informatika

Plan i program

Informacione tehnologije

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Metode istraživanja i naučne komunikacije 2+2   6
2 Algoritmi i diskretna matematika 3+3   7
3 Veštačka inteligencija 2+3   7
Predmeti izbornog bloka 1 (4,5)
4 Industrijski računari 3+2   7
5 Proizvodno informacioni sistemi 3+2   7
6 Informatička metodologija istraživačkog rada   4+4 7
7 Optimizacija procesa   3+3 7
Predmeti izbornog bloka 2 (8,9)
8 WEB programiranje   3+3 7
9 Merenja i digitalna akvizicija podataka   3+3 7
10 Stručna praksa   2
11 Završni rad   10
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Ukupno ESPB Σ60