Arhiva - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Master studije|Sačuvaj podešavanje

C/C++ i Objektno orijentisano programiranje

07. jun 2022

Ispiti iz nastavnih predmeta C/C++ i Objektno orijentisano programiranje će se održati 14. juna 2022. godine u istim terminima, umesto 13. juna kako je bilo planirano.

Primarna zdravstvena zaštita sa zdravstvenom negom

06. jun 2022

Obaveštenja iz nastavnog predmeta Primarna zdravstvena zaštita sa zdravstvenom negom:

Infektologija sa zdravstvenom negom

06. jun 2022

Novi termini ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom:

 • 14. jun 2022. godine od 13:30 časova, učionica 318
 • dodatni termin, 15. jun 2022. godine od 13:30 časova, učionica 305

Ispiti dr Dejan Milivojević

06. jun 2022

Studenti studijskih programa UA i GR imaju ispite iz završnih radova po novom 07.06. od 15.00 časova a u isto vreme održaće se i ispit iz Završnih radova i instalacija po starom. Usklađene su satnice, datum ostaje isti.

Predmetni nastavnik

Infektologija sa zdravstvenom negom

06. jun 2022

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Energetski samoodržive zgrade, Master građevina

02. jun 2022

U petak 03. juna 2022. godine obaviće se konsultacije, potpisi i revijalno predavanje s početkom u 14:00 časova.

Predmetni nastavnik

Instalacije vodovoda i kanalizacije

02. jun 2022

Test je imao 24 pitanja, za prolaznu ocenu potrebno je polovina tačnih odhgovora.
Polozili su test:

 • 1.Nikolina Matic 05/20 sa 12 prihvaćenih odgovora
 • 2. Ilija Crepić 10/20 sa 16 prihvaćenih odgovora
Ostali studenti, izuzev kolege Sase Dramlića, potrebno je da svi ostali studenti na ispit donesu tačno i pedantno urađene elaborate kako bi dobili potpise iz nastavnog predmeta. Takođe, svi koji nisu položili Test dužni su da polažu popravni Test na ispitu, ali, ispit mogu polagati u julskom roku pod uslovom da im je elaborat prihvaćen. U ocenu se računaju i položeni kolokvijumi. Test će biti sastavljen od istih pitanja kao i test koji je održan 01.06.2022.

Predmetni nastavnik

Testovi, Stručna praksa

01. jun 2022

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Praktični ispiti, Zdravstvena nega

01. maj 2022

Praktični ispit iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom će se održati 9. juna 2022. godine u 14:30 časova u kabinetu zdravstvene nege, broj 303.

Praktični ispit iz predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom će se održati 6. juna 2022. godine u 15 časova u kabinetu zdravstvene nege, broj 303.

Praktični ispit iz predmeta Prevencija i kontrola bolničkih infekcija će se održati 14. juna 2022. godine u 14 časova u kabinetu zdravstvene nege, broj 303.

Poslovni engleski jezik

01. jun 2022

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik.

Engleki jezik 1

31. maj 2022

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleki jezik 1 po studijskim programima:

Studenti koji nisu dobili potpis mogu doći u ponedeljak, u vreme konsultacija.

Menadžment inovacija

30. maj 2022

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija rađenog 23. maja 2022. godine kod profesorke Zorice Sagić se nalaze u prilogu.

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

30. maj 2022

Studenti koji nisu ostvarili minimalni broj od 30 predispitnih poena donose domaće zadatke u terminu ispita u junskom roku. Ukoliko ostvare poene, nakon odbrane, nastavljaju sa ispitom.

Predmetni nastavnik, dr Ljubica Diković

Tehnologija voća i povrća i Tehnologija sušenja, hlađenja i smrzavanja

30. maj 2022

Predispitni bodovi iz nastavnih predmeta:

Kolokvijumi, dr Momčilo Vasiljević

26. maj 2022

U sredu, 01. juna 2022. godine, u 14h, u slušaonici 109, održaće se II kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, kao i popravni kolokvijumi iz nastavnih predmeta Finansijsko izveštavanje, Upravljačko računovodstvo (I i II), Interna revizija i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Instalacije u arhitekturi, Instalacije vodovoda i kanalizacije

26. maj 2022

Studenti studijskog programa Unutrašnja arhitektura u utorak 31.05. rade test i donose popravljene elaborate na pregled. U sredu studenti kojima nije pregledan elaborat donose elaborat.
Studenti studijskog programa Građevinsko inženjerstvo u sredu 01.06. prvi čas test, drugi i treći čas popravni kolokvijumi i elaborati na pregled.

Predmetni nastavnik

Merenje i kontrola kvaliteta

24. maj 2022

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Poslovni engleski jezik

23. maj 2022

II kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik održaće se u utorak, 31.05.2022. godine u 15:00 časova , slušaonica 318.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Engleski jezik 1

23. maj 2022

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se u ponedeljak, 30.05.2022. godine, prema sledećem rasporedu:

 • Zdravstvena nega, Informacione tehnologije, Tehnološko inženjerstvo i Građevinsko inženjerstvo: 9:00 h, amfiteatar 302
 • Mašinstvo, Menadžment i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija i Unutrašnja arhitektura: 10:00 h, amfiteatar 302
 • Turizam: 11:00 h, slušaonica 318
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Menadžment inovacija

22. maj 2022

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija rađenog 09.05.2022. godine kod profesorke Zorice Sagić se nalaze u prilogu.

Marketing usluga

22. maj 2022

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing usluga rađenog 09.05.2022. godine kod profesorke Zorice Sagić se nalaze u prilogu.

Marketing

20. maj 2022

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Marketing rađenog 09.05.2022. godine kod profesorke Zorice Sagić se nalaze u prilogu.

Menadžment inovacija, Marketing

20. maj 2022

Popravni kolokvijum iz predmeta Menadžment inovacija održaće se 23. maja 2022. godine u 13:00 časova u kabinetu 317, a popravni kolokvijum iz predmeta Marketing 23. maja 2022. godine u 15:00 časova u kabinetu 207.

Statistika, Matematika 2

16. maj 2022

Popravni kolokvijumi iz nastavnog predmeta Statistika biće održani 25.maja u 15 časova ko radi prvi i u 16 časova ko radi drugi kolokvijum. Student može raditi samo jedan popravni kolokvijum po izboru.
Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Matematika 2 biće takođe 25.maja u 17 časova za one studente koji rade prvi i u 18 časova koji rade drugi kolokvijum. Predaja domaćih zadataka iz nastavnog predmeta Matematika 2 je do 25. maja 2022.godine.

Instalacije vodooda i kanalizacije

12. maj 2022

Podsetnik sadržaja elaborata za nastavni predmet Instalacije vodovoda i kanalizacije.

Instalacije vodooda i kanalizacije

12. maj 2022

Treći kolokvijum iz nastavnog predmeta Instalacije vodooda i kanalizacije, deo vodovod, biće održan 18.05.2022. godine. Studenti treba da ponesu sve crteže dosadašnjih vežbi na pregled kada dodju na kolokvijum, prema spisku koji se nalazi u nastavnim materijalima.

dr Dejan MILIVOJEVIĆ

Merenje i kontrola kvaliteta, Otpornost materijala

12. maj 2022

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta održaće se u petak, 20. maja 2022. godine sa početkom u 11 časova, učionica 110. Prijem i odbrana grafičkih radova iz nastavnog predmeta Otpornost materijala obaviće se u petak, 27. maja 2022. godine sa početkom u 11 časova, što je ujedno i poslednji rok za predaju grafičkih radova.

Test, Stručna praksa

30. april 2022

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Tehnologije voća i povrća

29. april 2022

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Tehnologije voća i povrća.

Poresko planiranje

28. april 2022

Kolokvijum i predavanje iz nastavnog predmeta Poresko planiranje održaće se u subotu, 7. maja 2022. godine u 12 časova.

Energetski samoodržive zgrade

28. april 2022

Poštovane kolege, zainteresovani treba da dođu u sredu 04.05.2022. godine posle u 16 časova na konsultacije u vezi izrade semestralnog zadatka iz nastavnog predmeta Energetski samoodržive zgrade.

Predmetni nastavnik D.Milivojevć

Kolokvijumi, dr Zorica Tanasković

28. april 2022

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta Organizacija treninga, Strategijski menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Merenje i kontrola kvaliteta

26. april 2022

Obaveštavaju se studenti I godine Mašinstva, da će vežbe iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta biti održane sutra, u sredu 27.4. od 15 časova u kabinetu 110.

Matemtika 2

26. april 2022

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Matematika 2 održaće se u sledećim terminima:

 • studijski program Mašinko inženjerstvo i Građevinsko inženjerstvo 27. maj 2022.godine u 17 časova,
 • studijski program Informacione tehnologije i Tehnološko inženjerstvo 27. maj 2022.godine u 18 časova.

Instalacije vodovoda i kanalizacije

22. april 2022

Zainteresovai studenti studijskog programa Građevinsko inženjerstvo mogu polagati drugi kolokvijum iz predmeta Instalacije vodovoda i kanalizacije u sredu, 27. aprila 2022. godine.

Menadžment kvaliteta

17. april 2022

Upis ocena iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta održaće se u petak ( 22. 04. 22 ) u učionici 110.

Poslovni engleski jezik

15. april 2022

I kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik (master studije) održaće se u četvrtak, 21.04.2022. godine u 15:00h, u amfiteatru 302.

Energetski samoodržive zgrade

14. april 2022

Postavljen je novi nastavni materijal u predmetnu fasciklu prof. dr Dejana Milivojevića iz nastavnog predmeta Energetski samoodržive zgrade.

Predavanja i vežbe, dr Dejan Milivojević

14. april 2022

Predavanja i vežbe za studente master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo neće biti održani 15.04.2022. godine usled prečih obaveza predmetnog nastavnika.

Kolokvijumi, dr Momčilo Vasiljević

14. april 2022

Prvi kolokvijum iz nastavnih predmeta Finansijsko izveštavanje i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća i popravni prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, održaće se u petak, 29.04.2022. godine, u terminu od 17h, u slušaonici 109.

Master rad

12. april 2022

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Energetski samoodržive zgrade

12. april 2022

Postovane kolege, uvažavajući okolnosti da neki od vas, iz opravdanih razloga, neće biti u mogućnosti da prisustvuju predavnjima i vežbama iz nastavnog predmeta Energetski samoodržive zgrade, dostavljaju se u fasciklu predmeta materijali-predavnja koja sam priredio zajedno sa mojim studentima ranijih generacija. U materijalima je i semestralni zadatak za koji ćete uskoro dobiti i podloge.

dr Dejan MILIVOJEVIĆ

Engleski jezik 1

11. april 2022

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam održaće se u ponedeljak, 18.04.2022. godine u 11 h, u slušaonici 318.

Ispiti, mr Dragiša Mićić

11. april 2022

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta predmetnog nastavnika mr Dragiše Mićića:

Bezbednost na radu

11. april 2022

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu po studijskim programima:

Organizacija rada i Industrijski menadžment

07. april 2022

Rezultati polaganja ispita iz nastavnih predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment.

Test, Stručna praksa

07. april 2022

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu

Marketing usluga

06. april 2022

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog pedmeta Marketing usluga.

Objektno orijentisano programiranje

04. april 2022

Ispit iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje u aprilskom roku se odlaže do utorka, 19. aprila u 12 časova. Pre ispita sve predispitne obaveze moraju biti ispunjene.Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti asistentu Dragani Knežević putem maila ili u terminu konsultacija.

Zgradarstvo

04. april 2022

Rezultati ispita iz predmeta Zgradarstvo nalaze se u prilogu. Upisivae ocena u prijave i indeks obavié se nakon zavrsetka ispitnog roka a prve radne nedelje u vreme konsultacija u sredu 13.04. 2022. od 11 casova.

Engleski jezik 2

04. april 2022

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 2 - izborni predmet nalaze se u prilogu. Upis ocena/usmeni ispit održaće se u utorak, 05.04.2022. godine u 14 h u kabinetu 316.

Test, stručna praksa

03. april 2022

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Transportni sistemi

1. april 2022

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Transportni sistemi održaće se u sredu, 13. aprila 2022. godine sa početkom u 11 časova.

Ispit, Kolokvijum, dr Dejan Milivojević

30. mart 2022

Ispit iz nastavnog predmeta Završni radovi položili su Natasa Vranić UA 19/19 ocena 6 i Jovana Kostić UA 18/19 ocena 6.
Rezultati kolokvijuma Unutrašnja arhitektura iz Instalacija u arh.deo VI k biće istaknuti na oglasnoj tabli kabineta u toku dana.

Ispiti, Engleski jezik 1 i 2

30. mart 2022

Ispiti iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održaće se u petak, 01.04.2022. godine u 17h, u amfiteatru 302.

Instalacije vodovoda i kanalizacije i Zavrišni radovi

29. mart 2022

Ispiti iz nastavnih predmeta Instalacije vodovoda i kanalizacije i Završni radovi počeće u isto vreme, u 15.00 časova.

Nove tehnologije i materijali

29. mart 2022

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Nove tehnologije i materijali.

Specijalna računovodstva i Međunarodni računovodstveni standardi

28. mart 2022

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta Specijalna računovodstva i Međunarodni računovodstveni standardi, rađenih 25.03.2022. godine:

Merenje i kontrola kvaliteta

28. mart 2022

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Obaveštenje, dr Zorica Sagić

25. mart 2022

Za vreme aprilskog ispitnog roka od 28. marta do 8. aprila 2022. godine, ne održava se nastava, tako da će dr Zorica Sagić biti prisutna u Odseku samo za vreme održavanja ispita.

Merenje i kontrola kvaliteta

21. mart 2022

Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta biće obavljen u petak, 25. marta 2022. godine sa početkom u 12 časova, učionica 110.

Infektologija sa zdravstvenom negom

16. mart 2022

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 1. aprila 2022. godine u 13h u Kabinetu zdravstvene nege(303).

Prevencija i kontrola bolničkih infekcija

16. mart 2022

Praktični ispit iz predmeta Prevencija i kontrola bolničkih infekcija će se održati 31. marta 2022. godine u 13h u Kabinetu zdravstvene nege(303).

Engleski jezik 1

14. mart 2022

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održače se u ponedeljak, 21.03.2022. godine, u amfiteatru 302, prema sledećem rasporedu:

 • 9:00 -10:00 - studijski programi: Menadžment i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija, Mašinstvo, Unutrašnja arhitektura i Informacione tehnologije
 • 10:00-11:00 - studijski programi: Zdravstvena nega, Tehnološko inženjerstvo, Građevinsko inženjerstvo
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Statistika, Matematika 2

14. mart 2022

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Statistika će biti održan, 16.03.2022.godine u 15 časova.

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Matematika 2 održaće se u sledećim terminima po sludijskim programima:

 • Mašinstvo i Građevinsko inženjerstvo, 16.03.2022.godine u 16 časova
 • .
 • Informacione tehnologije i Tehnološko inženjerstvo, 16.03.2022.godine u 17 časova
 • .

Domaći zadaci, dr Ljubica Diković

14. mart 2022

Predaja i odbrana domaćih zadataka za sve predmete koje drži dr Ljubica Diković (za studente koji nemaju predispitni uslov za aprilski ispitni rok): Matematika 1, Matematika 2, Poslovna matematika, Stereometrija, Algoritmi i diskretna matematika biće organizovana dana 30.3.2022. godine u 9 časova u sali 109.

Termini kolokvijuma, dr Momčilo Vasiljevića

10. mart 2022

Termini kolokvijuma iz nastavnih predmeta kod profesora dr Momčila Vasiljevića:

 • U utorak, 22. marta 2022. godine održaće se popravni kolokvijumi iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo i Interna revizija sa početkom od 10h.
 • U petak, 25. marta 2022. godine održaće se popravni kolokvijumi iz nastavnih predmeta Međunarodni računovodstveni standardi i Kontrola i revizija sa početkom od 9h.
 • U petak, 25. marta 2022. godine održaće se prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva sa početkom od 9h.

Stambene zgrade

9. mart 2022

Uvaženi studenti, s obzirom da se ocena izvodi iz ispita i semestralnog zadatka, a svi ste položili ispit, to Vas moram izvestiti da do aprilskog roka MORAM da predam ispitne prijave i spiskove u Studentsku službu. To znači da ćete opet plaćati ispitnu prijavu u koliko ne odgovorite na primedbe koje sam Vam blagovremeno prosledio vezano za Semestralni zadatak.
Do sada su dve grupe predale rad i dobili zaključnu ocenu. Konsultacije su sredom od 11 časova.
Zakazujem za sledeću nedelju nastavu iz Energetski samoodrzivih zgrada ali ne u petak vec u sredu posle 15 casova. Molim da mi na link mejl odgovorite da li ste u mogućnosti da prisustvujete nastavi.

dr Dejan Milivojević

Instalacije u zgradama i Instalacije vodovoda i kanalizacije

03. mart 2022

U sredu 09.03. prema rasporedu obaviće se pregled urađenih vežbi, od 12.00 UA od 13.00 GR

KOLOKVIJUMI

UA prvi kolokvijum, teorijski deo obaviće se u utorak 08.03.2022. godine prema rasporedu ukoliko dan bude neradan, teorijski deo obavice se u sredu 09.03. od 11.00 casova
UA prvi kolokvijum obavice se praktican deo u sredu 09.03.
GR prvi kolokvijum obavice se u sredu 09.03. teorijski deo
GR prvi kolokvijum obavice se u sredu 09.03. praktican deo
Za teorijski deo pripremiti pitanja na kraju svakog predavnja a pitanja se nalaze u udzbeniku.
Predavanja 1,2 i 3.
Za praktican deo u udzbeniku pogledati VEZBU br.1 i predavanje br.4, poglavlja 2.4.1, 2.4.2, i 2.4.3 str.43-45.

dr Dejan Milivojević

Otpornost materijala

03. mart 2022

Obaveštavaju se studenti da ce vežbe iz nastavnog predmeta Otpornost materijala kod mašinaca biti održane u petak (11.03.2022) sa početkom u 12 - časova, učionica 110. Vežbe su namenjene za pripremu izrade prvog grafičkog rada.

Nemački jezik 1

02. mart 2022

Nadoknada vežbi iz nastavnog predmeta Nemački jezik 1 održaće se 2. marta 2022. godine od 17 časova.

Energetski samoodržive zgrade

28. februar 2022

U fascikli nastavnog predmeta Energetski samoodržive zgrade dopdati su materijali za on line predavanja.

dr Dejan Milivojević

Test, Stručna praksa

28. februar 2022

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu

Energetski samoodržive zgrade, Stambene zgrade

23. februar 2022

Kolege koje su izabrale predmet Energetski samoodržive zgrade potrebno je da prisustvuju u petak 25.02.2022. godine. Termin je prema rasporedu od 14 časova. Pored toga, grupe i pojedinci koji su sredili semestralni zadatak iz predmeta Stambene zgrade potrebno je da isti obrade u pdf formatu, da ga u tom obliki ponesu, ali da i na moj mejl pošalju radi pregleda pre odbrane.

dr Dejan Milivojević

Transportni sistemi

21. februar 2022

Nastava iz nastavnog predmeta Transportni sistemi održaće se prema već objavljenom rasporedu u sreda, 23. februar 2022. godine od 9 časova, učionica 110.

Zgradarstvo

18. februar 2022

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Zgradarstvo po studijskim programima:

U gornjem redu su rezultati teorijskog dela-testa, prvi broj označava maks.br poena a drugi osvojeni br poena kandidata u donjem redu su rezultati praktičnog dela, prvi broj označava maks.br poena a drugi osvojeni br poena kandidata uspešno položen kolokvijum je ako iz oba dela imate više od 50 procenata poena, mada, ovog pravila se ne pridržavamo najstriktnije jer se uzimaju u obzir i rezultati sa vežbi i sa drugog kolokvijuma. Studenti koji su položili sa uspehom test a nisu ispunili 50 procenata na praktičnom delu treba više da porade na tom planu. Upisivanje bodova u indeks u sredu na vežbama.

Energetski samoodržive zgrade

17. februar 2022

Studenti koji su izabrali predmet Energetski samoodržive zgrade na studijskom programu master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo treba da pročitaju materijal koji je dostavljen u fasciklu predmeta Energetski samoodrzive zgrade, predmetnog nastavnika dr Dejana Milivojevića, kako bi lakše pratili uvodno predavanje i kako bi mogli da postave pitanja. Uvodno predavanje održaće se prema dogovoru sa studentima kada se završi odluka o izbornim predmetima.

Ponašanje potrošača u turizmu

11. februar 2022

Uvodno predavanje iz nastavnog predmeta Ponašanje potrošača u turizmu održaće se u petak, 18. februara 2022. godine od 14 časova, učionica 305.

Energetski samoodržive zgrade

10. februar 2022

Poštovane kolege na studijskom programu master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo koji u letnjem semestru slušaju nastavni predmet Energetski samoodržive zgrade (ili im je priznat sa SS), molim da mi se prijavite na mejl.

prof. dr Dejan Milivojević

Urgentna medicina sa zdravstvenom negom

09. februar 2022

Uvodno predavanje iz nastavnog predmeta Urgentna medicina sa zdravstvenom negom održaće se u četvrtak, 17. februara 2022. godine od 17 časova, učionica 110.

Upravljanje gradjevinskim projektima

08. februar 2022

Predavanja iz predmeta Upravljanje gradjevinskim projektima (izborni predmet) na studijskim programima Građevinsko inženjerstvo i Unutrašnja arhitektura održaće se u četvrtak od 10 do 12 časova u učionici 207.

Stambene zgrade

07. februar 2022

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Stambene zgrade na studijskom programu master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo.

Ispiti, kolokvijumi, mr Dragiša Mićić

07. februar 2022

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta predavača mr Dragiše Mićića:

Organizacija rada

04. februar 2022

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Organizacija rada.

Stambene zgrade

04. februar 2022

Obaveštenje predmetnog nastavnika dr Dejana Milivojevića iz nastavnog predmeta Stambene zgrade na studijskom programu master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo.

Zgradarstvo

04. februar 2022

Pregled ispravki elaborata, zaključivanje i upisivanje ocena iz nastavnog predmeta Zgradarstvo na studijskim programima Građevinsko inženjerstvo i Unutrašnja arhitektura održaće se u sledećim terminima:

 • Unutrašnju arhitekturu, utorak 08. februar 2022. godine od 12 do 14 časova
 • Građevinsko inženjerstvo, sreda 09. februar 2022. godine od 15 časova

Osnove farmakologije i farmakoterapije

04. februar 2022

Rezultati pismenog ispita iz nastavnog predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Termodinamika

03. februar 2022

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika.

Bezbednost na radu

03. februar 2022

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu po studijskim programima:

Rezultati, dr Zorica Sagić

03. februar 2022

Rezultati ispita predmetnog nastavnika dr Zorice Sagić održanih 31. januara 2022. godine.

Saobraćajnice

03. februar 2022

Vežbe i konsultacije iz nastavnog predmeta Saobraćajnice na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo održaće se 08. februara 2022. godine (utorak), u 11 sati, učionica 109. Mole se studenti da, zbog izrade elaborata (koji je obavezan), dođu u što većem broju.
Napomena: Poneti pribor za crtanje: dva trougla i grafitnu olovku. Osim pribora, sa sobom poneti i digitron.

Statika konstrukcija 1

02. februar 2022

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statika konstrukcija 1.

Objektno orijentisano programiranje

01. februar 2022

Ispit iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje neće se održati 4. februara 2022. godine, kako je planirano po rasporedu, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. O naknadnom terminu ispita studenti će biti obavešteni putem sajta i putem mejla.

Mehanika i Građevinska mehanika

01. februar 2022

Spisak studenata koji su ispunili uslov za polaganje ispita iz predmeta Mehanika i Građevinska mehanika.

Master rad

31. januar 2022

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

31. januar 2022

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu. Usmeni ispit/upis ocena održaće se u sredu, 02.02.2022. godine, u slušaonici 317, prema sledećem rasporedu:

 • 16 h: IN, RR
 • 17 h: PM, TH, UA, ZN

Matematika I

31. januar 2022

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Matematika 1. Upis ocena biće realizovan po grupama prema prethodnom obaveštenju na sajtu, dana 31.1.2022. godine počev od 9 časova u sali 110.

Hemija 1

28. januar 2022

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija 1.

Zgradarstvo, Osnove projektovanja i Završni radovi

28. januar 2022

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Zgradarstvo, Osnove projektovanja i Završni radovi.

Stereometrija

27. januar 2022

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Stereometrija.

Poslovna matematika

27. januar 2022

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovna matematika po studijskim programima:

Infektologija sa zdravstvenom negom

27. januar 2022

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 1. februara 2022. godine u 12 časova na TS2 OB Užice(Maske su obavezne).

Master rad

26. januar 2022

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Stručna praksa 1 i 2, Građevinsko inženjerstvo

25. januar 2022

Ispit iz nastavnih predmeta Stručna praksa GR 1 i Stručna praksa GR 2 održaće se 31.01.2022. godine u 12 časova u kabinetu 206, umesto u 8 časova kako je planirano po rasporedu ispita.

Engleski jezik 2

24. januar 2022

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 po studijskim programima:

Operativni sistemi

24. januar 2022

Raspored studenata za polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi je objavljen na Moodle stranici predmeta. Mole se studenti da se pridržavaju rasporeda.

Zgradarstvo

24. januar 2022

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Zgradarstvo.

Stereometrija, Poslovne matematika i Matematika 1

24. januar 2022

Pismeni deo ispita iz nastavnih predmeta Stereometrija, Poslovne matematika i Matematika 1 biće održani prema terminima datim u Rasporedu ispita.
Upis ocena u indeks i potpis radi overe semestra - ZA SVE STUDENTE, koji rade i koji ne rade ispit, biće organizovan u sledećim terminima:

 • STEREOMETRIJA, ponedeljak, 31.1.2022. godine sala 110, 9 časova
 • POSLOVNA MATEMATIKA, ponedeljak, 31.1.2022. godine sala 110, 10 časova TURIZAM
 • POSLOVNA MATEMATIKA, ponedeljak, 31.1.2022. godine sala 110, 11 časova MENADZMENT
 • POSLOVNA MATEMATIKA, ponedeljak, 31.1.2022. godine sala 110, 12 časova RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • MATEMATIKA 1, ponedeljak, 31.1.2022. godine sala 110, 13 časova INFORM.TEHNOLOGIJE
 • MATEMATIKA 1, ponedeljak, 31.1.2022. godine sala 110, 14 časova MAŠINSTVO
 • MATEMATIKA 1, ponedeljak, 31.1.2022. godine sala 110, 15 časova GRADJEVINA+TEHN.INŽENJERSTVO
Svi studenti donose indeks, a oni koji su položili ispit, POPUNJENU ISPITNU PRIJAVU.

Tehnologija mesa i mesnih prerađevina,Tehnologija mleka i proizvoda od mleka

21. januar 2022

Predispitni bodovi iz nastavnih predmeta

Mehanika i Građevinska mehanika

21. januar 2022

Potpisivanje indeksa za overu semestra i upis ostvarenih predispitnih poena iz nastavnih predmeta Mehanika i Građevinska mehanika će se obaviti u petak ( 04.02.2022 ) sa početkom u 11:30 časova, učionica 109.

Menadžment kvaliteta

21. januar 2022

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

19. januar 2022

Rezultati IV kolokvijuma iz nastavnog predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Algoritmi i diskretna matematika, Informatička metodologija

19. januar 2022

Potpisivanje indeksa za overu semestra i upis ostvarenih predispitnih poena iz nastavnih predmeta Algoritmi i diskretna matematika i Informatička metodologija istra\iva;kog rada na master strukovnim studijama će se obaviti u predviđenom terminu ispita, na početku ispita.

Matematika 1, Poslovna matematika, Stereometrija

19. januar 2022

Potpisivanje indeksa za overu semestra i upis ostvarenih predispitnih poena će se obaviti u predviđenom terminu ispita, na početku ispita.

Mehanika i Građevinska mehanika

17. januar 2022

Rezultati grafičkih radova iz nastavnih predmeta Mehanika i Građevinska mehanika.

Pedijatrija sa zdravstvenom negom

13. januar 2022

Praktični deo ispita iz nastavnog predmeta Pedijatrija sa zdravstvenom negom održaće se 17. januara 2022. godine u 15 časova, učionica 109.

Engleski jezik 2

12. januar 2022

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 - izborni predmet održaće se u sredu, 19.01.2022. godine, u slušaonici 317, prema sledećem rasporedu:

 • 17:00 h - studijski programi: Informacione tehnologije, Računovodstvo i revizija, Unutrašnja arhitektura i Mašinstvo
 • 18:00 h - studijski programi: Zdravstvena nega, Tehnološko inženjerstvo i Menadžment i preduzetništvo
Prezentacije seminarskih radova održaće se u četvrtak, 20.01.2022. godine, u slušaonici 317, u 17:00 h. Neophodno je doneti i odštampane seminarske radove.

Engleski jezik 2

12. januar 2022

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskog programa Turizam održaće se u sredu 19.01.2022. godine u 10:00 h, u slušaonici 304.
Prezentacije seminarskih radova održaće se u četvrtak, 20.01.2022. godine, u 10:00 h u slušaonici 110.

Kolokvijumi, profesor Momčilo Vasiljević

10. januar 2022

Termini kolokvijuma kod profesora Momčila Vasiljevića:

 • Drugi kolokvijum iz Upravljačkog računovodstva održaće se 13.01.2022. od 16:30h
 • Popravni kolokvijum iz Kontrole i revizije održaće se 17.01.2022. od 16h
 • Popravni kolokvijum iz Interne revizije održaće se 17.01.2022. od 16h
 • Popravni kolokvijum iz Međunarodnih računovodstvenih standarda održaće se 19.01.2022. od 9h
 • Popravni kolokvijum iz Upravljačkog računovodstva održaće se 21.01.2022. od 16h

Mehanika i građevinska mehanika

10. januar 2022

Studenti master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo treba da preuzmu materijale iz nastavnog predmeta Stambene zgrade koji su dostavljeni u fascikli predmeta nastavnika Dejana Milivojevića. Podsećam na zakazano predavanje u četvrtak 20. januara 2022. godine. Kontakt mejl.

Upravljanje projektima

10. januar 2022

Kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima planiran za 10. januar 2022. godine u 13 časova, neće biti održan. Novi termin kolokvijuma je u terminu ispita u januarskom ispitnom roku.

Menadžment u turizmu

10. januar 2022

Kolokvijum iz predmeta Menadžment u turizmu planiran za 10. januar 2022. godine u 14 časova, neće biti održan. Novi termin kolokvijuma je u terminu ispita u januarskom ispitnom roku.

Nastavni predmeti, Zdravstvena nega

30. decembar 2021

U prilogu je spisak studenata koji ne ispunjavaju uslov za izlazak na prakticni deo ispita iz sledecih predmeta:

Studenti koji su na spisku, mogu ostvariti uslov za izlazak na praktični deo ispita polaganjem ulaznog testa. Termin za ulazni test je 10.01.2022. u 14h, amfiteatar 109.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

30. decembar 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Obaveštenje, dr Dejan Milivojević

29. decembar 2021

Obaveštenje studentima Osnovnih i Master strukovnih studija iz nastavnih predmeta predmetnog nastavnika prof.dr Dejana Milivojevića.

Materijali

24. decembar 2021

Rezultate prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Materijali.

Menadžment kvaliteta

24. decembar 2021

Obaveštavaju se studenti koji nisu predali Seminarske radove I i II iz predmeta Menadžment kvaliteta, da će predaja i odbrana radova biti 17. januara 2022. godine, u kabinetu 110, sa početkom u 13 časova.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

23. decembar 2021

Spisak studenata koji su položili III kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Mehanika i građevinska mehanika

21. decembar 2021

Konsultacije iz nastavnog predmeta Mehanika i građevinska mehanika održaće se u utorak, 28.12.2021. godine od 12 časova, učionica 110.

Upravljačko računovodstvo

21. decembar 2021

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u petak, 24.12.2021. godine od 17 časova.

Menadžment kvaliteta

20. decembar 2021

Polaganje drugog kolovijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta obaviće se u utorak, 18. januara 2022. godine sa početkom u 12 časova, učionica 110.

Mehanika i građevinska mehanika

20. decembar 2021

Rezultati grafičkih radova iz nastavnog predmeta Mehanika i građevinska mehanika se nalaze u prilogu.
Urađen treći grafički rad poslati na mejl predmetnog nastavnika najkasnije do 11. januara 2022. godine.

Upravljačko računovodstvo

19. decembar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Menadžment u turizmu

18. decembar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment u turizmu.

Prvi kolokvijum, Zgradarstvo

14. novembar 2021

U prvom redu su rezultati iz teorijskog dela, prvi broj označava maksimalan broj poena, drugi broj osvojenih poena.
U drugom redu su rezultati iz praktičnog dela, prvi broj označava maksimalan broj poena, drugi broj osvojenih poena.
Studenti koji imaju 50 posto i više osvojenih poena iz oba dela položili su kolokvijum u celini, ostali studenti koji nemaju oba položena dela treba da se pozabave onim delom gde su osvojili manje poena, najčešće je to praktićan deo.
Upis rezultata u indeks u sredu 14.12. posle vežbi. Predmetni nastavnik

Master rad

14. novembar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

14. decembar 2021

Termini kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija.

Menadžment kvaliteta - II seminarski rad

13. decembar 2021

Obaveštavaju se studenti da će predaja i odbrana II seminarskog rada iz predmeta Menadžment kvaliteta biće održana u ponedeljak, 20. decembra, sa početkom u 13 časova u kabinetu 110.

Predavanja, dr Momčilo Vasiljević

12. decembar 2021

Predavanja od 13. i 14.12.2021. godine iz predmeta Upravljačko računovodstvo, Kontrola i revizija, Interna revizija, Međunarodni računovodstveni standardi održaće se preko Zoom aplikacije.

Stambene zgrade

12. decembar 2021

Poštovane kolege studenti master studija, u nastavnim materijalima nastavnog predmeta Stambene zgrade je dodat PDF dokument, katalog svih prispelih radova na Konkurs za Lazarevac, Rasadnik. Zainteresovani studenti mogu pogledati i diskutovati materijal.

D.Milivojevic, prof.

Kolokvijumi, dr Momčilo Vasiljević

09. decembar 2021

Termini kolokvijuma iz sledećih nastavnih predmeta:

 • Upravljačko računovodstvo, 15.12.2021. godine od 17-20 časova
 • Kontrola i revizija, 23.12.2021. godine od 10-11 i 30 časova
 • Interna revizija, 27.12.2021. godine od 16-17 i 30 časova
 • Međunarodni računovodstveni standardi, 29.12.2021. godine od 9-10 i 30 časova

Menadžment kvaliteta

09. decembar 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta.

Engleski jezik 2

09. decembar 2021

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 po studijskim programima:

Kolokvijumi, dr Tatjana Marinković

08. decembar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta:

Nastava, mr Jelena Markićević

06. decembar 2021

Obaveštavaju se studenti da se za predmete Građevinski materijali, Materijali u savremenom građevinarstvu, Savremeni materijali u enterijeru i Organizacija građenja i građevinska mehanizacija koje drži predavač mr Jelena Markićević upišu kao korisnici (upisani studenti) na Moodle platformu, na odgovarajuće kurseve , koji se redovno ažuriraju (postavljaju predavanja i vežbe).
Obavezno pri upisu navesti i mejl da bi se omogućila komunikacija.
Studenti koji se ne prijave na Moodle - Predmet koji slušaju u ovom semestru, neće realizovati predispitne obaveze (seminarske, eleborat i sl....) pa im neće biti omogućeno polaganje ispita u januaru.

Nastava, dr Zorica Sagić

06. decembar 2021

Predavanja/vežbe iz nastavnog predmeta Menadžment u turizmu neće biti održane u ponedeljak, 06.12.2021. godine. Kolokvijum iz ovog predmeta će biti održan 13.12.2021. godine sa početkom u 11h.
Predavanja/vežbe iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima i Marketing menadžment turističke destinacije biće održana 13.12.2021. godine od 13h.

Organizacija rada

03. decembar 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija rada.

Engleski jezik 2

03. decembar 2021

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskog programa Turizam održaće se u sredu, 08.12.2021. godine, u 10 časova, slušaonica 304.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks. Nošenje maske je obavezno.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

01. decembar 2021

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Engleski jezik 2

29. novembar 2021

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 - izborni predmet održaće se prema sledećem rasporedu:

 • 06.12.2021. godine u 9:00 (slušaonica 302) - Menadžment i preduzetništvo, Zdravstvena nega, Mašinstvo
 • 06.12.2021. godine u 10:00 h (slušaonica 302) - Informacione tehnologije, Unutrašnja arhitektura, Tehnološko inženjerstvo i Računovodstvo i revizija
Na kolokvijum obavezno poneti indeks i masku.

Mehanika i građevinska mehanika

29. novembar 2021

Potrebno je do 14. decembra 2021. godine predati uraden drugi grafički rad iz predmeta Mehanika i građevinska mehanika, slanjem na e-mail.

Menadžment kvaliteta

29. novembar 2021

Polaganje prvog kolokvijuma(К1) iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta održaće se u utorak, 7. decembra 2021. godine sa početkom u 12 časova, učionica 110.

Predmet Stambene zgrade, master studije

29. novembar 2021

Dana 09.12. održaće se posebno predavanje posvećeno urbanističko-projektantskoj realizaciji projekata stambenog kompleksa višeporodičnog stanovanja na primeru stambenog kompleksa Rasadnik u Lazarevcu.
Pored toga studenti će dobiti podloge za semestralni zadatak kao i informacije o dodatnoj literaturi. Planirano je da tada budu pripremljena i ispitna pitanja. Potrebno je da svi studenti koji su u mogućnosti prisustvuju. Moj mail za korespodenciju je milivojevic.dejan3@gmail.com.

S poštovanjem profesor Dejan Milivojević.

Fiskalni sistemi

24. novembar 2021

Vežbe iz predmeta Fiskalni sistemi će održati u petak, 3. decembra 2021. godine sa početkom u 11 časova, kao i u subotu, 4. decembra 2021. godine od 9 časova (vežbe i kolokvijum).

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

22. novembar 2021

Počev od 22.11.2021. godine vežbe iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija biće realizovane prema važećem rasporedu časova. Nadoknada časova vežbi biće planirana u narednom periodu.

Pedijatrija sa zdravstvenom negom

18. novembar 2021

Vežbe iz nastavnog predmeta Pedijatrija sa zdravtsvenom negom ubuduće će se održavati utorkom od 15 časova u amfiteatru 317.

Konsultacije, dr Ivana Bojović

18. novembar 2021

Konsultacije kod dr Ivane Bojović naredne nedelje neće biti održane u redovnom terminu, već u ponedeljak, 22. novembra 2021.godine od 12 do 14h.

Master rad

18. novembar 2021

Apstrakt i Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada Danice Ivanović sa temom "Sakupljanje, transport, tretman i dalje postupanje sa opasnim otpadom (pb šljaka i istrošeni akumulatori)" na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu, mentor dr Ljiljana Trumbulović.

Mehanika

17. novembar 2021

Vežbe iz predmeta Mehanika će biti održane u utorak, 23.11.2021. godine u učionici 110, od 12:00h.

Odbrana završnog rada

17. novembar 2021

Odbrana završnog rada studenta studijskog program Turizam Željka Planinčića TT 57/15 sa temom "Nautika i nautički turizam Republike Srbije" kod mentora dr Radmile Novaković-Kostić, održaće se u četvrtak 18.11. 2021. godine sa početkom u 10:00h u sali 301.

Mehanika i građevinska mehanika

15. novembar 2021

Rezultati prvog grafičkog rada iz nastavnog predmeta Mehanika i građevinska mehanika.

Odbrana završnog rada

15. novembar 2021

Rezime završnog rada studenta turizma Ivana Đurića TT 44/17. Odbrana završnog rada zakazana je za četvrtak, 18.11.2021. godine u 10:00, učionica 301.

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

08. novembar 2021

Zbog bolesti nastavnika, vežbe iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija, u nedelji od 8.11.-12.11. neće biti održane u prostorijama Akademije. Sav materijal sa predavanja i vežbi je postavljen na platformi Mudl.

Zgradarstvo

08. novembar 2021

U utorak 09. novembra 2021. godine otkazuju se konsultacije iz predmeta Zgradarstvo, predmetni nastavnik dr Dejan Milivojević .

Menadžment kvaliteta

08. novembar 2021

Obaveštavaju se studenti da će predaja prvog seminarskog rada iz predmeta Menadžment kvaliteta biti u ponedeljak, 22. novembra u 13 časova, u kabinetu 110.

Odbrana završnih radova

05. novembar 2021

Odbrana završnih radova studenata studijskog programa Turizam Gordane Ilić TT 13/18 sa temom "Turističke vrednosti Madrida", Bojana Stanišića TT 32/17 sa temom "Skijanje, skijališta i ski centri Republike Srbije", Katarina Protić TT 28/18 sa temom završnog rada '' Turističke vrednosti Istanbula''.kod mentora profesorke dr Radmile Novaković-Kostić, je zakazana za utorak 09.11.2021. godine sa početkom u 10:00 u učionici 301.

Vežbe, Zdravstvena nega

03. novembar 2021

U skladu sa epidemiološkom situacijom i mogućnostima realizovanja, vežbe iz kliničkih predmeta na studijskom programu Zdravstvena nega su obavezne i održavaju se po rasporedu u prostorijama Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija. Studenti su obavezni da prisustvuju vežbama, a zbog sprečenosti i mogućeg odsustva, dogovoriti se sa saradnikom koji drži praktičnu nastavu.

Šef katedre za medicinske nauke, spec dr Željko Karganović

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

03. novembar 2021

Vežbe iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija neće se održati u sredu, 3. novembra 2021. godine zbog bolesti predmetnog nastavnika. Vežbe će biti održane preko Zoom platforme u dogovoru sa predmetnim profesorom. Kolokvijum zakazan za 10. novembar 2021. godine, održaće se u drugom terminu, koji će biti naknadno objavljen.

Master rad

03. novembar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Mehanika i građevinska mehanika

01. novembar 2021

Potrebno je urađen Prvi grafički rad poslati na mejl predmetnom nastavniku do 09.11.2021. godine.

Predavanja, dr Zorica Sagić

29. oktobar 2021

Predavanja iz nastavnog predmeta Menadžment u turizmu održaće se u ponedeljak, 1.11.2021. godine sa početkom u 11h. Predavanja iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima i Marketing menadžment turističke destinacije održaće se u ponedeljak, 1.11.2021. godine sa početkom u 14h

Engleski jezik 2

27. oktobar 2021

U četvrtak, 28.10.2021. godine, vežbe iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskog programa Turizam održaće se u školi, od 9:30 do 11:00 h, u slušaonici 110. Studenti su u obavezi da se prijave na Mudl platformu koristeći podatke dobijene u tekstu poziva za prisustvo predavanjima. Na platformu je postavljeno detaljno obaveštenje o predispitnim i ispitnim obavezama u okviru ovog predmeta.

Odbrana Završnog rada

25. oktobar 2021

Rezime završnog rada studenta turizma Nevene Zrnjević TT 22/17. Odbrana završnog rada je zakazana za četvrtak, 28.10.2021. godine u 10:00.

Nastava, dr Zorica Sagić

25. oktobar 2021

Sva nastava kod profesorke Zorice Sagić predviđene za danas 25. oktobar 2021. godine odnosno predavanja/vežbe iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima, Menadžment u turzimu i Marketing menadžment turističke destinacije otkazana su iz zdravstvenih razloga. O narednom terminu održavanja istih studenti će biti obavešteni.

Privredno pravo, Pravni aspekti zdravstvene nege

22. oktobar 2021

Potrebno je da studenti koji u ovom semestru slušaju nastavne predmete Privredno pravo i Pravni aspekti zdravstvene nege dostave svoje e-mail adrese predmetnom nastavniku dr Milici Župljanić na sledeći e-mail

Konsultativna nastava, dr Dejan Milivojević

22. oktobar 2021

Poštovane kolege, studenti studijskog programa Unutrašnja arhitektura (3 semestar) zakazana konsultativna nastava za ponedeljak u 13:00 časova otkazuje se usled nepredviđenih okolnosti. Molim da uvažite moje izvinjenje, nadoknadićemo u najkraćem roku, dr Dejan Milivojević.

Upravljanje projektima i Marketing menadžment turističke destinacije

22. oktobar 2021

Vežbe iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima i Marketing menadžment turističke destinacije na master studijama neće biti održane u petak, 22.10.2021. godine, već u ponedeljak 25.10.2021. godine, u terminu od 14h.

Organizacija građenja i građjevinska mehanizacija

21. oktobar 2021

Obaveštavaju se studenti 5 semestra OSS Građevinsko inženjersvo da se predavanja 21.10.2021. godine u 15 časova iz predmeta Organizacija građenja i građjevinska mehanizacija neće održati zbog sprečenosti nastavnika.

Nastavni materijali, dr Dejan Milivojević

19. oktobar 2021

Nastavni materijali, predavanja, vežbe i drugo iz nastavnih predmeta Zgradarstvo, Osnove projektovanja, Završni radovi, Instalacije u zgradama, Instalacije vodovoda i kanalizacije i Stambene zgrade dostupni su na sajtu škole u fasciklama nastavnih materijala na stranici profesora Dejana Milivojevića.

Upravljanje projektima

19. oktobar 2021

Vežbe iz nastavnog predmeta Upravljanje projektima na master studijama neće biti održane u petak, 22.10.2021. godine, već u ponedeljak 25.10.2021. godine u terminu od 13h do 15h.

Stručna praksa, Master PEiM (Turizam)

16. oktobar 2021

Rok za završetak Virtuelne stručne prakse koja se realizuje u okviru DIMPS projekta je 01.11.2021. godine. Radovi moraju biti postavljeni na platformi i poslati mentorima iz privrede zaključno sa 31.10.2021. godine, do ponoći. Nakon isteka ovoga roka radovi neće biti prihvaćeni, što će značiti da studenti nisu završili ovakav vid prakse.

Mašine alatke

15. oktobar 2021

Uvodni čas iz nastavnog predmeta Mašine alatke biće održan u utorak, 19. oktobra 2021. godine sa početkom u 12 časova, učionica 110.

Nastava, mr Biljana Đuričić

15. oktobar 2021

Uvodna predavanja iz predmeta Finansijska analiza i Finansijsko računovodstvo na OSS Računovodstvo i revizija i Finansijski menadzment i Finansijska analiza poslovanja na MSS Poslovna ekonomija i mendažment neće biti održana u nastavnoj sedmici od 18. do 22. oktobra, već u nastavnoj sedmici od 25. do 29. oktobra 2021. godine.

Interna medicina sa zdravstvenom negom 1

15. oktobar 2021

Raspored studenata po grupama za vežbe iz nastavnog predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom 1.

Nastava, dr Momčilo Vasiljević

15. oktobar 2021

Sva predavanja i vežbe kod profesora Momčila Vasiljevića, koja su prema rasporedu planirana da se održe naredne sedmice, odnosno od 18. oktobra do 22. oktobra, neće biti održana u navedenom terminu. Prvi časovi predavanja i vežbi biće održani počev od ponedeljka 25.10.2021. godine, prema objavljenom rasporedu.

Zgradarstvo

14. oktobar 2021

Poštovane kolege, potrebno je da prisustvujete uvodnom predavnju koje će biti održano za studente studijskog programa Građevinsko inženjerstvo, III semestar, iz nastavnog predmeta Zgradarstvo u utorak u 9:00 časova. To predavanje nadovezuje se na uvodni čas koji smo imali.

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

13. oktobar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo, Specijalna računovodstva i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Master rad

11. oktobar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Privredno pravo i Pravni aspekti zdravstvene nege

11. oktobar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Privredno pravo i Pravni aspekti zdravstvene nege.

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrije

11. oktobar 2021

Raspored vežbi iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrije za sredu, 13.10.2021.godine

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

11. oktobar 2021

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika u oktobar 2 ispitnom roku šk. 2020/2021. god.

Rezime Završnih radova

08. oktobar 2021

Rezime završnih radova studenata na studijskom programu Turizam kod mentora dr Radmile Novaković-Kostić i dr Slobodanke Stankov. Odbrana završnih radova je zakazana za ponedeljak, 11.10.2021. godine u učionici 304, od 11:00 časova.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

08. oktobar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Termodinamika i Hemija:

C/C++, Operativni sistemi, El.poslovanje i Računarske mreže

05. oktobar 2021

Ispiti iz nastavnih predmeta C/C++, Operativni sistemi, Elektronsko poslovanje i Računarske mreže održaće se u petak, 8. oktobra 2021. godine sa početkom od 13 časova, umesto kako je planirano po rasporedu od 10 časova.

Fiziologija sa osnovama anatomije

05. oktobar 2021

Predavanja i vežbe iz nastavnog predmeta Fiziologija sa osnovama anatomije održavaće se po rasporedu četvrtkom od 14 časova.

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

04. oktobar 2021

Ispiti iz nastavnih predmeta Specijalna računovodstva, Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća kod profesora Momčila Vasiljevića umesto u petak 08.10.2021. godine biće održani u ponedeljak 11.10.2021. godine sa početkom u 9h.

Privredno pravo, Pravni aspekti zdravstvene nege

04. oktobar 2021

Potrebno je da studenti koji u ovom semestru slušaju nastavne predmete Privredno pravo i Pravni aspekti zdravstvene nege dostave svoje e-mail adrese predmetnom nastavniku dr Milici Župljanić na sledeći e-mail

Rezime Završnih radova

01. oktobar 2021

Rezimei završnih radova studenata na studijskom programu Turizam kod mentora dr Radmile Novaković-Kostić i dr Slobodanke Stankov. Odbrana završnih radova je zakazana za utorak, 05.10.2021. godine u učionici 305, od 13:00 časova.

Master rad

01. oktobar 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećih kandidata:

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

27. septembar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo, Specijalna računovodstva i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Master rad

24. septembar 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećih kandidata:

Ispiti, dr Zorica Sagić

22. septembar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Marketing, Marketing u turizmu, Menadžment inovacija.

Termodinamika i toplotni aparati

22. septembar 2021

Rezultati ispita iz predmeta ermodinamika i toplotni aparati nalaze se u prilogu.

Stručna praksa - Test

22. septembar 2021

Rezultati testa za odlazak na Stručnu praksu nalaze se u prilogu.

Osnove projektovanja

21. septembar 2021

Rezultati ispita iz predmeta Osnove projektovanja nalaze se u prilogu.

C/C++

21. septembar 2021

Rezultati ispita iz predmeta C/C++ nalazi se u prilogu. Usmeni deo ispita će se održati prema znaničnom rasporedu objavljenom na sajtu odseka Užice.

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

20. septembar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo, Specijalna računovodstva i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Engleski jezik 1 i 2 i Poslovnog engleskog jezika

19. septembar 2021

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 i Poslovnog engleskog jezika nalazi se u prilogu. Upis ocena/Usmeni deo ispita održaće se u sredu, 22. septembra 2021. godine u 14:00 časova.

Rezime Završnih radova

16. septembar 2021

Rezimei završnih radova studenata na studijskom programu Turizam kod mentora dr Radmile Novaković-Kostić i dr Slobodanke Stankov. Odbrana završnih radova je zakazana za utorak, 21.9.2021. godine u učionici 304. od 11:00 časova.

Master rad

16. septembar 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećih kandidata:

Konsultacije, dr Vesna Marjanović

15. septembar 2021

Termin konsultacija kod prof. Vesne Marjanović umesto u sredu, 15.09.2021. godine od 13 do 15 časova biće održan u četvrtak, 16.09.2021. godine od 13 do 15 časova (u kabinetu 315).

Klinička letnja stručna praksa 2, Zdravstvena nega

11. septembar 2021

Ispit iz nastavnog predmeta Klinička letnja stručna praksa 2 na studijskom programu Zdravstvena nega , održaće se 14. septembra 2021. godine u terminu od 16 časova, kako je i planirano po rasporedu.

Konsultacije, dr Vesne Krstić Nenadić

11. septembar 2021

Konsultacije kod predavača dr Vesne Krstić Nenadić će se održati 13. septembra 2021. godine u 13 časova, kabinet 320, umesto kako je bilo ranije planirano 16. septembra 2021. godine.

Master rad

10. septembar 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećih kandidata:

C/C++

9. septembar 2021

Dodatni termin za predispitne obaveze iz predmeta C/C++ je 16.09.2021. godine u 12:30 (lab 319/308). Studenti koji nemaju položene predispitne obaveze ili žele da ponište/poprave bodove sa istih mogu to uraditi 16.09.2021. godine kako bi u terminu ispita polagali ispit.

Infektologija sa zdravtvenom negom

9. septembar 2021

Praktični deo ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom održaće se u sredu, 15. septembra 2021. godine od 13 časova na Grudnom odeljenju Opšte bolnice Užice.

Specijalna računovodstva

8. septembar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, održanog 03.09.2021. godine.

Rezultati ispita, dr Momčilo Vasiljević

07. septembar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod predmetnog nastavnika dr Momčila Vasiljevića:

Rezultati ispita, mr Dragiša Mićić

06. septembar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod predmetnog nastavnika mr Dragiše Mićića:

Master rad

31. avgust 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećih kandidata:

Rezultati ispita, dr Zorica Sagić

30. avgust 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod predmetnog nastavnika dr Zorica Sagić:

C/C++

30. avgust 2021

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta C/C++ se nalaze u prilogu.

Računarske mreže

30. avgust 2021

Predaja i odbrana seminarskog rada iz nastavnog predmeta Računarske mreže biće organizovana u sredu, 01.09.2021. godine u 8:30h.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

30. avgust 2021

Ispit iz nastavnog predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju planiran za 31.08.2021. godine će biti održan u petak, 03.09.2021. godine u 12h. Praktični deo ispita će biti u ponedeljak, vreme će naknadno biti određeno.

Rezultati ispita, dr Momčilo Vasiljević

30. avgust 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod predmetnog nastavnika dr Momčila Vasiljevića:

Stručna praksa I i II, Zdravstvena nega

26. avgust 2021

Termini održavanja, kao i raspored studenata po grupama, iz nastavnih predmeta Stručna praksa I i II na studijskom programu Zdravstvena nega:

Završni rad

25. avgust 2021

Obaveštenje o odbrani završnog rada studenta Jelice Đurić TT 37/17:

Infektologija sa zdravtvenom negom

23. avgust 2021

Praktični deo ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom održaće se u sredu, 1. septembra 2021. godine od 13 časova na Grudnom odeljenju Opšte bolnice Užice.

Ispiti, dr Tatjana Marinković

23. avgust 2021

Ispiti iz nastavnih predmeta kod prof. dr Tatjane Marinković u avgustovskom ispitnom roku umesto 24. avgusta održaće se 02. septembra 2021. godine u istim terminima.

Specijalna računovodstva

12. jul 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, održanog 09.07.2021. godine.

Rezultati, dr Momčilo Vasiljević

12. jul 2021

Rezultati iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Momčilo Vasiljević:

Ispiti, dr Vesna Marjanović

09. jul 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod predmetnog nastavnika dr Vesne Marjanović:

Ispiti, dr Zorica Tanasković

08. jul 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Marketing i Menadžment inovacija

07. jul 2021

Rezultati ispita u julskom ispitnom roku iz nastavnih predmeta:

Građevinska mehanika i Merenje i kontrola kvaliteta

07. jul 2021

Ispit iz nastavnih predmeta Građevinska mehanika i Merenje i kontrola kvaliteta održaće se u petak, 9. jula 2021. godine u 13 časova, kabinet 110 ili 109.

C/C++

06. jul 2021

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta C/C++ u julskom ispitnom roku koji se nalaze u prilogu.

Konsultacije, Sandra Stojadinović Jovanović

05. jul 2021

Konsultacije kod prof. Sandre Stojadinović Jovanović ove nedelje održaće se u utorak 06.07.2021. godine u vremenu 08-10h.

Specijalna računovodstva

05. jul 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, rađenog 01.07.2021. godine.

Rezultati, dr Momčilo Vasiljević

05. jul 2021

Rezultati iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Momčilo Vasiljević:

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

03. jul 2021

Ispit iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju na studijskom programu Informacione tehnologije planiran za 06.07.2021. godine u 15h, odlaže se za sredu 07.07.2021. godine u 15h.

Otpornost materijala

02. jul 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Marketing i Marketing u turizmu

01. jul 2021

Ispit iz nastavnih predmeta Marketing i Marketing u turizmu umesto u 10 časova, kako je ranije bilo planirano, održaće se u 11h, istog dana, 05.07.2021. godine.

Web dizajn

30. jun 2021

Ispit iz predmeta Web dizajn na studijskom programu Menadžment odlaže se za petak, 02.07.2021. godine u 17h.

Stručnu praksa, test

29. jun 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Nacrtna geometrija i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

27. jun 2021

Ispit iz Nacrtne geometrije i Tehničkog crtanja sa nacrtnom geometrijom, za studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Unutrašnja arhitektura, koji je u julskom ispitnom roku zakazan za 2. jul, umesto od 8, održaće se istog dana od 11 i 30 časova u sali 208.

Građevinska mehanika i Merenje i kontrola kvaliteta

27. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Građevinska mehanika i Merenje i kontrola kvaliteta.

Rezultati, dr Momčilo Vasiljević

23. jun 2021

Rezultati iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Momčilo Vasiljević:

Specijalna računovodstva

23. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, održanog 18.06.2021. godine.

Mehanika

21. jun 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

21. jun 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Građevinska mehanika.

Menadžment kvaliteta

21. jun 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Master rad

21. jun 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada studenata:

Poresko planiranje

21. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poresko planiranje.

Konsultacije, Sandra Stojadinović Jovanović

21. jun 2021

Konsultacije kod prof. dr Sandre Stojadinović Jovanović održaće se u ponedeljak 21.06.2021. godine u vremenu 14-16h umesto u utorak, 22.06.2021. godine u vremenu 14,30-16,30h.

Hemija

18. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija na studijskom programu Zdravstvena nega.

Termodinamika i toplotni aparati

17. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Hemija 2

17. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Računarsko upravljanje

17. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računarsko upravljanje.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

17. jun 2021

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika u junskom ispitnom roku šk. 2020/2021. god.

Stručna praksa 3, Zdravstvena nega

17. jun 2021

Raspored po grupama i termini iz nastavnog predmeta Stručna praksa 3, za studente studijskog programa Zdravstvena nega (treća godina studija).

Menadžment inovacija, Menadžment u turizmu i Marketing

16. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta:

Test, stručna praksa

16. jun 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu

Mehanika tla i fundiranje

16. jun 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Organzacija rada i Industrijski menadžment

16. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Organzacija rada i Industrijski menadžment.

Računarske mreže

15. jun 2021

Ispit iz predmeta Računarske mreže, planiran za sredu 16.06.2021. godine u 11.30 sati, zbog održavanja panel diskusije "Izazovi informacionih tehnologija - mesto i uloga Akademije Zapadna Srbija u informatičkom prostoru", se pomera za 14.00 časova, sala 302.

Specijalna računvodstva

14. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računvodstva, održanog 08.06.2021. godine.

Merenje i kontrola kvaliteta

14. jun 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Otpornost materijala

14. jun 2021

Rezultati pismenog ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Rezultati, dr Momčilo Vasiljević

14. jun 2021

Rezultati iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Momčilo Vasiljević:

Engleski jezik 1

12. jun 2021

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1, koji je rađen 11.06.2021. godine, nalaze se u prilogu. Usmeni ispit i upis ocena obaviće se u ponedeljak, 14.06.2021. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 16:00h - Računovodtvo i revizija, Zdravstvena nega
 • 17:00h: Mašinstvo, Tehnološko inženjerstvo i Menadžment i preduzetništvo
Potrebno je da u datom terminu budete ispred kabineta 316.

Strategijski menadžment

11. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Strategijski menadžment.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

11. jun 2021

Termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća je ponedeljak 21.06.2021. godine u prostoriji 109 od 14 i 30 časova.

Matematika 2 ili Statistika

10. jun 2021

Studenti koji su položili ispit iz predmeta Matematika 2 ili Statistika preko ostvarenih predispitnih poena i žele da upišu ocenu, treba da dođu sa popunjenom prijavom i indeksom dana 15.juna u 13 časova (Matematika 2) odnosno u 13.30 časova (Statistika) u učionicu 110.
Studenti koji rade ispit iz Matematike 2 (dana 15.6.2021. u 9č, sala 302) ili Statistike (dana 15.6.2021. u 13č, sala 302) dolaze u terminu ispita sa indeksom, ispitnom prijavom i papirom A4.

C/C++

10. jun 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta C/C++.

Engleski jezik 1 i 2

9. jun 2021

Rezultati ispita održanog 09.06.2021. godine u 08 h nalaze se u prilogu. Usmeni ispit i upis ocena održaće se u petak, 11.06.2021. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 10:00 h: UA (Engleski jezik 1), IN (Engleski jezik 1)
 • 13:00 h: TT (Engleski jezik 1)
 • 14:00 h: IN (Engleski jezik 2), GR (Engleski jezik 1)
U zakazanom terminu doći pred kabinet 316.

Savremene metode pripreme vode za piće

8. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Matematika 1, Matematika 2, Statistika, Poslovna matematika i Stereometrija

7. jun 2021

U terminu od 14.06.2021. do 16.07.2021. godine, termini za konsultacije su sredom od 9-11h u učionici 110, za predmete:Matematika 1, Matematika 2, Statistika, Poslovna matematika i Stereometrija. U istom terminu studenti mogu odbraniti bilo koju predispitnu obavezu iz datih predmeta, ukoliko nisu stekli uslov za izlazak na ispit.

Engleski jezik 1

7. jun 2021

Studenti Informacionih tehnologija će pismeni ispit iz nastavnog predmeta Engleski jezika 1 imati 09.06.2021.godine u 08:00h u slušaonici 302.
Pismeni ispit za studente Građevinskog inženjerstva i Unutrašnje arhitekture će, umesto u slušaonici 109, biti u amfiteatru 302, 09.06.2021. godine u 08:00h.
Studenti Tehnološkog inžejerstva i Zdravstvene nege će pismeni ispit iz Engleskog jezika 1 imati 11.06.2021.godine u 12:00h u slušaonici 109.

Hemija

5. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija.

Termodinamika i toplotni aparati

5. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Savremene metode pripreme vode za piće

5. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Specijalna računovodstva

4. jun 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, rađenog 03.06.2021. godine.

Master rad

4. jun 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada studenata:

Nove tehnologije i materijali

3. jun 2021

Ispit iz nastavnog predmeta Nove tehnologije i materijali na studijskom programu Menadžment i preduzetništvo održaće se u ponedeljak, 07. juna 2021. godine u 11 časova.

Zgradarstvo

3. jun 2021

Termin za polaganje ispita iz nastavnog predmeta Zgradarstvo je 08. jun 2021. godine u 16 časova.

Neurologija sa zdravstvenom negom

3. jun 2021

Polaganje praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 07. juna 2021. godine u 15 časova, učionica 318.

Upravljačko računovodstvo

3. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Upr.računovodstvo,Spec.računovodstvo i Rač.malih i srednjih preduzeća

2. jun 2021

Popravni kolokvijumi iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo (prvi), Specijalno računovodstvo (prvi i drugi) i Računovodstva malih i srednjih preduzeća (drugi), održaće se u četvrtak, 03. juna 2021. godine u slušaonici 109, sa početkom u 09:00h.

Engleski jezik 1

2. jun 2021

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 po studijskim programima:

Ginekologija sa zdravstvenom negom

1. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Ginekologija sa zdravstvenom negom.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

1. jun 2021

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Test, Stručna praksa

1. jun 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

31. maj 2021

Popravni drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u četvrtak, 03.06.2021. godine, u 09:00h.

Specijalna računovodstva

31. maj 2021

Rezultati popravnog prvog i drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva.

Merenje i kontrola kvaliteta

31. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Upravljačko računovodstvo, Specijalna računovodstva

29. maj 2021

U četvrtak, 03.06.2021. godine sa početkom u 09:00h, održaće se:

 • Popravni prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo
 • Popravni prvi i drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva
O sali u kojoj će se isti realizovati, studenti će biti naknadno obavešteni.

Nove tehnologije i materijali

28. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nove tehnologije i materijali.

Upravljanje otpadom

28. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje otpadom.

Trgovinski menadžment

27. maj 2021

Finalni rezultati kolokvijuma iz predmeta Trgovinski menadžment.

Upravljačko računovodstvo

27. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Globalna ekonomija

27. maj 2021

Upis ispunjenih predispitnih obaveza (ostvarenih bodova) na predmetu Globalna ekonomija obaviće se u utorak, 01.06.2021. godine, u redovnom terminu nastave (u 17h u sali 109).

Otpornost materijala

27. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Otpornost materijala na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo.

Izvori zagađenja životne i radne sredine

27. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Izvori zagađenja životne i radne sredine.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

26. maj 2021

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 31.06.2021.godine u 12h.

Merenje i kontrola kvaliteta, Otpornost materijala

26. maj 2021

Drugi kolokvijum iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta se polaže u petak, 28.05.2021. godine sa početkom u 12 časova, učionica - 109 ili 110. Svi grafički radovi iz predmeta Otpornost materijala, se predaju odmah posle obavljenog kolokvijuma.

Poslovni engleski jezik

26. maj 2021

II kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik na master studijskom programu Poslovna ekonomija i menadžment održaće se u petak, 04.06.2021. godine, u 17:00 h, u slušaonici 109.

Infektologija sa zdravstvenom negom

25. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Nove tehnologije i materijali

24. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Nove tehnologije i materijali.

Engleski jezik 1

24. maj 2021

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se u ponedeljak, 31.05, prema sledećem rasporedu:

 • IN, GR, ZN, TH: 08:30 h, amfiteatar 302
 • RR, UA, MA, PM: 10:00 h, amfiteatar 302
 • TT: 11:00 h, slušaonica 318
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Specijalna računovodstva

24. maj 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva. Termini popravnih kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva:

 • petak, 28.05.2021. godine, u 11:00h će biti organizovan popravni drugi kolokvijum, u sali 109.
 • subota, 29.05.2021. godine, u 09:00h će biti organizovan popravni prvi kolokvijum, u sali 302.

Kolokvijumi, dr Momčilo Vasiljević

24. maj 2021

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 29.05. 2021. godine u 09:00h u sali 302.
Popravni prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u petak, 28.05. 2021. godine u 11:00h u sali 109.

Matematika 2 i Statistika

24. maj 2021

Termini popravnog kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika.

Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega

24. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega održaće se u sredu, 26. maja 2021. godine od 13 do 14:30 časova, amfiteatar 302.

Ginekologija sa zdravtsvenom negom

24. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Ginekologija sa zdravtsvenom negom održaće se u utorak, 25. maja 2021. godine u 13 časova, amfiteatar 302.

Specijalna računovodstva

20. maj 2021

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se 21.05.2021. godine, u slušaonici 109, sa početkom u 11:00h.

Master rad

19. maj 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Bojane Pecikoze, broj indeksa MB07/18.

Trgovinski menadžment

19. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Trgovinski menadžment.

Infektologija sa zdravstvenom negom

18. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom održaće se 24. maja 2021. godine u 14h, amfiteatar 302.

Marketing

17. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Marketing.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

17. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 24. maja 2021. godine od 14 do 15:30 časova, amfiteatar 109.

Upravljačko računovodstvo

17. maj 2021

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u petak, 21.05.2021. godine u 11:00h u sali 109.

Matematika 2 i Statistika

16. maj 2021

Popravni kolokvijum iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika održaće se u sredu 26. maja 2021. godine u terminu predviđenom za vežbe. Studenti koji žele da rade popravni kolokvijum treba da se u sredu 19. maja 2021. godine u 10:15 časova prijave kod predmetnog nastavnika.
Uvid u radove sa kolokvijuma biće u sredu 19. maja 2021. godine u 10:30 časova.

Saobraćajnice

15. maj 2021

Vežbe i konsultacije iz nastavnog predmeta Saobraćajnice na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo održaće se 19. maja 2021. godine, u 10 sati, učionica 317. Mole se studenti da, zbog izrade elaborata (koji je obavezan), dođu u što većem broju.
Napomena: Poneti pribor za crtanje: dva trougla i grafitnu olovku. Osim pribora, sa sobom poneti i milimetarski papir A4 formata (5-6 listova) i digitron.

Geodezija

15. maj 2021

Odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Geodezija na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo održaće se 19. maja 2021. godine, u 13 sati, učionica 304.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

14. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 24. maja 2021. godine od 14 do 15:30 časova, amfiteatar 109.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

14. maj 2021

Dodatni termin za završavanje predispitnih obaveza za studente studijskih programa Unutrašnja arhitektura i Građevinsko inženjerstvo, na predmetu Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, je četvrtak 03.06.2021. godine u 9h, amfiteatar 109 slobodan.

Nove tehnologije i materijali

13. maj 2021

Obaveštavaju se studenti VI semestra studijskog programa Menadžment da će se kolokvijum iz nastavnih premeta Nove tehnologije i materijali održati 17.maja 2021.god. u 11h.

Obaveštenje za studente IV semestra, Tehnološko inženjerstvo

13. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Izvori zagađenja životne i radne sredine održaće se 18.05.2021.god. u 17h. Kolokvijum iz nastavnog predmeta Upravljanje otpadom održaće se 19.05.2021.god. u 16h.

Merenje i kontrola kvaliteta

13. maj 2021

Odbrana drugog seminarskog rada iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta kod Zorice Lazic pomera se za sredu (26.05.21) sa početkom u 11-časova. Učionica 110 ili 109. Ostale objave ostaju nepromenjene.

Turizam i kultura, Nac.turistička geografija, Tur.regije sveta i Saob. i inf. u turizmu

12. maj 2021

Poslednji rok za dostavu seminarskih radova iz predmeta Turizam i kultura, Nacionalna turistička geografija, Turističke regije sveta i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu je 17.05.2021. godine. Studenti su u obavezi da dostave seminarske radove do naznačenog datuma, kako bi i iste odbrane. U prilogu je spisak studenata koji nisu dostavili konačne verzije seminarskih radova ili nisu uzeli teme za izradu radova.

Poslovne finansije

12. maj 2021

Odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Poslovne finansije, održaće se prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

Upravljačko računovodstvo

12. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

12. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Instalacije u zgradama i Instalacije vodovoda i kanalizacije

12. maj 2021

Pitanja iz gradiva iz nastavnih predmeta Instalacije u zgradama (studijski program Unutrašnja arhitektura) i Instalacije vodovoda i kanalizacije (studijski program Građevinsko inženjerstvo).

Poresko planiranje

12. maj 2021

Rezulati kolokvijuma iz nastavnih predmeta Poresko planiranje.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

10. maj 2021

Nadoknada vežbi i konsultacija iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća, za studente Master strukovnih studija, održaće se u petak 14.05.2021. godine od 16-19 časova u prostoriji 109.

Matematika 2 i Statistika

10. maj 2021

Termini kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika.

Bezbednost i zdravlje na radu, Stručna praksa

08. maj 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

C/C++

08. maj 2021

Vežbe iz predmeta C/C++ koje su po rasporedu od 11h se 10. maja pomeraju na 12h. Dinamika grupa od po 10 studenata ostaje ista kao i u prethodnim terminima.

Finansijska tržišta

06. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Finansijska tržišta održaće se u ponedeljak, 17.05.2021. godine, sa početkom u 11:00h. O učionici u kojoj će se održati kolokvijum, studenti će biti naknadno obavešteni.

Finansijska tržišta

06. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Finansijska tržišta održaće se u ponedeljak, 17.05.2021. godine, sa početkom u 11:00h. O učionici u kojoj će se održati kolokvijum, studenti će biti naknadno obavešteni.

Termodinamika i toplotni aparati

06. maj 2021

Rezulati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Hemija 2

06. maj 2021

Rezulati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Hemija

06. maj 2021

Rezulati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija.

Infektologija sa zdravstvenom negom

05. maj 2021

Obaveštenje studentima iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Razvoj arhitekture i naselja

05. maj 2021

Obaveštavaju se studenti druge godine studijske grupe Unutrašnja arhitektura da ce kolokvijum iz predmeta Razvoj arhitekture i naselja biti održan u petak 14.5.2021. godine u 10h, u učionici broj 318.

Istorija umetnosti

05. maj 2021

Obaveštavaju se studenti prve godine studijske grupe Unutrašnja arhitektura da će kolokvijum iz predmeta Istorija umetnosti biti održan u sredu 12.5.2021. godine u 10h, u učionici broj 205.

Merenje i kontrola kvaliteta, Otpornost materijala

05. maj 2021

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta se polaže u petak ( 28.05.2021 ) sa početkom u 12 časova, učionica 109 ili 110. Isti dan će biti da se preda i brani drugi seminarski rad kao i grafički radovi iz nastavnog predmeta Otpornost materijala, odmah posle obavljenog kolokvijuma.

Specijalna računovodstva

29. april 2021

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u petak 21.05.2021. godine, u 11:00h. Studenti će naknadno biti obavešteni o sali u kojoj će se kolokvijum održati.

Poslovni engleski jezik

28. april 2021

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik nalazi se u prilogu. Popravni kolokvijum će se održati 10.05.2021. godine, u 17:15, u slušaonici 109.

Specijalna računovodstva

28. april 2021

Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u subotu, 08.05. 2021. godine u 09:00h u sali 109.

Trgovinski menadžment

27. april 2021

Kolokvijum iz predmeta Trgovinski menadžment biće održan u utorak, 11.05. ili 18.05.2021. godine (student dolazi u jednom od ova dva termina koji mu odgovara), u redovnom terminu vežbi (u 13h u sali 318). Student, koji nije u mogućnosti da radi kolokvijum, može izaći na ispit i bez položenog kolokvijuma.

Kolokvijumi, dr Momčilo Vasiljević

27. april 2021

Termin polaganja popravnih kolokvijuma:

 • Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 08.05. 2021. godine u 09:00h u sali 109.
 • Prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u subotu, 08.05. 2021. godine u 09:00h u sali 109

Menadžment inovacija

27. april 2021

Raspored odbrane referata/seminarskih radova iz nastavnog predmeta Menadžment inovacija prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

Otpornost materijala

26. april 2021

Drugi grafički rad iz predmeta Otpornost materijala na mašinskom odseku poslati na mejl(klikni) do 30.04.2021. godine.

Matematika 2 i Statistika

23. april 2021

Termini kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika.

Savremene metode pripreme vode za piće

23. april 2021

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Kolokvijumi, dr Zorica Tanasković

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Zorica Tanasković.

Upravljanje otpadom

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje otpadom.

Instalacije vodovoda i kanalizacije

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Instalacije vodovoda i kanalizacije.

Upravljačko računovodstvo

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Izvori zagađenja životne i radne sredine

21. april 2021

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Izvori zagađenja životne i radne sredine.

Poslovni engleski jezik

20. april 2021

I kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik održaće se u ponedeljak, 26.04, u slušaonici 109, u 2 termina - u 16h i u 17h. Studenti mogu doći u terminu koji im više odgovara. Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Medicinska oprema, instalacije i prostori

19. april 2021

Kolokvijum iz predmeta Medicinska oprema, instalacije i prostori održaće se u ponedeljak, 26.04.2021. godine u 15:00h u sali 302.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

19. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Poresko planiranje

16. april 2021

Vežbe i konsultacije iz nastavnog predmeta Poresko planiranje kod prof. dr Snežane Todosijević Lazović održaće se 8.maja 2021. godine u 12h.

Nove tehnologije i materijali

16. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Nove tehnologije i materijali.

Master rad

16. april 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada studenata:

Bezbednosti i zdravlja na radu, Stručna praksa

14. april 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova Bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Merenje i kontrola kvaliteta

14. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Saobraćajnice

14. april 2021

Vežbe i konsultacije iz nastavnog predmeta Saobraćajnice na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo održaće se 21. aprila 2021. godine, u 10 sati, učionica 317. Mole se studenti da, zbog izrade elaborata (koji je obavezan), dođu u što većem broju.
Napomena: Poneti pribor za crtanje: dva trougla i grafitnu olovku. Osim pribora, sa sobom poneti i milimetarski papir A3 formata i digitron.

Geodezija

14. april 2021

Odbrana seminarskih radova za studente sa nastavnim temama od 1 do 8, iz nastavnog predmeta Geodezija na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo održaće se 21. aprila 2021. godine, u 13 sati, učionica 304.

Nove tehnologije i materijali

13. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Nove tehnologije i materijali.

Specijalna računovodstva

13. april 2021

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva.

Interna revizija

13. april 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Interna revizija.

Upravljačko računovodstvo

12. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Upravljačko računovodstvo

12. april 2021

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u petak, 16.04. 2021. godine u 10:00h u sali 109.

Izvori zagađenja radne i životne sredine

12. april 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Izvori zagađenja radne i životne sredine održaće se u utorak, 13. aprila 2021. godine u 17 časova, učionica 205.

Poresko planiranje

11. april 2021

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poresko planiranje održanog dana 08.04.2021. godine.

Bezbednost na radu

10. april 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Menadžment kvaliteta

9. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Građevinska mehanika

9. april 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Građevinska mehanika.

Merenje i kontrola kvaliteta

9. april 2021

Polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta biće obavljeno u utorak, 13.04.2021. godine sa početkom u 13-časova, u učionica 109 ili 110.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

8. april 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom.

Računarsko upravljanje

8. april 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računarsko upravljanje.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

8. april 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment.

Termodinamika

8. april 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika.

Aplikativni softver

6. april 2021

Kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver održaće se u četvrtak, 08.04. 2021. godine u 08:00h u sali 208. Odbrana seminarskih radova biće održana istog dana u 9.30h u sali 208.

Engleski jezik 2

6. april 2021

Usmeni ispit i upis ocena iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 07.04. u 8:30, u amfiteatru 302.

Menadžment u turizmu

6. april 2021

Rezultati ispita nastavnog predmeta Menadžment u turizmu.

Prof. dr Dejan Milivojević

6. april 2021

Studenti koji treba da upisu ocenu ili da obave konsultacije kod prof. Dejana Milivojevića mogu to obaviti u četvrtak, 08. april 2021. godine posle 11 časova u učionici 205 ili kabinetu 206. Napominjem da se ne može izvesti konačna ocena bez odbrane grafičkih radova.

Završni radovi i Završni radovi i instalacije

3. april 2021

Rezultati ispita nastavnog predmeta Završni radovi i Završni radovi i instalacije.

Osnove projektovanja

2. april 2021

Rezultati ispita nastavnog predmeta Osnove projektovanja.

Hemija I

1. april 2021

Rezultati ispita nastavnog predmeta Hemija I.

Menadžment ljudkih resursa

1. april 2021

Rezultati ispita nastavnog predmeta Menadžment ljudkih resursa.

Završni radovi i Zgradarstvo

31. mart 2021

Rezultati ispita nastavnog predmeta Završni radovi i Zgradarstvo.

Specijalna računovodstva

31. mart 2021

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva.

C/C++

30. mart 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta C/C++ u aprilskom roku se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita će se održati prema zvaničnom rasporedu ispita.

Poresko planiranje

30. mart 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Poresko planiranje održaće se u četvrtak, 08.04.2021. godine u 15 časova.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

30. mart 2021

Ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održaće se u ponedeljak, 05.04.2021. godine prema sledećem rasporedu:

 • Engleski jezik 1 i 2 - izborni predmet: u 9:00 h, amfiteatar 302
 • Engleski jezik 1 i 2 - Turizam: u 11:00, amfiteatar 302.
Na ispit obavezno poneti indeks.

Engleski jezik 1

30. mart 2021

Ocene sa I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 i ostvareni bodovi po studijskim programima:

Master rad

29. mart 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada studenata:

Otpornost materijala i Merenje i kontrola kvaliteta

25. mart 2021

Obaveštavaju se studenti da će u sredu, 07. aprila 2021. godine biti prijem prvog grafičkog rada iz predmeta Otpornost materijala i prvog seminarskog rada iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta sa početkom u 11:30 časova, posle obavljenog ispita, učionica 109. Radovi moraju biti spakovani u fasciklu sa mehanizmom. Radove ne slati mejlom.

Specijalna računovodstva

24. mart 2021

Kolokvijum iz predmeta Specijalna računovodstva će se održati u ponedeljak 29.03.2021. godine sa početkom u 08:00h u amfiteatru 109. Potrebno je da studenti sa sobom ponesu prethodno odštampan materijal iz priloga.

Instalacije u zgradama

22. mart 2021

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama - vodovod i kanalizacija: pozitivno je ocenjen rad Lazara Lazarevića, indeks 04 ?. Ostali radovi nisu prihvatljivi.

Engleski jezik 1

18. mart 2021

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se u četvrrtak, 25.03.2021. godine, u vreme predviđeno za početak časova vežbi, tj. za studente studijskog programa Turizam u 11 h, a za ostale studente u 13 h.
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, kolokvijum će se održati onlajn, preko Mudl platforme. Stoga je veoma bitno da se studenti koji to do sada nisu učinili upišu na odgovarajući kurs na ovoj platformi, kao i da unesu svoje imejl adrese na platformu.
Detaljnije informacije o kolokvijumu, uključujući dužinu trajanja, biće blagovremeno postavljene na Mudl platformu.

Instalacije u zgradama, Instalacije vodovoda i kanalizacije

11. mart 2021

Prvi kolokvijumi iz predmeta Instalacije u zgradama na studijskom programu Unutrašnja arhitektura održaće se sledeće radne nedelje u utorak u terminu vežbi, a prvi kolokvijum iz predmeta Instalacije vodovoda i kanalizacije na studijskom programu Građevinsko inženjersrtvo održaće se sledeće radne nedelje u sredu u terminu vežbi.

Poresko planiranje

05. februar 2021

U subotu, 20. marta 2021. godine će se održati nastava iz predmeta Poresko planiranje na master strukovnim studijama. Nastava počinje od 12 časova po već objavljenom rasporedu.

Statika i Matematika 2

5. mart 2021

Termini kolokvijuma iz nastavnih predmeta Statika i Matematika 2.

Osnove bezbednosti i zdravlja na radu

3. mart 2021

Rezultati polaganja testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

1. mart 2021

Vežbe i konsultacije iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća zakazane za subotu 06.03.2021. godine od 9-12 časova odlažu se za četvrtak, 11. mart 2021. godine od 16-19 časova.

Algoritmi i strukture podataka

18. februar 2021

Vežbe iz predmeta Algoritmi i strukture podataka biće održane prema rasporedu grupa definisanom u priloženom dokumentu.

Master rad

18. februar 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada studenata:

Poresko planiranje

18. februar 2021

U subotu, 20. februara 2021. godine će se održati nastava iz predmeta Poresko planiranje na master strukovnim studijama. Nastava počinje od 10 časova po već objavljenom rasporedu.

Saobraćajnice

18. februar 2021

Vežbe i konsultacije iz nastavnog predmeta Saobraćajnice na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo počinju 24. februara 2021. godine, u 10 sati, učionica 110. Mole se studenti da, zbog dogovora oko izvođenja nastave i izrade elaborata (koji je obavezan), dođu u što većem broju. Napomena: Poneti pribor za crtanje: dva trougla i grafitnu olovku.

Geodezija

18. februar 2021

Vežbe i konsultacije iz nastavnog predmeta Geodezija na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo počinju od 24. februara 2021. godine, u 13 sati, učionica 304. Mole se studenti da, zbog dogovora oko izvođenja nastave i podele tema za seminarske radove, dođu u što većem broju.

Instalacije u arhitekturi,instalacije vodovoda i kanalizacije,nastavnik D.Milivojević

18. februar 2021

Potrebno je nacrtati u R 1:20 dati crtež: Sve podatke o veličinama elemenata opreme, vrata i druge možete pronaći u predavanjima Zgradarstvo-za mere i modularnu koordinaciju prozora i vrata a za sanitarne objekte u predavanjima u fascikli nastavnika iz predmeta instalacije.

Sociologija

12. februar 2021

Vežbe iz nastavnog predmeta Sociologija na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo počinju od 26. februara 2021. godine.

Poresko planiranje

10. februar 2021

Prvo predavanje iz nastavnog predmeta Poresko planiranje održaće se u subotu, 20. februara 2021. godine po objavljenom rasporedu.

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

10. februar 2021

Rezultati ispita i predispitnih obaveza iz nastavnih predmeta:

Engleski jezik 2

09. februar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Engleski jezik 2:

Obaveštenje o terminima za upis ocena je ranije objavljeno na sajtu škole i Mudl platformi.

Bezbednost na radu

09. februar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Poslovno komuniciranje

08. februar 2020

Sve informacije i materijali u vezi predmeta Poslovno komuniciranje (predavanja, vežbe, teme za seminarske radove, Uputstvo za izradu i odbranu seminarskih radova, udžbenik u elektronskoj formi, termini za konsultacije i popravne kolokvijume...) se od 09.02.2021. godine nalaze na platformi Moodle ASSZS - odsek Užice.

Sve dodatne informacije mogu se naći u "Uputstvu za studente" na početnoj strani platforme Moodle ASSZS odseka Užice ili dobiti na mejl(klikni)

Ispiti, mr Dragiša Mićić

05. februar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta:

Ispiti, dr Vesna Marjanović

05. februar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta:

Menadžment u turizmu

04. februar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Menadžment u turizmu.

Upravljanje projektima

04. februar 2021

Obaveštenja iz nastavnog predmeta Upravljnje projektima.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

04. februar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment.

Osnove bezbednosti i zdravlja na radu, stručna praksa

03. februar 2021

Rezultati polaganja testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu.

Master rad

03. februar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Siniše Bjelice, broj indeksa MB03/18.

Engleski jezik 2

02. februar 2021

Pismeni ispit iz predmeta Engleski jezik 2 (za studente koji nisu položili kolokvijum(e)), održaće se u utorak, 09.02.2021. godine, u amfiteatru 302, prema sledećem rasporedu:

 • E2 - izborni predmet (IN, MA, PM, RR, TH, UA, ZN): u 09:00
 • TT: u 10:30
Upis ocena/usmeni deo ispita održaće se u četvrtak, 11.02.2021. godine prema sledećem rasporedu:
 • TT, UA - u 11:00, slušaonica 317
 • RR, PM, TH, MA - u 12:00, slušaonica 317
 • ZN - u 13:00, slušaonica 207
 • IN - u 14:00, slušaonica 207

Engleski jezik 2

02. februar 2021

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u ponedeljak, 08.02.2021. godine, u slušaonici 109, prema sledećem rasporedu:

 • TT, IN, PM, TH u 09:00 časova
 • ZN u 10:30 časova
Na odbranu poneti odštampan seminarski rad, indeks i prijavu za ispit.

Otpornost materijala

01. februar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo.

Engleski jezik 2

01. februar 2021

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 i ostvareni bodovi po studijskim programima:

O terminima za odbranu seminarskih radova i preciznom rasporedu pismenog dela ispita bićete obavešteni naknadno.

Specijalna računovodstva

01. februar 2021

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

29. januar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

29. januar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije.

Hemija 1

29. januar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija 1.

Master rad

29.januar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Milice Đurović, broj indeksa MB05/18.

Master rad

29.januar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Predraga Vasića, broj indeksa MB05/19.

Master rad

29.januar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Jelena Jelisić, broj indeksa MB06/18.

Menadžment ljudskih resursa

28. januar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Nacionalna turistička geografija

27. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Nacionalna turistička geografija.

C/C++

26. januar 2021

Rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku iz predmeta C/C++ se nalaze u prilogu.

Mehanika

26. januar 2021

Obaveštenje u vezi grafičkih radova iz nastavnog predmeta Mehanika.

Menadžment kvaliteta

26. januar 2021

U sredu, 03.02.2021. godine sa početkom u 10 časova, učionica 109, studenti polažu samo jedan od kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta, koji do sada nisu položili. Na usmeni ispit biće pozvani samo oni studenti koji su predali oba seminarska rada i polžili oba kolokvijuma. Oni koji nisu poslali neki od seminarskih radova treba to da urade najkasnije do 31.01.2021. godine.

Zgradarstvo

26. januar 2021

Ove nedelje je planiran kolokvijum pa su studenti u obavezi da urade kolokvijum kod kuće. Predavaće se štampana verzija. Pored ovoga zadatka potrebno je rešiti i vežbe na kraju udžbenika. Sve se predaje odštampano. Pitanja se mogu postavljati na meil nastavnika. Rok je do 25.ovoga meseca.

Zgradarstvo

26. januar 2021

Rezultati iz predmeta Zgradarstvo na studijskom programu Unutrašnja arhitektura.

Operativni sistemi

26. januar 2021

Raspored studenata po grupama za polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi 28.01.2021. godine.

Engleski jezik II

25. januar 2021

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se u petak, 29.01.2020. godine, u 18h preko Mudl platforme. Potrebno je da svi studenti provere da li su na platformu uneli svoje imejl adrese.

Upravljanje projektima

20. januar 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljanje projektima.

Infektologija sa zdravstvenom negom

20. januar 2021

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 22. јanuara 2021. godine u 12h na TS2 OB Užice(Maske su obavezne).

Specijalna računovodstva

20. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva.

Interna revizija

20. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Interna revizija.

Zgradarstvo

20. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Zgradarstvo. Studenti kojima je označeno dopuna stepenište ili hidroizolacija na ispitu polažu samo to. Podvučena imena ne polažu ispit, potrebno je da srede elaborat kako bi zaključili ocenu 9 ili 10.

Materijali

19. januar 2021

Rezultati kolokvijuma 2 iz nastavnog predmeta Materijali.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

18. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije.

Menadžment kvaliteta

16. januar 2021

Rezultati kolokvijuma II iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Web dizajn, Audio i video tehnologije i EM zračenja

15. januar 2021

Rezultati kolkvijuma iz predmeta Web dizajn, Audio i video tehnologije i EM zračenja biće postavljeni na Moodle platformi najkasnije do subote 16.01.2021. godine.

Menadžment ljudskih resursa i Organizacija rada

15. januar 2021

Rezultati popravnog kolokvijuma iz nastavnih predmeta Menadžment ljudskih resursa i Organizacija rada.

Ekologija i turizam

14. januar 2021

Rezultati polaganja II kolokvijuma iz predmeta Ekologija i turizam.

Objektno orijentisano programiranje

14. januar 2021

U prilogu se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma i odbrane vežbi održanog 13.januara 2021. godine. Ispit će se održati prema rasporedu ispita za studente koji imaju ispunjene sve predispitne obaveze (odbrana vežbi, kolokvijum, seminarski).

Master rad

13.januar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Siniše Bjelice, broj indeksa MB03/18.

Menadžment kvaliteta

12. januar 2021

U četvrtak, 14.01.2021. godine sa početkom u 12 časova iz nastavnog predmeta Menadžment kvalietata održaće se Kolokvijum 2, učionica 110 ili 109.

Infromatika u zdravstvu

12. januar 2021

Popravni kolokvijumi iz nastavnog predmeta Informatika u zdravstvu održaće se 21.01.2021. godine u 13h.

Operativni sistemi

12. januar 2021

Popravni kolokvijumi iz nastavnog predmeta Operativni sistemi, održaće se 19.01.2021. godine u 10h.

Mašinski elementi

12. januar 2021

Odbrana vežbi iz nastavnog predmeta Mašinski elementi održaće se u ponedeljak, 18.01.2021. godine od 15h.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

12. januar 2021

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Upravljanje projektima

11. januar 2021

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima [master studije] + obaveštenje o održavanju II kolokvijuma:

Kolokvijumi, dr Vesna Marjanović

11. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta:

Vežbe, kolokvijumi, dr Dejan Milivojević

11. januar 2021

Raspored za vežbe i kolokvijume:

 • Osnove projektovanja u ponedeljak 11.01.2021. godine od 13 časova
 • Zgradarstvo u sredu 13.01.2021. godine od 10 časova
 • Završni radovi u sredu 13.01.2021. godine od 12:15 časova

Turizam i geoprostor

08. januar 2021

Drugi kolokvijum iz predmeta Turizam i geoprostor održaće se u utorak 12.01.2020. godine, učionica 207, sa početkom u 9h. Detaljnije informacije biće postavljene su na moodle platformi.

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

06. januar 2021

Predispitni poeni iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija ažurirani na dan 05.01.2021. godine:

Menadžment ljudskih resursa

03. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Organizacija rada

03. januar 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija rada.

Engleski jezik 2

30. decembar 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskih programa: TT, TH, PM, ZN, RR.

Specijalna računovodstva

30. decembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodstva.

Interna revizija

30. decembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Interna revizija.

Materijali

29. decembar 2020

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Materijali održaće se u utorak, 12. januara 2020. godine u 14h u učionici 109.

Ekologija i turizam

29. decembar 2020

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Ekologija i turizam održaće se u utorak, 12. januara 2020. godine u 13h u učionici 109.

Engleski jezik 2

29. decembar 2020

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskih programa Informacione tehnologije i Unutrašnja arhitektura nalaze se u prilogu.

Nacionalna turistička geografija

29. decembar 2020

Kolokvijum iz predmeta Nacionalna turistička geografija održaće se u utorak, 12.01.2021. godine u amfiteatru 109 u terminu od 9:00h do 11:00h.

Objektno orijentisano programiranje

28. decembar 2020

Rezultati kolokvijuma i odbrane vežbi iz predmeta Objektno orijentisano programiranje 23.12.2020. godine.

Menadžment kvaliteta

26. decembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta.

Međunarodno poslovno finansiranje

24. decembar 2020

Studenti koji su se opredelili da rade seminarski rad iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje potrebno je da isti dostave predmetnom nastavniku najkasnije do 27.12.2020. godine.

Kolokvijumi, dr Sandra Stojadinović Jovanović

24. decembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz sledećih nastavnih predmeta:

Interne revizija i Specijalna računovodstava

24. decembar 2020

Popravni kolokvijumi iz nastavnih predmeta Interne revizija i Specijalna računovodstava održaće se 13.01.2021. godine od 14 časova u kabinetu 302.

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

22. decembar 2020

Domaće zadatke br. 1, br. 2 i br. 3 (za predmete Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija) čitko uraditi u vežbanci i predati prof. Bobanu Trtoviću u terminu kolokvijuma na dan 30.12.2020. godine.
Svi studenti koji budu realizovali na vreme ovu predispitnu obavezu dobiće 7 predispitnih poena po jednom domaćem. Studenti koji zbog korone, zbog sumnje na koronu ili zbog izolacije, ne mogu doći 30.12.2020. treba da se jave prof. Trtoviću i da dogovore termin u januaru 2021. godine.

Upravljanje projektima

21. decembar 2020

Obaveštenje u vezi kolokvijuma i seminarskih radova iz predmeta Upravljanje projektima.

Građevinski materijali

21. decembar 2020

Termini kolokvijuma iz nastavnog predmeta Građevinski materijali:

 • 28.12.2020.god, u sali 207, 9h prva grupa OSS Građevinsko inženjerstvo 1 semestar
 • 28.12.2020.god, u sali 207, 10:30h druga grupa, OSS Unutrašnja arhitektura 3 semestar

Predispitne obaveze, dr Nataša Ćirović

21. decembar 2020

Raspored predispitnih obaveza iz sledećih nastavnih predmeta:

 • u ponedeljak, 21.12.2020.god., i u ponedeljak 28.12.2020.god., od 12h predispitne obaveze na II godini master studijskog programa, Bezbednost i zdravlje na radu.
 • U ponedeljak 21.12.202.god., od 14h, predispitne obaveze iz predmeta Komercijalno poznavanje robe, Menadžment i preduzetništvo.
 • U sredu 23.12.2020.god. u 11h predispitne obaveze iz predmeta Korozija i zaštita, a od 12h30min predispitne obaveze iz predmeta Kontrole kvaliteta proizvoda.
 • U januaru, u sredu, 13.1 2021.god., u 11h, II kolokvijum iz predmeta Korozija i zaštita.

Organizaciono ponašanje, Poslovna psihologija

21. decembar 2020

Raspored kolokvijuma iz predmeta Organizaciono ponašanje i Poslovna psihologija.

Kolokvijumi, dr Miroslava Jordović Pavlović

21. decembar 2020

Raspored održavanja kolokvijuma iz sledećih nastavnih predmeta:

 • Utorak 12.01.2021. u 11h, kabinet 109, predmet Audio i video tehnologije, V semestar Informacione tehnologije
 • Utorak, 12.01.2021. u 16h, kabinet 302, predmet Elektromagnetna zračenja, Master bezbednost i zdravlje na radu, I godina
 • Sreda, 13.01.2021. u 15h, kabinet 109 (mogao bi i 319 ako je slobodan), predmet Web dizajn, III semestar, Informacione tehnologije

Osnove farmakologije i farmakoterapije

19. decembar 2020

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Specijalna računovodstva i Interna revizija

19. decembar 2020

Raspored kolokvijuma i termin za odbranu seminarskih radova iz nastavnih predmeta:

 • Specijalna računovodstva (Osnovne studije), Prvi kolokvijum (25.12.2020. godine) od 10 časova prostorija 109, Drugi kolokvijum (15.01.2021. godine) od 10 časova prostorija 109
 • Interna revizija (Master studije), Prvi kolokvijum (25.12.2020. godine) od 12 časova prostorija 109, Odbrana seminarskih radova (15.01.2021. godine) od 12 časova prostorija 109

Kolokvijumi, Fizika

18. novembar 2020

Prvi kolokvijum iz Fizike na osnovnim strukovnim studijama za SP Mašinstvo, Tehnološko inženjerstvo i Građevinsko inženjerstvo biće održan "on line" na platformi moodle dana 29. decembra u 12 h.
Drugi kolokvijum iz Fizike za iste studijske programe biće održan 15. januara u 12h.

Kolokvijumi, dr Vesna Marjanović

18. novembar 2020

Plan održavanja kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija 1, Termodinamika i Bezbednost na radu.

Instrumentalne metode analize

18. novembar 2020

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Instrumentalne metode analize za studente Tehnološkog inženjerstva, oba modula, održaće se 28.12.2020. godine u 9h u učionici 304.

Kolokvijumi, dr Ljubica Diković

18. novembar 2020

Termini drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Poslovna matematika, Matematika 1 i Stereometrija.

Aplikativni softver

18. decembar 2020

Kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver održaće se u četvrtak, 14.01.2021.godine, prema sledećem rasporedu:

 • 10:00 časova - I grupa (Informacione tehnologije)
 • 11:30 časova - II grupa (Informacione tehnologije)
 • 13:00 časova - III grupa (Mašinstvo i Menadžment i preduzetništvo)

Uvod u objektno programiranje

18. decembar 2020

Kolokvijum iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se u petak, 15.01.2021.godine, prema sledećem rasporedu:

 • I grupa - 12:00 časova
 • II grupa - 14:00 časova

Odbrana seminarskog rada, dr Vesna Vasović

18. novembar 2020

Odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Sociologija za sve smerove održaće se u sredu u redovnom terminu odbrane. Takođe, odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Poslovna i ekološka etika održaće se u petak u redovnom terminu odbrane radova, kao i iz nastavnog predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije u četvratak u redovnom terminu odbrane radova.

Kolokvijumi, seminarski, mr Slobodan Petrović

18. novembar 2020

Raspored kolokvijuma i termina za odbranu seminarskih radova iz nastavnih predmeta Mašine alatke, Mašinski elementi, Operativni sistemi i Informatika u zdravstvu.

Menadžment kvaliteta

17. decembar 2020

Termini održavanja kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta:

 • prvi kolokvijum (k1) biće održan u četvrtak (24.12.20) sa početkom u 12 časova učionica 109.
 • drugi kolokvijum (k2)biće održan u četvrtak (14.01.21) sa početkom u 12 časova.

Agencijsko poslovanje, Menadžment kvaliteta u turizmu i Turizam i geoprostor

17. novembar 2020

Raspored kolokvijuma iz nastavnih predmeta Agencijsko poslovanje, Menadžment kvaliteta u turizmu i Turizam i geoprostor kod dr Slobodanke Marković. Raspored studenata po grupama će biti objavljen na moodle platformi.

Objektno orjentisano programiranje

17. decembar 2020

Obaveštavaju se studenti III godine smera Informacione tehnologije koji slušaju predmet Objektno orjentisano programiranje da će moći odraditi predispitne obaveze u sledećim terminima:

 • sreda, 23.12. u 12:00 kabinet 308 - odbrana vežbi i kolokvijum
 • sreda, 13.01. u 12:00 kabinet 308 - odbrana vežbi i popravni kolokvijum
Urađen programski zadatak studenti mogu poslati putem interneta na mejl(klikni).

Zgradarstvo, Osnove projektovanja i Završni radovi

17. novembar 2020

U zakazanim terminima obaviće se pregled grafičkih radova i odbrana teorijskog dela za nastavne predmete Zgradarstvo, Osnove projektovanja i Završni radovi.

Kolokvijumi, seminrski, dr Sandra Stojadinović Jovanović

17. decembar 2020

 • Kolokvijumi iz predmeta Istraživanje tržišta i Istraživanje turističkog tržišta i MIS biće održani u ponedeljak, 21.12.2020. godine, u 11h u sali 109.
 • Kolokvijum iz predmeta Menadžment biće održan u utorak, 22.12.2020. godine, u 10h u sali 318.
 • Kolokvijum iz predmeta Menadžment malih i srednjih preduzeća biće održan u utorak, 22.12.2020. godine, u 13h u sali 110.
 • Odbrana i konsultacije u vezi seminarskih radova iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje biće održani u ponedeljak, 21.12.2020. godine, u 13h u sali 109.

Operativni sistemi

17. decembar 2020

Za studente koji su prema ranijim obaveštenjima teme prijavili na moodle platformi odbrana seminarskih radova iz predmeta Operativni sistemi će se održati u petak 15.1. 2021. godine u terminima predviđenim za vežbe u lab 308 počev od 10h. Seminarske radove na pregled studenti šalju do 10.01.2021. godine na mail adresu asistenta. Na odbranu poneti seminarski rad snimljen na CD sa napisanim osnovnim podacima o studentu i predmetu.

Engleski jezik II

17. decembar 2020

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u ponedeljak, 28.12.2020.godine, a II kolokvijum 11.01.2021. godine, prema sledećem rasporedu:

 • Engleski jezik 2 (IN): 8:30-9:30, amfiteatar 302
 • Engleski jezik 2 (ostali smerovi): 10:00 -11:00, amfiteatar 302
 • Engleski jezik 2 (TT): 14:00-15:00, slušaonica 305

Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Prezentacije seminarskih radova održaće se preko platforme Zoom u poslednjoj radnoj nedelji ovog semestra.

Zgradarstvo

16. decembar 2020

Materijali za nastavni predmet Zgradarstvo (crteži, presek) vezani za hidroizolaciju i temelje nalaze u fascikli Zgradarstvo predmetnog profesora dr Dejana Milivojevića.

Zgradarstvo, Završni radovi, Projektovanje

14. decembar 2020

Poštovane kolege, obzirom da nismo u mogućnosti obavljati konsultacije u instituciji, a uzimajući u obzir da imate veliki broj pitanja na koja treba da odgovorite, rok za završetak tog zadatka se produžava na neodređeno vreme, ali najduže do kraja semestra. Pored toga, pratite predavanja koja pripremam i odgovarajte na pitanja na kraju, predmetni nastavnik dr Dejan Milivojević.

Završni radovi

11. decembar 2020

Pitanja za Kolokvijum iz predmeta Završni radovi su objavljeni na web stranici predmetnog nastavnika dr Dejana Milivojevića, nastavni materijali/folder Završni radovi.

Osnove projektovanja

11. decembar 2020

Upustvo i pitanja za Kolokvijum iz predmeta Osnove projektovanja su objavljeni na web stranici predmetnog nastavnika dr Dejana Milivojevića, nastavni materijali/folder Osnove projektovanja.

Seminarski, dr Slobodanka Marković

10. decembar 2020

Seminarske radove iz sledećih nastavnih predmeta:

 • Turizam i geoprostor
 • Nacionalna turistička geografija
 • Ekologija i turizam
 • Agencijsko poslovanje
 • Menadžment kvaliteta u turizmu
kod dr Slobodanke Marković neophodno je poslati na mejla-1(klikni) ili mejla-2(klikni) predmetnog nastavnika zaključno sa 25.12.2020. godine.

Zgradarstvo

09. decembar 2020

Ova nedelja predviđena je za izradu kolokvijuma. U ovom dokumentu šaljem Vam pitanja na koja treba da odgovorite do 25.12.2020. godine. Pored toga, o istom roku potrebno je da odgovorite i na pitanja data u vežbama u udžbeniku. Oba zadatka rešena treba da preuzmem od Vas u odštampanom, ne elektronskom obliku o čemu ćemo se dogovoriti, dr Dejan Milivojevic, prof. Šaljem i vežbe u koliko nemate elektronski preuzetu knjigu:

Ostvareni bodovi, dr Tatjana Marinković

08. decembar 2020

Ostvareni bodovi iz nastavnih predmeta:

Elektrotehnika sa elektronikom

07. decembar 2020

Kolokvijum iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom će se održati onlajn u četvrtak 10.12.2020. godine na moodle platformi Odseka sa početkom u 14 sati.

Projektovanje informacionih sistema

07. decembar 2020

Kolokvijum iz predmeta Projektovanje informacionih sistema će se održati onlajn u četvrtak 10.12.2020. godine na moodle platformi Odseka sa početkom u 15 sati.

Menadžment kvaliteta

02. decembar 2020

S obzirom na trenutnu situaciju sa COVID-19 i prelaskom na Onlajn nastavu ,potrebno je da studenti koji su uradli prvi seminarski rad pošalju na mejl(klikni) do četvrtka (10.12.20). Termin za polaganje Kolokvijuma - 1 biće na vreme zakazan, a obaviće se do kraja decembra.

Mehanika

02. decembar 2020

S obzirom na trenutnu situaciju sa COVID 19 i prelaskom na Onlajn nastavu, obaveštavam studente sa MAŠINSKOG ODSEKA da mogu urađene grafičke radove poslati na mejl - nastavnika mejl(klikni) do utorka (08.12.20).

Obaveštenje, dr Radomir Stojanović

30. novembar 2020

 • Od 03.12.2020. godine (četvrtak) sve informacije i materijali koji su postavljani na "oglasnu tablu" i veb stranicu profesora na zvaničnom sajtu škole (www.vpts.edu.rs) biće postavljani isključivo na mudl platformu Moodle ASSZS odsek Užice.
 • Od 09.12.2020. godine sav materijal koji se trenutno nalazi na veb stranici profesora (www.vpts.edu.rs/osnovne studije/nastavnici/ Radomir Stojanović/ odgovarajući predmet) biće obrisan (predavanja, vežbe, udžbenici u elektronskoj formi...)
 • Sve dodatne informacije mogu se naći u "Uputstvu za studente" na početnoj strani platforme Moodle ASSZS odesk Užice ili dobiti na mejl(klikni)

Ekologija i turizam

27. novembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Ekologija i turizam.

Turizam i geoprostor

23. novembar 2020

Studenti prve godine OSS Turizam koji nisu uzeli temu za izradu seminarskog rada iz predmeta Turizam i geoprostor neophodno je da se jave predmetnom nastavniku putem mejla-1(klikni) ili mejla-2(klikni), kako bi izabrali neku od raspoloživih tema.

Engleski jezik II

16. novembar 2020

U sredu, 18.11. 2020. godine, vežbe iz predmeta Engleski jezik 2 - izborni predmet, umesto u 13h, počeće u 13:30.

Interna medicina sa zdravstvenom negom I i II

16. novembar 2020

Vežbe iz nastavnih predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom I i II od ponedeljka, 16. novembra 2020. godine će se organizovati samo u jednoj grupi, i to Grupi 1 kod saradnika Rade Milić.

Zdravstvena nega

16. novembar 2020

U terminu predavanja, sledeće radne nedelje, 24. novembra 2020. godine u 14 časova će se održati kolokvijum iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega.

Audio i video tehnologije

16. novembar 2020

Vežbe kod nastavnika Miroslave Jordović Pavlović iz nastavnog predmeta Audio i video tehnologije, planirane za ponedeljak 16.11.2020. godine u 11h, odlažu se za četvrtak 19.11.2020. godine u 9h.

Web dizajn

16. novembar 2020

Vežbe kod nastavnika Miroslave Jordović Pavlović iz nastavnog predmeta Web dizajn, planirane za ponedeljak 16.11.2020. godine u 13h, odlažu se za sredu, 18.11.2020. godine u 11h.

Konsultacije, nastavnik Nikola Janković

14. novembar 2020

Konsultacije kod nastavnika Nikole Jankovića održavaju se utorkom, od 18 časova, kabinet 203.

Nacionalna turistička geografija

14. novembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Engleski jezik 2

13. novembar 2020

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 - izborni predmet održaće se 23.11.2020. godine, u amfiteatru 302, prema sledećem rasporedu:

 • 09-10 h: Informacione tehnologije
 • 10-11 h: ostali studisjki programi kojima je engleski jezik izborni predmet (PM, RR, TH, ZN, UA, MA)
Na kolokvijum obavezno poneti indeks i masku.

Nastava, dr Dejan Milivojević

11. novembar 2020

U četvrtak, 12. novembra 2020. godine neće se održavati nastava kod profesora dr Dejana Milivojevića.

Projektovanje informacionih sistema

10. novembar 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Komercijalno poznavanje robe

09. novembar 2020

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Komercijalno poznavanje robe održaće se u utorak, 10. novembra 2020. godine u 13 časova, učionica 205.

Matematika I, Poslovna matematika i Stereometrija

09. novembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika I, Poslovna matematika i Stereometrija po studijskim programima:

Mehanika, studijski program Mašinstvo

09. novembar 2020

U utorak, 10. novembra 2020. godine obaviće se prijem i odbrana prvog grafičkog rada iz predmeta Mehanika. Dolaze samo studenti koji imaju urađen grafički rad i oni koji imaju bilo kakva pitanja u vezi rada.

Hotelijersko poslovanje

07. novembar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Hotelijersko poslovanje) objavljen je spisak tema za seminarske radove.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

05. novembar 2020

Spisak studenata koji su položili prvi kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Menadžment kvaliteta u turizmu

01. novembar 2020

Materijali i obaveštenje o prvom kolokvijumu iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, postavljeni su na moodle platformi (profil predmetnog nastavnika).

Poslovna matematika, Matematika I i Stereometrija

01. novembar 2020

Termini polaganja kolokvijuma iz nastavnih predmeta Poslovna matematika, Matematika I i Stereometrija.

Nastava, Miroslava Jordović-Pavlović

23. oktobar 2020

Predavanja i vežbe kod nastavnika Miroslave Jordović Pavlović planirane za narednu sedmicu od 26.10. do 30.10.2020. godine neće biti održane. Nadoknada časova organizovaće se naknadno u dogovoru sa studentima.

Upravljačko računovodstvo

19. oktobar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Preduzetništvo

19. oktobar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Preduzetništvo) možete preuzeti sledeći nastavni materijal:

 • Predavanja u prvoj i drugoj nastavnoj nedelji školske 2020/2021. godine

Hotelijersko poslovanje

19. oktobar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Hotelijersko poslovanje) možete preuzeti sledeći nastavni materijal:

 • Uputstvo za izradu i odbranu seminarskog rada u školskoj 2020/2021 godini
 • Predavanja u prvoj i drugoj nastavnoj nedelji školske 2020/2021. godine
Spisak tema za seminarske radove biće uskoro objavljen na sajtu škole.

Interna medicina sa zdravstvenom negom I i II

17. oktobar 2020

Grupe za vežbe iz nastavnih predmeta:

Merenje i kontrola kvaliteta

16. oktobar 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Operativni sistemi

15. oktobar 2020

Vežbe iz predmeta Operativni sistemi će se održavati u prostorijama škole (lab 319) u terminima koji su predviđeni rasporedom (petkom od 10h - 2. grupa, studenti od broja indeksa IN020/20, odnosno od 12h - 1. grupa, studenti od broja indeksa IN001/20 do IN019/20). Prvi termin vežbi je 16.10.2020. godine.

Zdravstvena nega

14. oktobar 2020

Grupe za vežbe iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega:

Termodinamika i toplotni aparati

14. oktobar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati..

Hemija/Hemija 2

14. oktobar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija/Hemija 2.

Mehanika

14. oktobar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Mehanika.

Softverska obrada multimedijalnih podataka

14. oktobar 2020

Ispit iz predmeta Softverska obrada multimedijalnih podataka pomera se za četvrtak, 15.10.2020. godine u 9h umesto 14.10.2020. godine u 17h.

Upravljačko računovodstvo

14. oktobar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računarske mreže, Alati i pribori i Stručna praksa

12. oktobar 2020

Ispiti iz predmeta Računarske mreže, Alati i pribori i Stručna praksa kod mr Slobodana Petrovića, planirani za utorak 13. 10.2020. godine u 10.00 sati, biće održani istog dana u 12.00 sati.

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

12. oktobar 2020

Studenti koji su prijavili ispite iz predmeta Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema potrebno je da urađene seminarske radove pošalju najkasnije do srede u 10h radi ispunjavanja uslova za ispit.

Otpornost materijala

12. oktobar 2020

Pismeni ispit iz predmeta Otpornost materijala održaće se u utorak, 13. oktobra 2020. godine sa početkom u 15 časova, učionica 110.

Infektologija sa zdravstvenom negom

12. oktobar 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 14. oktobra 2020. godine u 13h na TS2 OB Užice(Maske su obavezne).

Menadžment kvaliteta

10. oktobar 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Mehanika

10. oktobar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Mehanika.

Upravljačko računovodstvo

08. oktobar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Algoritmi i strukture podataka

08. oktobar 2020

Ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka u vanrednom Oktobar 1 ispitnom roku će se održati 09.10.2020. godine u 08:00 časova, sala 208 umesto prema planiranom rasporedu u 14:00 časova.

Zgradarstvo

08. oktobar 2020

Obaveštenje u vezi Semestralnog zadatka iz nastavnog predmeta Zgradarstvo.

Matematika 2

08. oktobar 2020

Rezultati ispita iza nastavnog predmeta Matematika 2.

Uvod u turizam

05. oktobar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeća dokumenta:

 • Udžbenik iz predmeta „Uvod u turizam“ u elektronskoj formi
 • Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada za školsku 2020/2021
 • Spisak tema za seminarske radove iz predmeta „Uvod u turizam“ za školsku 2020/2021

Privredno pravo

05. oktobar 2020

U petak, 02.10.2020, popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Privredno pravo polagala je Jovana Jovanović, broj indeksa RR05/17 i položila je sa 19 poena.

Master rad

05.oktobar 2020

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Radomana Krezovića, broj indeksa MB35/17.

Upravljačko računovodstvo

02. oktobar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Obrada rezanjem, NU mašine i Programiranje CNC sistema 1

01. oktobar 2020

Usmeni deo ispita u vanrednom Oktobar 1 ispitnom roku iz predmeta: Obrada rezanjem, NU mašine i Programiranje CNC sistema 1 biće održani u subotu, 03.10.2020. godine u 08.00 sati, sala 205.

Menadžment u turizmu

01. oktobar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Konsultacije, dr Slobodanka Marković

01. oktobar 2020

Konsultacija za vreme vanrednog ispitnog roka Oktobar 1 kod dr Slobodanke Marković, umesto u sredu 07.10.2020. godine, održaće se u ponedeljak 05.10.2020. godine, 11-15 časova, kabinet 306.

Ispiti, dr Milovan Milivojević

29. septembar 2020

Rezultati ispita održanih 25.09.2020. godine iz nastavnih predmeta kod dr Milovana Milivojević. Upis ocena u sredu 30.09.2020. godine u 10:00 časova, sala 208.

Interna medicina sa zdravstvenom negom 2

28. septembar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom 2 održaće se u četvrtak, 1. oktobra 2020. godine u 13 časova u Kancelariji glavne sestre Opšte bolnice Užice.

Neurologija sa zdravstvenom negom

28. septembar 2020

Potrebno je da radove za praktični ispit iz predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom pošaljete do 7.10.2020. godine na mejl(klikni) saradnika Snežane Starčevič ili na mejl(klikni) saradnika Rade Milić.

Mehanika

28. septembar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika.

Otpornost materijala

28. septembar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Kontrola i revizija

28. septembar 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

26. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda..

Master rad

24.septembar 2020

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Milice Bjeličić, broj indeksa MB26/17.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

24. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta predmetnog nastavnika dr Vesne Marjanović:

Matematika 2

24. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Matematika 2.

Osnove bezbednosti i zdravlja na radu

23. septembar 2020

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

23. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta predmetnog nastvanika dr Zorice Tanasković.

Aplikativni softver

23. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver održanog 18.09.2020. godine

Upravljačko računovodstvo

23. septembar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Privredno pravo

23. septembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo.

Poslovne finansije

23. septembar 2020

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u oktobarskom ispitnom roku. Dodatni termin za polaganje ispita je u oktobarskom roku je ponedeljak 28.09.2020. godine u 11 časova.

Marketing i Marketing u turizmu

23. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu.

Infektologija sa zdravstvenom negom

21. septembar 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 24. septembra 2020. godine u 13h na TS2 OB Užice(Maske su obavezne).

Upravljačko računovodstvo

20. septembar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

19. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta predmetnog nastavnika dr Vesne Marjanović:

Transportni sistemi

18. septembar 2020

Ispit iz nastavnog predmeta Transportni sistemi na master studija održaće se u četvrtak, 24. septembra 2020. godine od 10h.

Engleski jezik 1 i 2

17. septembar 2020

Rezultati ispita održanog u oktobarskom ispitnom roku nalaze se u prilogu. Usmeni deo ispita i upis ocena obaviće se u sredu, 23.09.2020. godine, u 11:30h, u slušaonici 317.

Master rad

17.septembar 2020

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Zorana Tomić, broj indeksa MB01/17.

Ispiti, dr Branko Drljača

17. septembar 2020

Svi ispiti iz nastavnih predmeta koje predaje dr Branko Drljača u oktobarskom ispitnom roku održaće se u novom terminu u četvrtak, 24. septembra 2020. godine u 11 časova.

NU mašine i Programiranje CNC sistema 1

17. septembar 2020

Usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku iz predmeta NU mašine i Programiranje CNC sistema 1 kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održani u subotu, 19.09.2020. godine u 09.00 sati, sala 205.

Obrada rezanjem

17. septembar 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem u oktobarskom ispitnom roku.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

16. septembar 2020

Ispit iz nastavnog predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom (studijski program Mašinstvo) će se održati u petak 25.09.2020. godine sa početkom u 14:00 časova, sala 205 umesto prema planiranom rasporedu 22.09.2020.

dr Radomir Stojanović, Konsultacije

16. septembar 2020

Konsultacije i "popravni" kolokvijumi obaviće se u kabinetu 306 po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak, 21.09.2020. godine od 15:00 do 17:00h
 • utorak, 22.09.2020.godine od 10:00 do 12:00h

C/C++

16. septembar 2020

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta C/C++ u oktobarskom ispitnom roku. Usmeni deo ispita će se održati u terminu planiranom zvaničnim rasporedom ispita.

Konsultacije, Ivana Marinković

14. septembar 2020

U sredu, 16.09.2020. godine, umesto od 10-12, konsultacije iz predmeta Engleski jezik će se držati u terminu od 13-15 h.

Konsultacije, dr Ivana Bojović

14. septembar 2020

Konsultacije kod dr Ivane Bojović biće održane u petak, 18.09.2020. godine u terminu od 10:00 do 14:00 časova.

Konsultacije, Miroslava Jordović Pavlović

14. septembar 2020

Raspored konsultacija se samo za ovu radnu nedelju menja i to utorak, 15.09.2020. godine u periodu 15-17h i petak, 18.09.2020. godine, u periodu 11-13h.

Interna medicina sa zd.negom i Neurologija sa zd.negom

10. septembar 2020

Obaveštenje iz nastavnih predmeta Interna medicina sa zdrvstvenom negom i Neurologija sa zdravstvenom negom.

Savremene metode pripreme vode za piće

09. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

09. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda.

Mehanika tla i fundiranja

07. septembar 2020

Pitanja za usmeni ispit iz nastavnog predmeta Mehanika tla i fundiranja.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

07. septembar 2020

Konsultacije planirane za ponedeljak, 07.09.2020. god. i utorak, 08.09.2020.god. pomeraju se za termine koji će biti naknadno određeni.

Računovodstvo

07. septembar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Merenje i kontrola kvaliteta

05. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Otpornost materijala

05. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Upravljačko računovodstvo

05. septembar 2020

Rezultati ispita i kolokvijumaiz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Infektologija sa zdravstvenom negom

05. septembar 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 14. septembra 2020. godine u 10h na TS2 OB Užice(Maske su obavezne).

Računarske mreže

04. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Računarske mreže u septembarskom roku možete videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika. Upis ocena je u ponedeljak 07. septembra 2020. god. u 11.30, sala 318.

Hemija, Hemija 2

04. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija/Hemija 2.

Termodinamika i toplotni aparati

04. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Test, Bezbednost i zdravlje na radu

04. septembar 2020

Rezultati polaganja testa iz oblasti Bezbednost i zdravlje na radu za odlazak na Stručnu praksu u septembarskom ispitnom roku.

Aplikativni softver

04. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver održanog 28. avgusta 2020. godine.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

02. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta koje predaje dr Zorica Tanasković.

Softverska obrada multimedijalnihg podataka

02. septembar 2020

Ispit iz nastavnog predmeta Softverska obrada multimedijalnihg podataka će se održati po grupama:

 • grupa u 13h, studenti šesti semestar smer multimedija i studenti 4 semestar koji polažu drugi deo ispita,
 • grupa u 14,30h ostali
.

Kontrola i revizija

02. septembar 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Poslovne finansije

01. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Marketing i Marketing u turizmu

01. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu.

Otpornost materijala

01. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Mehanika tla i fundiranje

01. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Kontrola i revizija

31. avgust 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Kontrola i revizija.

Privredno pravo

30. avgust 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo.

C/C++

29. avgust 2020

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta C/C++ u avgustovskom ispitnom roku. Usmeni deo ispita će se održati u planiranom terminu.

Hemija/Hemija 2

29. avgust 2020

Rezultati prvog dela ispita iz predmeta Hemija/Hemija 2.

Upravljačko računovodstvo

29. avgust 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Konsultacije, dr Sandra Stojadinović Jovanović

27. avgust 2020

Sledeće radne nedelje će se konsultacije kod prof. dr Sandre Stojadinović Jovanović održati u ponedeljak, 31.08.2020. godine, u vremenu od 9 do 13h, umesto u sredu 02.09.2020. godine.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

27. avgust 2020

Konsultacije kod dr Radomira Stojanovića će se održati u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 31.09.2020. godine od 15 do 17 časova u kabinetu 306 i
 • utorak, 01.09.2020. godine od 10 do 12 časova u kabinetu 306.

Klinička letnja stručna praksa 1 i 2

27. avgust 2020

Obaveštenje iz nastavnog predmeta Klinička letnja stručna praksa 1 i 2 na studijskom programu Zdravstvena nega.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

27. avgust 2020

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu. Usmeni ispit/upis ocena održaće se u ponedeljak, 31.08.2020. godine, u 10:00 h, u slušaonici 317.

Mašinski elementi

27. avgust 2020

Ispit iz predmeta Mašinski elementi planiran za ponedeljak 31.08.2020. godine u 12:00 časova, biće održan istog dana u 10:00 časova.

Objektno orijentisano programiranje

26. avgust 2020

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u avgustovskom ispitnom roku položili su sledeći studenti: IN 012/16 Milovanović Danilo i IN 024/16 Drčelić Strahinja. Usmeni ispit će se održati prema aktuelnom rasporedu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

26. avgust 2020

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, pre polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku, rad mogu braniti u ponedeljak, 31. 08. 2020. godine u 10:00h sala 208.

Obrada rezanjem

26. avgust 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem u septembarskom ispitnom roku.

Obrada rezanjem, NU mašine i Programiranje CNC sistema 1

25. avgust 2020

Usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanjem, NU mašine i Programiranje CNC sistema 1 kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održani u subotu 29.08.2020. godine u 08.00 sati, sala 205.

C/C++

25. avgust 2020

U prilogu se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma iz nastavnog predmeta C/C++ u avgustovskom ispitnom roku.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

25. avgust 2020

Obaveštenje za praktični deo ispita iz predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom.

Neurologija sa zdravstvenom negom

23. avgust 2020

Potrebno je da radove za praktični ispit iz predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom pošaljete do 1.09.2020. godine na mejl(klikni) saradnika Snežane Starčevič ili na mejl(klikni) saradnika Rade Milić.

Softverska obrada multimedijalnih podataka

17. jul 2020

Spisak studenata sa uslovom izlaska na ispit iz predmeta Softverska obrada multimedijalnih podataka u septembarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Računovodstvo

12. jul 2020

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Ispiti, mr Dragiša Mićić

11. jul 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnih predmeta kod mr Dragiše Mićića:

Računarske mreže

11. jul 2020

Rezultate ispita iz predmeta Računarske mreže možete videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika. Upis ocena je u ponedeljak 13. jula 2020. god. u 12.00, sala 318.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

11. jul 2020

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod dr Vesne Marjanović:

Upravljanje rizikom i metode i procene rizika

10. jul 2020

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode i procene rizika.

Bezbednosti i zdravlja na radu

10. jul 2020

Rezultati polaganja testa iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu za Stručnu praksu.

Uvod u objektno programiranje

09. jul 2020

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje koji će se održati 10. jula 2020. godine.

Baze podataka, SQL

09. jul 2020

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Baze podataka, SQL koji će se održati 10. jula 2020. godine

Algoritmi i stukture podataka

09. jul 2020

Ispit iz nastavnog predmeta Algoritmi i stukture podataka održaće se prema planiranom rasporedu 10. jula 2020. godine. Grupe za polaganje ispita u prilogu.

Softverska obrada multimedijalnih podataka

08. jul 2020

Ispit iz predmeta Softverska obrada multimedijalnih podataka će se održati u dva termina:

 • 13h Informacione tehnologije III godina
 • Informacione tehnologije II godina do broja indeksa 15, a ostali u 14:15h

Hemija 1

08. jul 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 1.

Marketing i Marketing u turizmu

07. jul 2020

Rezultati ispita iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu.

Ispiti, dr Đorđe Đuričić

07. jul 2020

Rezultati pismenog dela ispita kod dr Đorđa Đuričića iz nastavnih predmeta:

Konsultacije kod nastavnika Miroslave Jordović Pavlović

06. jul 2020

Konsultacije kod nastavnika Miroslave Jordović Pavlović za ovu sedmicu biće pomerene u odnosu na uobočajeni raspored i to: sreda 08.07.2020. godine, umesto od 9 do 11h održaće se od 11 do 13h i petak 10.07.2020. godine, umesto od 9 do 11h održaće se u četvrtak 09.07.2020.godine u terminu od 10 do 12h.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

03. jul 2020

Rezultati ispita kod prof. dr Zorice Tanasković.

Kontrola i revizija

03. jul 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija.

Upravljačko računovodstvo

03. jul 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

03. jul 2020

Obaveštenje iz nastavnog predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom.

Engleski 1 i 2

02. jul 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Engleski 1 i 2 u julskom ispitnom roku. Usmeni ispit i upis ocena obaviće se u ponedeljak, 06.07.2020. godine, u 10h. Potrebno je da u to vreme budete ispred kabineta 316.

Objektno programiranje

02. jul 2020

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u julskom roku nije položio ni jedan student.

dr Ljubica Diković

02. jul 2020

Svi studenti koji treba da odbrane predispitne obaveze iz predmeta kod dr Ljubice Diković (Matematika 1, Matematika 2, Poslovna matematika, Statistika) mogu doći u sledećim terminima u julskom roku:

 • 7.7.2020 , u 13 č u sali 302
 • 9.7.2020 . u 10 č u sali 302

Savremene metode pripreme vode za piće

02. jul 2020

Rezultati ispita iz predmeta Savremene metode pripreme vode za piće u julskom ispitnom roku.

Hemija 1

02. jul 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Hemija 1 u julskom ispitnom roku.

Kontrola i revizija

02. jul 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Obrada rezanjem

01. jul 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem u julskom ispitnom roku.

Tehničko crtanje i nacrtna geometrije

01. jul 2020

Ispit iz nastavnog predmeta Tehničko crtanje i nacrtna geometrije održaće se u petak, 3. jula 2020. godine sa početkom u 13 časova u amfiteatru 109, umesto kako je bilo planirano po rasporedu od 9 časova.

C/C++

01. jul 2020

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta C/C++ u julskom ispitnom roku . Usmeni deo ispita će se održati u planiranom terminu.

Usmeni, dr Ljubodrag Tanović

30. jun 2020

Usmeni deo ispita u julskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanjem, NU mašine i Programiranje CNC sistema 1 kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održani u subotu 04.07.2020. godine u 08:00 sati, sala 205.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

29. jun 2020

Оdbranа seminarskih radova u julskom ispitnom roku je u četvrtak, 02. 07. 2020. godine u 13:00 časova, sala 317.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

28. jun 2020

Obaveštenje za praktični deo ispita iz predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom.

Upravljačko računovodstvo

27. jun 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Master rad

26. jun 2020

Zapisnik komisije za odbranu master rada studenta Pavica Đorđe.

Ivana Bojović

26. jun 2020

Konsultacije kod dr Ivane Bojović biće održane u utorak 30.06.2020. godine u terminu od 11.30 do 15.30 časova .

C++

26. jun 2020

U prilogu se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma održanog 25. juna. Svi studenti koji nisu obeleženi crveno imaju uslov za ispit u julskom ispitnom roku kao i studenti koji su uslov stekli ranije.

Objektno orjentisano programiranje

26. jun 2020

Studenti koji su predmet Objektno orjentisano programiranje slušali pre školske 2019/20 godine pismeni deo polažu u prvom zakazanom terminu (01. jula 2020. godine). U istom terminu studenti iz poslednje generacije brane projektne radove i polažu kolokvijum.

Stručna ptaksa Turizam

26. jun 2020

Potpisivanje Dnevnika stručne prakse od strane nastavnika zaduženog za stručnu praksu OSS Turizam, u ponedeljak 11-15h, kabinet 306. Potpis je neophodan radi regularnog upućivanja studenata na paksu 1 i 2.

Kontrola i revizija

26. jun 2020

Ispit iz predmeta Kontrola i revizija, održaće se u utorak, 30.06.2020 u 12h.

Master rad

25. jun 2020

Zapisnik komisije za odbranu master rada studenta Marjane Petrović.

Neurologija sa zdravstvenom negom

25. jun 2020

Obaveštavamo vas o načinu polaganja praktičnog dela ispita iz predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom.

Kontrola i revizija

25. jun 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija.

Računovodstvo

24. jun 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

C/C ++

24. jun 2020

Popravni kolokvijum u okviru preistpitnih obaveza za julski rok iz predmeta C/C ++ održaće se, kako je i ranije najavljeno, u četvrtak, 25. juna od 13 časova u lab 308.

Bezbednosti i zdravlja na radu

24. jun 2020

Rezultati polaganja testa iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu za Stručnu praksu.

Kontrola i revizija

24. jun 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija.

Softverska obrada multimedijalnih podataka

23. jun 2020

Spisak studenata koji imaju uslov za izlazak na julski ispitni rok nalazi se u prilogu.

Merenje i kontrola kvaliteta

23. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Infektologija sa zdravstvenom negom

22. jun 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 25. juna 2020. godine u 13h na TS2 OB Užice.

Otpornost materijala

21. jun 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Mehanika

21. jun 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika.

Računarske mreže

20. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Računarske mreže mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Računovodstvo

20. jun 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo.

Programiranje CNC sistema 2

20. jun 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Programiranje CNC sistema 2 u junskom ispitnom roku.

Hemija,Hemija 2

20. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija,Hemija 2.

Termodinamika i toplotni aparati

20. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Upravljanje projektima

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima.

Menadžment investicija

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment investicija.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Zorice Tanasković.

Menadžment inovacija

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija.

Softverska obrada multimedijalnih podataka

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Softverska obrada multimedijalnih podataka nalaze se u prilogu. Usmeni deo ispita održaće se u petak 19.06.2020. u 13h u kabinetu 308.

Elektronsko poslovanje

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Elektronsko poslovanje mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Bezbednost na radu

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Termodinamika

19. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Marketing i Marketing u turizmu

18. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu, rađenog 15.06.2020. godine.

Algoritmi i strukture podataka

17. jun 2020

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka koji će se održati 19.06.2020. godine

Baze podataka, SQL

17. jun 2020

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Baze podataka, SQL koji će se održati 19.06.2020. godine

Uvod u objektno programiranje

17. jun 2020

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje koji će se održati 19.06.2020. godine

Aplikativni softver

17. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver održanog 12.06.2020.

Uvod u objektno programiranje

17. jun 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma - MariaDB održanog 15. juna 2020. godine.

Obaveštenje, dr Radomir Stojanović

17. jun 2020

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i popravni kolokvijumi će se održati u utorak, 23.06.2020. godine od 12:00 do 15:00h u kabinetu broj 306.

Termini, mr Dragiša Mićić

17. jun 2020

Obaveštenje o termina za grafičke i seminarske radove i kolokvijume iz nastavnih predmeta Otpornost materijala, Mehanika, Merenje i kontrola kvaliteta i Mendžment kvaliteta.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

17. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Hemija 1

17. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 1.

Upravljačko računovodstvo, Kontrola i revizija

16. jun 2020

U utorak, 23. juna 2020. godine od 10 časova u sali 109 održaće se popravni kolokvijumi:

 • Upravljačko računovodstvo (prvi kolokvijum od 10 časova, drugi kolokvijum od 11:30 časova)
 • Kontrola i revizija (prvi kolokvijum od 10 časova, drugi kolokvijum od 11 časova)
.

Završni radovi i Zgradarstvo

16. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi i Zgradarstvo.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

15. jun 2020

Studenti koji nisu upisali ocene iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 mogu to učiniti u sredu, 17.06.2020. godine u 10 h, u kabinetu 316.

Elektronsko poslovanje i Elektronsko poslovanje u turuzmu

15. jun 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Elektronsko poslovanje i Elektronsko poslovanje u turuzmu (za smerove PM i TT) će se održati u četvrtak 18. juna 2020. godine odmah nakon pismenog ispita. Studenti koji ne polažu ispit u ovom roku seminarski mogu braniti i u svakom narednom.

Kontrola i revizija

15. jun 2020

Rezultati drugog i trećeg kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Elektronsko poslovanje

15. jun 2020

Odbrana seminarskih radova na smeru Računovodstvo i revizija kod nastavnika Miroslava Jordović Pavlović održaće se u utorak, 16.06.2020. godine u 16h u kabinetu 315.

Softverska obrada multimedijalnih podataka

15. jun 2020

Ispit iz predmeta Softverska obrada multimedijalnih podataka planiran za 17.06.2020. godine u 13h pomera se za 17.06.2020. godine u 17h, zbog sprečenosti nastavnika.

Stručna praksa, Informacione tehnologije

15. jun 2020

Ispit iz predmeta Stručna praksa kod Miroslave Jordović Pavlović planiran za 17.06.2020. godine u 11h pomera se za 17.06.2020. godine u 9h, zbog sprečenosti nastavnika.

Programiranje CNC sistema 1

15. jun 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Programiranje CNC sistema 1 u junskom ispitnom roku.

Obrada rezanjem

15. jun 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem u junskom ispitnom roku.

Alati i pribori

15. jun 2020

Rezultati sa ispita iz predmeta Alati i pribori. Upis ocena je u utorak 16.06.2020. godine u 16:00 časova, sala 205.

Kontrola i revizija

15. jun 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Ispiti, dr Ljubica Diković

14. jun 2020

Ispiti kod dr Ljubice Diković iz predmeta Matematika 2 i Verovatnoća i statistika na osnovnim studijama i predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada i Algoritmi i diskretna matematika na specijalističkim studijama zakazani po rasporedu za 16. jun 2020. godine, održaće se 18. juna 2020. godine sa početkom u 12 časova, amfiteatar 302.

Hemija/Hemija 2

13. jun 2020

Rezultati prvog dela ispita iz predmeta Hemija/Hemija 2.

Uvod u objektno programiranje

13. jun 2020

Dodatni termin za kolokvijum MariaDB će se održati u ponedeljak 15.06.2020. godine u 08:00 časova, sala 208.

Savremene metode pripreme vode za piće

13. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Hemija 1

13. jun 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 1.

Poslovno komuniciranje

12. jun 2020

Rezultati predispitnih obaveza iz nastavnih predmeta kod dr Radmile Novakovic-Kostić:

Objektno orijentisano programiranje

12. jun 2020

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje (generacija 2016) položio je jedan student: Janjić Marko IN047/16.
Usmeni deo ispita će se održati u petak 19. juna u 12 časova, lab 319.

Upravljačko računovodstvo

12. jun 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Poslovno komuniciranje

12. jun 2020

Upis ocena za predmet Poslovno komuniciranje obaviće se u slušaonici 304 u utorak 16.06.2019. godine i to po sledećem rasporedu:

 • smer Menadžment i preduzetništvo od 09,30 do 10,00
 • smer Računovodstvo i revizija od 10,00 do 10,30
 • smer Turizam od 10,30 do 11,00

Turizam i kultura i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

11. jun 2020

Ispiti u junskom ispitnom roku iz nastavnih predmeta Turizam i kultura i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu kod dr Radmile Novaković Kostić održaće se u utorak, 16. juna 2020. godine sa početkom u 10h sala 109.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

11. jun 2020

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.

Konsultacije, mr Slobodanka Marković

11. jun 2020

Zbog službenog odsustva nastavnika, konsultacije planirane za ponedeljak 15.06.2020. godine, pomeraju se za utorak i sredu u terminu od 9.30-11.30 časova, kabinet 306.

Ispiti, dr Ivana Ćirović

11. jun 2020

Ispiti kod dr Ivane Ćirović koji su zakazani za 12. jun 2020. godine u 12 časova, pomeraju se za sat vremena i počeće u 13 časova.

C/C++

11. jun 2020

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta C/C++. Usmeni deo ispita će se obaviti u terminu koji je predviđen rasporedom.

Kontrola i revizija

11. jun 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Engleski jezik 1

10. jun 2020

Upis ocena i usmeni ispit za studente Informacionih tehnologija održaće se u ponedeljak, 15.06. u 8:30 h. Do pomirenja termina dolazi zbog poslovnih obaveza predmetnog nastavnika. Za ostale studijske programe važe stari termini.

Privredno pravo

10. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo.

Kontrola i revizija

10. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija kod dr Snežane Todosijević Lazović.

Statistika

10. jun 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika.

Internet tehnologije

10. jun 2020

Raspored polaganja ispita iz predmeta Internet tehnologije.

Digitalna i HD televizija

10. jun 2020

Raspored polaganja ispita iz predmeta Digitalna i HD televizija.

WEB dizajn

10. jun 2020

Raspored polaganja ispita iz predmeta WEB dizajn.

Ruski jezik 1

09. jun 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 1.

Kontrola i revizija

08. jun 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Uvod u objektno programiranje

08. jun 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma MariaDB iz predmeta Uvod u objektno programiranje.

Baze podataka

08. jun 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Matematika 2

08. jun 2020

Upis predispitnih poena i kolokvijumi iz predmeta Matematika 2, biće organizovani u 14 časova u sali 109, umesto u 13 časova.

Kontrola i revizija

08. jun 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Upravljačko računovodstvo

08. jun 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Engleski jezik 1

05. jun 2020

Upis ocena i usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik 1 održače se u ponedeljak, 15.06.2020. godine, prema sledećem rasporedu:

 • studenti studijskih programa Turizam i Tehnološko inženjerstvo: 10:00 h
 • studenti studijskog programa Informacione tehnologije: 11:30 h
 • studenti studijskog programa Zdravstvena nega: 13:00 h
 • studenti studijskih programa Menadžment i preduzetništvo, Unutrašnja aritektura, Računovodstvo i revizija i Mašinstvo: 14:00 h
Za usmeni ispit pripremite se za odgovaranje na pitanja u vezi sa tekstovima iz udžbenika. U navedenom terminu budite ispred kabineta 316.

Konsultacije, dr Ivana Bojović

05. jun 2020

Konsultacije kod dr Ivane Bojović biće održaće se u petak 12.06.2020. godine u terminu od 10:00 do 14:00 časova.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

05. jun 2020

Obaveštenje za praktični deo ispita iz predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom.

Menadžment investicija

04. jun 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Kolokvijumi, dr Zorica Tanasković

04. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, Strategijski menadžment, Industrijski menadžment, Organizacioja rada, Organizacija treninga i Ekološki menadžment.

Primarna zdravstvena zaštita

04. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Primarna zdravstvena zaštita.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

04. jun 2020

Оdbranа Seminarskih radova u junskom ispitnom roku iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika je u sredu, 10. 06. 2020. godine u 14:30h (sala 317).

Neurologija sa zdravstvenom negom

03. jun 2020

Obavešnjenje za praktični deo ispita iz predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom.

Test, Stručna praksa

03. jun 2020

Test iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu u junskom ispitnom roku je planiran 17. 06. 2020. u 12h u sali 302. Materijal za pripremu za polaganje testa se nalazi kao teorijski deo u dnevniku stručne prakse. (Ovaj termin je naznačen i u rasporedu polaganja ispita u junskom ispitnom roku.) Polaganje testa se ne prijavljuje (ne treba ispitna prijava).

Računarske mreže

02. jun 2020

Rezultati kolokvijuma 1 i 2 iz predmeta Računarske mreže mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Algoritmi i strukture podataka

02. jun 2020

Kolokvijum iz predmeta Algoritmi i strukture podataka neće biti održan u petak 05.06.2020. godine. Tačan termin održavanja kolokvijuma biće naknadno objavljen.

Uvod u objektno programiranje

02. jun 2020

Popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u objektno programiranje biće održan u petak 05.06.2020. godine u 13:00 časova, kabinet 208.

Baze podataka

02. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Baze podataka. Popravni kolokvijum iz predmeta Baze podataka, SQL biće održan u petak 05.06.2020. godine u 09:00 časova, kabinet 208.

Kontrola i revizija

02. jun 2020

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija kpd dr Snežane Todosijević-Lazović.

Objektno orijentisano programiranje

02. jun 2020

Studenti koji su slušali predmet Objektno orijentisano programiranje pre školske 2019/20. godine, polažu ispit u celosti bez obzira da li su ranije položili neki od delova. Pismeni ispit će se održati 10. juna od 12 časova u lab 308. Studenti koji su slušali predmet 2019/20 u istom terminu brane predispitne obaveze (seminarski, kolokvijum).

Ginekologija i akušerstvo sa zdravtsvenom negom

01. jun 2020

Rezultati testa iz nastavnog predmeta Ginekologija i akušerstvo sa zdravtsvenom negom.

Kontrola i revizija

01. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija.

Upravljačko računovodtsva

01. jun 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodtsva.

Instalacije u zgradama, Instalacije vodovoda i kanalizacije

31. maj 2020

Obaveštenje studentima iz nastavnih predmeta Instalacije u zgradama, Instalacije vodovoda i kanalizacije.

Matematika 2

31. maj 2020

Termini za kolokvijum i upis predispitnih poena u indeks iz predmeta Matematike 2.

Kontrola i revizije, Upravljačko računovodstvo

31. maj 2020

U četvrtak 4. juna 2020. godine od 13h, amfiteatar 109 održaće se popravni kolokvijumi iz sledećih predmeta:

 • Kontrole i revizije, prvi kolokvijum (II godina Računovodstvo i revizija)
 • Kontrole i revizije, drugi kolokvijum (II godina Računovodstvo i revizija)
 • Upravljačkog računovodstva, prvi i drugi (III godina Računovodstvo i revizija)

Elektronsko poslovanje

29. maj 2020

Pregled trenutno ostvarenih bodova iz predmeta Elektronsko poslovanje možete videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika

Trgovinski menadžment

29. maj 2020

Rezultati (ostvareni poene) iz predmeta Trgovinski menadžment.

Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega

28. maj 2020

Praktični ispit iz predmeta Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega održaće se 05. juna 2020. godine u 14:00h, amfiteatar 302..

Tehnologija proizvoda od voća i povrća, Radijacija i zaštita

28. maj 2020

Bodovi iz predmeta Tehnologija sušenja, hlađenja i smrzavanja proizvoda i iz predmeta Radijacija i zaštita:

Interna medicina sa zdravstvenom negom

28. maj 2020

Praktični ispit iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom će se održati 11. juna 2020. godine u 13:00h u Opštoj bolnici Užice na TS2.

Kolokvijumi, dr Vesna Marjanović

28. maj 2020

Za studente koji dolaze iz inostranstva organizovan je kolokvijum iz nastavnih predmeta: Termodinamika i toplotni aparati, Hemija 2 / Hemija, Savremene metode pripreme vode za piće Upravljanje rizikom i metode procene rizika. Kolokvijum će biti održan u sredu, 03. juna 2020. godine u 14 časova u učionici 205.

Infektologija sa zdravstvenom negom

27. maj 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se obaviti 3. juna i 4 juna 2020. godine. Polaganje će se održati u Opštoj bolnici Užice na ts2.

Trgovinski menadžment

27. maj 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Trgovinski menadžment.

Instalacije u zgradama, Instalacija vodovoda i kanalizacije

27. maj 2020

Test za proveru znanja i razumevanja gradiva iz predmeta Instalacije u zgradama i Instalacija vodovoda i kanalizacije.

Otpornost materijala, Merenje i kontrola kvaliteta

26. maj 2020

Obaveštavaju se studenti da dana 19. juna 2020. godine u 10-časova donesu urađene grafičke radove iz predmeta Otpornost materijala i seminarski rad iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta, učionica 109. Oni koji tog dana ne predaju grafičke i seminarske radove neće moći polagati ispit iz navedenih predmeta u junskom roku.

Akustika i osvetljenje enterijera

26. maj 2020

Obaveštenje za studente treće godine studijskog programa Unutrašnja arhitektura da će u sredu, 27.05.2020. god u 18h biti održan konferencijski poziv u vezi konsultacija iz predmeta Akustika i osvetljenje enterijera i da je potrebno da oni koji to nisu učinili do sada dostave mejlove na mejl(klikni).

Obaveštenje, dr Gordana Lazić

26. maj 2020

Obaveštenje za studente prve godine studijskog programa Unutrašnja arhitektura.

Obaveštenje, dr Gordana Lazić

26. maj 2020

Obaveštenje za studente druge godine studijskog programa Unutrašnja arhitektura.

Engleski jezik 1

26. maj 2020

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se u ponedeljak, 01.06.2020. godine, elektronskim putem. Testovi za sve studijske programe će biti postavljeni u Google učionicu prema sledećem rasporedu:

 • Izborni predmet: u 09:30 h
 • Turizam: u 12:00 h

Predmeti, dr Vesna Marjanović

25. maj 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta kod dr Vesne Marjanović:

Predmeti, dr Tatjana Marinković

25. maj 2020

Bodovi iz predmeta Tehnologija sušenja, hla]enja i smrzavanja proizvoda, Radijacija i za[tita i Sredstva i oprema lične zaštite na radu:

Baze podataka, SQL

23. maj 2020

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma iz predmeta Baze podataka, SQL koji će biti održan 29.05.2020. godine, amfiteatar 308.

Organizacija treninga

23. maj 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Organizacija treninga.

Industrijski menadžment

23. maj 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Industrijski menadžment.

Akustika i osvetljenje enterijera

20. maj 2020

Obaveštenje za studente treće godine studijskog programa Unutrašnja arhitektura, da će u petak, 22.05.2020. godine u 18h biti održan konferencijski poziv u vezi konsultacija iz predmeta Akustika i osvetljenje enterijera i da je potrebno da dostave svoje mejlove na mejl(klikni).

Privredno pravo

20. maj 2020

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Privredno pravo održaće se 2. juna 2020. godine u 9h, učionica 109.

Predmet, C/C++

19. maj 2020

Planirani računski kolokvijum iz programskog jezika C++ održaće se putem Google Classroom-a 26. maja 2020. godine od 12 časova. Planirani teorijski test iz programskog jezika C++ održaće se putem Google Classroom-a 28. maja 2020. godine od 12 časova. Sve dodatne informacije se nalaze u Google Classroom-u.

Infektologija sa zdravstvenom negom

18. maj 2020

Ispitna pitanja predispitnih obaveza iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Obaveštenje, prof. dr Ljubodrag Tanović

18. maj 2020

Obaveštavaju se studenti da će se 22.05. i 29.05.2020.godine od 14 časova obaviti pregled i prijem seminarskih radova kolega koji su završili i onih koji nisu imali tehničke mogućnosti da to urade elektronskim putem. U navedenom terminu studenti mogu obaviti i konultacije po svim pitanjima vezanim za predmet.

Akustika i osvetljenje prostora, Fizika sa osnovama radiologije

13. maj 2020

Ispitna pitanja iz nastavnih predmeta:

Infektologija sa zdravstvenom negom

13. maj 2020

Obaveštenje u vezi predispitnih obaveza iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Predmet C/C++

13. maj 2020

Teorijski kolokvijum iz programskog jezika C će prema dogovoru biti održan elektronskim putem preko Google Classroom-a u koju su uključeni svi studenti. Termin kolokvijuma je 14.maj od 12 časova. Kolokvijum iz programskog jezika C++ će biti poslednje nedelje maja.

Istorija umetnosti

11. maj 2020

Obaveštenje o predispitnim obavezama iz predmeta Istorija umetnosti.

Engleski jezik 1

8. maj 2020

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se elektronskim putem, kao i priprema, u ponedeljak, 18.05.2020. godine, u terminu predviđenom za redovnu nastavu. Potrebno je da se svi studenti prijave u Google učionicu do srede 13.05. Pristupne šifre se nalaze na sajtu Škole, u nastavnom materijalu za 13.04.2020. godine. Za 1. kolokvijum je potrebno spremiti gradivo koje je obrađeno pre pripreme. Detaljnije informacije ćete dobiti u nasatvnom materijalu za sledeću nedelju.

Poslovno komuniciranje

8. maj 2020

Obaveštenje o predispitnim obavezama iz predmeta Poslovno komuniciranje.

Turizam, dr Radmila Novaković-Kostić

5. april 2020

Teme za predispitne aktivnosti za studente sve tri godine turizma:

Obaveštenje, Prof. dr Dejan Milivojević

5. april 2020

Kolege studenti, bliži se kraj semestra, potrebno je da se vaš rad oceni. Potrebno je, kako sam i napisao u 9.predavanju, da pošaljete urađena oba dela kolokvijum do 13.06. a pitanja da postavite ove nedelje. Zatim, potrebno je da predate i ostale domaće zadatke koji su dati u tekstu predavanja, takođe i crteže elaborata. Kako nije preporučeno da se nša saradnja u nastavi odvija u školi, to je potrebno da skenirate vaše radove , da svaki crtež i zadatak potpišete i pošaljete meilom. Na početku semestra dao sam sadržaj elaborata za obe studijske grupe. Znate da je kod mene ispit moguće položiti na osnovu predispitnih obaveza.

Turizam i kultura, Turističke regije sveta i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

5. april 2020

Rok za dostavljanje seminarskih radova iz predmeta Turizam i kultura, Turističke regije sveta i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu je 25.05.2020. godine.
Radove dostaviti na mejl nastavnika mr Slobodanke Marković (klikni ovde).

Merenje i kontrola kvaliteta, Otpornost materijala

5. maj 2020

Obaveštenje o seminarskim i grafičkim radovima iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta i Otpornost materijala.

Matematika 2

03. maj 2020

Obaveštenje o predispitnim obavezama iz nastavnog predmeta Matematika 2

Fizika sa osnovama radiologije

27. april 2020

Predavanja u elektronskom obliku iz nastavnog predmeta Fizika sa osnovama radiologije od ove radne nedelje možete preuzimati sa stranice nastavnika dr Nataše Gagović.

Poslovno komuniciranje

6. april 2020

Studenti koji još nisu predali prvu verziju seminarskog rada iz predmeta Poslovno komuniciranje mogu to da učine najkasnije do 11.05.2020. godine i to na mejl svog mentora dr Radomira Stojanovića (klikni ovde) odnosno dr Ivane Bojović (klikni ovde) .

Turizam i kultura

2. april 2020

Obaveštavaju se svi studenti prve godine studijskog programa Turizam da napisane Referate iz predmeta Turizam i kultura pošalju do kraja aprila na mejl adresu profesorke dr Radmile Novaković Kostić (klikni ovde).
Studenti koji nisu odabrali temu referata blagovremeno treba da se javi profesorki kako bi je dobili.

Turizam i kultura

2. april 2020

Uputstvo i detaljnije instrukcije za izradu seminarskog rada, u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura, postavljeni su na profil predmetnog nastavnika.

Studenti, Informacione tehnologije VI i Turizam VI semestar

27. mart 2020

Pozivaju se studenti studijskih programa Informacione tehnologije VI semestar i Turizam VI semestar da dostave svoje e-mail adrese nastavniku Nenadu Milutinoviću na sledeći e-mail.

Poslovno komuniciranje

25. mart 2020

U prilogu se nalaze preostale slobodne teme za seminarske radove iz predmeta Poslovno komuniciranje i to one koje nisu obeležene žutom bojom.

Baze podataka SQL, MySQL i Algoritmi i strukture podataka

24. mart 2020

Pozivaju se studenti Informacionih tehnologija II semestar da dostave svoje kontakt podatke (e-mail, kontakt telefon i Skype name) na e-mail

Poslovno komuniciranje

18. mart 2020

Pozivaju se svi studenti koji još uvek nisu uzeli teme iz predmeta Poslovno komuniciranje da to učine što pre tako što će putem mejla (na sajtu škole) kontaktirati profesora kod kojeg su izabrali temu (dr Radomir Stojanović ili dr Ivana Bojović).
Izrada i uspešna odbrana seminarskog rada je jedna od predispitnih obaveza bez koji nije moguće da se izađe na ispit.

Turizam, prva godina

13. mart 2020

Obaveštavaju se studenti prve godine Turizma da je poseta Narodnoj biblioteci Užice, planirana za ponedeljak 16.03.2020.godine, otkazana od strane Biblioteke. Studenti imaju redovne vežbe prema nastavnom planu, 13-15h, amfiteatar 302.

Upravljačko računovodstvo i Kontrola i revizija

13. mart 2020

Nastava iz predmeta Upravljačko računovodstvo i Kontrola i revizija neće se održati u utorak, 17.03.2020. godine. Nadoknada predavanja iz predmeta Kontrola i revizija održaće se u ponedeljak, 23.03.2020. godine od 12-15 časova, a nadoknada iz predmeta Upravljačko računovodstvo zakazaće se u dogovoru sa studentima.

Uvod u objektno programiranje

12. mart 2020

Termini za polaganje kolokvijuma iz predmeta Uvod u objektno programiranje koji će se odrzati u petak 13.03.2020.godine, sala 208.

 • I grupa - 15:00 časova
 • II grupa - 16:30 časova

Poslovne finansije

11. mart 2020

Nastavni materijal iz predmeta Poslovne finansije:

Turizam, prva godina

11. mart 2020

Obaveštavaju se studenti prve godine turizma da je, za ponedeljak 16.mart 2020. godine, organizovana poseta Narodnoj biblioteci Užice. Sastanak studenata je ispred Škole u 13 časova, odakle se organizovano kreće u posetu.

Baze podataka

10. mart 2020

Za izradu seminarskih radova iz predmeta Baze podataka potrebno je dostaviti logičku strukturu baze podataka prema zadatoj temi u terminima vežbi u ponedeljak, 16.03.2020. godine, sala 208.

Instalacije u zgradama

10. mart 2020

Novi nastavni materijal za predmet Instalacije u zgradama nalazi se u fascikli nastavnika prof. dr Dejana Milivojevića.

Statika konstrukcija 2

10. mart 2020

U sredu, 11. marta 2020. godine neće biti održane vežbe iz predmeta Statika konstrukcija 2. Termin nadoknade ovih časova biće naknadno objavljen.

Master rad

9. mart 2020

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Jakovljević Tijana, broj indeksa MB 03/17.

Instalacije u zgradama

04. mart 2020

Sređeni material za nastavni predmet Instalacije u zgradama nalazi se u fascikli nastavnika prof. dr Dejana Milivojevića, kao i sadržaj semestralnog zadatka.

Poslovno komuniciranje

03. mart 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Poslovno komuniciranje) objavljen je spisak tema za seminarske radove.

Baze podataka i Algoritmi i strukture podataka

01. mart 2020

Raspored grupa za vežbe iz predmeta Baze podataka i Algoritmi i strukture podataka.

Poslovno komuniciranje

27. februar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Poslovno komuniciranje) može da se preuzme materijal pod nazivom "Poslovno komuniciranje – Drugi deo"

Master rad

25. februar 2020

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Milovanović Mila, broj indeksa MB 31/17.

Hirurgija

25. februar 2020

Vežbe iz predmeta Hirurgija, počinju sledeće nedelje.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

25. februar 2020

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda u februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. god

Hemija 1

25. februar 2020

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Hemija 1 u februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. god

Upravljanje rizikom

25. februar 2020

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Upravljanje rizikom u februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. god

Poslovno komuniciranje

24. februar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Poslovno komuniciranje) može da se preuzme "Uputstvo za izradu i odbranu seminarskog rada u školskoj 2019/2020 godini". Spisak tema za seminarske radove biće uskoro objavljen na sajtu škole.

Bezbednost na radu

24. februar 2020

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Bezbednost na radu u februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. god

Mehanika

23. februar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

23. februar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Građevinska mehanika.

Merenje i kontrola kvaliteta

23. februar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Hirurgija sa ZN i Neurologija sa zdravstvenom negom

21. februar 2020

Grupe za praktičnu nastavu iz predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom I Neurologija sa zdravstvenom negom

Interna medicina sa zdravstvenom negom

20. februar 2020

Spisak studenata koji su položili praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom u februarskom ispitnom roku.

Hemija 2/Hemija

20. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2/Hemija.

Termodinamika

20. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Finansijsko računovodstvo

19. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

19. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Ekološki menadžment.

Poslovne finansije

19. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u februarskom ispitnom roku.

Infektologija sa zdravstvenom negom

19. februar 2020

Grupe za praktičnu nastavu iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Metalne konstrukcije

18. februar 2020

Usmeni ispit iz predmeta Metalne konstrukcije održaće se u četvrtak, 20.02.2020. godine u 10 časova u kabinetu 014.

Otpornost materijal

18. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijal.

Algoritmi i strukture podataka

18. februar 2020

Na dodatnu izradu zadatka za ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka poziva se student Strahinja Drčelić IN 24/16 u petak 21.02.2020. u 16:00 časova, sala 208.

WEB dizajn

18. februar 2020

Rezultate ispita iz Web dizajna možete pogledati ovde. Odbrana seminarskih radova i upis ocena u utorak 18.02.2020. u 16h.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

18. februar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Upravljačko računovodtsvo

18. februar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Upravljačko računovodtsvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

18. februar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Projektovanje informacionih sistema

18. februar 2020

Ispit iz predmeta Projektovanje informacionih sistema zakazan za 20.2.2020. godine u 16 sati održaće se 21.2.2020. godine u 13 sati.

TV produkcija

18. februar 2020

Ispit iz predmeta TV produkcija zakazan za 20.2.2020. godine u 14 sati održaće se 21.2.2020. godine u 13 sati.

Poslovno komuniciranje

16. februar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Poslovno komuniciranje) može da se preuzme prvi deo prezentacije za istoimeni predmet.

Predavanja, dr Tatjana Marinković

15. februar 2020

Odlažu se predavanja kod dr Tatjane Marinković zakazana za sledeću radnu sedmicu zbog službenog odsustva nastavnika.

Zdravstvena nega

15. februar 2020

Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Zdravstvena nega.

Specijalna računovodstva

14. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta specijalna računovodstva u februarskom ispitnom roku.

Strategijski menadžment i Menadžment strategije i razvoja

14. februar 2020

Predavanja iz predmeta Strategijski menadžment i Menadžment strategije i razvoja, koji po rasporedu treba da se održe u sredu 19.02.2020. od 11 časova u amfiteatru 302, zbog termina ispita, održaće se u petak 21.02.2020. od 9 časova u amfiteatru 302..

Hemija 2 / Hemija

14. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2/Hemija u februarskom ispitnom roku.

Aplikativni softver

14. februar 2020

Termini:

 • Dodatni termin vežbi za ispit iz predmeta Aplikativni softver održaće se u utorak 18.02.2020. u 17:00 časova, sala 208.
 • Dodatni termin ispita iz predmeta Aplikativni softver za smerove Mašinstvo, Menadzžent i preduzetništvo i odbrana 5. Seminarskog rada za sve smerove biće odrzan u petak 21.02.2020. u 16:00 časova, sala 208.

Uvod u objektno programiranje

14. februar 2020

Dodatni termin pripreme za ispit iz predmeta Uvod u objektno programiranje odrzace se u petak 21.02.2020. u 17:00 časova, sala 208..

Otpornost materijala, Merenja i kontrola kvaliteta, Mehanika

13. februar 2020

Vežbe iz Otpornosti materijala koja su po rasporedu u petak (21.02.20) održaće se naknadno po dogovoru , zbog održavanja ispita u tom terminu. Oni studenti koji nisu predali grafičke radove iz Mehanike to mogu učiniti u sredu (19.02.20) u 14:30-časova. učioni ca 110. u buduće predavanja i vežbe iz otpornosti materijala odr žavaće se sredom , a predavanja i vežbe iz Merenja i kontrole kvaliteta održavaće se petkom u terminu koji je dat u rasporedu. Detaljan dogovor biće obavljen sa predmetnim nastavnikom.

Računovodstvo

13. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Statistika

13. februar 2020

Predavanja kod dr Ljubice Diković iz predmeta Statistika na studijskom programu Računovodstvo i revizija zakazana dana 18.2.2020. godine od 11 do 14 časova održaće se dana 25.2.2020.godine od 11 do 14časova u sali 207.

Engleski jezik 2

13. februar 2020

Usmeni ispit/upis ocena iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 19.02.2020. godine u 13h, u kabinetu 316.

Hemija 1

13. februar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 1.

Programiranje CNC sistema 1

12. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Programiranje CNC sistema 1 u februarskom ispitnom roku.

Mašine alatke

12. februar 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Mašine alatke u februarskom ispitnom roku.

NU mašine, Obrada rezanjem i Projektovanje CNC sistema 1

12. februar 2020

Usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine, Obrada rezanjem i Projektovanje CNC sistema 1 u februarskom ispitnom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u petak 21.02.2020. godine, sa početkom u 12.00 sati, sala 205.

Aplikativni softver

12. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver, održanog 11.02.2020. godine.

Objektno orijentisano programiranje

11. februar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u februarskom roku se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita za studente prethodnih generacija i računski deo ispita za poslednju generaciju će se održati prema postavljenom rasporedu.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

11. februar 2020

Dodatni termin za konsultacije kod prof. dr Radomira Stojanovića je sreda (12.2.2020.godine) od 13:30 do 15:30 časova u kabinetu 306.

Agencijsko poslovanje

11. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Zgradarstvo

11. februar 2020

Ispit iz premeta Zgradarstvo položili su Kristina Stanić UA 27/19 i Srđan Erić UA 13/19.

Aplikativni softver

10. februar 2020

Raspored grupa za polaganje ispita iz premeta Aplikativni softver.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

10. februar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se u sredu, 19. februara 2020. godine u 13h, Opšta Bolnica Užice TS2.

Privredno pravo

10. februar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

09. februar 2020

Ispit iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se petak, 21.02.2020. godine u 11:00 časova, sala 305.

Aplikativni softver

08. februar 2020

Popravni kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver biće održan u ponedeljak 10.02. u 16:00 časova, sala 208.

Projektovanje informacionih sistema

08. februar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje informacionih sistema održaće se u petak, 14.2.2020. godine u 13 sati.

Operativni sistemi

06. februar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se raditi u sredu, 12.02.2020. godine u 11.00 sati, sala 205.

Alati grafičkog dizajna

06. februar 2020

Ispit iz nastavnog predmeta Alati grafičkog dizajna održaće se 11. februara 2020. godine u 14 sati.

Fizika

06. februar 2020

Dodatni termin za regulisanje predispitnih obaveza iz predmeta Fizika je 10.02.2020. godine u 10 sati (307).

Master rad

06. februar 2020

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Slaviša Lojanica, broj indeksa MB 34/17.

Preduzetništvo

05. februar 2020

Seminarski rad (Biznis plan) iz predmeta Preduzetništvo kod Nenada Milutinovića, studenti će moći da brane u terminu: ponedeljak, 10.02.2020. god. od 11:00 časova, kabinet 209.

Obaveštenje, dr Dejan Milivojević

05. februar 2020

Pregledanje i odbrane elaborata su po sledecem rasporedu:

 • Zgradarstvo, 10.02. posle ispita.
 • Završni radovi, Instalacije u zgradama i Instalacije vodovoda i kanalizacije, 11.02. posle ispita
 • Projektovanje 12.02. u 10:00 časova.
Napominjem da će potpis dobiti student koji odbrani elaborat, a to znači da će odgovarati na nekoliko kraćih pitanja slično formulisanih kao što su data pitanja na kraju udžbenika za materiju Zgradarstvo 1.
Potrebni materijali sa predavanja su dostupni u fascikli nastavnika.

dr Dejan Milivojević

Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema

05. februar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema će se održati u utorak 11. februara od 11 časova u laboratoriji 308.

Objektno orijentisano programiranje

05. februar 2020

Odbrana seminarskih radova i kolokvijum iz predmeta Objektno orijentisano programiranje će se održati u utorak 11. februara od 12 časova u laboratoriji 308.

Informatička metodologija istraživačkog rada

04. februar 2020

Dodatni termin za ispit iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada petak, 07.02.2020. godine, sa početkom u 15:00 časova, sala 208.

Algoritmi i strukture podataka

04. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.
Usmeni ispit održaće se u petak, 07.02.2020. godine u 14:00 časova, sala 208.

Metalne konstrukcije

04. februar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne konstrukcije.

Fiskalni sistemi

03. februar 2020

Usmeni deo ispita iz predmeta Fiskalni sistemi će biti održan u petak, 07.02.2020. godine u 16 časova.

Finansijsko računovodstvo

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Obaveštenje studentima os građevina i os unutrašnja arhitektura

03. februar 2020

1. Studenti koji su oslobođeni ispita završni radovi, projektovanje, zgradarstvo ne moraju da dva puta prijavljuju ispit.
2. Svi studenti koji su dobili korekture u vezi popravke grafičkih radova treba ispravljene crteže da donesu na dan ispita u februarskom roku. Tačno vreme biće istaknuto ovde kada se utvrdi konačan raspored ispita, ali nezvanično to su 10,11 i 12.februar.
3. Upisivanje bodova, ocena i potpisi za oba roka nakon rezultata u februarskom roku.

dr Dejan Milivojević

Termodinamika

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda.

Hemija 2

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

03. februar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se u četvrtak, 13. februara 2020. godine u 13h, Opšta Bolnica Užice TS2.

Ispiti, mr Dragiša Mićić

03. februar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma kod predavača mr Dragiše Mićića:

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

03. februar 2020

Umesto u ponedeljak i utorak (treći i četvrti februar), konsultacije će se održati u novim izmenjenim terminima i to:

 • utorak (04.02.2020. godine) od 14 do 16 časova u kabinetu 306 i
 • sreda (05.02.2020. godine) od 10 do 13 časova u kabinetu 306.

Građevinski materijali

31. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinski materijali (januar 2020) dati su u prilogu.
Završni test ( popravni testovi 1 i 2 ) održaće se u sredu, 05. februara 2020. godine u 11h u sali 207.

Poslovna i ekološka etika

31. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Poslovna i ekološka etika održaće se u sredu, 5. februara 2020. godine u 13h, kabinet 202.

Bezbednost na radu

31. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Zdravstvena nega

30. januar 2020

Praktični ispit iz predmeta Zdravstvena nega će se održati 14.2.2020. godine u 14h, sala 109.

Infektologija sa zdravstvenom negom

30. januar 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 6. februara 2020. godine u 12h na Infektivnom odeljenju OB Užice.

Kontrola i revizija

30. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Kontrola i revizija.

Matalne konstrukcije

30. januar 2020

Pitanja za usmeni ispit iz predmeta Matalne konstrukcije.

Specijalna računovodstva

30. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva.

Privredno pravo

30. januar 2020

Popravni 1 i 2 kolokvijum iz predmeta Privredno pravo održaće se u sredu, 5. februara 2020. godine od 13h, sala 109.

Finansijsko računovodstvo

29. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

29. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Zorice Tanasković.

Menadžment u turizmu

29. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Agencijsko poslovanje

29. januar 2020

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje (dodatni termin).

Mašine alatke u januarskom ispitnom roku

29. januar 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Mašine alatke u januarskom ispitnom roku.

Poslovne finansije

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Hemija I

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Aplikativni softver

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Aplikativni softver

28. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.

WEB dizajn

27. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta WEB dizajn. Upis ocena četvrtak 30.01.2020. u 13h, kabinet 315.

Upravljačko računivodstvo

27. januar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

27. januar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Ruski jezik II

27. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II.

Informatika u zdravstvu

26. januar 2020

Raspored studenata po grupama za polaganje ispita iz predmeta Informatika u zdravstvu u januarskom ispitnom roku:

 • od 08:00 sati, studenti sa brojem indeksa ZN 01/18 do ZN 27/18
 • od 09:00 sati, studenti sa brojem indeksa ZN 28/18 do ZN 56/18

Zdravstvena nega

24. januar 2020

Spisak studenata koji su položili praktični ispit iz predmeta Zdravstvena nega.

Projektovanje informacionih sistema

24. januar 2020

Pregled bodova predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Hemija II

24. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Menadžment kvaliteta u turizmu, Agencijsko poslovanje

24. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu i predmeta Agencijsko poslovanje(dodatni termin).

Osnove farmakologije i farmakoterapije

24. januar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

23. januar 2020

Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom u januarskom ispitnom roku 2020.god. iz predmeta Termodinamika.

Termodinamika

23. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Engleski jezik 2

23. januar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.
Usmeni ispit i upis ocena održaće se u sredu, 29.01.2020. godine, u slušaonici 318, prema sledećem rasporedu:

 • 12:00h - Informacione tehnologije
 • 13:30h - Ostali smerovi

Aplikativni softver

23. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.
Studenti koji nisu odbranili seminarski iz predmeta Aplikativni softver, mogu to učiniti sutra u terminu ispita. Nakon toga, naredni termin za odbranu seminarskih radova biće u junu 2020. god.

Programiranje CNC sistema 1

23. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Programiranje CNC sistema 1 u januarskom ispitnom roku.

Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema

22. januar 2020

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema je petak, 24. januar 2020. u 11 časova, lab 319.

Objektno orijentisano programiranje

22. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita će se održati 31.januara 2020. godine u 12 časova u lab 319.

Završni radovi

22. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi.

Hemija I

22. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Osnove projektovanja

22. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Osnove projektovanja.

Građevinski materijali

22. januar 2020

Rezultati i ocene seminarskog rada i elaborata iz predmeta Građevinski materijali.

Higijena i medicina rada

22. januar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Higijena i medicina rada.

Zgradarstvo

22. januar 2020

Odbrana elaborata, upisivanje bodova, potpisi, zaključivanje ocena iz nastavnog predmeta Zgradarstvo u sredu, posle 15:00 časova i četvrtak, posle 15:00 časova.

Agencijsko poslovanje

21. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Ispiti, dr dr Snežane Aksentijević

21. januar 2020

Ispiti kod prof. dr Snežane Aksentijević zakazani za 27. januar 2020. godine, Eko zaštita u industriji i Fizička hemija održaće se u učionici broj 302.

Aplikativni softver

21. januar 2020

Dodatni termin vežbi za odbranu seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver za sve grupe, biće održan u sredu, 22.01.2020. godine u 17:00 časova, sala 319.

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu

21. januar 2020

Dodatni termin za popravne kolokvijume i odbranu seminarskih radova iz predmeta Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu, je 28.01.2020. godine po sledećem rasporedu:

 • popravni kolokvijumi (oba predmeta), učionica 305 (10-12 časova)
 • odbrana seminarskih radova (oba predmeta), kabinet 306 (10-14 časova)
Seminarske radove poslati najkasnije do subote 25.01.2020. godine, u elektronskoj formi, a na odbranu u štampanoj formi.

Građevinski materijali

20. januar 2020

Rezultati popravnog - 1 kolokvijuma iz predmeta Građevinski materijali.

Infektologija sa zdravstvenom negom

20. januar 2020

Spisak studenata koji su stekli uslov za polaganje teorijskog dela ispita iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Termodinamika

20. januar 2020

Rezultati trećeg računskog kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

20. januar 2020

Ispiti kod prof. dr Vesne Marjanović zakazani za 27. januar 2020. godine, Hemija 1 (Usmeni), Tretmani otpadnih voda i Upravljanje rizikom i metode procene rizika (Usmeni), održaće se u učionici broj 318.

Operativni sistemi

18. januar 2020

Raspored studenata po grupama za polaganje ispita iz predmeta Operativni sistemi u januarskom ispitno roku.

Računarske mreže

17. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Računarske mreže održaće se u četvrtak, 23. januara 2020. godine u 10h.

Nacionalna turistička geografija

17. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Mikrobiologija

17. januar 2020

Predispitni bodovi iz predmeta Mikrobiologija.

Menadžment kvaliteta u turizmu

17. januar 2020

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Engleski jezik 2

16. januar 2020

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2:

Zgradarstvo

16. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Zgradarstvo.

Upravljanje projektima

16. januar 2019

Rezultati iz predmeta Upravljanje projektima:

Interna medicina sa zdravstvenom negom

16. januar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se u četvrtak, 23. januar 2020. godine u 13h, Opšta Bolnica Užice TS2.

Zdravstvena nega

16. januar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Zdravstvena nega, za obe grupe, održaće se u utorak, 21. januar 2020. godine u 14h.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

16. januar 2019

Spisak studenata koji su položili IV kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Hemija 1

16. januar 2019

Rezultati računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 1.

Osnove projektovanja

16. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Osnove projektovanja.

Specijalna računovodsta

15. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodsta.

Preduzetništvo

15. januar 2019

Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo održaće se u četvrtak, 16. januara 2020. god. u učionici 305, sa početkom u 09:00 časova.

Stilovi u enterijeru

15. januar 2019

Ispitna pitanja iz predmeta Stilovi u enterijeru.

Projektovanje informacionih sistema

15. januar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Projektovanje informacionih sistema, održanog 14.1.2020. godine.

Agencijsko poslovanje

15. januar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma 2 iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Biologija

15. januar 2019

Bodovi iz nastavnog predmeta Biologija.

Menadžment kvaliteta u turizmu

14. januar 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se u četvrtak 16.01.2020. godine, učionica 305, počev od 13 časova. U prilogu je podela studenata na grupe.

Televizijska produkcije

14. januar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Televizijska produkcije, održanog 13.1.2020. godine.

Menadžment u turizmu

14. januar 2020

Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment u turizmu održaće se u četvrtak, 16. januara 2020. god. u učionici 304, sa početkom u 13:00 časova.

Engleski jezik 2

13. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 22.01.2020. godine, u 13 h, u kabinetu 316.

Privredno pravo

13. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo:

Elektromagnetna zračenja

13. januar 2020

Nadohnada časova vežbi i predavanja iz predmeta Elektromagnetna zračenja na master studija Bezbednost i zdravlje na radu održaće se:

 • vežbe, ponedeljak 13.01.2020. godine u terminu 15-17h
 • predavanja, utorak 14.01.2020. godine u terminu 14-16h.
U terminu vežbi moguća je odbrana praktičnog rada.

Fizika

11. januar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Fizika realizovaće se u ponedeljak 13.01.2020. godine (sala 207):

 • prvi kolokvijum sa početkom u 14h
 • drugi sa početkom u 15h

Nastava, Kolokvijumi, dr Dejan Milivojević

10. januar 2020

 • U ponedeljak, 13.01.2020. god. od 12h do 13h časova nadoknada nastave iz predmeta Zgradarstvo.
 • U ponedeljak, 13.01.2020. god. od 13h do 15:30h drugi kolokvijum iz predmeta Osnove projektovanja.
 • U sredu, 15.01.2020. god. od 9h do 11h drugi kolokvijum iz predmeta Zgradarstvo.
 • U četvrtak, 16.01.2020. god. od 10:00h drugi kolokvijum iz predmeta Završni radovi.

Fiskalni sistemi

10. januar 2020

Predavanja iz nastavnog predmeta Fiskalni sistemi održaće se u utorak, 14. januara 2020. godine u 13:00 časova.

Preduzetništvo

10. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo.

Upravljanje projektima

10. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima.

Menadžment u turizmu

10. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu.

Agencijsko poslovanje

10. januar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se 14.01.2019. godine, amfiteatar 317, od 11-13 časova.

Materijali u savremenom građevinarstvu, Savremeni materijali u enterijeru

9. januar 2020

Drugi test iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu i predmeta Savremeni materijali u enterijeru održaće se u ponedeljak, 13.01.2020. godine u 9:30h, u sali 207.

Engleski jezik 2

8. januar 2020

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 15.01.2020. godine u učionici 318, prema sledećem rasporedu:

 • 13-14 h: Informacione tehnologije i Menadžment
 • 14-15 h: Tehnološko inženjerstvo, Računovodstvo i revizija, Unutrašnja arhitektura, Zdravstvena nega
 • 15:30-16:30 h: Turizam
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Građevinski materijali

8. januar 2020

Drugi kolokvijum iz predmeta Građevinski materijali za OSS Građevinarsvo i OSS Unutrašnja arhitektura održaće se u sredu 15.01.2020.g. u 9 i 30, u sali 318.
Popravni Prvi kolokvijum iz predmeta Građevinski materijali za OSS Građevinarsvo i OSS Unutrašnja arhitektura održaće se u petak 17.01.2020.g. u 10 h , u sali 318.
Predaja eleborata i seminarskih radova na predavanjima u utorak 14.01.2020.g. u sali 318.

Matematika 1, Poslovna matemaika

6. januar 2020

Dodatne vežbe iz predmeta Matematika 1 biće održane u sredu 8. januara 2020. godine u sali 302 od 8-9h, za smerove MA,IT,GR,TH.
Upis predispitnih poena u indekse iz predmeta Poslovna matematika za studente koji ne rade 3.kolokvijum biće održan u sredu 8. januara 2020. godine u sali 302 od 9h, za smerove MN,RR,TT.

Završni radovi

2. januar 2020

Studenti koji slušaju predmet Završni radovi treba da pregledaju predavanje "Zeleni krovovi" koje je se nalazi u fascikli nastavnih materijala iz ovog predmeta.

Fizika

28. decembar 2019

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Fizika biće organizovana u sredu, 08.01.2020. godine (307) u sledećim terminima:

 • 08 - 09 h Građevinsko inženjerstvo;
 • 11 - 12 h Mašinstvo i tehnološko inženjerstvo.
Vežbe u terminu 13 -15 h u sredu 08.01.2020. godine neće se realizovati.
Laboratorijske vežbe iz fizike biće organizovane u petak, 10.01.2020. godine (307) u sledećim terminima:
 • 14:00 - 15:15 Tehnološko inženjerstvo;
 • 15:15 - 16:30 Građevinsko inženjerstvo;
 • 16:30 - 17:45 Mašinstvo.
Popravni kolokvijumi, po dogovoru, biće organizovani u ponedeljak 13.01. 2020. godine. Tačno vreme biće istaknuto naknadno.

Projektovanja informacionih sistema

27. decembar 2019

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Projektovanja informacionih sistema.

Elektrotehnika sa elektronikom

27. decembar 2019

Rezultati II kolokvijuma iz Elektrotehnike sa elektronikom.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

27. decembar 2019

Spisak studenata koji su položili III kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Pravni aspekti zdravstvene nege

27. decembar 2019

Kolokvijum iz predmeta Pravni aspekti zdravstvene nege održaće se u petak, 17. januara 2020. godine sa početkom u 10 časova , učionica 109.

Menadžment kvaliteta

27. decembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta održaće se u četvrtak, 9. januara 2020. godine sa početkom u 15 časova , učionica 110.

Nacionalna turistička geografija

27. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Finansijsko računovodstvo

26. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Privredno pravo

26. decembar 2019

Drugi kolokvijum i popravni prvi kolokvijum iz predmeta Privredno pravo održaće se u četvrtak, 9. januara 2020. godine od 8 časova, učionica 109.

Termodinamika

25. decembar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Aplikativni softver

25. decembar 2019

Dodatni termin vežbi za odbranu seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver za sve grupe, biće održan u četvrtak, 26.12.2019. godine u 08:00 časova, učionica 319.

Zgradarstvo

25. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Zgradarstvo.

Menadžment

25. decembar 2019

Upis predispitnih obaveza u indeks iz nastavnog predmeta Menadžment obaviće se u utorak, 14.01.2020. godine, u Sali 318 u 9h.

Interna medicina sa zdravstvenom negom I

24. decembar 2019

Ispitna pitanja iz nastavnog predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom I – Vežbe.

Menadžment

24. decembar 2019

Finalni rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment.

Istraživanje tržišta

24. decembar 2019

Finalni rezultati kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta.

TV produkcija

24. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta TV produkcija.

Biologija

23. decembar 2019

Termin za 2.kolokvijum iz predmeta Biologija je 13.1.2020. godine u 16:30h.

Mikrobiologija

23. decembar 2019

Termin za kolokvijum iz predmeta Mikrobiologija na studijskim programima ZN i TH je 9.1.2019. godine u 17:30h.

Upravljanje projektima

23. decembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima održaće se u petak, 27. decembra 2019. god. u 16:00 časova, u učionici 205.
Pitanja za drugi kolokvijum studenti mogu pronaći na zvaničnom sajtu Škole, na stranici nastavnika Nenada Milutinovića, kao i na oglasnoj tabli ispred kabineta 209.

Računarske mreže

23. decembar 2019

Vežbe iz predmeta Računarske mreže planirane za utorak 24.12.2019. neće se održati zbog sprečenosti nastavnika, nadohnada je u četvrtak 26.12.2019. godine u 15h u kabinetu 319.

Elektromagnetna zračenja

23. decembar 2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Elektromagnetna zračenja planirana za 24.12.2019. године neće se održati zbog sprečenosti nastavnika, nadohnada je u petak, 10.01.2020. godine u 15h.

Engleski jezik 2

23. decembar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.

Fizika

23. decembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Fizika održaće se u petak 27. decembra (sala 304):

 • Tehnološko inženjerstvo i građevinsko inženjerstvo 14:00-14:50
 • Mašinstvo 15:00 - 15:50

Menadžment kvaliteta u turizmu

20. decembar 2019

Kolokvujum 2 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se u četvrtak 26.12.2019. godine, učionica 305, od 13 časova. U prilogu je raspored studenata po grupama.

Agencijsko poslovanje

20. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Specijalna računovodstva

19. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Specijalna Računovodstva.

Menadžment

18. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment.

Uvod u turizam

18. decembar 2019

Drugi kolokvijuma iz predmeta Uvod u turiyam održaće se u utorak 24.12.2109. godine, u slušaonici broj 109 u 15 časova.

Preduzetništvo

18. decembar 2019

Drugi kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo održaće se u utorak 24.12.2109. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 11:00 do 11:50 za studente studijskog programa Računovodstvo i revizija
 • 12,00 do 12,50 za studente studijskih programa Menadžment i Turizam

Istraživanje tržišta

17. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta.

Projektovanje informacionih sistema

17. decembar 2019

Drugi kolokvijuma iz predmeta Projektovanje informacionih sistema, održaće se u utorak 24.12.2019. godine u 15 sati u kabinetima 305 i 308. .

Finansijsko računovodstvo

16. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Ekonomika biznisa

16. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ekonomika biznisa.

Hotelijersko Poslovanje

16. decembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Hotelijersko Poslovanje održaće se u ponedeljak 23.12.2019. godine, u slušaonici broj 317 sa početkom u 15 časova.

Egleski jezik 2

16. decembar 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 za studente svih studijskih programa održaće se u ponedeljak, 23.12.2019. godine, u 08:30 u amfiteatru 302.

Ergonomija prostora i opreme

16. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ergonomija prostora i opreme.

Fiskalni sistemi

13. decembar 2019

Nastava iz predmeta Fiskalni sistemi neće se održati u ponedeljak, 16. decembra 2019. godine zbog sprečenosti predmenog nastavnika.

Web dizajn

13. decembar 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Web dizajn održaće se u utorak 17.12.2019. u 15h u amfiteatru 302.

Elektromagnetna zračenja

13. decembar 2019

Kolokvijum iz predmeta Elektromagnetna zračenja na studijskom programu master Bezbednost i zdravlje na radu održaće se u utorak u 16h u amfiteatru 302.

Tehnike vizuelne prezentacije 1

13. decembar 2019

Studenti SPOSS Građevinsko inženjerstvo, druga godina, Tehnike vizuelne prezentacije 1, predavanja će, umesto u četvrtak 26.12. 2019., biti održana u sredu 18.12. 2019. od 13 do 15 časova.

Projektovanje informacionih sistema

13. decembar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Fizika

12. decembar 2019

Zbog sprečenosti nastavnika, u ponedeljek 16.12. neće se realizovati nastava fizike. Nadoknada je planirana za petak, 27.12. sa početkom u 15 časova (sala 304).

Agencijsko poslovanje

11. decembar 2019

Kolokvijum dva iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se u utorak, 17.12.2019. godine. U prilogu je raspored studenata po grupama.

Agencijsko poslovanje

11. decembar 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje, za starije generacije studenata, održaće se u sredu, 18.12.2019. godine, amfiteatar 110, u terminu od 13-15 časova.

Bezbednost na radu

11. decembar 2019

Spisak studenata za praktične vežbe iz predmeta Bezbednost na radu.

Upravljanje projektima

11. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima.

Menadžment kvaliteta u turizmu

11. decembar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Matematika I, Poslovna matematika

11. decembar 2019

 • Umesto u ponedeljak, 16.12.2019. predavanja iz Matematike 1 /GR,MA, IT, TH/ biće održana u utorak 17.12.2019. godine u terminu od 13-15h u sali 109
 • Umesto u ponedeljak, 16.12.2019. godine predavanja iz Poslovne matematike biće održana u petak 20.12.2019. godine u terminu od 9-11h u sali 109
 • Umesto u utorak, 17.12.2019. godine kolokvijum za studijske programe IT+TH biće održan u petak 20.12.2019. godine u terminu od 12-14h u sali 109

Aplikativni softver

11. decembar 2019

Dodatni termin vežbi za odbranu seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver za sve grupe, biće održan u četvrtak, 12.12.2019. u 11:00 časova, učionica 319.

Objektno orijentisano programiranje

10. decembar 2019

U prilogu se nalaze potencijalni zadaci za popravni kolokvijum iz predmeta Objektno orijentisano programiranje.

Privredno pravo

10. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo.

Web dizajn

10. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Web dizajn.

Web dizajn

9. decembar 2019

Vežbe iz predmeta Web dizajn (III semestar), predviđene za 9.12.2019. u 13h neće se održati, nadoknada 10.12.2019. godine u 9h.

Ekonomika biznisa

6. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ekonomika biznisa.

Nacionalna turistička geografija

6. decembar 2019

Nadoknada vežbi iz predmeta Nacionalna turistička geografija, od 17.10.2019. godine, održaće se u četvrtak 12.12.2019. godine, amfiteatar 318, od 9-11 časova.

Tehnike vizuelne prezentacije 1

6. decembar 2019

Obaveštenje studentima SPOSS Građevinsko inženjerstvo, druga godina, Tehnike vizuelne prezentacije 1, da će se predavanja umesto u četvrtak, 12.12.2019. godine održati u sredu, 11.12. 2019. godine od 13h do 15h.

Higijena i medicina rada

5. decembar 2019

Vežbe iz predmeta Higijena i medicina rada održaće se ove nedelje u petak, 6. decembra 2019. godine od 15h do 20h. Sledeći termin održavanja vežbi je petak, 13. decembar 2019. godine od 16h do 20h.

Hidrotehnika

5. decembar 2019

Predavanja iz nastavnog predmeta Hidrotehnika koja su po rasporedu predviđena za petak, održaće se u četvrtak, 12.12.2019. godine u vremenskom periodu od 13 do 19 časova.

Engleski jezik 2

5. decembar 2019

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.

Menadžment kvaliteta u turizmu

4. decembar 2019

Nadoknada predavanja iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, od 17.10.2019.godine, održaće se u utorak 10.12.2019.godine, učionica 304, 9-11 časova. U terminu nadoknade biće organizovan popravni Kolokvijum 1.

Agencijsko poslovanje

4. decembar 2019

Nadoknada predavanja iz predmeta Agencijsko poslovanje od 15.10.2019.godine, održaće se u petak 06.12.2019. godine, u učionici 304, od 9-11 časova. Studenti koji nisu zadovoljni rezultatima Kolokvijuma 1, imaju mogućnost usmenog popravnog.

Informatika u zdravstvu

4. decembar 2019

Predavanja iz predmeta Informatika u zdravstvu planirana za četvrtak 05.12.2019. godine od 13:00 časova, počeće od 14:00 časova.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

4. decembar 2019

U četvrtak, 5. 12. 2019. godine, časovi iz nastavnog predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda umesto od 12 do 16 časova, će biti održani od 9 do 13 časova.

Fizika

4. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Fizika.

Agencijsko poslovanje

4. decembar 2019

Rezultati poporavnog prvog kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Ekonomika biznisa

3. decembar 2019

Obaveštenje za kolokvijum iz predmeta Ekonomika biznisa koji će biti održan u četvrtak, 05.12.2019. godine.

Engleski jezik 2

3. decembar 2019

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.

Preduzetništvo

2. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

2. decembar 2019

Spisak studenata koji su položili drugi kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Aplikativni softver

30. novembar 2019

Vežbe za I grupu iz predmeta Aplikativni softver, neće se održati u ponedeljak, 02.12.2019. godine, kako je planirano po rasporedu. Nadoknada vežbi biće održana u sredu, 04.12.2019. godine u terminu od 11:00-12:45h, sala 208.

Elektrotehnika sa elektronikom

29. novembar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom.

Organizacija rada

29. novembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija rada.

Menadžment ljudskih resursa

29. novembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Menadžment kvaliteta u turizmu

29. novembar 2019

Rezultati Kolokvijuma 1 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Hotelijersko poslovanje

29. novembar 2019

U sredu, 11.12.2019. godine od 11:00h u slušaonici 110 nadoknadiće se nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta Hotelijersko poslovanje koja nisu održana dana 14.10.2019. godine.

Preduzetništvo

29. novembar 2019

U sredu, 11.12.2019. godine od 09:00h u slušaonici 110 nadoknadiće se predavanje iz predmeta Preduzetništvo koje nije održano dana 15.10.2019. godine.

Materijali u savremenom građevinarstvu i Savremeni materijali u enterijeru

28. novembar 2019

Rezultati prvog testa iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu i predmeta Savremeni materijali u enterijeru.

Građevinski materijali

28. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Građevinski materijali za OSS Građevinarsvo i OSS Unutrašnja arhitektura održaće se u sredu, 04.12.2019.godine u 9:30h, u sali 318.

Higijena i medicina rada

28. novembar 2019

Vežbe iz predmeta Higijena i medicina rada neće se održati u petak, 29. novembra 2019. godine, kako je planirano po rasporedu.

Agencijsko poslovanje

27. novembar 2019

Nadoknada predavanja iz predmeta Agencijsko poslovanje, od 22.10.2019. godine, održaće se u utorak 03.12.2019. godine, u učionici 304, od 09-11 časova. U okviru nadoknade biće organizovan popravni kolokvijum 1.
Popravni kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje, za studente starijih generacija OSS Turizam, održaće se u sredu 04.12.2019. godine, u amfiteatru 110, od 13-15 časova.

Web dizajn

27. novembar 2019

Kolokvijum iz predmeta Web dizajn održaće se u sredu, 4. decembra 2019. godine u 15 časova u amfiteatru 109.

Upravljanje projektima

27. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima biće održan u ponedeljak, 09. decembra 2019. god. u 17:00 časova, u učionici 205.
Pitanja za prvi kolokvijum studenti mogu pronaći na zvaničnom sajtu Škole, na stranici nastavnika Nenada Milutinovića, kao i na oglasnoj tabli ispred kabineta 209.

Aplikativni softver

27. novembar 2019

Dodatni termin vežbi za odbranu seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver za sve grupe, je četvrtak u 13:00 časova, učionica 319.

Objektno orijentisano programiranje

27. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se 7. decembra 2019. godine od 9 časova u računarskoj laboratoriji 308.

Fizika

27. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Fizika održaće se u ponedeljak, 2. decembra 2019. godine (sala 304):

 • Tehnološko inženjerstvo i Građevinsko inženjerstvo 14:00-14:50
 • Mašinstvo 15:00 - 15:50

Menadžment kvaliteta u turizmu

27. novembar 2019

Nadoknada vežbi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, od 24.10.2019. godine održaće se u petak 29.11.2019. godine, u učionici 305, od 11 časova.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

27. novembar 2019

Realizacija praktičnih vežbi iz predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda.

Privredno pravo

26. novembar 2019

I kolokvijum iz predmeta Privredno pravo održaće se u subotu, 7. decembra 2019. godine sa početkom u 8 časova.

Finansijsko računovodstvo i Finansijski menadžment

25. novembar 2019

Nadoknada časova predavanja iz predmeta Finansijsko računovodstvo biće održana u utorak 26.11.2019. godine od 13-15 časova u amfiteatru 207.
Nadoknada časova vežbi iz predmeta Finansijski menadžment će biti održana u sredu 27.11.2019. godine od 12-15 časova u kabinetu 208.

Engleski jezik 2

25. novembar 2019

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se prema sledećem rasporedu:

 • izborni predmet: ponedeljak, 02.12.2019. godine, u 09:00, amfiteatar 302
 • studenti studijskog programa Turizam: sreda, 04.12.2019. godine, u 15:00, slušaonica 318.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Nacionalna turistička geografije

25. novembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografije.

Računarsko upravljanje

23. novembar 2019

Vežbe iz predmeta Računarsko upravljanje održavaće se ubuduće ponedeljkom, počev od 25. novembra 2019. godine od 15:30h do 17h, učionica 308.

Hemija I

23. novembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Hemija I.

Termodinamika

23. novembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

22. novembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije održaće se 29.11.2019. godine u terminu vežbi.

Agencijsko poslovanje

22. novembar 2019

Rezultati Kolokvijuma 1 iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Menadžment kvaliteta u turizmu

22. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu biće održan u četvrtak, 28. novembra 2019. godine, u učionici broj 305 sa početkom u 13 časova. U prilogu je raspored studenata po grupama.

Preduzetništvo

21. novembar 2019

Umesto u utorak 26.11.2019. godine, prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo biće održan u sredu 27.11.2109. godine, u slušaonici broj 318 i to po sledećem rasporedu:

 • 11:00 do 11:50h za studente studijskog programa Računovodstvo i revizija
 • 12:00 do 12:50h za studente studijskih programa Menadžment i Turizam

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

20. novembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda.

Preduzetništvo

19. novembar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića može da se preuzme nedostajući deo prve prezentacije pod nazivom „Preduzetništvo“ (od poglavlja 2.6. zaključno sa poglavljem 3.2).

Materijali u savremenom građevinarsvu i Savremeni materijali u enterijeru

19. novembar 2019

Test iz predmeta Materijali u savremenom građevinarsvu i predmeta Savremeni materijali u enterijeru na studijskim programima OSS Građevinsko inženjerstvo i OSS Unutrašnja arhitektura održaće se u ponedeljak 25.novembara 2019. godine u 10 časova u sali 207.

Hotelijersko poslovanje

19. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Hotelijersko poslovanje biće održan u ponedeljak 25.11.2019. godine, u slušaonici broj 317 sa početkom u 15 časova.

Elektrotehnika sa elektronikom

15. novembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom.

Preduzetništvo

14. novembar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Preduzetništvo) mogu da se preuzmu sledeće prezentacije:

 • Preduzetništvo - drugi deo
 • Preduzetništvo - treći deo

Preduzetništvo

13. novembar 2019

U sredu, 20.11.2019. godine od 09:00h u slušaonici 205 nadoknadiće se predavanja iz predmeta Preduzetništvo koja nisu održana dana 29.10.2019. godine zbog službene odsutnosti nastavnika.

Uvod u turizam

13. novembar 2019

U ponedeljak, 18.11.2019. godine od 10:00h u slušaonici 205 nadoknadiće se nastava iz predmeta Uvod u turizam koja nisu održana dana 29.10.2019. godine zbog službene odsutnosti nastavnika.

Agencijsko poslovanje

13. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje biće održan u utorak, 19. novembra 2109. godine, u amfiteatru broj 317 sa početkom u 10:50 časova. U prilogu je raspored studenata po grupama.

Hotelijersko poslovanje

13. novembar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeća dva nova dokumenta:

 • Hotelijersko poslovanje II deo
 • Hotelijersko poslovanje III deo

Poslovna matematika

13. novembar 2019

Umesto u ponedeljak, 18.11.2019. godine u terminu od 15-17h u sali 302 predavanja iz predmeta Poslovna matematika kod dr Lj.Diković, biće održana u petak, 22.11.2019. godine u sali 302 od 10-12h.

Matematika I

13. novembar 2019

Umesto u ponedeljak, 18. novembra 2019. goine u terminu od 11-13h u sali 302 (za studijske programe IT+TH), kolokvijum iz Linearne algebre kod dr Lj.Diković, biće održan u petak 22. novembra 2019. godine u sali 302 od 14-16h.

Uvod u turizam

12. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u turizam biće održan u utorak, 19. novembra 2109. godine, u slušaonici broj 109 sa početkom u 15:00 časova.

Aplikativni softver

12. novembar 2019

Nadoknada vežbi iz predmeta Aplikativni softver za prvu grupu biće održana u sredu, 13. novembra 2019. godine, od 11:00h do 12:45h, sala 208.

Studijski program Turizam

9. novembar 2019

Obaveštavaju se studenti druge i treće godine OSS Turizam da će u okviru terenske nastave sa predmetnim nastavnikom mr Slobodankom Marković, u sledećim terminima biti organizovana poseta izložbi "Rusija - najlepša zemlja", u Arhivu Grada Užica.

 • 12.11.2019. - treća godina
 • 14.11.2019. - druga godina
Sastanak grupe u datim terminima je u 10:20h ispred Škole.

Hotelijersko poslovanje

9. novembar 2019

U sredu, 13.11.2019. godine od 10:30h u slušaonici 205 nadoknadiće se predavanja i vežbe iz predmeta Hotelijersko poslovanje koja nisu održana dana 28.10.2019 zbog službene odsutnosti nastavnika.

Ekonomika biznisa

8. novembar 2019

Nadoknada časova predavanja iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati u utorak, 12. novembar 2019. godine u 13 časova u amfiteatru 318, za studente studijskih programa Turizam, Računovodstvo i revizija i Menadžment i preduzetništvo.

Informatika u zdravstvu

5. novembar 2019

Nadoknada vežbi iz predmeta Informatika u zdravstvu biće održane u četvrtak, 07.11.2019. godine od 17:00 sati, sala 319.

Hidrotehnika

5. novembar 2019

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, predavanja iz nastavnog predmeta Hidrotehnika neće se održati se u petak 08.11.2019. godine.
Predavanja iz nastavnog predmeta Hidrotehnika održaće se u petak, 15.11.2019. godine.

Informatika u zdravstvu

4. novembar 2019

Zbog bolesti, vežbe iz predmeta Informatika u zdravstvu planirane za ponedeljak 04.11.2019. goidne u 17.00 sati neće biti održane. Termin nadoknade vežbi biće blagovremeno objavljen.

Aplikativni softver

2. novembar 2019

Grupe za vežbe iz predmeta Aplikativni softver na studijskom programu Informacione tehnologije:

 • prva grupa do broja indeksa IN28/18
 • druga grupa od broja indeksa IN28/18
.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

31. oktobar 2019

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

31. oktobar 2019

Uvodno predavanje iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije na studijskom programu MSS Bezbednost i zdravlje na radu održaće se u sredu 6. novembra 2019. godine sa početkom u 17 časova u amfiteatru 207. Nadoknada predavanja biće realizovana u novembru 2019. godine o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.

Sociologija

30. oktobar 2019

Predavanja i vežbe iz nastavnog predmeta Sociologija planirane po rasporedu za sredu, 30. oktobar 2019. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Objektno orijentisano programiranje

29. oktobar 2019

Predavanja iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u petak, 1. novembra 2019. godine po utvrđenom rasporedu.

Prevencija i kontrola bolničkih infekcija

28. oktobar 2019

Uvodne vežbe iz predmeta Prevencija i kontrola bolničkih infekcija biće održane u utorak u 12.00 sati u TS 2, OB Užice.

Fiskalni sistemi

28. oktobar 2019

Predavanja iz nastavnog predmeta Fiskalni sistemi umesto u ponedeljak, 28. oktobra 2019. godine održaće se u sredu 30. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova.

Finansijski menadžment

28. oktobar 2019

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment nece biti održana u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine zbog sprečnosti predmetnog nastavnika. Konsultacije kod mr Biljane Đuričić neće biti održane sledeće nedelje.

Ekonomika biznisa

25. oktobar 2019

Spisak tema za seminarske radove iz nastavnog predmeta Ekonomika biznisa.

Interna medicina sa zdravstvenom negom, Fiziologija sa osnovama anatomije

25. oktobar 2019

Predavanja iz nastavnih predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom i Fiziologija sa osnovama anatomije neće se održati u ponedeljak, 28. oktobra 2019. godine. Nadoknada predavanja će se održati sledeće nedelje. O terminu nadoknade bićete naknadno obavešteni.

Fizika

25. oktobar 2019

Sledeće predavanje iz nastavnog predmeta Fizika održaće se u petak, 1. novembra 2019. godine sa početkom u 14 časova.

Predavanja i vežbe, dr Radomir Stojanović

23. oktobar 2019

Obaveštavaljju se studenti da predavanja i vežbe kod dr Radomira Stojanovića neće biti realizovane iduće nedelje (od 28.10 do 01.11.2019. godine) zbog odsutnosti predmetnog nastavnika.
Nadoknada neodržanih predavanja i vežbi biće realizovanau novembru 2019. godine o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.

Fizička hemija

21. oktobar 2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Fizička hemija planirane za utorak, 22. oktobar 2019. godine otkazuju se zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Fiziologija sa osnovama anatomije, Interna medicina

21. oktobar 2019

Materijali iz predmeta Fiziologija sa osnovama anatomije i Interna medicina sa zdravstvenom negom 1 nalaze se u folderu predmetnog nastavnika dr Gordane Lučić.

Tehnologija mleka i pratećih proizvoda u industriji mleka

20. oktobar 2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Tehnologija mleka i pratećih proizvoda u industriji mleka ove radne nedelje održaće se u utorak, 22. oktobra 2019. godine u terminu od 16 časova, učionica 207.

Master rad

16. oktobar 2019

Zapisnik sa sastanka komisije za odbranu master rada:

Zdravstvena nega

16. oktobar 2019

Praktične vežbe iz predmeta Zdravstvena nega za I grupu studenata koje su planirane za petak 18.10.2019. godine održaće se u ponedeljak, 21.10.2019. u školi, kabinet 109, sa početkom u 17h.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

16. oktobar 2019

Grupe za vežbe iz nastavnog predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom. Vežbe počinju od 29. oktobra 2019. godine.

Specijalna računovodstva

16. oktobar 2019

Predavanja iz predmeta Specijalna računovodstva odrzaće se u ponedeljak, 21. oktobra 2019. godine od 12 sati i utorak, 22. oktobra 2019. godine od 9 sati.

Operativni sistemi

15. oktobar 2019

U prilogu je dat raspored studenata po grupama za vežbe iz predmeta Operativni sistemi. Vežbe počinju od petka 18.10.2019. godine.

Hotelijersko poslovanje

14. oktobar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Hotelijersko poslovanje) mogu se preuzeti sledeća dokumenta:

 • Prezentacija "Hotelijersko poslovanje-prvi deo"
 • Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada za školsku 2019/2020
 • Spisak tema za seminarske radove iz predmeta „Hotelijersko poslovanje“ za školsku 2019/2020

Preduzetništvo

13. oktobar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Preduzetništvo) može se preuzeti sledeći dokumenat:

 • "Preduzetništvo-prvi deo"

Mehanika i Gradevinske mehanika

13. oktobar 2019

Predavanja iz predmeta Mehanika i Gradevinske mehanika počinju utorkom od 16 časova, učionica 110, a ne kako je ranije bilo planirano od 15 časova. Vežbe iz ovih nastavnih predmeta se nastavljaju odmah posle predavanja u istoj učionici za studente studijskog programa Mašinstvo.

Zdravstvena nega

10. oktobar 2019

Grupe za vežbe iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega.

Fiziologija sa osnovama anatomije i Interna medicina sa zdravstvenom negom 1

09. oktobar 2019

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, predavanja iz predmetâ Fiziologija sa osnovama anatomije i Interna medicina sa zdravstvenom negom 1 - KL kod prof. dr Gordane Lučić, će umesto u ponedeljak, 14. oktobra 2019. godine, kako je rasporedom planirano, biti odžana u sredu, 16. oktobra 2019. god., i to prema sledećem rasporedu:

 • Fiziologija sa osnovama anatomije: 15:00-16:45, amfiteatar 317
 • Interna medicina sa zdravstvenom negom: 17:00-18:45, amfiteatar 317
Nadalje će se predavanja iz navedenih predmeta držati ponedeljkom, prema utvrđenom rasporedu.

Uvod u turizam

8. oktobar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeća dokumenta:

 • Udžbenik iz predmeta Uvod u turizam u elektronskoj formi
 • Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada za školsku 2019/2020
 • Spisak tema za seminarske radove iz predmeta Uvod u turizam za školsku 2019/2020

Zgradarstvo

7. oktobar 2019

Studenti koji slušaju predmet zgaradarstvo u zimskom semestru 2019/20 treba da u fascikli nastavnih materijala preuzmu tekst i prilog za semestralni zadatak. Ili na linku ispod.

Zgradarstvo

3. oktobar 2019

Kolege AU i GR koje slušaju nastavni predmet Zgradarstvo kod Dejana Milivojevića potrebno je da na sajtu škole uđu u stranicu nastavnika, potom u fasciklu Nastavni materijali i da pronađu fasciklu ZGRADARSTVO u kojoj je PDF formatr PRIRUČNIK ZA ZGRADARSTVO. Taj dokumenat kao i 1,2 i 3 vežbu potrebno je da odštampaju.
Pored toga treba da ukucaju na Guglu Dejan Milivojević Zgradarstvo 1 i da preuzmu dokumenat. To je udžbenik za nastavni predmet. Sve to treba da odštampaju i da nose na nastavu. ZBOG TEHNIČKIH I KADROVSKIH PROBLEMA VEŽBE ĆE SE ODRŽAVATI KAO KONSULTATIVNA NASTAVA. Detaljnija uputstva na uvodnom predavanju. S željom za uspešnu saradnju, pozdravlja vas Dejan Milivojević, prof.arh.

Sociologija

30. septembar 2019

Obaveštavaju se studenti prve godine studijskih programa Računovodstvo i revizija, Menadžment i preduzetništvo i Turizam, da u sredu 02.10.2019.godine, neće biti održana prva predavanja iz predmeta Sociologija kod prof. Vesne Vasović, po predviđenom rasporedu, usled odsutnosti predmetnog nastavnika. U sredu 09.10.2019.godine, nastava iz predmeta Sociologija održaće se po predviđenom rasporedu, istaknutom na sajtu Škole. .

Konsultacije, dr Momčilo Vasiljević

30. septembar 2019

Konsultacije kod dr Momčila Vasiljevića držaće se utorkom od 11:30 do 13:30 časova.

Dejan Milivojević

26. septembar 2019

Rezultati ispita kod profesora Dejana Milivojevića u septembar 2 ispitnom roku.

Master rad

26. septembar 2019

Zapisnik sa sastanka komisije za odbranu master rada .

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu u Septembar 2 ispitnom roku.

Termodinamika

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika u Septembar 2 ispitnom roku.

Upravljanje rizikom

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom u Septembar 2 ispitnom roku.

Hemija 2

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2 u Septembar 2 ispitnom roku.

Hemija

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Hemija u Septembar 2 ispitnom roku.

Obrada Rezanjem i NU mašine

25. septembar 2019

Usmeni deo ispita u septembarskom vanrednom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanja i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu 28.09.2019. godine, u 08:00 sati, sala 205.

Dr Momčilo Vasiljević

25. septembar 2019

Upis ocena iz Upravljačkog računovodstva i Računovodstva malih i srednjih preduzeća obaviće se u četvrtak 26.09.2019. godine u kabinetu 204 od 11:30 do 12:30 časova.

Upravljačko racunovodstvo

25. septembar 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko racunovodstvo.

Računovodstvo MSP

25. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Racunovodstvo MSP.

Infektologija sa zdravstvenom negom

24. septembar 2019

Rezultati praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Upravljanje Rizikom

24. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje Rizikom.

Hemija

24. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Test BZR

24. septembar 2019

Rezultati testa iz nastavnog predmeta Osnove BZR.

Otpornost materijala

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Mehanika

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Građevinska mehanika.

Dejan Milivojević

23. septembar 2019

Ispiti kod Dejana Milivojevića zakazani za 24.09. pre podne održaće se istog dana u 15.00 časova.

Konsultacije, Engleski

23. septembar 2019

Konsultacije iz predmeta Engleski jezik se neće držati u utorak, 24.09.2019. godine. Sledeći termin za konsultacije je u sredu, od 10 do 12 časova.

Konsultacije, prof. dr Radomir Stojanović

23. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • utorak, 24.09.2019. godine od 15:00 do 17:70h
 • sreda, 25.09.2019. godine od 11:30 do 13:30h
Termini za konsultacije za period od 30.09. do 04.10.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Upravljačko računovodstvo

23. septembar 2019

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodsto.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Računovodstvo

20. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

20. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Računovodstva malih i srednjih preduzeća

19. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Računovodstva malih i srednjih preduzeća

19. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

19. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Razvoj informacionih sistema u internet okruženju

18. septembar 2019

Dodatni termin za odbranu seminarskog rada je četvrtak 12h, kabinet 315.

Razvoj informacionih sistema u internet okruženju

17. septembar 2019

Rezultati testa iz nastavnog predmeta Razvoj informacionih sistema u internet okruženju.

Objektno orijentisano programiranje

17. septembar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u četvrtak, 19.09. 2019. godine u 9 časova.

Algoritmi i strukture podataka

17. septembar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

17. septembar 2019

Osim termina u sredu, 18.09.2019. godine od 14 do 16 časova, konsultacije će se obaviti i u četvrtak 19.09.2019. godine od 09 do 11 časova u kabinetu 204.

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

17. septembar 2019

Dodatni termin za ispite kod prof. Momčila Vasiljević u septembarskom ispitnom roku je 20.09.2019. godine u 9 časova, učionica 317. Ispiti su: Upravljačko računovodstvo, Međunarodna računovodstvena regulativa, Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Poslovne finansije

17. septembar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Mehanike tla i fundiranja, Otpornost materijala

16. septembar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranja i Otpornost materijala održaće se u utorak, 17.09.2019. godine sa početkom u 10 časova u kabinetu 014.

Osnove informatike

16. septembar 2019

Reklamacije i upis ocena iz predmeta Osnova informatike održaće se u utorak, 17.9.2019. godine u 13 sati u kabinetu 310.

Ispiti, prof. dr Vesna Marjanović

14. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod dr Vesne Marjanović:

Bezbednosti i zdravlja na radu

13. septembar 2019

Rezultati polaganja testa iz osnova Bezbednosti i zdravlja na radu (za odlazak na Stručnu praksu).

Obrada rezanja i NU mašine

13. septembar 2019

Usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanja i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu 21.09.2019. godine, u 08.00 sati, sala 205.

Konsultacije, prof. dr Radomir Stojanović

13. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • sreda, 18.09.2019. godine od 14:00 do 16:00h
Termini za konsultacije za period od 23.09. do 27.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Ispiti, prof. dr Sandra Stojadinović-Jovanović

13. septembar 2019

Dodatni termin za ispite kod prof. Sandre Stojadinović-Jovanović u septembarskom ispitnom roku je 17.09.2019. godine u 11 časova, učionica 109. Ispiti su: Istraživanje tržista, Istraživanje turističkog tržista, Menadžment, Trgovinski menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeca i Međuanrodno poslovanje preduzeća.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

13. septembar 2019

Usmeni deo ispita i upis ocena iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održaće se u utorak, 17.09.2019. godine u 10:00 h, u kabinetu 316.

Hidrotehnika

13. septembar 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Hidrotehnika koji je trebao da se održi 13. septembra 2019. godine odlaže se za sledeći petak, 20.09.2019. godine sa početkom u 12h.

Master rad

12. septembar 2019

Zapisnici sa sastanka komisije za odbranu master rada .

Objektno orijentisano programiranje

11. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu.
Usmeni deo ispita će biti održan naredne nedelje. Tačan termin usmenog će biti naknadno objavljen.

Infektologije sa zdravstvenom negom

11. septembar 2019

Rezultati prektiönog dela ispita iz nastavnog predmeta Infektologije sa zdravstvenom negom.

Hemija

10. septembar 2019

Rezultati računskog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Agencijsko poslovanje

10. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje.

Ispit, mr Biljana Đuričić

09. septembar 2019

Ispiti kod predavača mr Biljane Đuričić odlažu se za sledeću narednu nedelju:

 • Poslovne finansije, 16.09.2019. godine u 11 časova u 318
 • Ekonomika biznisa 17.09.2019. godine u 12 casova u 318
 • Analiza finansijskih izvestaja, Finansijski menadžment, Finansijsko računovodstvo, Osnovi računovodstva i Računovodstvo, 18.09.2019. godine u 11 časova u 318

Ispit, dr Dejan Blagojević, dr Milica Cvetković

09. septembar 2019

Ispiti iz nastavnih predmeta kod prof. dr Dejana Blagojevića i prof. dr Milice Cvetković održaće se 17. septembra 2019. godine od 12h.

Konsultacije, dr Dejan Milivojević

07. septembar 2019

Konsultacije kod prof. dr Dejana Milivojevića biće održane 16., 17. i 18. septembra 2019. godine posle 10 časova.

Ispiti, dr Ivana Bojović

06. septembar 2019

Ispiti iz predmeta Organizaciono ponašanje, Zdravstveno vaspitanje, Metode istraživanja i naučne komunikacije, Psihologija medija i Psihologija kreativnosti se odlažu za 18. septembar 2019. godine u 10 časova u 309.

Statika konstrukcija 1, Stručne prakse I, Zaštite građevinskih objekata od požara

06. septembar 2019

Ispiti iz predmeta Statika konstrukcija 1, Stručne prakse I, Zaštite građevinskih objekata od požara, koji su zakazani za 10. septembar 2019. godine, održaće se u sredu 11. septembra 2019. godine.
Ispiti iz predmeta Statika konstrukcija 1 i Stručne prakse će se održati u 9 sati, a ispit iz nastavnog predmeta Zaštita građevinskih objekata od požara u 17 časova.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

06. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak, 09. septembar 2019. godine, 16:00-18:00h
 • utorak, 10. septembar 2019. godine, 12:30-14:30h
Termini za konsultacije za period od 16.09 do 20.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Poslovno komuniciranje

06. septembar 2019

Umesto u 14:00h ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje počeće u 15:00h (ponedeljak, 09.09.2019. godine, slušaonica 317).

Preduzetništvo

06. septembar 2019

Umesto u 10:00 ispit iz predmeta Preduzetništvo počeće u 11:00h (utorak, 10.09.2019. godine, slušaonica 318).

Infektologija sa zdravstvenom negom

05. septembar 2019

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 10.9.2019. godine u 13h u ZC Užice, kancelarija glavne sestre ZC.

Ispiti, mr Dragomir Aćimović

05. septembar 2019

Usmeni ispit i upis ocena iz nastavnih predmeta kod nastavnika mr Dragomira Aćimovića održaće se 25. i 26. septembra 2019. godine.

Master rad

04.septembar 2019

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Milena Tomić, broj indeksa MB 05/17.

Osnove ekološkog građenja

04. septembar 2019

Zadatak iz nastavnog predmeta Osnove ekološkog građenja sa pratećim meterijalom:

Ispiti, dr Dejan Milivojević

03. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Instalacije u zgradama, Osnove ekološkog građenja, Završni radovi i instalacije i Stambene zgrade.

Priprema za diferencijalni ispit - Zdravstvena nega

03. septembar 2019

Priprema za diferencijalni ispit za upis na studijski program Zdravstvena nega počinje od ponedeljka, 9. septembra 2019. godine u ZC Užice.

Računovodstvo

02. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

02. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Konsultacije, dr Ljubica Diković

02. septembar 2019

Umesto termina za konsultacije u ponedeljak 2.9.2019. od 15.30h do 19.30h, konsultacije će biti održane u ponedeljak 2.9.2019. od 12-15h i u utorak 3.9.2019. od 11.30h do 12.30h u kabinetu 203.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

02. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • utorak, 03. septembar 2019. godine, 14:00-17:00h
Termini za konsultacije za period od 09.09 do 13.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Menadžment kvaliteta

02. septembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta, studijski program Mašinstvo.

Merenje i kontrola kvaliteta

02. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta, studijski program Mašinstvo.

Otpornost materijala

02. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala, studijski program Mašinstvo.

Mehanika

02. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Mehanika, studijski program Mašinstvo.

Aplikativni softver

30. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aplikativni softver.

Rezultati ispita, dr Zorica Tanasković

29. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta kod prof. dr Zorice Tanasković.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

29. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

29. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Letnja stručna praksa - Zdravstvena nega

29. avgust 2019

Odbrana Letnje stručne prakse je zakazana za 16.9.2019. godine na Odeljenju pedijatrije OB Užice u sledećim terminima:

 • I grupa , 11h
 • II grupa-11:30h
 • III grupa -12 h
 • IV grupa 13h
 • V grupa 13:30h
 • VI grupa 14h

Menadžment kvaliteta u turizmu i Agencijsko poslovanje

28. avgust 2019

Popravni kolokvijumi za septembarski ispitni rok, iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu i Agencijsko poslovanje, održaće se 02.09.2019.godine, u terminu 11-13h, amfiteatar 109.

dr Radomir Stojanović

27. avgust 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi obaviće se u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • četvrtak, 29. avgust 2019. godine, 11:00-14:00h
Termini za konsultacije za period od 02.09 do 06.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

26. avgust 2019

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu. Usmeni deo ispita/upis ocena obaviće se u sredu, 28.08.2019. godine u 11:00 h, u kabinetu 316.

Osnove informatike

26. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Osnove informatike.

Ispiti, dr Vesna Marjanović i dr Snežana Aksentijević

25. avgust 2019

Ispiti kod dr Vesne Marjanović i dr Snežane Aksentijević planirani za sledeću radnu nedelju od 26. do 31. septembra 2019. godine, odlažu se za narednu nedelju, o čemu su studenti i usmeno obavešteni.

Algoritmi i strukture podataka

25. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Bezbednost na radu

25. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

25. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na:

Test BZR - Stručna praksa

23. avgust 2019

Rezultati testa BZR iz nastavnog predmeta Stručna praksa.

Računovodstvo

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Agencijsko poslovanje

23. avgust 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje.

NU mašine

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića.

Obrada rezanjem

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Obrada rezanjem kod prof. dr Ljubodraga Tanovića.

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu

23. avgust 2019

Odbrana seminarskih radova za septembarski ispitni rok, iz predmeta Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu, održaće se 02.09.2019. godine, u terminu 09-11h, kabinet 204.
NAPOMENA: Seminarske radove dostaviti najkasnije do četvrtka 29.08.2019. godine, na e-mail

Osnove ekološkog građenja i Stambene zgrade

23. avgust 2019

Obaveštenje studentima specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo:

 • ispit iz nastavnog predmeta Stambene zgrdade održaće se 29. avgusta 2019. godine
 • ispit iz nastavnog predmeta Osnove ekološkog građenja održaće se 30. avgusta 2019. godine

Hemija

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Hemija 2

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Termodinamika

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika .

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta

23. avgust 2019

Popravni kolokvijumi iz Agencijskog poslovanja i Menadžmenta kvaliteta u turizmu održaće se u ponedeljak 26.08.2019. godine, 9-11, časova, amfiteatar 109. U prilogu su spiskovi studenata.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju .

Upravljanje rizikom

23. avgust 2019

Rezultati teorijskog dela ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom .

Infektologija sa zdravstvenom negom

20. avgust 2019

Rezultati praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom .

Objektno orjentisano programiranje

20. avgust 2019

Usmeni deo ispita je u četvrtak, 29.08.2019. u 9h.

Agencijsko poslovanje

20. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje .

Hemija

20. avgust 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija .

Hemija 2

20. avgust 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

20. avgust 2019

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad, pre polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku, rad mogu braniti u sredu, 21. 08. 2019. u 13:30 (sala 317).

Objektno orjentisano programiranje

19. avgust 2019

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u avgustovskom ispitnom roku nije položio ni jedan student. Na usmeni deo ispita izlaze studenti koji su pismeni deo položili u prethodnom ispitnom roku. Termin usmenog dela ispita će biti naknadno objavljen.

Elektronsko poslovanje

19. avgust 2019

Termin odbrane seminarskih radova iz predmeta Elektronsko poslovanje za sve studijeke programe kojima vežbe drži Branko Gavrilović je sreda, 21.08.2019 u 10h u kabinetu 308..

dr Snežana Aksentijević

19. avgust 2019

Svi ispiti u avgustovskom ispitnom roku kod dr Snežane Aksentijević, zbog službenog odsustva profesora odlažu se prema sledećem rasporedu.

 • Ispiti od 26.08.2019. održaće se 02.09.2019. u isto vreme u istim učionicama
 • Ispiti od 27.08.2019. održaće se 03.09.2019. u isto vreme u istim učionicama.

Higijena i medicina rada

19. avgust 2019

Zbog službenog odsustva prof.dr Petra Bulata ispit iz predmeta Higijena i medicina rada pomera se i umesto 27.08.2019. održaće se 03.09.2019. u 11h u učionici 207

Letnja stručna praksa za studijski program zdravstvena nega

14. avgust 2019

Letnja stručna praksa počinje 19.8.2019. godine, za sve grupe, vežbama iz predmeta Primarna zdravstvena zaštita i održavaće se u Domu zdravlja Užice. Za dodatne informacije kontaktirati mentora.

Mentor Slađana Popović, saradnik za praktičnu nastavu,

Letnja stručna praksa iz predmeta Zdravstvena nega i Infektologija sa zdravstvenom negom počinje 26.8.2019. u Opštoj bolnici Užice. Potrebno je da se svi studenti jave u 10h u Sali TS-2 OB Užice radi upoznavanja sa rasporedom vežbi i mentorima. (prvog dana nije potrebna radna uniforma)

Detaljno obaveštenje i raspored po grupama pogledajte u prilogu.

Infektologije

08. avgust 2019

Polaganje praktičnog ispita iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 20.8.2019. godine na Infektivnom odeljenju OB Užice sa početkom u 9h.

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta

01. avgust 2019
 • ponedeljak, 19.08.2019. godine
 • - odbrana seminarskih radova iz predmeta Agencijsko poslovanje i Menadžmenta kvaliteta, 9-11h, kabinet 204
  NAPOMENA: Seminarske radove neophodno je dostaviti najkasnije do 15.08.2019. godine na e-mail
  - popravni kolokvijumi (K1 i K2) iz Menadžmenta kvaliteta, 11:00-13:00h, amfiteatar 317
 • četvrtak, 22.08.2019. godine, 10:00-12:00h
 • - popravni kolokvijumi iz Agencijskog poslovanja (K1 i K2), 10:00-12:00h, kabinet 205
U prilogu su spiskovi studenata za popravne kolokvijume po predmetima.

Preduzetništvo

19. jul 2019

Umesto u 10:00h ispit iz predmeta Preduzetništvo počeće u 11:00h (utorak, 20.08.2019. godine, slušaonica 318).

Poslovno komuniciranje

19. jul 2019

Umesto u 14:00h ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje počeće u 15:00h (ponedeljak, 19.08.2019. godine, slušaonica 317).

dr Radomir Stojanović

19. jul 2019

1)Upis ocena za ispite iz avgustovskog ispitnog roka obaviće se u kabinetu 204 u sredu, 21.08.2019. godine od 09:30 do 10:30.
2)Konsultacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi (za avgustovski ispitni rok) obaviće se u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • utorak, 20.08.2019. godine, 16:00-18:00h
 • sreda, 21.08.2019. godine, 10:30-12:30h

Ergonomija prostora i opreme

16. jul 2019

Rok za predaju seminarskih radova iz nastavnog predmeta Ergonomija prostora i opreme je 20. avgust 2019. godine, na e-mail predmetnog nastavnika.

Obrada deformisanjem

16. jul 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Obrada deformisanjem.

Otpornost materijala

15. jul 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo.

Merenje i kontrola kvaliteta

15. jul 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Upravljačko računovodstvo

12. jul 2019

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Hemija II

12. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija II.

Hemija

12. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Termodinamika

12. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika.

Termodinamika i toplotni aparati

12. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Agencijsko poslovanje

11. jul 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

11. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Hemija I

11. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija I.

Bezbednost na radu

11. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Objektno orijentisano programiranje

11. jul 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Pored studentata koji su položili u julskom roku, na usmeni deo ispita izlaze studenti koji su položili pismeni u prethodnom roku.
Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 11. jula od 9 časova.

Stručna praksa, test

11. jul 2019

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu.

Računovodstvo

11. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

11. jul 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Objektno orijentisano programiranje

10. jul 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Pored studentata koji su položili u julskom roku, na usmeni deo ispita izlaze studenti koji su položili pismeni u prethodnom roku.
Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 11. jula od 9 časova.

Obrada deformisanjem

09. jul 2019

Pismeni deo ispita iz nastavnog predmeta Obrada deformisanjem održaće se u planiranom terminu, ali od 16h umesto u 10h, učionica 304.

Baze podataka, Algoritmi i strukture podataka i Računarskog upravljanja

09. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka, Algoritmi i strukture podataka i Računarskog upravljanja.

Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

09. jul 2019

Upis ocena iz predmeta Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća obaviće se u sredu, 10.07.2019. godine u kabinetu 204 od 11 do 12 časova.

Specijalna računovodstva

09. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva.

Kontrola i revizija

09. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Kontrola i revizija.

MIlorad Murić

08. jul 2019

Pozivaju se sledeći studenti da donesu prijave za polaganje ispita u petak 12.07.2019. godine u 10:00 časova.

 • Aleksić Nikola TT018/18
 • Petrović Marija TT045/18
 • Golubović Marko TT047/18

Mehanika tla i fundiranje

05. jul 2019

Usmeni ispit iz Mehanike tla i fundiranja održaće se u utorak 9.07.2019. godine sa početkom u 11 časova u kabinetu 014.

Osnovi računovodstva

05. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi računovodstva.

Računovodstvo

05. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Hemija 2

05. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2.

Hemija

05. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Hemija.

Projektovanje informacionih sistema

05. jul 2019

Studenti koji nisu izmirili predispitne obaveze iz predmeta Projektovanje informacionih sistema (kolokvijum i seminarski) to mogu uraditi neposredno pre ispita 08.07.2019 od 12:30. Seminarski rad poslati ranije na mail adresu saradnika na predmetu.

Prof. Dejan Milivojević - izmene rasporeda ispita

05. jul 2019

Izmene u rasporedu polaganja ispita za 11.-12.07.2019.godine.

dr Radomir Stojanović

05. jul 2019

1) Upis ocena za ispite iz julskog ispitnog roka obaviće se u kabinetu 204 u utorak, 09.07.2019. godine od 15:00 do 16:00.
2) Konsultacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi (za avgustovski ispitni rok) obaviće se u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • utorak, 09.07.2019. godine, 16:00-18:00h
 • sreda, 10.07.2019. godine, 10:00-12:00h

Agencijsko poslovanje

05. jul 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje, održanog 04.07.2019.godine.

Analiza finansijskih izveštaja

05. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Rezime specijalističkog rada

05. jul 2019

Rezime rada studenta specijalističkih studija Milenka Ilića SR 05/2018, mentor Biljana Đuričić.

Poslovne finansije

05. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Osnove informatike

04. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Osnove informatike nalaze u prilogu.

Agencijsko poslovanje

04. jul 2019

Popravni kolokvijum K1 i K2 iz predmeta Agencijsko poslovanje, održaće se u četvrtak 11.07.2019. godine, 10-12h, učionica 205..

Zidane i drvene konstrukcije

04. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Zidane i drvene konstrukcije nalaze u prilogu.

Metalne konstrukcije

04. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Metalne konstrukcijea nalaze u prilogu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

04. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća nalaze u prilogu.

Upravljačko računovodstvo

04. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo nalaze u prilogu.

Infektologija sa zdravstvenom negom

03. jul 2019

Spisak studenata koji su položili praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom u julskom ispitnom roku.

Englerski jezik 1

03. jul 2019

Rezultati ispita iz predmeta Englerski jezik 1 nalaze se u prilogu. Usmeni ispit/upis ocena održaće se u ponedeljak, 08.07.2019. godine, od 11:00-13:00 h, u kabinetu 316.

NU mašine

03. jul 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u julskom ispitinom roku.

Obrada rezanjem

03. jul 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanja u julskom ispitinom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića.

Menadžment kvaliteta u turizmu

01. jul 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Rezime specijalističkog rada

01. jul 2019

Rezime rada studenta specijalističkih studija Danijele Ivanković ST 03/2018 sa studijskog programa Menadžment turističke destinacije. Odbrana specijalističkog rada će biti u ponedeljak 08. jula 2019. godine u 12:00 u kabinetu 108.

Konsultacije, dr Dejan Milivojević

01. jul 2019

Konsultacije kod dr Dejana Milivojevića održaće se u utorak, 02. jula 2019. godine sa početkom od 17 časova.

Osnove ekološkog građenja i Stambene zgrade

01. jul 2019

Obaveštenje iz nastavnih predmeta Osnove ekološkog građenja i Stambene zgrade kod dr Dejana Milivojevića na specijalističkim studijama.

Osnovi informatike

01. jul 2019

Svi studenti koji su polagali ispit iz predmeta Osnovi informatike u junskom roku, a nisu položili neka dođu u sredu, 03. jula 2019. godine u učionicu 319 u 11h.

Ispiti, Miroslava Jordović-Pavlović

01. jul 2019

 • Ispit iz predmeta Web dizajn, planiran za 1.07.2019. godine odlaže se za ponedeljak 8.07.2019. godine po istoj satnici.
 • Ispit iz predmeta Razvoj informacionih sistema u internet okruženju, planiran za 1.07.2019. godine odlaže se za ponedeljak 8.07.2019. godine po istoj satnici.
 • Ispit iz predmeta Web programiranje, planiran za 1.07.2019. godine odlaže se za ponedeljak 8.07.2019. godine po istoj satnici.
 • Ispit iz predmeta Programski alati, planiran za 1.07.2019. godine odlaže se za ponedeljak 8.07.2019. godine po istoj satnici.
 • Ispit iz predmeta Stručna praksa, planiran za 1.07.2019. godine odlaže se za sredu 10.07.2019. godine po istoj satnici.

Elektronsko poslovanje

01. jul 2019

Termin za odbranu seminarskih radova za sve smerove iz predmeta Elektronsko poslovanje kod Branka Gavrilovića je četvrtak, 4. jul 2019. godine u 9h.

mr Biljana Đuričić

01. jul 2019

Konsultacije kod mr Biljane Đuričić u julskom ispitnom roku održaće se ponedeljkom i utorkom od 11 do 13h.

Infektologija sa zdravstvenom negom

28. jun 2019

Polaganje praktičnog dala ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negomr održaće se u sredu, 03.07.2019. u 08h na Infektivnom odeljenju OB Uzice. .

dr Radomir Stojanović

27. jun 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi (za avgustovski ispitni rok) obaviće se u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak, 01. jul 2019. godine, 15:30-17:30h
 • utorak, 02. jul 2019. godine, 12:00-14:00h
Termini za konsultacije za period od 08.07 do 12.07.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Ispiti, dr Dejan Milivojević

27. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod dr Dejana Milivojevića na osnovnim studijama.

Stambene zgrade i Osnove ekološkog građenja

27. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnoih predmeta Stambene zgrade i Osnove ekološkog građenja.

Aplikativni softver

25. jun 2019

Upis ocena iz nastavnog predmeta Aplikativni softver održaće se u sredu, 26. juna 2019. godine u 9h, kabinet 208.

Menadžment inovacija

25. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Menadžment inovacija.

Menadžment investicija

25. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Menadžment investicija.

Upravljanje projektima

25. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje projektima.

Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

25. jun 2019

Kolokvijum iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u utorak, 2. jula 2019. godine sa početkom od 13 časova, amfiteatar 302.

Agencijsko poslovanje

24. jun 2019

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam, da će se popravni kolokvijumi K1 i K2, iz predmeta Agencijsko poslovanje, održati u četvrtak 04.07.2019. godine, 10-12h, učionica 205.

Upravljačko računovodstvo

24. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

24. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Obrada deformisanjem

24. jun 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Obrada deformisanjem.

Menadžment kvaliteta u turizmu

24. jun 2019

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam, da će popravni kolokvijumi K1 i K2 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, biti održani u ponedeljak 01.07.2019. godine, 11-13h, amfiteatar 302.

Otpornost materijala

24. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Merenje i kontrola kvaliteta

24. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Građevinska mehanika

24. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Građevinska mehanika.

Menadžment kvaliteta

24. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta po studijskim programima:

dr Radomir Stojanović

24. jun 2019

Umesto termina zakazanih za utorak i sredu, novi termini za konsultacije, odbranu seminarskih radova i "popravne" kolokvijume (za julski ispitni rok) su:

 • ponedeljak, 24.06.2019. godine 15:00-17:00
 • utorak, 25.06.2019. godine 10:00-12:00
Termini za konsultacije za period od 01.07 do 05.07.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Termodinamika i toplotni aparati

21. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Termodinamika

21. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika.

Hemija 2

21. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Hemija

21. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Aplikativni softver

21. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aplikativni softver.

Stručna praksa

20. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Stručna praksa.

Objektno programiranje

20. jun 2019

Upis ocena iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se 21.06.2019. u 10:00 h, kabinet 208.

Baze podataka

20. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Baze podataka.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

20. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika:

Otpornost Materijala

20. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Otpornost Materijala kod dr Đorđa Đuričića. Pitanja za usmeni deo ispita nalaze se na sajtu u nastavnom materijalu profesora.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

19. jun 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Menadžment ljudskih resursa, Menadžment strategije i razvoja, Organizacija treninga, Organizacija rada i Industrijski menadžment kod dr Zorice Tanasković.

Stručne prakse 1 i 2 - Turizam

19. jun 2019

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam, da je za obavljanje Stručne prakse 1 i 2 neophodan uredno popunjen i overen Dnevnik stručne prakse. Studenti koji nisu uzeli potpise od nastavnika stručne prakse mr Slobodanke Marković, mogu svoje obaveze završiti u ponedeljak 24.06.2019. godine u terminu 11-13h, kabinet 204.

Ergonomija prostora i opreme

19. jun 2019

Rok za predaju seminarskih radova iz nastavnog predmeta Ergonomija prostora i opreme je 01. jul 2019. godine, na e-mail predmetnog nastavnika.

Fizika sa osnovama radiologije

18. jun 2019

Predispitne obaveze iz predmeta Fizika sa osnovama radiologije.

Osnove računovodstva

18. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Poslovne finansije

18. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Engleski jezik

18. jun 2019

Usmeni ispit/upis ocena iz predmeta Engleski jezik održaće se u slušaonici 318 prema ranije objavljenom rasporedu.

Elektronsko poslovanje

17. jun 2019

Ispit iz predmeta Elektronsko poslovanje obaviće se 20.06.2019. godine, sala 109, u sledećim terminima:

 • Popravni Test 1 i/ili Test 2, svi studijski programi – 08.00 sati
 • Upis ocena Informacione tehnologije – 10.00 sati
 • Upis ocena Menadžment i Menadžment i preduzetništvo – 10.30 sati
 • Upis ocena Turizam i Računovodstvo i revizija – 11.00 sati

Baze podataka i Uvod u objektno programiranje

17. jun 2019

Ispit iz predmeta Baze podataka i Uvod u objektno programiranje održaće se 18.06.2019. godsine u kabinetu 208 u 08:00h. Upis ocena iz računarskog upravljanja održaće se istog datuma u 09:00h takođe u kabinetu 208.

Algoritami i strukture podataka

17. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Algoritami i strukture podataka.

Engleski jezik 1

17. jun 2019

Rezultati popravnog 2. kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 nalaze se u prilogu.

Obrada deformisanjem

17. jun 2019

U dogovoru sa studentima pismeni deo ispita iz predmeta Obrada defmormisanjem umesto u četvrtak, 20.06.2019.godine u 10h, održaće se u utorak, 18.06.2019. godine u 15h u kabinetu 304.

Osnove informatike

17. jun 2019

Ispit iz predmeta Osnove informatike će se održati u učionici 308.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

17. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

17. jun 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Objektno orijentisano programiranje

17. jun 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u junskom ispitnom roku 2019 se nalaze u prilogu. Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 20. juna 2019. godine u 9 časova.

Termodinamika

15. jun 2019

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Hemija 2

15. jun 2019

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 2.

Hemija

15. jun 2019

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija.

Termodinamika i toplotni aparati

15. jun 2019

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Obrada rezanjem

14. jun 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Računovodstvo

14. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Elektronsko poslovanje

14. jun 2019

Dodatni termin za odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Elektronsko poslovanje kod predavača Branka Gavrilovića održaće se u ponedeljak, 17. juna 2019. godine u 12 časova.

dr Radomir Stojanović

14. jun 2019

Upis ocena za predmet "Poslovno komuniciranje" obaviće se u kabinetu 204 u ponedeljak 17.06.2019. godine od 14,00h do 15,00h.
Konsultacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi (za julski ispitni rok) obaviće se u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak 17/06/2019 16,00-18,00
 • utorak 18/06/2019 10,00-12,00
Termini za konsultacije za period od 24.06 do 28.06.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Hemija I

14. jun 2019

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

14. jun 2019

Rezultati teorijskog ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika:

Osnove računovodstva

14. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Poslovne finansije

14. jun 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Engleski jezik 1 i 2

13. jun 2019

Rezultati ispita nalaze se u prilogu:

Usmeni ispit/upis ocena održaće se u sredu, 19.06.2019. godine prema sledećem rasporedu:
 • 9:00 - 10:00: Turizam
 • 10:00 - 11:30: Informacione tehnologije
 • 11:30-13:00: Ostali smerovi i Engleski jezik 2

NU mašine

13. jun 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u junskom ispitnom roku.

Stručna praksa 1 i 2, Turizam

13. jun 2019

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam, da je za obavljanje Stručne prakse 1 i 2 neophodan uredno popunjen i overen Dnevnik stručne prakse. Studenti koji nisu uzeli potpise od nastavnika stručne prakse mr Slobodanke Marković, mogu svoje obaveze završiti u ponedeljak 17.06.2019. godine u terminu 11-13h, kabinet 204.

Elektronsko poslovanje

12. jun 2019

Odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Elektronsko poslovanje kod predavača Branka Gavrilovića održaće se u četvrtak, 13. juna 2019. godine u 8 časova.

Rezime specijalističkog rada

11. jun 2019

Rezime specijalističkog rada studenta Slađane Dimitrijević SM03/18 na temu "Devizni platni promet korisnika javnih sredstava".

Osnovi informatike

11. jun 2019

Termin polaganja ispita iz predmeta Osnovi informatike.

Termodinamika i toplotni aparati

11. jun 2019

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Termodinamika i toplotni aparati

11. jun 2019

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Hemija 2

11. jun 2019

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 2.

Hemija

11. jun 2019

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija.

Računovodstvo

10. jun 2019

Obrasci za ispit iz nastavnog predmeta Računovodstvo po studijskim programima:

Elektronsko poslovanje

10. jun 2019

Dodatni termin za predaju i odbranu seminarskih radova iz predmeta Elektornsko poslovanje kod nastavnika Miroslave Jordović Pavlović je u utorak 11.06.2019. godine u 10h.

Agencijsko poslovanje

10. jun 2019

Rezultat ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Engleski jezik 1

10. jun 2019

Popravni II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 za studente koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na predispitnim obavezama održaće se u ponedeljak, 17.06.2019. godine u 9:00 h u slušaonici 308.

Upravljačko računovodstvo

10. jun 2019

Rezultati drugom kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Infektologija sa zdravstvenom negom

10. jun 2019

Spisak studenata koji su položili praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom u junskom ispitnom roku.

Ruski jezik 1

10. jun 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 1.

Baze podataka

07. jun 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Algoritmi i strukture podataka

07. jun 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Upravljanje građeviskim projektima

07. jun 2019

Razultati kolokvijuma 2 iz predmeta Upravljanje građeviskim projektima.

Osnove informatike

07. jun 2019

Termini polaganja ispita iz predmeta Osnove informatike u junskom ispitnom roku.

Upravljačko računovodstvo

07. jun 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Upravljačko računovodstvo, održaće se u utorak 11.06.2019. godine u 10 časova u slušaonici 317.

dr Radomir Stojanović

07. jun 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi (za julski ispitni rok) obaviće se u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • utorak 11/06/2019 15,00-17,00
 • sreda 12/06/2019 10,00-12,00
Termini za konsultacije za period od17.06 do 28.06.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole..

Projektovanje informacionih sistema

07. jun 2019

Dodatni termin za izmirenje predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje informacionih sistema je 12. jun 2019. godine u 11 časova u lab 308.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

07. jun 2019

Ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održaće se 12.06.2019. godine prema sledećem rasporedu:

 • 10:00-11:00 - Engleski jezik 1: Informacione tehnologije i Turizam
 • 11:00-12:00 - Engleski jezik 1: ostali studijski programi i Engleski jezik 2
Na ispit obavezno poneti indeks.

Engleski jezik 1

07. jun 2019

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam, kao i ukupan broj ESPB bodova ostvaren na predispitnim obavezama, nalaze se u prilogu.
Studenti koji su ostvarili uslov za izlazak na ispit potpis mogu dobiti u ponedeljak, 10.06.2019. godine u 11:00h u kabinetu 316.

Internet tehnologije

07. jun 2019

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

Operativni sistemi

06. jun 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se polagati u sredu 12.06.2019. godine u 08.00 sati, sala 319.

Mehanika tla i fundiranje

06. jun 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Uvod u turizam

06. jun 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Uvod u turizam održaće se kako je i po rasporedu u ponedeljak, 10. juna 2019. godine u slušaonici 317, ali sa početkom od 15:30 časova umesto u 14:00.

Menadžment kvaliteta u turizmu

06. jun 2019

U prilogu su rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Multimedijalni sistemi

06. jun 2019

Nastava iz predmeta Multimedijalni sistemi planirana za petak, 07. jun 2019. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Konsultacije sa predmetnim nastavnikom dr Dejanom Blagojevićem će se održati na dan ispita 14. juna 2019. godine sa početkom u 10 časova.

Algoritmi i strukture podataka

06. jun 2019

Popravni kolokvijum u okviru kojeg je će se raditi i zadatak i sortiranje iz predmeta Algoritmi i strukture podataka održaće se u petak 7. juna 2019. u 8h u 308.

Baze podataka

06. jun 2019

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Baze podataka održaće se u petak 7. juna 2019. u 8h u 208.

Algoritmi i strukture podataka

06. jun 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Projektovanje informacionih sistema

06. jun 2019

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Engleski jezik 1

05. jun 2019

U prilogu se nalazi tabela sa brojem ESPB bodova koje su studenti ostvarili na predispitnim obavezama iz predmeta Engleski jezik 1, uključujući i rezultate II kolokvijuma.
Studenti koji su ostvarili uslov za izlazak na ispit potpis mogu dobiti u četvrtak, 06.06.2019. godine, u 13:00 h u slušaonici 207, ili u ponedeljak, 10.06.2019. godine u 11:00 h u kabinetu 316.

Elektronsko poslovanje

04. jun 2019

Nadohnada jednog termina vežbi iz nastavnog predmeta Elektronsko poslovanje održaće se u petak, 07.06.2019. godine u terminu 10-11:45h.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

04. jun 2019

Vežbe predviđene iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju za sredu, 05.06.2019.godine u 9h neće se održati. Nadoknada u petak 07.06.2019. u terminu16-17,45h. Nadohnada još jednog termina vežbi održaće se u petak 07.06.2019.godine u terminu 18-19,45h.
Predaja 4. domaćeg zadatka održaće se u ponedeljak 10.06.2019.godine u 13h.

Internet tehnologije

04. jun 2019

Nadohnada jednog termina vežbi iz predmeta Internet tehnologije održaće se u četvrtak, 06.06.2019. godine u terminu 16-17:45h.

Biotehnologija

04. jun 2019

Predispitni poeni iz predmeta Biotehnologija.

Bezbednost hrane

04. jun 2019

Predispitni poeni iz predmeta Bezbednost hrane.

Obrada rezanjem

04. jun 2019

Pregled radova iz predmeta Obrada rezanjem kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu 08.06.2019. godine sa početkom u 09.00 sati, sala 205.

Engleski jezik I

03. jun 2019

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za studente studijskog programa Turizam održaće se 06.06.2019. godine u 11:00 h u slušaonici 317.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Elektronsko poslovanje

03. jun 2019

Vanredni termin za odbranu seminarskih radova kod Branka Gavrilovića iz predmeta Elektronsko poslovanje za sve smerove održaće se u utorak, 04. juna 2019. godine u 13 časova.

Infektologija sa zdravstvenom negom

03. jun 2019

Studenti koji nisu ispunili uslov za polaganje praktičnog ispita iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Obaveštenja, dr Dejan Milivojević

31. maj 2019

Obaveštenja iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Dejan Milivojević:

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

31. maj 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turističke regije sveta

31. maj 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Turizam i kultura

31. maj 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura.

Internet tehnologije

31. maj 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

Poslovno komuniciranje

31. maj 2019

Nastava iz predmeta Poslovno komuniciranje će se održati u redovnim terminima (predavanja u utorak 04/05/2019 i vežbe u četvrtak 06/06/2019).
Nadoknada nerealizovane nastave se zakazuje za sredu 05/06/2019 od 11,00 u slušaonici 109.

Menadžment kvaliteta u turizmu

31. maj 2019

Popravni Kolokvijumi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se u sredu 05.06.2019. godine, amfiteatar 109, 11-13 časova. Studenti koji su položil sve kolokvijume i odbranili seminarski rad mogu da izađu na predispit (K3).
Napomena: Svi studenti su u jednoj grupi, od 11-13h.
U prilogu je spisak studenata.

Projektovanje informacionih sistema

31. maj 2019

Rezultati kolokviuma iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Upravljanje građevinskim projektima

31. maj 2019

Kolokvijum 2 iz nastavnog predmeta Upravljanje građevinskim projektima na studijskim programima OSS Građevinsko inženjersvo i OSS Unutrašnja arhitektura održaće se u utorak 04.06.2019. u 10 h u sali 207. Poneti indeks za potpis.

Primarna zdravstvena zaštita sa zdravstvenom negom

31. maj 2019

Nastavni materijal sa vežbi iz nastavnog predmeta Primarna zdravstvena zaštita sa zdravstvenom negom (saradnik za praktičnu nastavu: struk. med. sestra Slađana Popović):

Infektologija sa zdravstvenom negom

31. maj 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Upravljačko računovodstvo

29. maj 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo, održaće se u utorak 04.06.2019. godine u 9 časova u slušaonici 317.

Alati grafičkog dizajna

29. maj 2019

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku iz predmeta Alati grafičkog dizajna.

Engleski jezik I - izborni predmet

29. maj 2019

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I - izborni predmet održaće se u ponedeljak, 03.06.2019. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 09:00 -10:00 h, amfiteatar 302: Informacione tehnologije
 • 10:00 - 11:00 h amfiteatar 302: ostali smerovi
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Primarna zdravstvena zaštita

28. maj 2019

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Primarna zdravstvena zaštita.

Elektronsko poslovanje

28. maj 2019

Vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje, grupa Informacione tehnologije koje su po rasporedu planirane za četvrtak 30.05.2019. godine u 14h, održaće se u sredu 29.05.2019.godine u 12h u kabinetu 319.

Otpornost materijala

28. maj 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Otpornost materijala, građevinski odsek, održaće se u sredu 29.05.2019. godine u 9 časova u kabinetu 014 (podrum). Zadaci za drugi kolokvijum su istaknuti na sajtu škole.

Ergonomija prostora i opreme

28. maj 2019

Rok za predaju seminarskih radova iz nastavnog predmeta Ergonomija prostora i opreme je 5. jun 2019. godine, na e-mail predmetnog nastavnika.

Računovodstvo

27. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Računovodstvo na studijskim programima:

Matematika 2

27. maj 2019

Potpisi za overu semestra i upis predispitnih poena u indekse za predmet Matematika 2 biće 3.6.2019. godine u 11h u sali 302 za smer IT, odnosno 6.6.2019. godine u 11h u sali 302 za ostale smerove.

Menadžment inovacija

27. maj 2019

Rezultati popravnog drugogo kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment inovacija.

Predavanja Drvene klasiče krovne konstrukcije

27. maj 2019

Predavanja iz Drvenih klasičnih krovnih konstrukcija nalaze se u fascikli Zgradarstvo nastavnika dr Dejana Milivojevića.

Upravljačko računovodstvo

27. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Turizam i kultura

27. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Turizam i kultura.

Hemija

27. maj 2019

Pored redovne nastave tokom poslednje dve sedmice semestra na predmetu Hemija koji predaje profesorka dr Vesna Marjanović održaće se i nadoknada časova prema sledećem rasporedu:

 • Utorak, 28. 05. i utorak, 04. 06. od 10:00 do 10:45 sala 302
 • Petak, 07. 06. od 09:00 do 10:45 sala 302

Termodinamika

27. maj 2019

Pored redovne nastave tokom poslednje dve sedmice semestra na predmetu Termodinamika koji predaje profesorka dr Vesna Marjanović održaće se i nadoknada časova prema sledećem rasporedu:

 • Ponedeljak, 27. 05. i Ponedeljak, 03. 06. od 16:00 do 16:45 učionica 305
 • Petak, 07. 06. od 12:00 do 13:45 učionica 205

Termodinamika i toplotni aparati

27. maj 2019

Pored redovne nastave tokom poslednje dve sedmice semestra na predmetu Termodinamika i toplotni aparati koji predaje profesorka dr Vesna Marjanović održaće se i nadoknada časova prema sledećem rasporedu:

 • Ponedeljak, 27. 05. i ponedeljak, 03. 06. od 16:00 do 16:45 učionica 305
 • Petak, 07. 06. od 12:00 do 13:45 učionica 205

Hemija 2

27. maj 2019

Pored redovne nastave tokom poslednje dve sedmice semestra na predmetu Hemija 2 koji predaje profesorka dr Vesna Marjanović održaće se i nadoknada časova prema sledećem rasporedu:

 • Utorak, 28. 05. i utorak, 04. 06. od 10:00 do 10:45 sala 302
 • Petak, 07. 06. od 09:00 do 10:45 sala 302

Stambene zgrade

23. maj 2019

Materijali sa predavanja iz nastavnog predmeta Stambene zgrade dostupni su u fascikli nastavnika.

Analiza finansijskih izveštaja

23. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

23. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Infektologija sa zdravstvenom negom

22. maj 2019

Polaganje praktičnog ispita iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati po sledećem rasporedu:

 • četvrtak, 6.6.2019. godine, I-grupa 14-15h
 • četvrtak, 6.6.2019. godine, II-grupa 15-16h
 • četvrtak, 6.6.2019. godine, III-grupa 16-17h
 • četvrtak, 6.6.2019. godine, IV-grupa 17-18h
 • petak, 7.6.2019. godine, V-grupa 15-16h
 • petak, 7.6.2019. godine, VI-grupa 16-17h

Polaganje ispita će se obaviti na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice Užice.

Bezbednost hrane

22. maj 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Bezbednost hrane održaće se u ponedeljak, 27.05. 2019. godine u 12h.

Nastava, prof. dr Ljubodrag Tanović

22. maj 2019

Nastava kod prof. dr Ljubraga Tanovića u petak 24.05.2019. godine obaviće se u sledećim terminima:

 • Obrada rezanja od 08.00 sati
 • NU mašine od 11.00 sati

Trgovinski menadžment

22. maj 2019

Finalni rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Trgovinski menadžment.

Poslovno komuniciranje

22. maj 2019

Nastava iz predmeta Poslovno komuniciranje u utorak 28.05.2019. godine biće realizovana u redovnom terminu od 15,00 u slušaonici 109.

dr Radomir Stojanović

22. maj 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i „popravni“ kolokvijumi će se realizovati u kabinetu 204 u sledećim terminu:

 • utorak 28.05.2019. godine od 11,00 do 14,00

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

21. maj 2019

Vežbe iz nastavnog predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju planirane za sredu 22.05.2019.god. u 9h neće se održati zbog odsustva nastavnika. Nadohnada vežbi će biti u četvrtak, 23.05.2019.godine u 16h.

Menadžment inovacija

21. maj 2019

Rezultati popravnog prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija.

Energetska efikasnost

21. maj 2019

Obaveštavaju se studenti da časovi predavanja, odnosno vežbi, iz predmeta Energetska efikasnost kod Branka Lukića neće biti održani u sredu, 22. maja 2019. god., zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.
Termin nadoknade propuštenih časova biće naknadno utvrđen u dogovoru sa studentima.

Fizika sa osnovama radiologije

21. maj 2019

Vežbe iz predmeta Fizika sa osnovama radiologije, naredne sedmice biće održane i u Opštoj bolnici Užice (odeljenje Radiologije, šalter Ultrazvuka - Obavezno poneti indeks) po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak 27.05.2019. godina, grupa 1 i 2 od 13.15 sati
 • ponedeljak 27.05.2019. godina, grupa 3 i 4 od 14.45 sati
 • ponedeljak 27.05.2019. godina, grupa 5 i 6 od 16.15 sati
Studenti kojima se preklapa termin vežbi u Školi i termin vežbi u Bolnici, prvo će obaviti vežbe u Školi a potom u Bolnici. Raspored studenata po grupama je isti kao i za predmet Infektologija sa zdravstvenom negom. Molimo studente da se pridržavaju svojih termina zbog ograničenih kapaciteta prostorija u kojima se vežbe izvode. Saradnik za praktičnu nastavu: struk. med. sestra Danijela Đedović.

Matematika 2

21. maj 2019

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Matematika 2 biće održan 23.5.2019. godine u 11h sala 302 za smer IT, odnosno 27.5.2019. godine u 11h sala 302, za sve ostale smerove.

Računovodstvo

20. maj 2019

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Računovodstvo:

Fizika sa osnovama radiologije

20. maj 2019

Nadoknada vežbi iz predmeta Fizika sa osnovama radiologije koje se realizuju u Opštoj bolnici Užice biće održane u subotu 25. maja 2019.godine, od 09.00 do 12.00 časova u Opštoj bolnici Užice (odeljenje Radiologije, šalter Ultrazvuka). Saradnik za praktičnu nastavu: struk. med. sestra Danijela Đedović.

Agencijsko poslovanje

20. maj 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Menadžment inovacija

20. maj 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija.

dr Vesna Marjanović

20. maj 2019

Sva predavanja, vežbe i konsultacije kod prof. dr Vesne Marjanović neće biti održana tokom ove nedelje, zbog odsustva nastavnika. Plan nadohnade biće blagovremeno objavljen.

Poslovne finansije

17. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

17. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Internet tehnologije

16. maj 2019

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

dr Radomir Stojanović

16. maj 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i popravni kolokvijumi će se realizovati u kabinetu 204 u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 20.05.2019. godine od 15:00 do 18:00
 • utorak, 21.05.2019. godine od 10,30 do 13,15

Poslovno komuniciranje

16. maj 2019

Nastava iz predmeta Poslovno komuniciranje u utorak 21.05.2019. godine biće realizovana na sledeći način:

 • predavanja od 15:00 do 16:45h
 • odbrana seminarskih radova 17:00-18:30h

Elektronsko poslovanje

15. maj 2019

Vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje kod Branka Gavrilovića za studijski program Računovodstvo i revizija održaće se u četvrtak, 16. maja 2019. godine sa početkom u 8 časova u učionici 208, a ne kako je po rasporedu planirano od 18h..

Trgovinski menadžment

15. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Trgovinski menadžment.

Algoritmi i strukture podataka

15. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Predavanja, prof. dr Tatjana Marinković

15. maj 2019

Predavanja kod dr Tatjane Marinković neće se održati u ponedeljak, 20. maja 2019. godine zbog službenog odsustva nastavnika.

Poslovne finansije

15. maj 2019

Obaveštenje u vezi kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Sociologija

14. maj 2019

Predavanja iz nastavnog predmeta Sociologija, kao i konslutacije, održaće se u četvrtak, 16. maja 2019. godine od 15h u amfiteatru 302.

Fizika sa osnovama radiologije

14. maj 2019

Vežbe iz predmeta Fizika sa osnovama radiologije, naredne sedmice biće održane u Opštoj bolnici Užice (odeljenje Radiologije, šalter Ultrazvuka) po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak 20.05.2019. godina, grupa 1 i 2 od 13.15 sati
 • ponedeljak 20.05.2019. godina, grupa 3 i 4 od 14.45 sati
 • ponedeljak 20.05.2019. godina, grupa 5 i 6 od 16.15 sati

Raspored studenata po grupama je isti kao i za predmet Infektologija sa zdravstvenom negom. Molimo studente da se pridržavaju svojih termina zbog ograničenih kapaciteta prostorija u kojima se vežbe izvode. Saradnik za praktičnu nastavu: struk. med. sestra Danijela Đedović.

Poslovno komuniciranje

14. maj 2019

Treći deo prezentacije iz predmeta Poslovno komuniciranje (oblast: poslovno pregovaranje, krizno komuniciranje) može da se preuzme sa veb stranice nastavnika dr Radomira Stojanovića (folder Poslovno komuniciranje).

Osnovi računovodstva

13. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi računovodstva.

Hemija 2

11. maj 2019

Rezultati teorijskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 2.

Hemija

11. maj 2019

Rezultati teorijskog kolokvijuma iz predmeta Hemija.

Stambene zgrade i Osnove ekološkog građenja

09. maj 2019

Predavanja iz predmeta Stambene zgrade i Osnove ekološkog građenja zakazujem za petak 17.05. posle podne, od 16.00 časova i subotu 18.05. pre podne od 11.00 časova. Potrebno je poneti nacrte seminarskih radova. Prisustvo je obavezno.

Holografija u multimediji

09. maj 2019

Predavanje iz predmeta Holografija u multimediji neće se održati u petak, 17.05.2019. godine, po dogovoru sa studentima.

Projektovanje proizvoda

09. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Projektovanje proizvoda.

Menadžment inovacija

08. maj 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment inovacija će se održati 13. maja 2019. godine, u 09:00 časova, učionica 205.

Industrijski menadžment

08. maj 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Industrijski menadžment.

Organizacija rada

08. maj 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Organizacija rada.

Menadžment ljudskih resursa

08. maj 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Fizika sa osnovama radiologije

07. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Fizika sa osnovama radiologije.

Kontrola i revizija

06. maj 2019

U sredu 08.05.2019. godine od 10 sati odrzaće se predavanja iz predmeta Kontrola i revizija kao i u četvrtak 09.05.2019.godine od 9 sati kod profesorke Snežane Todosijević Lazović.

Miroslava Jordović Pavlović

06. maj 2019

Sve vežbe i konsultacije kod Miroslave Jordović Pavlović neće biti održane ove nedelje zbog odsustva nastavnika. Plan nadohnade biće istaknut blagovremeno.

Matematika 2

06. maj 2019

Vežbe iz predmeta Matematika 2, umesto u četvrtak 9.5.2019. , biće održane 7.5.2019. od 8h do 9.45h u sali 205.

Računovodstva malih i srednjih preduzeća

06. maj 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstva malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

06. maj 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Održavanje mašina i opreme

30. april 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Održavanje mašina i opreme na specijalističkim studijama.

Turizam i kultura

25. april 2019

Vežbe iz predmeta Turizam i kultura neće se održati u ponedeljak, 6. maja 2019. godine zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Engleski jezik 1

25. april 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 nalaze se u prilogu.

Hemija II

25. april 2019

Rezultati prvog računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija II.

Hemija

25. april 2019

Rezultati prvog računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija.

Infektologija sa Zdravstvenom negom

25. april 2019

Rezultata kolokvijuma iz predmeta Infektologija sa Zdravstvenom negom.

Upravljanje građevinskim projektima

24. april 2019

Predavanja iz predmeta Upravljanje gradjevinskim projektima koja su po rasporedu 07.05.2019. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Časovi će biti nadoknađeni 14.05. i 21 05 2019. posle redovnih časova.
Svi zadati Seminarski radovi treba da budu završeni i pripremljeni za odbranu i predaju 14.05.2019. godine

Upravljanje građevinskim projektima

24. april 2019

Rezultata Testa 1 iz predmeta Upravljanje građevinskim projektima koji je održan 23.04.2019. godine.

Otpornost materijala

24. april 2019

Zadaci i pitanja za kolokvijume iz nastavnog predmeta Otpornost materijala, studijski program Građevinsko inženjerstvo:

Poslovno komuniciranje

23. april 2019

Nastava iz predmeta Poslovno komuniciranje predviđena za utorak 07.05.2019. godine neće biti realizovana zbog službenog puta predmetnog nastavnika. Termin za nadoknadu predavanja biće blagovremeno određen.

Menadžment kvaliteta u turizmu

23. april 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se u sredu 29.05.2019. godine, amfiteatar 109, 11-13 časova.Studenti koji su položil sve kolokvijume i odbranili seminarski rad mogu da izađu na predispit (K3).
Napomena: Svi studenti su u jednoj grupi, od 11-13h.U prilogu je spisak studenata.

Agencijsko poslovanjee

23. april 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se u sredu, 15.05.2019. godine, amfiteatar 109, 11-13 časova.
Napomena: Svi studenti su u jednoj grupi, od 11-13h. U prilogu je spisak studenata.

Internet tehnologije

23. april 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Internet tehnologije.
Uvid u radove 24.03.2019. godine u 11h u kabinetu 315. Popravni kolkvijum održaće se 13.05.2019. godine u 13h u 317.

Obrada rezanjem

22. april 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem u vanrednom aprilskom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u petak 10. maja 2019. godine u 13.00 sati, sala 205.

Infekologija sa zdravstvenom negom

22. april 2019

Zbog predstojećih praznika praktične vežbe iz predmeta Infekologija sa zdravstvenom negom za ovu nedelju, za sve grupe, će se organizovati u četvrtak 25.4.2019.godine u sali TS 2 OB Užice u 15h. Radna uniforma nije potrebna.

Upravljačko računovodstvo

22. april 2019

Rezultati iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Stručna praksa - Test

19. april 2019

Rezultati testa iz Teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu po studijskim programima:

Upravljanje građevinskim projektima

19. april 2019

Kolokvijum 1 iz predmeta Upravljanje građevinskim projektima na studijskim programima OSS Unutrašnja arhitektura,4 semestar i OSS Gradjevinsko inženjerstvo,6 semesar održaće se u utorak, 23.04.2019. godine u 10h u sali 207.

Menadžment strategije i razvoja

18. april 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment strategije i razvoja.

Organizacija treninga

18. april 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija treninga.

Fizika sa osnovama radiologije

17. april 2019

Vežbe iz predmeta Fizika sa osnovama radiologije, naredne sedmice biće održane u Opštoj bolnici Užice (odeljenje Radiologije, šalter Ultrazvuka) po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak 22.04.2019. godina, grupa 1 i 2 od 13.15 sati
 • ponedeljak 22.04.2019. godina, grupa 3 i 4 od 14.45 sati
 • ponedeljak 22.04.2019. godina, grupa 5 i 6 od 16.15 sati
Raspored studenata po grupama je isti kao i za predmet Infektologija sa zdravstvenom negom. Molimo studente da se pridržavaju svojih termina zbog ograničenih kapaciteta prostorija u kojima se vežbe izvode. Saradnik za praktičnu nastavu: struk. med. sestra Danijela Đedović.

Osnove ekološkog građenja

17. april 2019

Posebno predavanje studentima iz predmeta Osnove ekološkog građenja kao i konsultacije u vezi seminarskih radova održaće se u prvoj polovini maja. Podsećam studente da pripreme teme seminara i da je ovo predavanje obavezno za sve. Dejan Milivojevic dr.arh.

Saobraćajnice

17. april 2019

U ponedeljak, 22.04.2019. godine umesto predavanja iz predmeta Saobraćajnice (od 8 sati), biće održane vežbe iz istog predmeta.

Statika konstrukcija 2

17. april 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan u sredu, 24.04.2019. godine sa početkom u 9 časova.

Poslovno komuniciranje

17. april 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održan u utorak 23.04.2109. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 15,00 do 15,50 za studente studijskih programa Računovodstvo i revizija i Menadžment
 • 16,00 do 16,50 za studente studijskih programa Turizam i Informacione tehnologije

Menadžment strategije i razvoja

17. april 2019

U sredu, 17.04.2019. god. neće biti održane vežbe iz predmeta Menadžment strategije i razvoja kod Nenada Milutinovića, zbog sprećenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade časova biće naknadno objavljen.

Matematika 2

17. april 2019

Kolokvijum iz predmeta Matematika 2 /Izvodi funkcija/ kod prof.dr Lj.Diković biće održan:

 • 22.4.2019. od 11-13h sala 302 za smerove GR, MA, TH
 • 25.4.2019. od 11-13h sala 302 za smer IT

Turizam i kultura

16. april 2019

U ponedeljak, 22.04.2019. godine, za studente prve godine OSS Turizam, u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura, organizovana je poseta Muzeju Grada Užica. Skup studenta je u 13:00 časova ispred škole, odakle se organizovano ide u posetu.

Psihologija kreativnosti

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Psihologija kreativnosti za studente druge godine studijskog programa Unutrašnja arhitektura.

Hemija 2

16. april 2019

Rezultati ulaznog kolokvijuma iz predmeta Hemija 2.

Završni radovi i instalacije

16. april 2019

Rezultati iz predmeta Završni radovi i instalacije.

Engleski jezik 1

15. april 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se 24.04.2019. godine u 18:00h u amfiteatru 302. Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Infektologija sa zdravstvenom negom

15. april 2019

Praktične vežbe iz predmeta Infekologija sa zdravstvenom negom za ovu nedelju, za sve grupe, će se organizovati u četvrtak 18.4.2019. u sali TS 2 u 12h. Tom prilikom je organizovano akreditovano predavanje na temu lečenja hroničnih rana i dekubita, pa je neophodno doći na vreme. Radna uniforma nije potrebna.

Menadžment inovacija

15. april 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija.

Saobraćajnice

12. april 2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Saobraćajnice neće biti održana u ponedeljak, 15. aprila 2019. godine. Termin nadoknade predavanja i vežbi biće naknadno objavljen.

Engleski jezik 1

12. april 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1.

Menadžment ljudskih resursa

12. april 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Internet tehnologije

11. april 2019

Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Internet tehnologije održaće se u ponedeljak, 15.04.2019. godine u 13:15h u 318.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

11. april 2019

Predaja prvog domaćeg zadatka iz nastavnog predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju biće u sredu 17.04.2019. godine u 10:30h u 315.

Engleski jezik 1

11. april 2019

Rezultati 1. kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 nalaze se u prilogu. Zainteresovani studenti testove mogu pogledati u vreme konsultacija.

Bezbednosti hrane

10. april 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Bezbednosti hrane.

Elektronsko poslovanje

10. april 2019

Obaveštavaju se studenti da u četvrtak, 11.04.2019. god. neće biti održane vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje kod Branka Gavrilovica, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade časova biće naknadno objavljen. Sledeće sedmice vežbe ce biti nastavljene u terminu po predviđenom rasporedu.

Holografija u multimediji

10. april 2019

U petak 12. aprila 2019. godine neće biti predavanja iz predmeta Holografija u multimediji zbog sprečenosti profesora. Narednog petka, 19. aprila 2019. godine pored redovnog termina biće nadoknađjen i propušteni termin.

Obradni procesi

10. april 2019

Ispit iz predmeta Obradni procesi u vanrednom aprilskom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u petak 12.04.2019. godine u 10.00 sati, sala 205

Industrijski menadžment

10. april 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Industrijski menadžment.

Turizam i kultura

09. april 2019

U ponedeljak, 15.04.2019. godine, za studente prve godine OSS Turizam, u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura, organizovana je poseta crkvi sv. Marka. Skup studenta je u 13:00 časova ispred škole, odakle se organizovano ide u posetu.

Bezbednost hrane

08. april 2019

Kolokvijum iz predmeta Bezbednost hrane održaće se u sredu, 10. aprila 2019. godine u 9:30h u učionici 312.

Poslovno komuniciranje

08. april 2019

Vežbe iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održane u sredu, 17. aprila u 12 časova u amfiteatru 109.

Kontrola i revizija

08. april 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Instalacije u zgradama, Alati grafičkog dizajna

05. april 2019

U sredu, 10. aprila 2019. godine neće se održati predavanja iz nastavnog predmeta Instalacije u zgradama, kao ni vežbe iz nastavnog predmeta Alati grafičkog dizajna.

Obaveštenje studentima UA

04. april 2019

Poštovane kolege, obaveštavam Vas da će uvid u preglede kolokvijuma i elaborata biti obavljen u utorak nakon predavanja i ispita, odnosno posle 11.30 časova.
Molim Vas da uvažite moje opšte primedebe: kolokvijum je pokazao da nismo dobili željeni ishod koji treba da proiziđe iz koncepta nastave i kurikuluma koje je odobrilo ministarstvo.
Opšte greške: povezivanje umivaonika i raspored sanitarnih objekata u većini nisu urađeni prema propisima i primerima sa vežbi i literature. Vežbe nisu dovršene do kraja. U utorak će te dobiti elaborate na doradu i dogovorićemo se u vezi kontrolnog kolokvijuma.

Dejan Milivojević, dr.arh. profesor

Istorija umetnosti

04. april 2019

Predavanje iz predmeta Istorije umetnosti koje treba da se održi 16. aprila u 12h pomereno je za 9. april u 13h 30min (u produžetku redovnog predavanja u utorak). Izmena nastaje usled službenog puta nastavnika.

Fizika sa osnovama radiologije

04. april 2019

Vežbe iz predmeta Fizika sa osnovama radiologije, naredne sedmice biće održane u Opštoj bolnici Užice (odeljenje Radiologije, šalter Ultrazvučne dijagnostike) po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak 08.04.2019. godina, grupa 1 i 2 od 13.15 sati
 • ponedeljak 08.04.2019. godina, grupa 3 i 4 od 14.45 sati
 • petak 12.04.2019. godine, grupa 5 i 6, od 10.00 sati
Raspored studenata po grupama je isti kao i za predmet Infektologija sa zdravstvenom negom. Saradnik za praktičnu nastavu: struk. med. sestra Danijela Đedović.

Turizam i kultura

04. april 2019

U ponedeljak, 08.04.2019. godine, za studente prve godine OSS Turizam, u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura, organizovana je poseta crkavama Grada Užica (crkva sv. Marka i crkva sv. Đorđa). Skup studenta je u 13:00 časova ispred škole, odakle se organizovano ide u posetu.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu, Stručna praksa

03. april 2019

Pre odlaska na Stručnu praksu studenti polažu Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu, koji se organizuje u sledećim terminama:

 • sreda, 10. 04. 2019. godine u 17:00 u sali 302
 • petak, 12. 04. 2019. godine u 14:00 u sali 109
Test se polaže u jednom (po izboru) od ova dva termina. Navedeni termini važi za studente svih studijskih programa.

Engleski jezik I

01. april 2019

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam održaće se u četvrtak, 11.04.2019. godine, u 11:00 h, u učionici 207.

Engleski jezik I

01. april 2019

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I - izborni predmet održaće se u ponedeljak, 08.04.2019. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 09:00 -10:00 h, amfiteatar 302: Informacione tehnologije
 • 10:00 - 11:00 h amfiteatar 302: ostali smerovi
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Instalacije u zgradama

01. april 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama.

Upravljačko računovodstvo

01. april 2019

Nastava iz predmeta Upravljačko računovodstvo planirana za utorak 02.04.2019. godine neće biti održana. Nadoknada nastave iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u sredu, 03.04.2019. godine od 11 časova u slušaonici 109.

Agencijsko poslovanje

28. mart 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Turizam i kultura

28. mart 2019

U ponedeljak, 01.04.2019. godine, za studente prve godine OSS Turizam, u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura, organizovana je poseta Istorijskom arhivu Grada Užica. Skup studenta je u 12:15 časova ispred škole, odakle se organizovano ide u posetu.

Master rad

27.mart 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Aleksandar Rakić, broj indeksa MB 22/17.

Bezbednost i zdravlje na radu, Stručnu praksu

26. mart 2019

Pre polaganja Testa iz bezbednosti i zdravlja na radu i odlaska na Stručnu praksu organizuje se predavanje iz Bezbednosti i zdravlja na radu, kome studenti mogu prisustvovati u petak, 29. 03. 2019. od 16:00 do 20:00 u sali 317.

Instalacije vododovda i kanalizacije

25. mart 2019

Pitanja iz nastavnog predmeta Instalacije vododovda i kanalizacije.

Poslovno komuniciranje

25. mart 2019

Vežbe iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održane u sredu, 27. marta u 13 časova u amfiteatru 109.

Struöna praksa 2, Master strukovne studije

22. mart 2019

Studenti master strukovnih studija koji polažu predmet Stručna praksa 2, kod Nenada Milutinovića, potrebno je da urade elaborat o bezbednosti na radu za radno mesto različito od onog za koje su radili Akt o proceni rizika u okviru Stručne prakse 1.
Elaborat o bezbednosti na radu za izabrano radno mesto pisati u Dnevnik stručne prakse, i sa uredno popunjenim Dnevnikom doći na ispit.

Poslovne finansije

22. mart 2019

Nastavni materijali iz predmeta Poslovne finansije:

Obrada rezanjem, NU mašine

21. mart 2019

Nastava iz predmeta Obrada rezanjem održaće se u subotu 23. marta 2019. godine, u vremenu 8:00 - 11:30 časova, takođe nastava iz predmeta NU mašine održaće se u subotu 23. marta 2019. godine od 11:30 časova.
Nastava planirana za petak 22. marta iz oba predmeta neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Nastava, prof. D.Blagojević i prof. M.Cvetković

20. mart 2019

Nastava iz predmeta Statistika, Verovatnoća i statistika, Multimedijalni sistemi i Softverska obrada multimedijalnih podataka odlaže se za sledeći petak, 29. marta 2019. godine u istim terminima, odnosno neće se održati kako je planirano 22. marta 2019. godine.

Menadžment kvaliteta u turizmu

20. mart 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Poslovno komuniciranje i Psihologija kreativnosti

20. mart 2019

U četvrtak, 21. marta 2019. godine neće biti održane vežbe iz nastavnog predmeta Poslovno komuniciranje i Psihologija kreativnosti. U toku sledeće nedelje biće dogovoreno vreme nadoknade.

Poslovno komuniciranje

20. mart 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održan u utorak, 26.03.2109. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 15,00 do 15,50 za studente studijskih programa Računovodstvo i revizija i Menadžment
 • 16,00 do 16,50 za studente studijskih programa Turizam i Informacione tehnologije

Matematika 2

18. mart 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Matematika 2 /Granične vrednosti i neprekidnost funkcija/ kod prof.dr Lj.Diković biće održan:

 • 25.3.2019. godine od 11-13h sala 302 za smer IT
 • 28.3.2019. godine od 11-13h sala 302 za smerove GR, MA, TH

Informacija studentima, Unutrašnja arhitektura

15. mart 2019

Informacija studentima studijskog programa Unutrašnja arhitektura u vezi Pritzkerove nagrade za arhitekturu za 2019. godinu.

Poslovne finansije

14. mart 2019

Nastavni materijali iz predmeta Poslovne finansije:

Poslovno komuniciranje

13. mart 2019

Drugi deo prezentacije iz predmeta Poslovno komuniciranje može da se preuzme sa veb stranice nastavnika dr Radomira Stojanovića (folder Poslovno komuniciranje).

Računovodstvo

12. mart 2019

Vežbe iz predmeta Računovodstvo planirane za sredu 13. mart na studijskom programu Turizam u terminu od 14:00 do 16:45 neće se odrzati.

Poslovno komuniciranje

12. mart 2019

Spisak tema za izradu seminarskih radova iz predmeta Poslovno komuniciranje može da se preuzme sa veb stranice nastavnika dr Radomira Stojanovića (folder Poslovno komuniciranje).

Alati i pribori i Projektovanje proizvoda

12. mart 2019

Nastavaiz predmeta Alati i pribori i Projektovanje proizvoda, planirana za sredu 13.03.2019. godine, neće biti održana zbog službene odsutnosti predmetnog nastavnika.

Osnovi računovodstva

11. mart 2019

Vežbe iz predmeta Osnovi računovodstva održaće se u utorak 12.03.2019. godine u terminu od 13 do 15 časova u slušaonici 110.

Algoritmi i strukture podataka

08. mart 2019

Raspored grupa za vežbe iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Agencijsko poslovanje

07. mart 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se u sredu 27.03.2019. godine, amfiteatar 109, 11-13 časova. NAPOMENA: Svi studenti su u jednoj grupi, od 11-13h. U prilogu je spisak studenata.

Menadžment kvaliteta u turizmu

07. mart 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se u sredu, 20.03.2019. godine, amfiteatar 109, 11-13 časova. U prilogu je raspored studenata.

Infektologija sa zdravstvenom negom

06. mart 2019

Vežbe iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom održaće se prema predviđenom planu i programu na odeljenjima ZC Užice.

Infektologija sa zdravstvenom negom

06. mart 2019

Vežbe iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom održaće se prema predviđenom planu i programu na odeljenjima ZC Užice.

Predavanja,vežbe, prof. dr Đorđe Đuričić

05. mart 2019

Odlažu se predavanja i vežbe kod prof. dr Đorđa Đuričića planirane za sredu, 06. marta 2019. godine. O terminu nadoknade po dogovoru sa studentima.

Verovatnoća i statistika

04. mart 2019

Obaveštavaju se studenti 2.godine modula Informacioni sistemi da će nastavu iz predmeta Verovatnoća i statistika imati u petak, 08. marta 2019. godine u terminu od 11:30 časova.

Predavanja, prof. Dejan Vidojević

04. mart 2019

Sva predavanja kod prof. Dejana Vidojevića planirana za danas neće se održati, predavanja počinju 11.3.2019. godine.

Osnove informatike, Alati grafičkog dizajna

28. februar 2019

Vežbe iz predmeta Osnove informatike i Alati grafiökog dizajna počinju od sledeće nedelje po utvrđenom rasporedu.

Završni radovi i instalacije

27. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi i instalacije.

Instalacije vodovoda i kanalizacije

27. februar 2019

Semestralni zadatak iz predmeta Instalacije vodovoda i kanalizacije.

Kontrola i revizija

27. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Kontrola i revizija.

Specijalna računovodstva

27. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva.

Otpornost materijala, Građevinsko inženjerstvo

27. februar 2019

Obaveštavaju se studenti da su predavanja i vežbe iz predmeta Otpornost materijala obavezni. Student ima pravo da izostane sa tri termina vežbi i tri termina predavanja. U slučaju više izostanaka studenti neće biti u mogućnosti da overe semestar i ispune sve predispitne obaveze.

Menadžment malih i srednjih preduzeća

26. februar 2019

Nastava na predmetu Menadžment malih i srednjih preduzeća neće se održati u sredu, 27.02.2019.godine.

Osnove bezbednosti i zdravlja na radu, Stručna praksa

26. februar 2019

Rezultati polaganja testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Infektologija sa zdravstvenom negom

26. februar 2019

U prilogu se nalazi spisak studenata za vežbe iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom. Vežbe iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom za ovu nedelju, zbog epidemije gripa, održaće se u sledećim terminima:

 • četvrtak 3. i 6. grupa u 15h sala Ts2 ZC Užice
 • petak 1., 2., 4., 5. grupa 12h sala Ts2 ZC Užice

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

26. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

26. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljaöko računovodstvo.

Finansijsko računovodstvo

25. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Osnove računovodstva

25. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Računovodstvo

25. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Internet tehnologije

25. februar 2019

Vežbe iz predmeta Internet tehnologije počinju ove nedelje po utvrđenom rasporedu.

Elektronsko poslovanje

25. februar 2019

Vežbe iz predmeta Elektronsko poslovanje počinju ove nedelje po utvrđenom rasporedu.

Digitalna i HD televizija

25. februar 2019

Vežbe iz predmeta Digitalna i HD televizija počinju ove nedelje po utvrđenom rasporedu.

Predavanja, prof. Dejan Vidojević

25. februar 2019

Sva predavanja kod prof. Dejana Vidojevića planirana za danas neće se održati, predavanja počinju 4.3.2019. godine.

Predavanja, Radmila Novaković-Kostić

25. februar 2019

Predavanja kod profesorke dr Radmile Novaković-Kostić neće biti održana 25. i 26. februara 2019. godine zbog bolesti profesorke.

Instalacije u zgradama

25. februar 2019

Predavanja iz predmeta Instalacije u zgradama kod dr. Dejana Milivojevića na studijskom programu Unutrašnja arhitektura održaće se u utorak od 8:00 časova.

Aplikativni softver

22. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

22. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Bezbednost na radu

22. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Hemija 1

21. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 1.

Savremene metode pripreme vode

21. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Savremene metode pripreme vode.

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

21. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu.

Menadžment kvaliteta u turizmu

21. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Holografija u multimediji

21. februar 2019

U petak 22. februara 2019. godine neće biti predavanja iz predmeta Holografija u multimediji zbog bolesti profesorke. Predavanja će biti nadoknađena po dogovoru sa studentima.

Računarske mreže i Elektronsko poslovanje

21. februar 2019

Ispiti iz predmeta Računarske mreže i Elektronsko poslovanje, umesto u 11.00 sati, biće održani u 12.00 sati, sala 109.

Baze podataka

20. februar 2019

Na usmeni ispit iz nastavnog predmeta Baze podataka, u petak 22. februara 2019. godine u 10h, u kabinetu 208/308 pozivaju se studenti koji su imali više od 15 bodova.

Objektno orijentisano programiranje

19. februar 2019

Usmeni iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u četvrtak, 21.02.2019. godine u 10h.

Računarske mreže

19. februar 2019

Termin za odbranu seminarskog rada iz nastavnog predmeta Računarske mreže je 20.02.2019. godine u 11h.

Elektronsko poslovanje

19. februar 2019

Termin za odbranu seminarskog rada iz nastavnog predmeta Elektronsko poslovanje je 20.02.2019. godine u 12h.

Aplikativni softver

19. februar 2019

Dodatni pripremni termin za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver (izrada primera ispitnog zadatka) održaće se u sredu, 20.02.2019. godine u 17:00, sala 208 ili 308.

Mašine alatke

19. februar 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku iz predmeta Mašine alatke.

Agencijsko poslovanje

19. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Psihologija kreativnosti

19. februar 2019

Uvodna predavanja iz predmeta Psihologija kreativnosti biće održana u sredu, 27. februara 2019. godine u 10h.

Algoritmi i strukture podataka

18. februar 2019

Predavanja iz predmeta Algoritmi i strukture podataka za studente prve i druge godine) počinju u četvrtak, 28.02.2019. godine u 8:00, sala 109 (u nedelji od 18.02.2019. godine do 22.02.2019 . godine neće biti predavanja kod M.Milivojevića).

Računarsko upravljanje

18. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računarsko upravljanje.

Poslovno komuniciranje

19. februar 2019

Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada iz predmeta Poslovno komuniciranje kao i prva prezentacija sa predavanja mogu se preuzeti sa veb stranice nastavnika dr Radomira Stojanovića (folder Poslovno komuniciranje). Spisak tema za seminarske radove biće uskoro objavljen na sajtu.

Operativni sistemi

18. februar 2019

Termini polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi u februarskom ispitnom roku mogu se videti u prilogu. Mole se studenti da se pridržavaju termina.

NU mašine

18. februar 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u februarskom ispitnom roku.

Građevinski materijali i Organizacija građenje i građ.mehanizacija

18. februar 2019

Ispit, zaključivanje ocena i upis ocena iz predmeta Građevinski materijali i Organizacija građenje i gradj.mehanizacija održaće se u utorak 19.02.2019. u 10h sala 207.

Mehanika

18. februar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

18. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Građevinska mehanika.

Menadžment kvaliteta

18. februar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Objektno orijentisano programiranje

16. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Objektno orijentisano programiranje. Termin usmenog dela ispita biti naknadno objavljen.

Menadžment

15. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Menadžment.

Istraživanje tržišta

15. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Istraživanje tržišta.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

14. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Organizacija rada, Ekološki menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Geodezija

14. februar 2019

Nastava iz predmeta Geodezija će početi 06.03.2019. godine i održavaće se svake druge nedelje.

Operativni sistemi

14. februar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

14. februar 2019

Rezultati pismenog ispita u februarskom ispitnom roku iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

NU mašine i Obrada rezanjem

13. februar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine i Obrada rezanjem kod prof. dr Ljubodraga Tanovića, u februarskom ispitnom roku, biće održani u petak 22.02.2019. godine u 14.00, sala 205.

Hemija 1

13. februar 2019

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 1.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik

13. februar 2019

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu. Usmeni ispit/upis ocena je u ponedeljak, 18.02.2019. godine, u 11:00 h, u kabinetu 316.

Baze podataka

13. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka.

Fiziologija sa osnovama anatomije

12. februar 2019

Ispit iz predmeta Fiziologija sa osnovama anatomije biće održan 27.02.2019. godine u 14.00 časova, sala 302.

Aplikativni softver

11. februar 2019

Dodathni termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver održaće se u četvrtak, 14.02.2019. godine u 8:00, sala 2018 (sala 308).

Računarsko upravljanje

11. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računarsko upravljanje.

Konsultacije, dr Momčilo Vasiljević

11. februar 2019

Konsultacije kod prof. dr Momčila Vasiljevića održaće se u sredu, 13.02.2019. godine od 11 do 15 časova.

Poslovne finansije

10. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Operativni sistemi

09. februar 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi održaće se u sredu 13.02.2019. godine u 10.00 sati, sala 205.

Menadžment kvaliteta u turizmu

08. februar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Baze podataka

07. februar 2019

U petak, 8.2.2019. godine u 8h održaće se ispit iz predmeta Baze podataka po rasporedu koji se nalazi u prilogu. Popravni kolokvijum iz predmeta Baze Podataka održaće se u petak, 8.2.2019. godine od 10h.

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje

06. februar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Finansijsko računovodstvo

06. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Tehnika crtanja sa nacrtnom geometrijom

06. februar 2019

Upis ocena iz predmeta Tehnika crtanja sa nacrtnom geometrijom održaće se u četvrtak, 7. februara 2019. godine u 12 časova.

Organizacija rada, Menadžment ljudskih resursa i Ekološki menadžment

06. februar 2019

Spisak studenata koji imaju pravo da izađu na ispit iz predmeta Organizacija rada, Menadžment ljudskih resursa i Ekološki menadžment.

Baze podataka

05. februar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Softverski alati

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Softverski alati.

Potpisi, dr Dejan Milivojević

05. februar 2019

Studenti kojima nisu potpisane prijave i indexi, mogu to obaviti u ponedeljak, 11.02.2019. godine pre i posle ispita kao i u utorak pre i posle ispita. Pored toga, to isto mogu završiti i večeras u 16:50 ispred sobe 308.

Otpornost materijala

05. februar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Metalne konstrukcije

05. februar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne konstrukcije.

Termodinamika

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Nacionalna turistička geografija

05. februar 2019

Obaveštenje u vezi polaganja ispita iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Bezbednost na radu

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Poslovne finansije

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Građevinski materijali

04. februar 2019

Rezultati popravnih testova iz predmeta Građevinski materijali.

Master rad

04.februar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Nine Ilić, broj indeksa MB 16/17.

Menadžment investicija

04. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment investicija.

Upravljanje projektima

04. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima.

Kolokvijumi, dr Zorica Tanasković

04. februar 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment, Menadžment strategije i razvoja, Ekološki menadžment, Menadžment ljudskih resursa, održace se u sredu, 06.02.2019. godine u 10.00 časova u kabinetu 302.

Računarsko upravljanje

04. februar 2019

U folder-u nastavnici//MMilivojevic/Racunarsko upravljanje je postavljen inovirani dodatni materijal (pretvaranje brojeva u različite brojne sisteme) za pripremu za polaganje ispita.

Upravljačko računovodstvo

04. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Konsultacije, Miroslava Jordović Pavlović

02. februar 2019

Konsulatcije kod Miroslave Jordović Pavlović će se održati naredne sedmice po promenjenom rasporedu: ponedeljak 14-16h i utorak 11-13h a ne utorak i četvrtak kako je po ustaljenom rasporedu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

02. februar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Informatička metodologija istraživačkog rada

02. februar 2019

Ispit iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada za studente master studija Bezbednost i zrdavlja na radu (IV godina) održaće se u ponedeljak, 04.02. 2019. god, u 16:30, sala 208.

Baze podataka

02. februar 2019

Popravni (dodatni termin) za kolokvijum br. 2 iz predmeta Baze podataka (baze podataka, sql, mysql) za studente smera IN i MA održaće se u ponedeljak, 04.02. 2019. god, u 16:00, sala 208, sala 308.

Računarsko upravljanje

02. februar 2019

Ispit iz predmeta Računarsko upravljanje održaće se u sredu, 06.02.2019. godine u 16:00h, sala 308. Stuktura ispita:

  Praktični deo
 • a1) Brojčani sistemi
 • a2) Kodiranje
 • a3) Minimizacija logičkih funkcija
 • Teorijski deo
 • b1) Pitanje 1 iz čitave materije
 • b2) Pitanje 2 iz čitave materije

Hotelijersko poslovanje

02. februar 2019

Upis ocena će se održati u utorak 05.02.2019. godine u kabinetu 204 od 16:45 do 17:25.

Preduzetništvo

02. februar 2019

Upis ocena će se održati u utorak 05.02.2019. godine u kabinetu 204 i to po sledećem rasporedu:

 • 15:00-15:30 studenti smera Računovodstvo i revizija
 • 15:30-16:00 studenti smera Menadžment
 • 16:00-16:30 studenti smera Turizam

Predispitne aktivnosti, prof. Radomir Stojanović

02. februar 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i popravni kolokvijumi će se održati u utorak 05.02.2019. godine od 12:45 do 14:45 u kabinetu broj 204.

Zdravstvena nega

31. januar 2019

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega će se održati u petak u 14h. Rezultati pismenog dela ispita se nalaze u prilogu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

31. januar 2019

Rezultati ispta iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika:

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

31. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu u januarskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine.

Higijena i medicina rada

31. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Higijena i medicina rada na master studijama Bezbednost i zdravlje na radu.

Baze podataka

31. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Hemija 1

31. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 1.

Hidrotehnika

30. januar 2019

Ispit iz predmeta Hidrotehnika, održaće se 01.02.2019 godine, sa početkom u 12h.

Menadžment ljudskih resursa, Menadžment strategije i razvoja

29. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa i Menadžment strategije i razvoja.

Tehnike crtanja sa nacrtnom geometrijom

29. januar 2019

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Tehnike crtanja sa nacrtnom geometrijom.

Finansijski menadžment

29. januar 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Finansijski menadžment zakazan za 30.01.2019. godine u 11 časova biće održan u ponedeljak, 04.02.2019. godine u 11 časova.

Mašine alatke

29. januar 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku iz predmeta Mašine alatke.

Računovodstveni informacioni sistem

29. januar 2019

Rezultati i upis ocena iz predmeta Računovodstveni informacioni sistem, sreda 30. januar 2019. godine u 15h, kabinet 308.

Objektno orijentisano programiranje

29. januar 2019

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje. Usmeni deo ispita će se održati u sredu, 30. januara u 15 časova, umesto 01. februara kako je ranije planirano.

Matematika 1

29. januar 2019

Upis ocena na bazi predispitnih poena - bez izlaska na ispit iz predmeta Matematika 1 kod dr Ljubice Diković biće u sredu 30.1.2019. godine u 12h u kabinetu 203. Potrebno je poneti popunjenu ispitnu prijavu i indeks.

Аgencijsko poslovanje

28. januar 2019

Popravni Kolokvijumi 1 i 2 iz predmeta Аgencijsko poslovanje održaće se 05.02.2019. godine, amfiteatar 302, u sledećim terminima i grupama:

 • 11:00 – 12:30h – studenti koij polažu jedan kolokvijum (K1 ili K2)
 • 11:00 – 14:00h – studenti koju polažu oba kolokvijuma (K1 i K2)
Spisak studenata je u prilogu. Na kolokvijume se pozivaju i studenti starijih generacija koji nisu izvršili predispitne obaveze!

Ergonomija prostora i opreme

28. januar 2019

Rok za dostavljanje seminarskih radova iz predmeta Ergonomija prostora i opreme kod prof. dr Ivane Ćirović je ponedeljak, 04. februar 2019. godine.

Ekonomika biznisa

28. januar 2019

Ispit iz predmeta Ekonomika biznisa zakazan za 30.01.2019. godine u 12 časova biće održan u ponedeljak, 04.02.2019. godine u 12 časova.

Menadžment kvaliteta u turizmu

28. januar 2019

Popravni Kolokvijumi 1 i 2 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se 07.02.2019. godine, amfiteatar 302, u sledećim terminima i grupama:

 • 11:00 – 12:30h – studenti koij polažu jedan kolokvijum (K1 ili K2)
 • 11:00 – 14:00h – studenti koju polažu oba kolokvijuma (K1 i K2)
Spisak studenata je u prilogu. Na kolokvijume se povizavu i studenti starijih generacija koji nisu izvršili predispitne obaveze!

Aplikativni softver

28. januar 2019

U utorak, 29.1.2019. godine u 14h u kabinetu 208 biće organizovan popravni kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver. U istom terminu će se upisivati ocene, i braniti peti seminarski.

Baze podataka

28. januar 2019

Raspored grupa za drugi kolokvijum iz predmeta Baze podataka.

Operativni sistemi

28. januar 2019

Termini polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi u januarskom ispitnom roku mogu se videti u prilogu. Mole se studenti da se pridržavaju termina.

Mehanika

28. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

28. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinska mehanika.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

26. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija treninga, Ekološki menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Organizacija poslovnih sistema, Industrijski menadžment i Organizacija rada.

Aplikativni softver

26. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Računarske mreže

25. januar 2019

Odbrana seminarskog rada iz predmeta Računarske mreže biće organizovana u utorak, 29.01.2019. god. od 11h do 14h u kabinetu 315.

Mikrobiologija

25. januar 2019

Predispitni bodovi iz predmeta Mikrobiologija za studente smera Zdravstvena nega

Hidrotehnika

25. januar 2019

Ispit iz predmeta Hidrotehnika zakazan za 25. januar u 12:00 časova se otkazuje zbog sprečenosti profesora. Novi termin ispita biće naknadno objavljen.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

24. januar 2019

Rezultati teorijskog dela ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika:

Elektromagnetna zračenja

24. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Elektromagnetna zračenja.

Građevinski materijali

24. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita i zaključenje ocene za studente koji su položili ispit iz predmeta Građevinski materijali. Upis ocena i popravni testovi održaće se u utorak, 29.01.2019. godine u 11 časova.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

24. januar 2019

Spisak studenata koji su položili pismeni ispit u januarskom ispitnom roku iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Upravljanje projektima, Menadžment investicija, Stručna praksa 1 i 2

24. januar 2019

Ispit iz predmeta Upravljanje projektima, Menadžment investicija i Stručna praksa 1 i 2 kod Nenada Milutinovića zakazani za 24.01.2019. u 13č održaće se istog dana u 14:30 časova.

Engleski jezik 2

24. januar 2019

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 2 po studijskim programima nalazi se u prilogu. Upis ocena je u ponedeljak, 28.01.2019. godine, u 9:00h, u kabinetu 316.

Operativni sistemi

24. januar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

24. januar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Mikrobiologija

23. januar 2019

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Mikrobiologija održaće se u ponedeljak, 04. februara 2019. godine u 17h, učionica 302.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

23. januar 2019

Rezulti pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija građenja i građevinska mehanizacija.

Građevinski materijali

23. januar 2019

Ispit-test iz predmeta Građevinski materijali održaće se u utorak 29.01.2019. godine u 11 časova, kada će se upisati zaključene ocene (uslov položen pismeni ispit). Poneti malu prijavu !

Završni radovi i instalacije

23. januar 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Završni radovi i instalacije položio je Vladimir Đunisijević 02/17, ocena ispita 6 (sest) i ukupna ocena 7(sedam). Ostali kandidati nisu polozili ispit.

Bezbednost na radu

23. januar 2019

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu, pre polaganja ispita u januarskom ispitnom roku, rad mogu braniti u sredu, 30. januara 2019. godine u 11:00h (sala 304).

Engleski jezik

23. januar 2019

Upis ocena iz predmeta Engleski jezik je u ponedeljak, 28.01.2019. godine, u 9:00 h, u kabinetu 316.

Računarsko upravljanje

22. januar 2019

Kolokvijum iz predmeta Računarsko upravljanje za studente III godine studijskih programa Informacione tehnologije i studente II godine Mašinstva održaće se u četvrtak, 24.01.2019. god. u 8:00, sala 308.

Obrada rezanjem i NU mašine

22. januar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine u januarskom ispitnom roku biće održan u subotu 26. januara 2019. godfine u 11 sati, sala 205.

Ispiti, prof. Aleksandar Stojanović

22. januar 2019

Ispiti kod prof. dr Aleksandra stojanovića održaće se u novim promenjenim terminima:

 • fiskalni sistemi i finansijska tržišta 28. januara 2019. godine u 13h
 • interna revizija 28. januara 2019. godine u 12h

Organizacije građenja

22. januar 2019

Usmeni ispit iz predmeta Organizacije građenja - odbrana elaborata usmeni deo za studente koji polože pismeni i upisivanje ocena održaće se u istog dana 31.01.2019.godine u 10h.

Materijali u savremenom građevinarstvu

22. januar 2019

Ispit iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu odlaže se za četvrtak, 31.01.2019. godine u 11h.

Elektromagnetna zračenja

22. januar 2019

Rezultati drugog kolkvijuma iz nastavnog predmeta Elektromagnetna zračenja, grupa Specijalističke studije Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Preduezetništvo

22. januar 2019

Ispit iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak, 29.01.2019. godine u slušaonici broj 302 i to po sledećem rasporedu:

 • 10:00 do 11:10 za studente smerova turizam i menadžment i preduzetnitštvo
 • 11:20 do 12:30 za studente smera računovodstvo i revizija

Preduezetništvo

22. januar 2019

Spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na ispit iz predmeta Preduezetništvo u januarskom roku školske 2018/2019 godine nalazi se u prilogu.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

21. januar 2019

Ispiti kod profesorke dr Vesne Marjanović predviđeni u januarskom ispitnom roku u sredu, 23. 01. 2019. godine umesto u 13h biće održani u 15h (u istoj sali - 317).

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

21. januar 2019

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u subotu, 26. januara 2019. godine od 9 do 13 časova u slušaonici 109.

Objektno orijentisano programiranje

21. januar 2019

Ispit iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u sredu, 23. januara 2019. godine sa početkom u 12h umesto kako je ranije bilo planirano u 10h, kabinet 308.

Ruski jezik 2

21. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 2.

Farmakologije i farmakoterapije

21. januar 2019

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili IV kolokvijum iz predmeta osnove Farmakologije i farmakoterapije. Popravni kolokvijum će se održati u utorak, 22.01.2018.godine u 13h.

Operativni sistemi

21. januar 2019

Rezultati Kolokvijuma III iz predmeta Operativni sistemi mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Web dizajn

21. januar 2019

Rezultati drugog kolkvijuma iz nastavnog predmeta Web dizajn grupe po studijskim programima:

Računarom integrisana proizvodnja

21. januar 2019

Ispit iz predmeta Računarom integrisana proizvodnja kod profesora Dejana Vidojevića koji je po rasporedu ispita trebalo da se održi 25.01.2019. godine odlaže se za 28.01.2019. godine u 13h.

Nacionalna geografija

19. januar 2019

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz predmeta Nacionalna geografija.

Engleski jezik II

18. januar 2019

Ocene iz predmeta Engleski jezik II nalaze se u prilogu. O datumu upisa bićete naknadno obavešteni. Studenti nezadovoljni ocenama, mogu pokušati da ih poprave na ispitu.

Računarsko upravljanje

18. januar 2019

Dodatna predavanja za studente studijskih predmeta Informacione tehnologije i Mašinstvo iz predmeta Računarsko upravljanje održaće se u ponedeljak, 21. februara 2019. godine u 17 časova, kabinet 308.

Baze podataka

18. januar 2019

Dodatna predavanja iz predmeta Baze podataka održaće se u utorak, 22. februara 2019. godine u 16 časova, amfiteatar 109.

Materijali u savremenom građevinarstvu

18. januar 2019

Ispit iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu - zbog poklapanja termina sa ispitom iz Organizacije građenja, održaće se 23.01.2019. godine kako je rasporedom ispita i predviđeno, ali sa početkom u 13h(umesto u 11) u sali 207. Rezultati testa 2 se nalaze u prilogu.

Računarske mreže

18. januar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Računarske mreže mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Apikativni softver

18. januar 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Apikativni softver održaće se u utorak, 22. februara 2019. godine u 18 časova, kabinet 208.

Web dizajn

18. januar 2019

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn za studente studisjkog programa Informacione tehnologije možete pogledati u prilogu. Termin za predaju seminarskih radova za studente studijskih programa Mašinstvo i Menadžment je ponedeljak 21. januar 2019. godine u 9h.

Građevinski materijali

18. januar 2019

Rezultati 2 testa iz predmeta Građevinski materijali.

Zaštita građevinskih objekata od požara

18. januar 2019

Ispit iz predmeta Zaštita građevinskih objekata od požara biće održan 1. februara 2019. godine u 16 časova umesto u 8 sati kako je bilo planirano.

Zdravstvena nega

18. januar 2019

Rezultati praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega. Ponovljeno polaganje praktičnog dela predmeta Zdravstvena nega će se održati 4.2.2019. godine u 14h, kabinet 302.

Operativni sistemi

18. januar 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi održaće se u sredu 23.01.2019. godine u 10.00 sati, sala 205.

Otpornost materijala

17. januar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Otpornost materijala, građ. smer, održaće se u sredu 23.01.2019. godine sa početkom u 11 časova. Ispit se održava u laboratoriji građevinskog odseka br. 014 u podrumu Škole.

Objektno orijentisano programiranje

17. januar 2019

Rezultati svih kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Studenti koji imaju sve izmirene obaveze (položene kolokvijume) izlaze na usmeni deo ispita. Ostali studenti polazu ispit u redovnom terminu ispita.

Agencijsko poslovanje

17. januar 2019

Ispit iz predmeta Agencijsko poslovanje, umesto u predviđenom terminu za januarski ispitni rok, se pomera za 30.01.2019. godine u 12:00 časova, kabinet 205.

Baze podataka

17. januar 2019

Raspored grupa za popravni kolokvijum iz predmeta Baze podataka.

Aplikativni softver

17. januar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.

Mikrobiologija

17. januar 2019

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Mikrobiologija (januarski rok), za studente studijskih programa Zdravstvena nege i Tehnološko inženjerstvo održaće se 22. januara 2019.god. u 13:00 časova, u prostorijama Medicinske škole.

Agencijsko poslovanje

16. januar 2019

U prilogu se nalaze rezultati popravnog Kolokvijuma 1 iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Metalne konstrukcije

16. januar 2019

Predispitne obaveze, ostvareni bodovi iz nastavnog predmeta Metalne konstrukcije.

Hemija 1

16. januar 2019

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija 1.

Bezbednost na radu

16. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Uvod u turizam

16. januar 2019

Spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na ispit u januarskom roku školske 2018/2019 iz predmeta Uvod u turizam nalazi se u prilogu.

Aplikativni softver

15. januar 2019

Raspored grupa za kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver.

Građevinski materijali

15. januar 2019

Ispit iz predmeta Građevinski materijali održaće se 23.01.2019. januara u 11h u sali 207(umesto u 10h kako je na rasporedu objavljeno)

Menadžment u turizmu

15. januar 2019

Rezultati ponovljenog prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu održanih 14. januara 2019. god.

Menadžment investicija

15. januar 2019

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija održanog 15. januara.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

15. januar 2019

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, pre polaganja ispita u januarskom ispitnom roku, rad mogu braniti u ponedeljak, 28.01.2019. godine u 12:00 (sala 302).

Hotelijersko poslovanje

15. januar 2019

Spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na ispit u januarskom roku školske 2018/2019 iz predmeta Hotelijersko poslovanje nalazi se u prilogu.

Statika konstrukcija 1

14. januar 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Statika konstrukcija 1 biće održani u četvrtak, 24. januara 2019. godine u 8 sati u kabinetu 207.

Specijalna računovodstva

14. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodstva.

Likovni elementi prostora

14. januar 2019

Dana, 16.01.2019. godine se neće održati nastava iz nastavnog predmeta Likovni elementi prostora.

Nacionalna turistička geografija

13. januar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Elektromagnetna zračenja

11. januar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Elektromagnetna zračenja nalaze se u prilogu.

Menadžment kvaliteta u turizmu

11. januar 2019

Rezultati 3. kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu nalaze se u prilogu. Upis predispitnih obaveza u četvrtak 17.01.2019. godine, u 13h, učionica 305.

Menažment investicija

11. januar 2019

Obaveštenje o 3. kolokvijumu iz predmeta Menažment investicija nalazi se u prilogu.

Mikrobiologija

11. januar 2019

Kolokvijum iz Mikrobiologija za studente Zdravstvene nege i Tehnoloskog inzenjerstva održaće se 14.01.2019. godine. u 7:30 časova

Menadžment investicija

10. januar 2019

Rezultati ponovljenih kolkvijuma iz Menadžmenta investicija.

Objektno programiranje

10. januar 2019

Rezulrati 2. kolokvijuma iz predmeta Objektno sa terminima popravmog kolokvijuma nalaze se u prilogu.

Objektno programiranje

10. januar 2019

Predavanja iz predmeta Objektno programiran planirana za 11.01.2019. godine odlažu se za 18.01.2019. godine.

Hidrotehnika

10. januar 2019

Predavanja iz predmeta Hidrotehnika planirana za 11.01.2019. godine odlažu se za 18.01.2019. godine.

Engleski jezik 2

10. januar 2019

Drugi kolkvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se u sredu, 16.01.2019. godine, u vremenu predviđenom za vežbe. Na kolokvijum poneti indeks radi dobijanja potpisa. U četvrtak, 17.01.2019. godine, studenti će izlagati seminarske radove prema sledećem rasporedu:

 • izborni predmet: 15:00 h, amfiteatar 302
 • Turizam: 13:00 h, amfiteatar 302a

Fizika

10. januar 2019

Termini za nadoknadu laboratorijskih vežbi iz predmeta Fizika nalaze se u prilogu, svi ostali termini su isti kao u prethodnom obaveštenju.

Elektromagnetna zračenja

09. januar 2019

Drugi kolkvijum iz predmeta Elektromagnetna zračenja održaće se u utorak 15.01.2019. u 16,30h u amfiteatru 302.

Web dizajn

09. januar 2019

Drugi kolkvijum iz Web dizajna održaće se u utorak 15.01.2019. godine u 15h u kabinetu 317. Termini za predaju seminarskih radova za grupu Informacione tehnologije su: sreda 16.01.2019. u 11h, kabinet 319. i ponedeljak 21.01.2019. u 10h, kabinet 315. Termini za ostale grupe biće naknadno objavljeni.

Agencijsko poslovanje

09. januar 2019

Popravni Kolokvijum 2 iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se u utorak, 15.01.2019. godine, u amfiteataru 317, u sledećim terminima:

 • 11:00 – 11:50 – prva grupa
 • 12:00 – 12:50 – druga grupa
 • 13:00 – vežbe (109)
Raspored grupa je u prilogu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

09. januar 2019

Predavanja iz ovog predmeta biće održana subotu 12.01.2019. godine od 9 do 13 časova u slušaonici 109.

Matematika 1

08. januar 2019

Upis predispitnih poenau indeks i potpis za overu semestra, za predmet Matematika 1 kod dr Lj.Diković, biće organizovan u sledećim terminima:

 • 14.1.2019. od 17h do 17.45h grupa MA sala 302
 • 14.1.2019. od 17.45h do 18.30h grupa TH sala 302
 • 15.1.2019. od 16.00h do 17h grupa IT sala 205
 • 15.1.2019. od 17.00h do 18h grupa GR sala 205

Matematika 1

08. januar 2019

Treći kolokvijum Analitička geometrija iz predmeta Matematika 1 održaće se 14.1.2019. u sali 302 u sledećim terminima:

 • od 11h do 11.30h teorijski deo /svi smerovi/
 • od 11.30h do 12.30h računski deo /svi smerovi/

Metalne konstrukcije

08. januar 2019

Predavanja iz ovog predmeta neće se održaće u sredu 9. januara. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.

Građevinski materijli

08. januar 2019

Drugi kolokvijum iz ovog predmeta održaće se u sredu 16. januara u 9 h.

Građevinski materijli u savremenom gradjevinarstvu

08. januar 2019

Drugi kolokvijum iz ovog predmeta održaće se u ponedeljak 14. januara u 9 h.

Fizika

08. januar 2019

Termini za popravni kolokvijum i nadoknadu laboratorijskih vežbi.

Upravljanje projektima

08. januar 2019

Rezultati 2. kolokvijuma iz Upravljanje projektima.

Menadžment investicija

08. januar 2019

Rezultati 2. kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Menadžment kvaliteta

08. januar 2019

Rezultati 2. kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta.

Nacion