Spisak tema - Specijalističke studije

Odsek Nastavnik Predmet Naslov teme
IZŽS Vesna Vasović Metode istraživanja Metodološki pristup problemu aero zagađenja grada Užica
IZŽS Vesna Vasović Metode istraživanja Uloga hipoteza u naučnom istraživanju
BZR Ćetković Miloje Buka i vibracije Merenje i ocena buke na radnom mestu
BZR Ćetković Miloje Buka i vibracije Uticaj buke i vibracija na radno mesto i poremećaj uslova rada
IZŽS Ćetković Miloje Obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije u Zapadnoj Srbiji i turistički razvoj ovog kraja
IZŽS Ćetković Miloje Obnovljivi izvori energije Hidroenergetski potencijal Zapadne Srbije i mogućnost izgradnje mini i mikro-elektrana
BZR Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Mere zaštite pri radu postrojenja pod pritiskom i proračun čvrstoće posude pod pritiskom
BZR Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Primer proračuna sudova i instalacija pod pritiskom
BZR Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Merna i sigurnosna armatura posuda i instalacija pod pritiskom
BZR Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Probna ispitivanja armature i instalacija pod pritiskom
BZR Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Parni kotlovi kao postrojenja pod pritiskom
BZR mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Mere zaštite prilikom izvođenja, eksploatacije i održavanja kuća od drveta
BZR mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Sprovođenje mera ekološke zaštite na gradilištu
BZR Prof. dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Matematički model mikroklime radnog mesta
BZR Prof. dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Statistička analiza buke na radnom mestu
IZŽS Prof. dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Matematički model mikroklime radnog mesta
IZŽS Prof. dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Statistička analiza buke na radnom mestu
BZR D. Drndarević Elementi automatizacije Hidraulični sistemi i bezbednost i zdravlje na radu
BZR D. Drndarević Elementi automatizacije Računarski sistemi upravljanja procesima i bezbednost i zdravlje na radu
BZR Jelena Markićević Zaštita građevinskih objekata od požara Glavni projekat zaštite od požara višeporodičnog stambenog objekta
BZR Jelena Markićević Zaštita građevinskih objekata od požara Glavni projekat zaštite od požara industrijskog objekta-proizvodne hale
IZŽS Ljiljana Trumbulović Opasne materije i otpad Ocena uticaja opasnih materija na zdravlje zaposlenih na području Opštine Užice
IZŽS Ljiljana Trumbulović Opasne materije i otpad Bezbednost u transportu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju
BZR mr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Matematički model aerozagađenja i uticaja na zdravlje
BZR mr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Primena teorije eksperimenata u optimizaciji mikroklime radnog mesta
IZŽS mr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Matematički model aerozagađenja i uticaja na zdravlje
IZŽS mr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Primena teorije eksperimenata u optimizaciji mikroklime radnog mesta
BZR Prof. dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja dalekovoda
BZR Prof. dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja transformatorskih stanica
IZŽS Prof. dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja dalekovoda
IZŽS Prof. dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja transformatorskih stanica
BZR Milutin R. Đuričić Upravljanje projektima Projekat unapređenja životne sredine/BZNR u (konkretnim uslovima)
BZR Milutin R. Đuričić Upravljanje projektima Projektni pristup izradi Studije o proceni uticaja investicionog objekta na životnu sredinu u (konkretnim uslovima)
IZŽS Milutin R. Đuričić Upravljanje projektima Projekat unapređenja životne sredine/BZNR u (konkretnim uslovima)
IZŽS Milutin R. Đuričić Upravljanje projektima Projektni pristup izradi Studije o proceni uticaja investicionog objekta na životnu sredinu u (konkretnim uslovima)
IZŽS Ivan Milutinović Proizvodni procesi i sistemi sa zaštitom Bezbednost i zdravlje na radu u proizvodnim procesima obrade rezanjem (skidanjem strugotine)
IZŽS Ivan Milutinović Proizvodni procesi i sistemi sa zaštitom Bezbednost i zdravlje na radu u proizvodnim procesima obrade metala plasticnim deformisanjem
IZŽS Prof. dr Olivera Novitović Analiza, kontrola i zaštita vazduha Uticaj komponenata vazduha i kvalitet života
IZŽS Prof. dr Olivera Novitović Analiza, kontrola i zaštita vazduha Pravni aspekti zaštite vazduha
IZŽS Prof. dr Olivera Novitović Analiza, kontrola i zaštita vazduha Posledice klimatskih promena i zagađenja vazduha u očuvanju kulturnih baština
BZR Prof. Dr Radmila Drobnjak Upravljanje rizikom i metode procene rizika Sveobuhvatna analiza potencijalnih opasnosti i štetnosti sa osvrtom na procenu rizika dvema različitim metodama u pravnom subjektu
BZR Prof. Dr Radmila Drobnjak Upravljanje rizikom i metode procene rizika Uporedna analiza metoda procene rizika
IZŽS Prof. Dr Radmila Drobnjak Upravljanje rizikom i metode procene rizika Sveobuhvatna analiza potencijalnih opasnosti i štetnosti sa osvrtom na procenu rizika dvema različitim metodama u pravnom subjektu
IZŽS Prof. Dr Radmila Drobnjak Upravljanje rizikom i metode procene rizika Uporedna analiza metoda procene rizika
IZŽS Snežana Aksentijević Analiza, kontrola i zaštita zemljišta Teški metali u zemljištu
IZŽS Snežana Aksentijević Analiza, kontrola i zaštita zemljišta Određivanje K, N i P u zemljištu
BZR Stjepan Panić Metode istraživanja i naučnog komuniciranja Istraživanje i ocena stanja bezbednosti i zdravlja na radu u metaloprerađivačkoj i drvnoj industriji Zlatiborskog okruga u poslednjih pet godina
BZR Stjepan Panić Metode istraživanja i naučnog komuniciranja Istraživanje i ocena stanja bezbednosti i zdravlja na radu u hemijskoj i prehrambenoj industriji Zlatiborskog okruga u poslednjih pet godina
IZŽS mr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Primena reverzne osmoze u pripremi vode
IZŽS mr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Proučavanje faktora koji utiču na proces koagulacije i flokulacije
IZŽS mr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Hemijska dezinfekcija u procesu pripreme vode za piće
IZŽS mr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Izdvajanje mineralnih sastojaka iz vode
IZŽS mr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Kvalitet flaširane vode
BZR Milivoje Sokić Transportni sistemi Formulacija transportnog problema kao primer LP.
Osnovi bezbednosti mosnih dizalica.
BZR Milivoje Sokić Transportni sistemi Linearno programiranje.Maksimizacija i minimizacija dobijenih problema. Bezbednost, zdravlje na radu i rizici pri radu sa mobilnim kranovima
IZŽS Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Razvoj sistema za automatski monitoring zagadjivača vazduha putem mobilnih mernih stanica
IZŽS Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Razvoj sistema za automatsku regulaciju koncentracije zagadjivača vazduha podržano računarom
BZR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Statistička analiza uzroka povređivinja na radu u cilju preventivnog delovanja na smanjenje broja povreda
BZR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Analiza uticaja pojedinih mera bezbednosti na radu na broj povreda po raznim uzrocima povređivanja
GR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Matematičko modeliranje karakteristika betona
GR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Tehno-ekonomska optimizacija karakteristika betona
PM Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Primena statističke analize u cilju optimizacije troskova proizvodnje
PM Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Matematičko modeliranje troškova u poslovnim sistemima u zavisnosti od uticajnih parametara
MA Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Višefaktorno matematičko modeliranje tehnoloških procesa
MA Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Tehno-ekonomska optimizacija tehnoloških procesa
MA Dr Stjepan Panić Metode istraživanja i naučnog komuniciranja Istraživanje proizvodnih i kadrovskih kapaciteta za proizvodnju alata na području Zlatiborskog okruga
MA Dr Stjepan Panić Metode istraživanja i naučnog komuniciranja Istraživanje proizvodnih i kadrovskih kapaciteta za preradu plastičnih masa na području Zlatiborskog okruga
MA Dr Stjepan Panić Tribologija Istraživanje triboloških procesa (trenja i habanja) na primerima sklopova mašinskih elemenata
MA Dr Stjepan Panić Tribologija Istraživanje triboloških procesa (trenja i habanja) na primerima obrade deformisanjem-dubokim izvlačenjem
MA mr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja CAD - Parametarsko projektovanje
MA mr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Metodi kontrolnih karata - softverska podrska za CIQ
MA mr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Slobodna tema
MA mr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Slobodna tema
MA mr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Slobodna tema
MA D. Drndarević Proizvodni informacioni sistemi Konstrukciono-tehnološka dokumentacija iz proizvodnje, tokovi nasilaca informacija, struktura baze podataka`
MA D. Drndarević Proizvodni informacioni sistemi CASE alati za projektovanje informacionih sistema u proizvodnji
MA D. Drndarević Proizvodni informacioni sistemi Slobodna tema
MA D. Drndarević Proizvodni informacioni sistemi Slobodna tema
MA D. Drndarević Proizvodni informacioni sistemi Slobodna tema
MA Milivoje Sokić Transportni sistemi Problemi transporta i pretovara roba. Obuka rukovaoca
pri radu sa mostovskim dizalica . Propisi za pogonske sisteme i opremu mostovskih dizalica
MA Milivoje Sokić Transportni sistemi Problemi transporta i pretovara roba. osnovi bezbednosti pri radu sa mašinama za obradu drveta
MA Milivoje Sokić Projektovanje proizvoda Projektovanje sklopa sastavljenog od četiri pozicije u
Inventor-u 9, Profesional
MA Milivoje Sokić Projektovanje proizvoda Projektovanje zadatog ventila u Inventor-u 9, Profesional
MA mr Slobodan Petrović Održavanje mašina i opreme Analiza održavanja tehničkog sistema – prednosti i mane
MA mr Slobodan Petrović Održavanje mašina i opreme Ispitivanje pouzdanosti tehničkog sistema
MA mr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Statističko upravljanje kvalitetom – metod krivih rasporeda frekvencija
MA mr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Regresiona analiza funkcija obradljivosti čelika.
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Transformacione matrice u CAD-u
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Softverska podrška statističkoj metodi upravljanja kvalitetom - Metod planova prijema
GR mr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Primena geotehničkih sidara kod zaštite građevinske jame
GR mr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Uporena analiza jednog montažnog mosta i mosta livenog na licu mesta
GR mr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Ekonomski pokazatelji raznih sistema međuspratnih tavanica
GR mr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Primer proračuna montažne AB hale
GR mr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Projekat montažnog AB mosta za drumski saobraćaj
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Mere zastite pri radu postrojenja pod pritiskom i proračun čvrstoće posude pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Primer proračuna sudova i instalacija pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Merna i sugurnosna armatura posuda i instalacija pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Probna ispitivanja armature i instalacija pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Parni kotlovi kao postrojenja pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Primena klimatizacije i ventilacije kod velikih zgrada.
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Energetska efikasnost u sistemima grejanja, hladenja i ventilacije.
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Termički konfor kod klimatizacije i ventilacije u građevinarstvu
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Primer proračuna klimatizacije i ventilacije u građevinarstvu
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Ventilatorski zahtevi kod ventilacije u građevinarstvu
GR Mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Rekonstrukcija postojećeg fonda sa aspekta ekološkog građenja i energetske efikasnosti
Studije slučaja
GR Mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Studija izvodljivosti i implementacija principa , odnosno sistema bioklimatske tehnologije na tri tipa lokacije
Studija slučaja:
  • Planinska oblast
  • Kontinentalna oblast
  • Primorska oblast
GR Mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Studija izvodljivosti i implementacija principa , odnosno sistema bioklimatske
Studija mera za postizanje preporučene energetske efikasnosti , evaulacija o očekivanim rezultatima intervencija , odnosno benefitima. Studija slučaja
PM prof. Milan Martinović Metode istraživanja i naučne komunikacije Fundamentalna i primenjena metodologija naučnih istraživanja
PM prof. Milan Martinović Metode istraživanja i naučne komunikacije Upitnik kao kvantativna strategija prikupljanja podataka
PM pred. Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Obučavanje i permanentno obrazovanje u okviru poslovnih sistema
PM pred. Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Ocenjivanje performansi zaposlenih u okviru jednog poslovnog sistema
PM prof. Milan Martinović Organizacija poslovnih sistema Preduzetnički inkubatori
PM prof. Milan Martinović Organizacija poslovnih sistema Analizirati postojeću organizaciju poslovnog sistema i projektovati novi model organizacije koji će omogućiti racionalnije korišćenje postojećih kadrovskih resursa
PM prof.Aco Dogandžić Organizaciono ponašanje Piterovo načelo
PM prof.Aco Dogandžić Organizaciono ponašanje Paralelno razmišljanje
PM pred. Miloš Jovanović Međunarodno poslovanje preduzeća Izbor odgovarajuće forme međunarodnog poslovanja
PM pred. Miloš Jovanović Međunarodno poslovanje preduzeća Ključna obeležja neposredne internacionalizacije preduzeća
PM pred. Biljana Đuričić Finansijski menadžment Analiza finansijskih pokazatelja preduzeća/banke (konkretan primer)
PM pred. Biljana Đuričić Finansijski menadžment Finansijsko upravljanje potraživanjem od kupaca (konkretan primer)
PM Predavač Nebojša Ivković Informatičke metodologije specijalističkog rada Primena statističke analize u cilju optimizacije troškova u poslovnim sistemima
PM Predavač Nebojša Ivković Informatičke metodologije specijalističkog rada Matematičko modeliranje troškova u poslovnim sistemima u zavisnosti od uticajnih faktora
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Motivacija zaposlenih u uslužnim preduzećima
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Ocenjivanje performansi zaposlenih u uslužnim preduzećima
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Slobodna tema
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Slobodna tema
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Slobodna tema
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Sistemi upravljanja zalihama u hotelima
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Kalkulacija cena usluga u turističkim agencijama
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Slobodna tema
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Slobodna tema
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Slobodna tema
TT dr Milutin Đuričić Integrisani menadžment sistem Istraživanje efekata primene IMS-a u turističkom PS-u
TT dr Milutin Đuričić Integrisani menadžment sistem Kvalitet turističkog proizvoda i kvalitet življenja
TT dr Milutin Đuričić Integrisani menadžment sistem Slobodna tema
TT dr Milutin Đuričić Integrisani menadžment sistem Slobodna tema
TT dr Milutin Đuričić Integrisani menadžment sistem Slobodna tema
TT dr Milutin Đuričić Metodologija izrade specijalističkog rada Istraživanje mogućnosti optimizacije izrade studija za potrebe turističkog PS-a
TT dr Milutin Đuričić Metodologija izrade specijalističkog rada Kvalitet metodološkog pristupa u razvoju turističkog proizvoda
TT dr Milutin Đuričić Metodologija izrade specijalističkog rada Slobodna tema
TT dr Milutin Đuričić Metodologija izrade specijalističkog rada Slobodna tema
TT dr Milutin Đuričić Metodologija izrade specijalističkog rada Slobodna tema
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Analiza faktora relevantnih za upravljanje marketingom turističke destinacije
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Strategijski planiranje turističke destinacije
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Slobodna tema
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Slobodna tema
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Slobodna tema
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Seoski turizam i perspektive u Srbiji
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Zdravstveni turizam Srbije
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Slobodna tema
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Slobodna tema
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Slobodna tema
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Stari zanati i suveniri Srbije
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Menadžment turističkih manifestacija
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Slobodna tema
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Slobodna tema
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Slobodna tema
TT mr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Analiza funkcionalnih i oblikovanih karakteristika hotela ''Zlatibor'' u Užicu sa predlogom revitalizacije
TT mr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Analiza funkcionalnih i oblikovanih karakteristika hotela ''Turist'' u Užicu sa predlogom revitalizacije
TT mr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Slobodna tema
TT mr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Slobodna tema
TT mr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Slobodna tema