letnji semestar Školske 2021/22 godine.

Prezime i ime Dan Vreme Kabinet
Aksentijević dr Snežana

ponedeljak

11:00-13:00

202
Andrić dr Jelena

četvrtak

12:00-16:00

206
Bojović dr Ivana

petak

10:00-12:00

309
Ćirović dr Ivana

sreda

12.00-14.00

206

Ćirović dr Nataša

sreda

12.00-14.00

315
Čeković dr Ivana

sredu

10:00-11:00

14:00-15:00

110
Diković dr Ljubica

ponedeljak

09:00-11:00

110
Dimitrijević dr Aleksandar

sreda

10:00-14:00

013
Đuričić mr Biljana

utorak

13:00-15:00

204
Đuričić dr Đorđe

ponedeljak 

11:00-13:00

206/014
Ivković mr Nebojša

ponedeljak

13:00-15:00

203
Janković Nikola

četvrtak

15:00-17:00

203a
Jordović Pavlović Miroslava

sreda

15:00-17:00

315
dr Karganović Željko

utorak

12:00-14:00

320
Knežević Dragana

utorak

12:30-14:30

316
dr Krstić Nenadić Vesna

četvrtak

16:00-17:00

320
Lazić dr Gordana

četvrtak

15:00-17:00

309
Marinković Ivana

ponedeljak

13:00-15:00

316
Marinković dr Tatjana

utorak

11:00-13:00

309
Marjanović dr Vesna

sreda

11:00-13:00

315
Markićević mr Jelena sreda 11:00-13:00 206B
Markčićević dr Željko

petak

17:45-18:15

208
Mićić mr Dragiša

petak

18:00-19:30

110
Milivojević dr Dejan

sreda

11:00-12:00

206A
Milivojević dr Milovan

četvrtak

10:00-12:00

203
Milovanović dr Aleksandar

ponedeljak

12:00-14:00

309a
Milutinović Marijana

sreda

13:00-15:00

204
Murić Milorad

utorak

12:00-14:00

307a
Novaković Kostić dr Radmila

ponedeljak 

11:00-13:00

306
Pavić dr Slađana

sreda

16:00

317
Petrović mr Slobodan

sreda

13:00-15:00

203b
Radovanović mr Lidija

sreda

11:00-13:00

Sagić dr Zorica

ponedeljak

11:00-13:00

309A
Stanišević dr Ilja, Knežević Dragana

utorak

09:00-11:00

316
Stankov dr Slobodanka

utorak

14:00-16:00

306
Stanojević Milinković Slađana

četvrtak

15:00-16:00

318
Stojadinović Jovanović dr Sandra

utorak

15:00-17:00

309
Stojanović dr Radomir

utorak

12:00-14:00

306
Stefanović Jana

ponedeljak

14:00-16:00

206
Tanasković dr Zorica sreda 11:00-13:00 203A
Trumbulović dr Ljiljana

sreda

11:00-13:00

110
Vasiljević dr Momčilo

ponedeljak

11:30-12:30

16:30-17:30

204
Vasović dr Vesna

petak

13:00-15:00 202