Plan i program - Druga godina

R.B Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Računovodstveni informacioni sistem 2+2   6
2 Preduzetništvo 2+2   6
3 Finansijsko računovodstvo 2+2   7
4 Istraživanje tržišta 2+2   6
5 Izborni predmet 2+2   5
  10+10   30
6 Kontrola i revizija   3+3 7
7 Analiza finansijskih izveštaja   2+2 6
8 Statistika   2+2 7
9 Poslovne finansije   3+2 7
    10+9  
10 Stručna praksa 1 45 3
      30
    Σ60

Predmet izbornog bloka 2 (od dva predmeta bira se jedan)