Program rada simpozijuma

Vreme Tema predavanja Sadržaj
9:30 mr Slobodan Petrović
Moderna nastavna sredstva i  aplikativni softver u obrazovanju.
 • Školska elektronska tabla.
 • Praktična demonstracija korišćenja elektronske table.
 • Moderna nastavna sredstva.
 • Aplikativni softver u obrazovanju.
 • Pregled i mogućnosti. PowerPoint. Excel.
 • Multimedija i animacija.
 • Korišćenje edukativnih DVD-ova.   
10:15 mr Slobodan Petrović
Elementi primene Excel – a u školskom ambijentu.
 • Preračunske tabele. Excel. Mogućnosti..
 • Excel 2010 interface.
 • Struktura Excel fajlova.
 • Dinamička rekalkulacija.
 • Tipovi podataka u Excel-u.
 • Formatiranje.
 • Bazne i najčešće korišćene funkcije u Excel-u:
  Sum, Average, If, Sumif,  Countif,
 • Primeri primene.
11:00 mr Milovan Milivojević
Školski elektronski dnevnik.
 • Elektronski školski dnevnik u Excel-u.
 • Validacija podataka.
 • Uslovno formatiranje. Conditional Formatting.
 • Imenovanje zona.
 • Napredne funkcije. Vlookup, Match...
 • Ocene. Proseci. Analize.
 • Primer realizacije.
 • Saveti. 
11:45 Pauza za kafu (15 min)
12:00 mr Milovan Milivojević
Napredne tehnike primene Excel-a u školama.
 • Liste podataka. Sortiranje. Filtriranje. Subtotals.
 • Dijagramski prikazi.
 • Konsolidovane tabele.
 • Pivot tabele.
 • Pivot dijagrami. 
 • Analiza podataka za čitavu školu.
 • Analiza po odeljenjima.
 • Izveštaji. 
12:45 mr Milovan Milivojević
Elementi školske statitike.
 • Elementi statistike.
 • Primena Excel-a.
 • Mere centralne tendencije.
 • Mere rasipanja.
 • Gauss-ov zakon raspodele.
 • Standardna devijacija.
 • Pravilo ±3σ sigma.
 • Regresije.
 • Poređenje srednjih ocena po odeljenjima.
 • Testiranje jednakosti varijansi.
 • Izvođenje zaključaka.
  Pauza za ručak (45 min)
14:15 mr Slobodan Petrović
Relacione baze podataka u obrazovanju
 • Baze podatka i njihova primena u obrazovanju.
 • Podaci. Tipovi.
 • Dokumenti.
 • Informacioni procesi u obrazovanju.
 • Entiteti.
 • Veze.
 • Relacioni dijagrami.
 • Kardinalnost.
 • Primeri  relacionih dijagrama Access-u.  
15:00 mr Slobodan Petrović
Školski informacioni sistemi
 • Case alati i projektovanje inforamcionih sistema.
 • BP Win.
 • ERWin.
 • IDEF standardi.
 • Sistem analiza.
 • Relacioni dijagram.
 • Upiti (Queries).
 • Forme (Forms).
 • Izveštaji (Reports).
 • Case Study.
 • Primer informacionog sistema VPTŠ u Užicu.   
15:45 Pauza za kafu (15 min)
16:00 dr Ljubica Diković
Korišćenje Veb resursa pri grafičkom predstavljanju problema u nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi
 • Korišćenje raspoloživih resursa u cilju kvalitetnog razumevanja važnih koncepata i pojmova (java apleti, interaktivna nastava, simulacije).
 • Vizuelizacija kao pojačanje grafičkog pristupa. Istraživačko učenje.
 • Demonstriranje savremenih metoda u nastavi koje direktno utiču na efikasno izvođenje nastavnog procesa.
16:45 Dodela sertifikata učesnicima simpozijuma
17:00 Zatvaranje simpozijuma

Obim: 8 časova

Trajanje: 1 dan

Simpozijum će biti realizovan 04.10.2012. u prostorijama VPTŠ Užice.