Materijalno-finansijska služba

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova Akademije

  • Marina Vulović, dipl.ekonomista

Kontakt telefon

  • +381-31-525-801

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

  • Drinka Poledica, ekonomski tehničar
  • Milica Ćirković, ekonomista

Kontakt telefoni, centrala

  • +381-31-512-013
  • +381-31-512-789
  • +381-31-513-385