Nastavak obrazovanja

Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju

1. Diplomirani studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo - opšti smer za ostvarivanje prava na diplomu visokog obrazovanja prvog stepena strukovnih studija i stručnog naziva strukovni inženjer građevinarstva obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1 Upravljanje projektima III Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
2 Računarska grafika III Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
3 Završni rad III Obavezan 15
Ukupno 20

Studenti koji su završili studije u dvogodišnjem i dvoipogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu dvoipogodišnjih studija na studijskom programu Građevinskog odseka–opšti smer, mogu da se upišu na treću godinu strukovnih studija po studijskom programu Građevinsko inženjerstvo - opšti smer radi sticanja diplome Strukovni inženjer građevinarstva i obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1 Aplikativni softver II Obavezan 4
2 Zaštita na radu II Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
3 Poslovna i ekološka etika II Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
4 Projektovanje III Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
5 Stabilnost kosina i drenaže III Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
6 Upravljanje projektima III Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
7 Računarska grafika III Izborni- bira se jedan od dva predmeta 5
8 Završni rad III Obavezan 15
Ukupno 34

2. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu do školske 1992/93. godine (mašinstvo, građevina, metalurgija sa IV semestra) i studenti drugih srodnih viših škola upisuju strukovne studije po uslovima utvrđenim u svakom pojedinačnom slučaju upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa odgovarajućim ili srodnim studijskim programom strukovnih studija.