Video materijali - Tempus 511044

Povodom posete predstavnika evropskih i domaćih univerziteta Visokoj poslovno tehničkoj školi u okviru Tempus 511044 projekta televizija Lav je objavila prilog kojim se prate dešavanja na susretu. Novinar je Milica Vasiljević.Užice 28-30.mart 2012.godine.

Povodom posete predstavnika evropskih i domaćih univerziteta Visokoj poslovno tehničkoj školi u okviru Tempus 511044 projekta televizija Lav je objavila prilog kojim se prate dešavanja na susretu. Novinar je Biljana Kuzmanović.Užice 28-30.mart 2012.godine.

TV5 je objavila intervju sa profesorom Milanom Antonijevićem sa Univerziteta Grinič iz Londona koji je bio gost Visoke poslovno tehničke škole. Profesor Antonijević iznosi svoje utiske o VPTŠ i o obrazvanju visokoškolskih kadrova u Srbiji uopšte. Intervju vodila novinar Zorica Milić.

Izveštaj o studijskom boravku studentkinja Inženjerstva zaštite životne sredine na Institutu za Geologiju i Geohemiju RWTH Ahen Univerziteta, u Školi nauka o zaštiti životne sredine Univerziteta u Novoj Gorici i na Hemijskom fakultetu Tehnološkog Univerziteta u Brnu. Izveštaj TV5 iz Užica sa prezentacije posete i rezultata. Prilog pripremila Ana Milanović, novinar TV5.