Kurs hemije životne sredine - TV Lav

U okviru Tempus projekta 510044, u organizaciji Visoke poslovno tehničke škole organizovana su predavanja gostujućih profesora sa Univerziteta Grinič u Londonu i Univerziteta u Ahenu. Partneri u projektu su Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu. Cilj predavanja je usklađivanje programa koji se izučavaju u okviru studijske grupe Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu sa adekvatnim studijskim programima u Zapadnoj evropi. Prilog TV Lav je pripremila novinar Biljana Kuzmanović.