letnji semestar Školske 2018/19 godine.

Prezime i ime Dan Vreme Kabinet
Aksentijević dr Snežana

ponedeljak

13:00-15:00

202
Arsović Dragoslav

sreda

11:00-13:00

206B
Bojović dr Ivana

utorak

sreda

12:00-13:00

12:00-13:00

309
Ćetković dr Miloje

ponedeljak

09:00-11:00

320
Ćirović dr Ivana

četvrtak

10.00-12.00

103

206A

Ćirović dr Nataša

sreda

11.00-13.00

315
Diković dr Ljubica

ponedeljak

15:30-17:30

203
Dimitrijević mr Aleksandar

četvrtak

13:00-15:00

013A
Đuričić mr Biljana

četvrtak

13:00-15:00

204
Đuričić dr Đorđe

ponedeljak 

11:00-13:00

206B
Furtula dr Boško

četvrtak 

12:00-14:00

206A
Ivković mr Nebojša

ponedeljak

13:00-15:00

203
Jordović-Pavlović Miroslava

četvrtak

11:00-13:00

315
Lazić Gordana

ponedeljak

14:00-15:00

309
Marinković Ivana

ponedeljak

11:00-13:00

316
Marinković dr Tatjana

utorak

11:00-13:00

309
Marjanović dr Vesna

sreda

11:00-13:00

315
Markićević mr Jelena sreda 11:00-13:00 206B
Marković mr Slobodanka

utorak

11:00-13:00

204
Mićić mr Dragiša

petak

10:00-12:00

110
Milivojević dr Dejan

utorak

11:00-13:00

206A
Milivojević dr Milovan

četvrtak

10:00-12:00

203
Milutinović Nenad, MSc

četvrtak 

11:00-13:00

209
Novaković Kostić dr Radmila

ponedeljak 

13:00-15:00

108
Petrović mr Slobodan

četvrtak

09:00-11:00

209
Murić Milorad

ponedeljak

četvrtak

15:00-16:00

12:00-13:000

307
Sagić dr Zorica

sreda

11:00-13:00

309A
Stojadinović Jovanović dr Sandra

sreda

11:00-13:00

309
Stojanović dr Radomir

utorak

11:00-13:00

204
Tanasković dr Zorica sreda 09:00-11:00 203A
Tanović dr Ljubodrag petak 08:00-10:00 209
Terzić dr Svetlana

četvrtak

12:00-13:00

203A
Trumbulović dr Ljiljana

sreda

09:00-11:00

309A
Vasiljević dr Momčilo

sreda

11:00-13:00

204
Vasović dr Vesna

petak

13:00-15:00 202
Vulović Marina

ponedeljak

13.00-15.00

108