljenog audio i video materijala. Za realizaciju II dela potrebno je da studenti dođu u ponedeljak 18.01.2016.godine u 13h u laboratoriju za multimediju (broj 310) radi preuzimanja scenarija i potrebnog audio i video materijala.

Objektno programiranje

15.januar 2016

Predavanja iz predmeta Objektno programiranje održaće se u petak, 22.01.2016. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Matematika I

14.januar 2016

Upis predispitnih poena u indeks i potpis za overu semestra biće u ponedeljak, 18. januar 2016. godine, sala 302:

 • 13-14h Gradjevina + Zaštita živ.sredine
 • 14-15h Mašinstvo + Informatika

Preduzetništvo

14.januar 2016

Test iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak, 19.01.2016. godine, sa početkom u 11,00 (slušaonica broj 317).

Uvod u turizam

14.januar 2016

Test iz predmeta Uvod u turizam biće održan u četvratak, 21.01.2016. godine, sa početkom u 08,00 (slušaonica broj 318).

Menadžment u turizmu

12.januar 2016

Zbog obaveza predmetnog nastavnika vežbe iz predmeta Menadžment u turizmu koje su po rasporedu planirane za sredu, 13.01.2016. godine, neće se održati. Termin nadoknade izgubljenih časova biće naknadno objavljen.

Obrada rezanjem

12.januar 2016

Dana, 15. januara 2016.godine u 10 časova u sali 205 studenti mogu doneti svoje seminarske zadatke na pregled. Studenti koji su položili pismeni deo ispita, mogu u navedenom terminu polagati usmeni deo.

NU mašine

12.januar 2016

Nastava iz predmeta NU mašine u jesenjem semestru školske 2015/2016. godine održaće se u petak 15. januara 2016.godine od 8 – 12 časova u sali 205.

Engleski jezik II

12.januar 2016

Drugi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se prema sledećem rasporedu:

 • studenti studijskih programa Informatika, Mašinsko inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Građevinsko inženjerstvo: ponedeljak, 18.01.2016. godine, u 8.00h, učionica 317. Na kolokvijum obavezno poneti indeks zbog dobijanja potpisa.
 • studenti studijskih programa Menadžment i Računovodstvo i revizija: četvrtak, 21.01.2016. godine, u 12.00h, učionica 317. Na kolokvijum obavezno poneti indeks. Potpisi će se deliti u petak, 22.01.2016. godine u 12.00, u učionici 317.
 • studenti studijskog programa Turizam: četvrtak, 21.01.2016. godine, u 10.00h, učionica 317. Na kolokvijum obavezno poneti indeks. Potpisi će se deliti u petak, 22.01.2015. u 10.00h, u učionici 317.

Istraživanje tržišta

11.januar 2016

Zbog profesorovih obaveza na TEMPUS projektu, u sredu, 13.01.2016. godine, neće se održati nastava na nastavnom predmetu Istraživanje tržišta. Popravni kolokvijum i upis ostvarenih poena obaviće se u sredu, 20.01.2016. godine. Termin nadoknade izgubljenih časova biće dogovoren sa profesorom.

Bezbednost na radu

11.januar 2016

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Bezbednost na radu nalaze se u prilogu.

Hemija I

11.januar 2016

Spisak studenata sa ostvarenim predispitnim poeni iz predmeta Hemija I nalaze se u prilogu.

Fizika

09.januar 2016

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Fizika po studijskim programima:

Preduzetništvo

09.januar 2016

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo po studijskim programima:

Uputstvo za Stručnu praksu

31.avg 2012

Uputstva i gotove obrazce za Stručnu praksu možete preuzeti ovde

Prikaži vesti
Ostale vesti: