Prezentacija poseta stranim univerzitetima

U okviru aktivnosti na projektu TEMPUS 511044 MCHEM, tri studentkinje Visoke poslovno-tehničke škole boravile su mesec dana u radnoj poseti Univerzitetu u Ahenu (RWTH Aachen Universitet) u Nemačkoj i na Unvierzitetu u Novoj Gorici u Sloveniji. Deo aktivnosti na stranim univerzitetima obuhvatio je i rad na najsavremenijoj opremi u laboratorijama ustanova u kojima su studentkinje boravile. TV prilog je napravljen na prezentaciji poseta i stečenih iskustava koja je održana na Visokoj poslovno tehničkoj školi. Prilog za TV5 iz Užica je pripremila novinar Ana MIlanović.