Tempus 511044 na TV Lav

Povodom posete predstavnika evropskih i domaćih univerziteta Visokoj poslovno tehničkoj školi u okviru Tempus 511044 projekta televizija Lav je objavila prilog kojim se prate dešavanja na susretu. Novinar je Milica Vasiljević.