Zdravstvena nega - Aktivnosti


Predavanje, Zdravstvena nega

25. maj 2022

Katedra za medicinske nauke u cilju promovisanja javnog zdravlja i studijskog programa Zdravstvena nega organizovala je edukativnu radionicu za srednjoškolce na temu "Principi asertivne komunikacije”. Radionica je održana 24. maja 2022. godine.

Studije u Sloveniji, Zdravstvena nega

16. septembar 2021

Predsednik Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, dr Ljubica Diković je 15.09.2021. godine potpisala ugovore o dodeli Erazmus+ stipendija studentkinjama studijskog programa Zdravstvena nega, Dunji Vasilić i Marini Živković. Studentkinje će u toku zimskog semestra 2021/2022. godine studirati u VŠU Alma Mater Europaea, u Mariboru, Slovenija. Želimo im uspešne studije i nezaboravan boravak u Sloveniji

Test, osnovne sestrinske intervencije

12. maj 2021

Uvodi se test vladanja veštinama osnovnih sestrinskih intervencija koje spadaju u domen rada medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom, za studente OSS Zdravstvena nega, koji nisu u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama i nisu prošli pripravnički staž u bolnici.
Test se polaze u ucionici 205 po terminima navedenim u spiskovima. Odgovorni nastavnik: Vesna Krstić Nenadić. Test će sprovesti saradnice: Rada Milić, Slađana Popović, Dušica Jovićević, Jelena Ristović, Milena Ljujić i Mirjana Ćopić.

Spisak tema za diplomski rad

Dan otvorenih vrata

19. april 2021

Virtuelni Dan otvorenih vrata Katedre za medicinske nauke Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija održaće se 27.04.2021. godine, u 14 časova, putem Zoom aplikacije (Meeting ID: 728 5649 4251, Passcode: 7LjB7e).

Svetski dan medicinskih sestara

24. maj 2021.

Akademija uz pomoć Grada Užica obeležila Svetski dan medicinskih sestara, sajt Grada Užica.

Svetski dan medicinskih sestara

24. maj 2021.

Nedeljnik "Vesti" od 21. maja 2021. godine, članak "Studenti u akciji očuvanja javnog zdravlja", novinar Dragica Cvijović.

Svetski dan medicinskih sestara

12. maj 2021.

Akademija uz pomoć Grada Užica obeležila Svetski dan medicinskih sestara, prilog TV "Lav".

"U centru pažnje", Zdravstvena nega

19. april 2021.

Gostovanje nastanika našeg Odseka dr Tatjane Marinković i dr Željka Karganovića u emisiji "U centru pažnje" TV5 Užice.