Menadžment

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem i četvrtom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta
  • u petom semestru, bira dva od četiri ponuđena predmeta
  • u šestom semestru biraju se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni menadžer

Druga godina menadžment

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Aplikativni softver 2+2   6
2 Preduzetništvo 2+2   7
3 Komercijalno poznavanje robe 2+2   5
4 Istraživanje tržišta 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+2   7
    11+9   31
6 Računovodstvo   2+3 7
7 Menadžment inovacija   2+2 7
8 Menadžment investicija   3+3 8
9 Menadžment strategije i razvoja   3+2 7
      10+10 29

Izborni predmeti druge godine menadžmenta su u prvom semestru i to Izborni predmet 2:

  • Engleski jezik II
  • Ruski jezik II